Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Sammanfattning från vårens och sommarens utvecklingsmöten

Under knappt två månader har 500 Norrtäljebor deltagit i 20 utvecklingsmöten över hela kommunen för att komma med synpunkter och tankar inför det kommande Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet. Här är en sammanfattning av vad som framkom.

100-tals idéer och synpunkter av olika karaktär har fångats upp under de möten som hållits. I många bygder har en lokal utvecklingsgrupp eller motsvarande i förväg diskuterat vad som är viktigt för bygden. Det finns även lokala utvecklingsplaner som även de blir ett viktigt underlag för arbetet med att utforma ett program.

Utvecklingsmöten
Med hjälp av extern processledare har dialogmötena utformats i form av workshops, med cafésittningar och gruppdiskussioner istället för traditionella informationsmöten där tjänstemän suttit på rad på en scen. Utgångspunkter i diskussionerna har varit de fokusområden som kommunstyrelsen tog inriktningsbeslut kring i mars 2017 och det deltagarna önskar ska förbättras eller ske fram till år 2022. Många deltagare har haft med sig konkreta detaljfrågor. Dessa har nertecknats enskilt och vidarebefordrats till ansvariga tjänstemän om inte frågorna kunnat besvaras på plats.

Fakta och statistik
Totalt 18 möten har anordnats på orter utanför Norrtälje stad. Förutom dessa anordnades en workshop med 25 elever på Rodengymnasiet. Dessutom har det varit träff med en referensgrupp för ”unga vuxna”. Alla tjugo möten samlade totalt knappt 500 deltagare. Till det ska läggas att totalt har 27 kommunala tjänstemän medverkat i varierande omfattning.

Sju möten ordnades på lördagar. En av anledningarna till det var att underlätta för fritidsboende att delta. I kommunen finns det drygt 25 000 fritidshus, vilket är överlägset mest i landet. Andelen fritidsboende som deltagit vid mötena uppskattas till cirka 10 procent vilket är lägre än förväntat.

Information om mötena
Information om utvecklingsmötena har funnits på kommunens webbplats och i flera inlägg på kommunens Facebooksida. Det har även gjorts omfattande annonseringar i Norrtelje tidning (både i papperstidningen och på webben), och även i tidningen Skärgården. För flertalet av mötena har samarbetspartners hjälpt till med riktade mailutskick och affischering. 

Inför kommande möten i höst, och inte minst för det programförslag som kommer att läggas ut på hemsidan i höst, har vi i samband med mötena kartlagt vilka lokala informationskanaler som kan vara användbara för att ytterligare förbättra informationen.

Reflexioner och slutsatser
Ordmolnet sammanfattar alla områden och frågor som diskuterats under samtliga möten. Ju större text desto mer inspel kring just dessa områden. Mer konkreta detaljfrågor och specifika förbättringsområden får helt förståeligt mindre text men det innebär inte att dom är mindre viktiga.

Mest diskussioner har det varit kring bredbandsfrågan, i skarp konkurrens frågor kring hur kollektivtrafiken kan och bör förbättras. Behovet av fler gång- och cykelvägar har också mycket tydligt framkommit, liksom skolans och förskolans betydelse för landsbygden. Även boendefrågor som fler äldreboenden, mer hyresrätter i mindre samhällen för till exempel ungdomar, har varit högt prioriterade.

Som underlag till nästa steg i processen med att forma ett landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram har dessa utvecklingsmöten varit ovärderliga. 

Stort tack till alla som deltagit! 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.