Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dokumentation från Gräddö 25 april

Gräddö var platsen för kommunens andra utvecklingsmöte. Vi uppskattar antalet aktiva deltagare till ca 50 personer.

Möte Gräddö

Gräddö var platsen för kommunens andra utvecklingsmöte. Vi uppskattar antalet aktiva deltagare till ca 50 personer.

 

Även här handlade diskussionen inledningsvis om att artikeln i NT framställt att mötet skulle ha en annan utformning än vad som var fallet.

 

Att mötet inledningsvis inte svarade mot ställda förväntningar innebar att den aspekten diskuterades. Många är även besvikna över att man inte får några svar eller återkoppling i vissa frågor från kommunen.

 

Innan workshopsmomenten ventilerades ytterligare ett antal frågor, inte minst kommunens beslut att flytta högstadiet på Rådmansö till Norrtälje stad. Andra frågor som togs upp var Rådmansöhallen, bredbandsläget, VA-situationens påverkan bl.a. för planerade byggnationer, Räfsnäs hamn och behovet av bättre kommunikationer. 

Ordmolnet som visas ovan ger en bild av deltagarnas önskemål utifrån gruppdiskussionerna, för utvecklingen av landsbygden och skärgården med fokus på Rådmansö.

 

Sammanfattningsvis var de viktigaste fokusområdena för ett utvecklande av Norrtäljes landsbygd, dels i denna trakt och dels generellt:

 

  • Infrastruktur och kommunikation: Fibernät och mobiltäckning, kollektivtrafik, behov av gång och cykelvägar.
  • Långsiktighet och tydlighet, att kommunens planering är konsekvent m.m.
  • Förbättrad dialog, kommunikation och olika former av samverkan med kommun och förtroendevalda.
  • Tillgång till service: Skola, föreningslokaler och äldreomsorg.
  • Inflyttningsfokus, behov av hyreslägenheter men även behov av äldreboende.

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.