Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Norrtälje kommuns officiella anslagstavla

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. Via länkarna intill kan du hitta länkar till protokoll och möten samt information om hur hur du överklagar.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-02-12

Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-02-12
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-15
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-12
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Anna Alfonsson Halldén

Anslag/bevis: Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2018-02-05

Organ: Barn- och skolnämndens arbetsutskott. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Rättelse enl FL 26§
Sammanträdesdatum: 2018-02-05
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-14
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-08
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-08

Organ: Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-02-08
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-09
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-02
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Kungörelse: Kommunfullmäktige 2018-02-19

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2018-02-01

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-02-01
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-13
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-06
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Val- och förtroendemannanämndens sammanträde 2018-02-06

Organ: Val- och förtroendemannanämnden
Sammanträdesdatum: 2018-02-06
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-12
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli, Estunavägen 14, Norrtälje.
Handläggare: Nina Svensson

Anslag/bevis; Teknik-och klimatnämnden

Organ: Teknik och Klimatnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-02-06
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-12
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Carl-Fredrik Duse

Anslag/bevis; Teknik-och klimatnämnden

Organ: Teknik och Klimatnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-02-06
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-12
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Carl-Fredrik Duse

Anslag/bevis Utbildningsnämnden 2018-02-07

Organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-02-07
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-12
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-06
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Kungörelse: Nänninge 5:8 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus

Anslag/bevis Barn- och skolnämnden 2018-02-05

Organ: Barn- och skolnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-02-05
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-08
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-02
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Organ: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-08
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-01
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Sara Wiik

Kommunstyrelsen 2018-01-29

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-07
Datum då anslaget tas ned: 2018-02-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli, Estunavägen 14 i Norrtälje
Handläggare: Mikael Forssander

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2018-01-25

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-01-25
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-02
Datum då anslaget tas ned: 2018-02-24
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämnden 2018-01-25

Organ: Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum: 2018-01-25
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-02
Datum då anslaget tas ned: 2018-02-24
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Anslag/bevis: Socialnämnden 2018-02-01

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-02-01
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-02
Datum då anslaget tas ned: 2018-02-23
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Anslag/bevis: Socialnämnden 2018-02-01

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-02-01
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-02
Datum då anslaget tas ned: 2018-02-23
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Anslag/bevis: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 2018-01-23

Organ: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-01-23
Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-29
Datum då anslaget tas ned: 2018-02-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansli, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Carl-Fredrik Duse

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-01-17

Organ: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-01-17
Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-22
Datum då anslaget tas ned: 2018-02-12
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Sara Wiik

Anslag/bevis: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 2018-01-09

Organ: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-01-09
Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-10
Datum då anslaget tas ned: 2018-01-31
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen, Kommunstyrelsekontoret
Handläggare: Carl-Fredrik Duse

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-11

Organ: Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-01-11
Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-12
Datum då anslaget tas ned: 2018-02-02
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2018-01-11

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-01-11
Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-19
Datum då anslaget tas ned: 2018-02-09
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Anslag/bevis: Utbildningsnämndensnämndens arbetsutskott 2018-01-24

Organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-01-24
Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-29
Datum då anslaget tas ned: 2018-02-20
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/bevis: Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2018-01-22

Organ: Barn- och skolnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-01-22
Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-25
Datum då anslaget tas ned: 2018-02-16
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin