Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dokumentation från Söderbykarl 15 maj

SIF:s klubbhus var platsen för detta möte. En lokal som även används som matsal för skolans elever. Andra exempel på det starka föreningsengagemanget var de relativt nyanlagda boulebanorna och den närbelägna hockeyrinken som används mycket flitigt varje vinter.

Söderbykarl ordmoln

Antalet deltagare räknades till knappt 30. Det framfördes här liksom på andra ställen att starttiden borde vara senare för att fler kan ges möjligheter att delta. Av de 19 möten som är planerade eller genomförts utspritt i kommunen har 7 lagts på lördagar. För de möten som är förlagda på vardagskvällar är starttiden jämnt fördelad mellan kl 17 och kl 18. Det är vår förhoppning att det stora utbudet av möten att välja bland ger goda möjligheter att delta och påverka. Vi uppskattar att i snitt 10 % av deltagarna per möte kommer från annan ort än där mötet förlagts, hittills.

De fokusområden som prioriterades högst (med skolfrågan i topp) var:

- Tillgång till service (skola)

-  Bygga och bo

-  Förutsättningar och villkor för företagande

- Infrastruktur och kommunikation

- Lokalt utvecklingsarbete

En lärdom från Söderbykarl är behovet av en långsiktig plan för skolan. Att förstå att skolan är nedläggningshotad på grund av olika orsaker och att man inte vet hur kommunens plan ser ut påverkar framtidstron negativt och hämmar utveckling och initiativ.

Om kommunen satsar på att sprida kommunal verksamhet (förutom skola även t.ex. äldreomsorg) så skapar det ett positivt symbolvärde för de som bor och verkar i de orterna.

Behovet av gång- och cykelvägar på Lv 283 och Rv 76 betonades kraftigt. Dessa hårt trafikerade vägar med dess utformningar gör det direkt förenat med fara att gå eller cykla på vägen idag. Att trafikverket ej prioriterar åtgärder upprör. Separerade gång och cykelvägar förbättrar inte enbart säkerheten utan det öppnar även möjligheter för turism och besöksnäring.

Många värdefulla idéer och synpunkter som nu får vägas in i arbetet med att utforma ett program. Stort tack till alla engagerade deltagare, det finns en stark utvecklingsvilja. 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.