Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Make a Change

Hur kan en konsthall och ett museum bjuda in till samtal och möten mellan nyanlända och invånare i alla åldrar i en tid då 60 miljoner människor är på flykt i världen och då terror-, vålds- och krigssituationen är i en akut situation?

Konstverken i utställningen Make a Change gestaltar erfarenheter av, minnen av och reflektioner kring migration.
Konsten kan få oss att reflektera över vår historia och att dra paralleller till samtiden. Den kan ge oss annorlunda perspektiv på, och sammanhang för, människor, samhälle och det globala och lokala.
 
Make a Change är en utställning med elva konstnärer från olika länder och kontinenter - Syrien, Indien, Kurdistan, Irak, Norge, Danmark och Sverige.
Det är konstnärer som lever i exil och konstnärer utan land.
Det är konstnärer med egen erfarenhet av att vara på flykt och konstnärer som arbetat med frågorna på olika sätt under många år.
 
Konstverken och installationerna i utställningen spinner runt några olika öppna tanketrådar;

  • om krig/kris/förtryck/maktrelationer/motstånd,
  • om rörelse/migration/gränser/överlevnad/flyktingen,
  • om identitet/hem/trygghet/asyl/drömmar/hopp/väntan/saknad/alienation,
  • om tolerans/dialog/möten/solidaritet och om protektionism/nationalism/rädsla för den andre.
     
    Det finns inga påståenden i konstverken och den ställer flera frågor till oss besökare. Utställningen behandlar också något allmängiltigt och existentiellt, ett slags mänskligt tillstånd av exil och att vara i “mellanrummet” mellan olika tillstånd och platser.

Norrtälje museum och Norrtälje konsthall

Utställningen kommer också att samexistera i museet och vice versa.
Museet kommer att göra historiska nedslag om migration/emigration i Sverige och både museet och konsthallen kommer att arbeta i olika projekt med SFI och nyanlända i Norrtälje kommun. De kommer vara delaktiga i utställningen på olika sätt.

Utställningen pågår i cirka 2 månader men kommer att påbörjas med olika aktiviteter i början av 2017 och aktualiseras med olika program under hela utställningsperioden med såväl föreläsningar, debatter som fysiska och aktiva handlingar.

Exempelvis i Crossroadsprojektet där stadsvandringar med en arkitekt ingår och där man sedan markerar upptäckterna på en karta i konsthallen/museet och drar paralleller med liknande platser i världen.

Norrtälje leker – ett spel om staden: föreläsning och aktivitet

Tillsammans med kvinnor från olika kulturella bakgrunder kommer Norrtälje undersökas på ett lekfullt och experimentellt sätt. Det handlar bland annat om vad som påverkar oss i en stad och vilken identitet en stad har. I en serie experimentella utforskningar har kvinnornas egna berättelser, erfarenheter, förhoppningar och tveksamheter inför framtiden samlats. Vi hoppas att detta i sin tur inspirerar till skapandet av platsspecifika aktiviteter som kan engagera hela Norrtälje.  
Projektet leds och presenteras av Pirjo Elovaara och Annika Olofsdotter Bergström, universitetslektorer på Blekinge Tekniska Högskola, tillsammans med de medverkande. Stadsspelet kommer att visas i utställningen.

Senast ändrad: 2021-09-29