Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dokumentation från Rimbo 30 maj

Ordmoln Rimbo

Ett lågt deltagarantal. En reflexion som gjordes var att det kanske är lättare att hitta informations- och kommunikationsvägar i de mindre orterna. I Rimbo såväl som i Hallstavik har det även nyligen genomförts separata medborgardialoger kring just de orternas utveckling vilket också kan ha påverkat.

Vid detta möte hamnade fokusområdet "Infrastruktur och kommunikation" i topp. Därefter "Bygga och bo" liksom "Tillgång till service" på en delad andraplats. Därefter kom "Upplevelse och Turism" liksom ett  nytt förslag på fokusområde; ”Platsutveckling". Det senare bottnade i att Rimbo bedöms ha stor potential med dess befintliga värden och geografisk placering m.m. men de första intrycken såsom busstorgets utformning blir ett ”filter” som ej bidrar till att öka ortens attraktivitet utifrån mer känslomässiga perspektiv.

Saker som stack ut och skiljer sig andra möten var just fokusen på platsutveckling liksom att  mobilisering på många sätt befinner sig i ett omstartsläge vilket har skapat ett stort engagemang i Rimbo. Detta ger möjligheter för såväl det lokala utvecklingsarbetet som för samverkan med kommunen med flera.

En aktuell fråga utifrån ett kommunalt perspektiv är att den fördjupade översiktsplanen för Rimbo med stor sannolikhet skall revideras med målbilden att det ska vara klart 2018.

Idérikedomen om vad som har hänt i Rimbo år 2022 var stor och antalet punkter som beskrev ”vad” blev följaktligen många. Exempel kulturscen, utveckla en ”Folkets park”, aktivitetspark, pendlarparkeringar utanför samhället, t.ex. i Gottröra, rondeller, förändrat busstorg, sevärdheter mer kända och tillgängliga och fler bostäder.

En viktig fråga som det fortsatta programarbetet får återkomma till, är hur dessa behov kan tillgodoses eller genomföras.

Tack till de engagerade deltagarna för många värdefulla synpunkter och idéer!

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.