Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Om Norrtäljemodellen

Norrtäljemodellen är en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting som skapar en bättre hälsa, vård och omsorg genom det gemensamma kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och vårdbolaget Tiohundra.

Norrtäljemodellen fördjupar samarbetet och tar bort de gränsdragningar som inte behövs mellan offentlig och privat och mellan kommun och landsting. Genom att samverka når vi högre kvalitet för invånaren. Det gör vi genom att fortsätta utmana gränserna! Vårdbolaget Tiohundra, som bland annat driver Norrtälje sjukhus och ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ger förutsättningar för en sömlös kedja inom hälsa, vård och omsorg för Norrtäljes invånare, som sträcker sig över traditionella landstings- och kommungränser.

En skola som når kunskapsmålen, sjukvård med hög kvalitet, god folkhälsa och en trygg och säker omsorg för våra invånare – det är Norrtäljemodellen

Ett gott exempel är det nära samarbetet med biståndshandläggare och beställare hos kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje – vilket möjliggör snabb utskrivning till eget boende, korttidsboende och äldreboende.

Norrtäljemodellen tar även sikte på de yngsta där ett exempel är Tiohundras samlade verksamheter för barn, unga och familjer under samma tak i Familjens hus. Här jobbar BVC-sköterskor tillsammans med barnmorskor, psykologer på BUP och öppna förskolans pedagoger, och kan följa barn och föräldrar genom de viktiga första levnadsåren. Vi är övertygade om att det förebyggande arbetet är grunden för att skapa en välmående kommun med hälsosamma, friska
och trygga invånare. Det är också så vi skapar en hållbar, växande och sammanhållen kommun med en blandning av skärgård, levande landsbygd, stad och trivsamma tätorter.

Norrtäljemodellen möjliggör samverkan som skapar mervärde för invånaren

Politiskt samarbete

  • Vi har skapat ett gemensamt kommunalförbund med egen politisk ledning från både kommun och landsting

Gemensam chefs- och ledarskapsutbildning och kvalitetsråd

  • Skapar en stark gemensam kultur

Samverkan vid rekrytering

  • Bygger ett starkt arbetsgivarvarumärke

Digitalisering och välfärdsteknik

  • Norrtälje blir testkommun för 5G som möjliggör robotisering inom vård och omsorg
  • Samarbete inom IT-området

Gemensamma fokusområden

  • Jämlik vård
  • Psykisk hälsa
  • Barns fysiska och psykiska hälsa

Förbättrad medborgardialog

  • Gemensam satsning på E-förslag från invånarna
  • Dialogforum vid verksamhetsutveckling

Fakta om Norrtäljemodellen

Norrtäljemodellen är en permanentning och vidareutveckling av Tiohundraprojektet, som startades 2006 av Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Under det gemensamma begreppet
Norrtäljemodellen fortsätter vi nu arbetet med att utveckla nya och gränsöverskridande samverkansformer för invånarens bästa. Vi som gör det är Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, vårdbolaget Tiohundra och Norrtälje kommun.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer:

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Christian Foster, förbundsdirektör,
christian.foster@norrtalje.se, 0176-717 09
Camilla Gustavsson, utvecklingschef,
camilla.gustavsson@norrtalje.se, 0176-712 16

Norrtälje kommun

Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör,
ulla-marie.hellenberg@norrtalje.se, 0176-714 92
Agneta Sjöberg, kvalitetschef,
agneta.sjoberg@norrtalje.se, 0176-711 61

Tiohundra AB

Peter Graf, vd, peter.graf@tiohundra.se, 0176-32 64 24
Lena Kallin-Persson, kvalitetscontroller,
lena.kallin.persson@tiohundra.se, 0176-32 64 35

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.