Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dokumentation från Hallstavik 8 maj

Ca 10 personer hade hittat till Folkets Hus. Lägst deltagarantal hittills. 27 april anordnade Hallstaviksnätverket ett stormöte med inbjudna företrädare från kommunen och 24 maj kommer det att hållas en lokal invånardialog, om utvecklingen i Hallstavik specifikt, på initiativ av bland annat Trygg i Norrtälje kommun ( TINK ), polisen och andra kommunala förvaltningar.

Ordmoln Hallstavik

 

Är det färre personer kan ibland många frågeställningar diskuteras mer grundligt och det kom många värdefulla inspel, synpunkter och idéer.

 

Prioriterade fokusområden var:

  • Kultur och fritid
  • Förutsättningar och villkor för företagande
  • Infrastruktur och kommunikation
  • Tillgång till service
  • Lokalt utvecklingsarbete

Två huvudämnen som dominerade diskussionerna var 

 

  1. Kommunens roll; samverkan, kommunikation och återkoppling
  2. Att det bättre måste tas till vara alla värden som finns i kommunen som kan öka upplevelseturismen.

 

Att kommunen 1 september startar upp ett medborgarkontor i Hallstavik upplevs mycket positivt. Återkopplingen från kommunen  upplevs ej ha fungerat så bra. Man har saknat återkoppling på olika frågor och efterlyser en snabbare och enklare hantering. Det finns många enkla ärenden som anses borde kunna åtgärdas snabbt.

 

 

Norrtälje kommun har väldigt mycket att erbjuda men för att få till stånd bland annat en ökad besöksnäring krävs bland annat en ökad samverkan dels mellan olika kommuner men även mellan kommunen och privata och föreningars initiativ. Det handlar om att på ett strategiskt sätt synliggöra alla kvalitéer och att jobba med tillgänglighet och olika former av marknadsföring varav en del handlar om att få invånarna själva att känna en stolthet för sin bygd.

 

I det sammanhanget nämnde kommunens företrädare att för 22 riksintresseområden (för kulturminnesvården ) har kommunen nu beskrivningar som kan laddas ner via kultur och fritidsförvaltningens hemsida. Exempel på sådana riksintresseområden i norra delen av kommunen är Backbyn på Singö, Häverö, delar av Hallstaviks, Grisslehamns, Herrängs och Skebobruks samhällen samt del av Väddö kanal. Dessa beskriver på ett tilltalande sätt unika kulturvärden med stor mångfald. Norrtälje kommun har flest sådana områden i länet och likadant är det vad gäller naturvärden med en i många stycken unik djur- och fågelfauna.

En enkel åtgärd vore till exempel att ha ”öppna” sjösättningsramper, förbättra information med skyltar, appar med mera. Ett exempel på ett upplevelsemål som av olika orsaker ej utvecklats var Roten. Sedan när det strategiska arbetet startat krävs även långsiktiga satsningar på stödjande infrastruktur som till exempel campinganläggningar. Ett väl fungerande bredbandsnät är en annan viktig förutsättning. En annan idé var en båtlinje benämnd ”Norra linjen” för att lyfta fram Stockholms norra skärgård.

Initiativet från Framtid Älmsta om att försöka införa en ny busslinje, en ”ringlinje” utformad som en åtta, som förbinder bland annat Älmsta, Gåsvik, Grisslehamn och Hallstavik välkomnades.

Många värdefulla inspel som sagt, stort tack!

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.