Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Peter Johansson - Låt oss nu vara stilla och invänta ledning från ovan!

Installationen utgår från Peter Johanssons egna personliga erfarenheter. Samtidigt som han med frenesi ifrågasätter renässansens svulstigheter, den kyrkliga kulturen, moralisk skenhelighet och hans likväl som många andras familjehemligheter.

Excesser, sexuell lust är drifter som människan försöker tygla eller lever ut och är komplexa delar av människans natur.

Vad händer med oss när vi går till överdrifter eller stänger inne det som är en del av det mänskliga? Hur påverkas vår uppfattning om oss själva utifrån olika kulturella fenomen? Skammen ska hjälpa oss att reglera distans och närhet till andra men kan också bli negativ om vi blir utsatta för våld och övergrepp.

Den påförda skammen gör oss tysta, men fler och fler vågar berätta om de övergrepp som de blivit utsatta för. Exempelvis är de många barnen som blivit utsatta inom den katolska kyrkan i flera europeiska länder och USA. Barnen har till slut fått sina röster hörda efter år av förnekelse från polis och präster.

I Sverige kommer dagliga avslöjanden om övergrepp från gymnastik- och friidrottsrörelsen och nu senast avslöjandet om skolläkaren från Falun. Peter vill gärna framhäva höjdhopparen Patrik Sjöberg som en förebild. Det krävs mod att våga prata om egna övergrepp i offentligheten. Det krävs också mod att ifrågasätta de människor och institutioner som ska stå för vägledning i livet, tron och skapa trygghet. Peter Johansson tillåter oss inte väja för känslan av utsatthet och med burlesk grov humor i kött, fläsk och rörliga falukorvar tar han itu med allvarliga frågor.

Peter Johansson vill varmt tacka alla inblandade, utan vars generösa hjälp denna utställning intet bliva till.
Arkitekt: Thomas Helleberg och Grötlingbo Möbelfabrik, Havdhem.
Fotograferna: Tord Lund, Karolina Pahlén och Matti Östling.
Visualiseringsexpert: Per Johansson.
Smed: Zoltan Schnierer.
Assistenterna: Andreas M. Larsson, Mariia Kulikovska och Pär Axell.
Målare och snickare från Lewéns, Norrtälje.
Kyrkoherde Olle Carlsson.
Dansarna Helena Lambert och Eugénio Brodbeck Neto.

Senast ändrad: 2021-09-29