Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dokumentation från Yxlö 10 juni

God uppslutning, med ca 35 deltagare. Cirka halva skaran var från Blidö och den andra hälften var från Yxlan. Trenden från tidigare möten att ca 10 % av deltagarna är fritidshusboende håller i sig.

Ordmoln Yxlö

Prioriterade och rangordnade fokusområden var följande:

1. Infrastruktur och kommunikation
1. Tillgång till service
2. Bygga och bo
3. Förutsättningar och villkor för företagande
4. Kultur och fritid
5. Lokalt utvecklingsarbete

Ett område som var i fokus var behovet av kommunalt va bland annat med anledning att kommunens va-plan har reviderats vilket har inneburit senareläggningar av kommunens va-satsningar på Yxlan och Blidö.

Här liksom på några andra ställen hade ett diskussionsunderlag tagits fram, här via ”Blidöbygden- Utveckling i samverkan” (BUS). Underlaget har utgått från de sju fokusområdena.

Bland frågor som kommunen kan besluta om har man lyft fram bland annat lokala Va-lösningar, lokal kollektivtrafik, utveckling av kommunikationer och förbättrad trafiksituation, detaljplaner för att utöka byggrätter, lokalt näringslivs- och företagscenter, ungdomsgård och långsiktig skolutveckling. Man har också lyft fram att kommunen avsätter medel till en kommunal utvecklingsfond för att undvika att lokala utvecklingsprojekt inte kan förverkligas för att det saknas medfinansiering.

BUS har även skickat ut en enkät med frågor kring vad som upplevs som viktigast för att bygden skall fungera och utvecklas och vad man anser att kommunen skall prioritera.

725 personer har besvarat denna enkät varav 214 fastboende (35 %) och 511 fritidsboende (15%). 86% svarade att det behövs ett engagemang för bygdens utveckling.

Detta engagemang märktes tydligt under mötet med många tydliga förbättringsförslag.

Stort tack alla deltagare för ett givande möte!

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.