Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Norrtälje kommuns officiella anslagstavla

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. Via länkarna intill kan du hitta länkar till protokoll och möten samt information om hur hur du överklagar.

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2018-04-12

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-04-12
Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-20
Datum då anslaget tas ned: 2018-05-11
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Anslag/bevis: teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Organ: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-04-10
Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-13
Datum då anslaget tas ned: 2018-05-04
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli, Estunavägen 14 i Norrtälje
Handläggare: Sara Wiik

Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2018-04-12

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-04-12
Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-13
Datum då anslaget tas ned: 2018-05-04
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Anslag/bevis: kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-03-21

Organ: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-03-21
Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-12
Datum då anslaget tas ned: 2018-05-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli, Estunavägen 14 i Norrtälje
Handläggare: Mikael Forssander

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-22

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-03-21
Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-12
Datum då anslaget tas ned: 2018-05-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli, Estunavägen 14 i Norrtälje
Handläggare: Mikael Forssander

Anslag/bevis kommunstyrelsen 2018-03-19

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-12
Datum då anslaget tas ned: 2018-05-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli, Estunavägen 14 i Norrtälje
Handläggare: Mikael Forssander

Kungörelse: Kommunfullmäktige 2018-02-19

Sammanträdesdatum: 2018-04-16
Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-11
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-17
Fil: Kallelse till KF 180416.doc

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-04-09

Organ: Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-04-09
Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-11
Datum då anslaget tas ned: 2018-05-04
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Anna Alfonsson Halldén

Anslag/bevis Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-11

Sammanträdesdatum: 2018-04-11
Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-11
Datum då anslaget tas ned: 2018-05-04
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/bevis Utbildningsnämnden 2018-04-05

Organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-04-05
Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-09
Datum då anslaget tas ned: 2018-05-02
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/bevis Utbildningsnämnden 2018-03-21

Organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-03-21
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-26
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-18
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/bevis: Val- och förtroendemannanämndens sammanträde 2018-03-20

Organ: Val- och förtroendemannanämnden
Sammanträdesdatum: 2018-03-20
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-23
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-14
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Nina Svensson

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2018-03-15

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-03-15
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-22
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-12
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämnden 2018-03-15

Organ: Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum: 2018-03-15
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-22
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-12
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Kommunstyrelsen 2018-03-19

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-22
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-13
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontoret, kanslienheten
Handläggare: Mikael Forssander
Fil: Kommunstyrelsen Protokoll 180319 rev.pdf

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott den 20 mars 2018

Organ: Teknik och klimatnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-03-20
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-21
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-11
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Carl-Fredrik Duse

Anslag/bevis Utbildningsnämnden 2018-03-21 § 17

Organ: Utbildningsnämnden. Paragraf § 17 omedelbart justerad
Sammanträdesdatum: 2018-03-21
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-21
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-12
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/bevis: Barn- och skolnämnden 2018-03-19

Organ: Barn- och skolnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-21
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-13
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2018-03-09

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-03-09
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-16
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-06
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-03-15

Organ: Bygg- och miljönämnden omedelbar justering § 19-21
Sammanträdesdatum: 2018-03-15
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-16
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-06
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-15

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-03-15
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-16
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-06
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Socialnämnden 2018-03-15

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-03-15
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-16
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-06
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-03-15
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-16
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-10
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Anna Alfonsson Halldén

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott den 6 mars 2018

Sammanträdesdatum: 2018-03-06
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-13
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Carl-Fredrik Duse

Anslag/bevis Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-07

Organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-03-07
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-12
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-03
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/bevis: Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2018-03-05

Organ: Barn- och skolnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-08
Datum då anslaget tas ned: 2018-04-03
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/Bevis Socialnämndens arbetsutskott

Organ: Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-03-08
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-08
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-30
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret
Handläggare: Karoline Mann

Demokrati och jämställhetsutskottet den 22 feburari 2018

Organ: Demokrati och jämställhetsutskottet
Sammanträdesdatum: 2018-02-22
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-06
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Sara Wiik

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 februari 2018

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-02-21
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-06
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Sara Wiik

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Organ: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-02-21
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-06
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Sara Wiik

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 21 februari 2018

Organ: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-02-21
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-06
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Sara Wiik

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-03-05

Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-05
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-29
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Anna Alfonsson Halldén

Kommunfullmäktige 2018-02-19

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-02-19
Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-02
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Mikael Forssander

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-22

Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-02-22
Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-28
Datum då anslaget tas ned: 2018-03-23
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Anna Alfonsson Halldén

Kungörelse: Kommunfullmäktige 2018-02-19