Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dokumentation från Vätö 20 maj

Det finns många reflexioner att göra kring alla dessa möten. En är vilken resurs och vilken betydelse som alla hembygdsgårdar, folket hus och andra möteslokaler, som finns runt om i kommunen, är och har och haft.

Ordmoln Vätö

Deltagarantalet denna gång stannade till knappt 20 personer, uppskattningsvis med den lägsta medianåldern hittills. Många ansåg det var synd att det inte var fler deltagare eftersom det är så viktiga framtidsfrågor som behandlas och att det kan bero på att det inte tydligt har kommunicerats rörande upplägg och syfte. Det är ju på hemsidan som kommunen lagt upp mer utförlig information och tidningsannonser, affischer m.m. hänvisar ju till den men utmaningen är ju att få så många läsare där som möjligt. Frågan om vilka informationsvägar som är lämpliga (som berördes i referatet från Lohärad) är ju därför central, inte minst för att medvetandegöra till så många som möjligt möjligheten till att lämna synpunkter när ett förslag till landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram är ute på ”remiss” under hösten.

Gällande prioritering av fokusområdena så var det ganska olika prioriteringar från de 4 grupper som diskuterade frågeställningarna.

Men framförallt var det följande som hamnade i topp:

  • Tillgång till service
  • Infrastruktur och kommunikation
  • Bygga och bo
  • Förutsättningar och villkor för företagande

Och så fick vi ett nytt förslag på fokusområde: 

  • Hållbarhet, folkhälsa, där tillgång, hänsyn, tillvaratagande och värnande av natur- oc havsmiljö ska vara i fokus.

Bland diskussionerna om hur läget önskas vara i Vätö år 2022 så betonades skolans roll och att skolan kan bli ett nav för bygdens utveckling. En annan fråga som var central var kommunikationernas (framförallt busstrafiken) betydelse och här efterfrågas en annan typ av trafik, mer lokalt anpassad och även mer anpassad till olika behov. En ökad synergi med fritidsboenden efterlystes överhuvudtaget vilket skulle kunna stärka en långsiktig utvecklingsstrategi.

Jämfört med många av de andra mötena var diskussionerna mer miljöinriktade. Klimatfrågan och höjda vattennivåer var ett sådant exempel.

Stort tack alla deltagare för ett givande och tankeväckande möte!

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.