30/3 kl. 07.00: Telefonin på Tiohundra ur funktion Läs mer...
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Erla S. Haraldsdóttir - Min mammas dröm

Utställningen slutar den 22/1. Min mammas dröm är rubriken på en dagboksanteckning av Thóranna, konstnären Erla Haraldsdóttirs farmors mor, där Thóranna bokförde drömmar som hennes mamma Svanhildur hade som tonåring på väg in vuxenlivet.

Erla S. Haraldsdottir - utställning

 

Utställningen pågår till lördag 21/1.

Om utställningen

Dagboksanteckningen återger oneiriska, en sorts drömlika möten mellan Svanhildur och huldrefolket där hon hjälper en huldrakvinna att förlösa ett barn. Som belöning för sin framgångsrika insats som barnmorska belönas Svanhildur med en rikligt broderad isländsk folkdräkt samtidigt som givaren ber henne att hålla dräktens ursprung hemligt. Lönndom och hågkomst är således centrala element i Svanhildurs återberättande av drömmen.

Min mammas dröm är ett konstnärligt projekt som tar upp de mest intima och personliga subjektiva upplevelserna, nämligen drömmar, och visar upp dem för världen. Samtidigt måste dessa avgörande minnen och undermedvetna händelser både översättas och överföras. Haraldsdóttir har valt att tyda och återge drömmarna på två sätt i samband med sin utställning på Norrtälje konsthall. Dels genom en monumental målning, dels i form av en liten bok i begränsad upplaga där dagboksanteckningen återges som faksimil tillsammans med ytterligare översättningar till svenska, engelska, tyska och IsiNdebele (Sydafrika).

Alltsedan fadern Haraldur Þorsteinssons alltför tidiga bortgång 2014, har Haraldsdóttir ägnat sig åt att minnas sina familjemedlemmar genom sin praktik. I tidigare serier utgår hon från privata fotografier föreställande konstnären som spädbarn tillsammans med sin far som kombineras med berättelsen om livets upprinnelse i de monoteistiska religionerna. Genesis, och de olika stadierna av Guds sjudagarsskapelse, utgjorde det konceptuella och metodologiska ramverk som Haraldsdóttirs begagnade sig av. I linje med den säregna regelbaserade metod som kommit att känneteckna hennes måleri använde hon igenkännbara historiska bilder av skapande för att utföra vad curatorn Jonatan Habib Engqvist har kallat ” konsthistoriska kullerbyttor […] allehanda associativa och till synes eklektiska konsthistoriska referenser” där AmaNdebele-folkets materiella kultur ”ifrågasätter idén om konstnärens förmåga att skapa ex nihilo (ur intet) och den romantiska idén om ’gudomlig inspiration’.

I mönsterfamiljen (2019–20) målade Haraldsdóttir närmast fullskaliga porträtt av sina förfäder på pappans sida tillsammans med sig själv och sin yngre bror Borgaþór. Den här serien av verk avbildar ett på en gång utökat och begränsat släktträd i flera generationsled samtidigt som den lyfter fram andra släktskap genom konstnärens engagemang med AmaNdebeles muralmålningar. Konstnärliga tolkningar av det rika kulturarvet i ett sydafrikanskt minoritetssamhälle (som konstnären möte under 2019 och 2020) hamnade här i samtal med hennes familjehistoria. Att samtidigt måla utifrån fotograferade släktingar och muralerna var ett sätt för konstnären att ”lära känna” eller ”lära av” dem. Det var i samband med installerandet av utställningen Patterns of the Family på Reykjanes konstmuseum Duus Hus, 2019, som konstnären slumpmässigt mötte den släkting som anförtrodde henne gammelfarmors dagbok.

Foto: Jean Baptiste Béranger

När skildringen av Svanhildurs dröm nu når offentligheten genom en ättlings måleri, erbjuder den bok som kompletterar projektet en plats också för besökaren att vända sig inåt, skriva ner sin egen dröm, och symboliskt fullborda släktskapets allomfattande cirkel.

Craniv A. Boyd


I Norrtälje konsthall visar Erla S. Haraldsdóttir 8 verk från sviten ”Mönsterfamiljen” med målade mönster som fortsätter ut på väggarna. Verken har aldrig visats i Sverige tidigare. Några verk är från sviten ”Genesis” och ”Övergångar” Ett nytt verk ”Min mammas dröm” samt publikationen ”Mina mammas dröm”.

För mer information om utställningen och publikationen samt pressbilder kontakta: Jimmy Gustafsson, Intendent Norrtälje konsthall. jimmy.gustafsson@norrtalje.se

Senast ändrad: 2022-12-30