Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dokumentation från Älmsta 2 maj

Knappt 30 deltagare hade trotsat det vackra vädret för att diskutera framförallt framtidens Väddöbygd på Väddö folkhögskola. Inledningsvis kunde konstateras att cirka en fjärdedel av deltagarna deltagit på något av de tidigare mötena.

Ordmoln Älmsta

En mötesaktivitet som vi inte rapporterat så mycket om från de andra mötena är att identifiera "gällande trender som påverkar livet för landsbygdsboende 5-10 år framåt".

De trender som identifierades i Älmsta innebär både utmaningar och möjligheter:
- Prisutvecklingen på boende vilket leder till en bostadsbrist och att folk inte har råd att bo
kvar, Grisslehamn är ett bra exempel på detta.

  • Ökat utnyttjande av fritidshus.
  • Framtidens arbetsmarknad som digitaliseringen bland annat möjliggör.
  • Den ökade digitaliseringen överhuvudtaget.
  • Urbanisering och hur det påverkar service, politik med mera och vice versa.
  • Demografi, fler äldre och generationsskiften bland de som har småhus.
  • Globalisering: flyktingar och integration.
  • "Gröna näringars utveckling" (betande djur försvinner, igenväxning mm.)
  • Längtan efter en sund miljö, hälsotrenden, lokalproducerad mat, ekologiskt tänk m.m.

De fokusområden som deltagarna prioriterade högst var:

Infrastruktur och kommunikation, här var framförallt Lv 283 i fokus liksom avsaknaden av gc-vägar. Det finns en stark vilja att bl.a. hjälpa till för att skapa fler gc-vägar. Även behovet av en annars sorts kollektivtrafik lyftes fram.

Bygga och bo. Behovet av framförallt hyresbostäder till rimligt pris till yngre och äldre. På Väddö önskar man "uppluckring" av de byggbegränsningar som Väddö skjutfält innebär.

Tillgång till service. Det finns behov av en fortsatt centrumutveckling bl.a.

Som ordmolnet ovan väl illustrerar var barn och ungdomsfrågor på olika sätt välrepresenterat i diskussionerna. Fler ungdomsaktiviteter, behov av ungdomsgård, ungdomsboenden nämndes ofta liksom avsaknad av lekplatser. En annan fråga som lyftes var vikten av ett fungerande samarbete mellan utvecklingsgrupper och kommunen

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.