Telefonin på Tiohundra ur funktion Läs mer...
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Ola Nilsson - Gränser och Övergångar

Vi har glädjen att få presentera utställningen Gränser och Övergångar med Ola Nilsson. Gränser och Övergångar är ett textljudverk och en installation med minnet som utgångspunkt.

Ola Nilsson tar oss med på en guidad tur genom en lägenhet som han minns den från mitten av 70-talet, en del av verkets fyra tidslinjer. En skissad planritning på en lägenhet i skala 1:1 ligger i form av en matta på golvet i Norrtälje konsthall. I skissen finns även möbler och inredning som bär spår på ändringar och justeringar gällande skala, storlek, placering och möblering, mm. Ritningen blir på så vis en form av anteckning och teckning som visar arbetsprocessen och ger en bild av minnets porositet. Interiörbeskrivningen blandas i uppläsningen med brev, nedskrivna drömmar och detaljerade planer för uppförandet av en trädgård, inspirerad av 1700-talets panteistiska trädgårdskonst.

Textljudverket Gränser och Övergångar tecknar ett porträtt av livets tillfälligheter och bräckliga konstruktion. De inbördes olika texterna frammanar parallella världar som sammantaget berättar om förändring, undermedvetna motiv, möjligheter, hinder och människans rörliga sinne. Uppbyggnaden av verket för tankarna till en labyrint vars rumsligheter har en grumlig och oklar relation. Utifrån konstverkets olika lager har det skapats en bok som kan läsas samtidigt som texten avlyssnas i rummet. I den framkommer arbetet med texten genom överstrykningar; versioner av det som blir originalet.

Verket är inspirerat av poeten och filosofen Edouard Glissants tankar om det han kallade för arkipelagiskt tänkande. I hans filosofi blir språkets strävan efter att benämna och befästa osäker, det drömda landet angränsar till det verkliga och en av frågeställningarna som bäddas in i Gränser och Övergångar handlar om vem vi är i förhållande till vem vi var.

Inspelning av textljudverket är gjort på Stockholms Konstnärliga Högskola våren 2015. Inläsning av Jorun Kugelberg.

Ola Nilsson är född i Malmö och bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan och har ställt ut både enskilt och i grupp på bland annat Konsthall C och Fylkingen.

Senast ändrad: 2021-09-29