Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Marja-Leena Sillanpää - Samlade observationer och minnen

Utställningen kan ses som ett personligt museum med delar av ett större arkiv i förändring som avstannat på Norrtälje konsthall i ett fruset ögonblick. Avtryck har samlats, setts över och sorterats för att presenteras. Flera element och tidsåldrar har förts samman i ett försök att snudda vid det som inte alltid syns för ögat.

"Samlade observationer och minnen" är redovisningar av både gamla och nya arbeten.
Bland annat arkiverade lakan, omgjorda böcker, framtida teckningar och övermålade möbler med dolda minnen och underströmmar om det eviga.
Med evighet menas oftast en oändlig tidsrymd (kanske en existens där vi aldrig upphör) ochdöden (så som vi i regel har för vana att se den) uteblir.
Verksamhet rörande arkiv kallas arkivväsen som avgör vilka handlingar som ska sparas och i det här fallet är arkivbildaren Marja-leena Sillanpää.

Den solkiga färgen som långsamt, år från år, förvandlas till ett nattståndet vitt. Med damm, på glömda platser i stillastående luft. Så här ser denna verklighet ut, lika lugn som tung, på sina ställen eländig.
Bekännelsen till tiden i ett ögonblick som inte tål dagens ljus. Det enklaste är att sova sig från den ena vilan till en annan. Det går fortare och saktare. Det beror på i vilken tidpunkt vi befinner oss.
Vid några tillfällen tar dom sig ut ur rummet (alltså finns dom, dom andra som oftast är med oss i rummet).

Senast ändrad: 2021-09-29