Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

THREADS

I utställningen THREADS samlas textilkonstnärerna Britta Marakatt-Labba, Ayedin Ronaghi, Linnéa Sjöberg och Leyun Wang. Konstnärskapen förenas i trådarnas materialitet, i tidens omvårdnad och i det ordlösa berättandet . Tråden – den konceptuella och den visuella – syr samman verket från en konstnär till nästa. I olika textiltekniker – broderi, skulptur, vävning och utplånandet av väven – utforskas och framträder den egna berättelsen och de frågor som en sådan ofrånkomligt för med sig.

1 februari – 22 mars 2020

En tråd är den konkreta fibern vi känner mot huden. Den kan vara natur: bomull, lin, ylle, eller konstruktion: polyester nylon, viskos – bearbetad av människans hand: vävd, broderad, insydd, uppsprättad, omslutande kroppen genom kläder och hemmets textiler: mattan mot fötterna, sänglinnen som famnande kroppen, kläderna som skyddande den. Men tråden är också kroppslös – tankens eller diktens tråd: en språklig metafor, väl använt i det skrivna och talade språket. Som sådan används tråden för att göra oss själva och världen begriplig: ”den röda tråden”, ”hänga på en tråd”, ”livets sköra tråd”, ”balansera på en tråd”. Det är en paradox att ordet ”tråd” framstår som så nödvändig samtidigt som tråden och väven i sin konkreta form bär på en ordlöshet. I THREADS framträder trådarna och händernas rörelser som ordlösa berättare. Ordlösheten är här inte en brist eller en frånvaro. Den är en laddning av närvaro. Tråden – den konkreta och tankens – löper genom konstnärens händer, dennes erfarenheter och kropp, ut i verket och vidare till betraktaren – till dennes tanke och till den taktila känslan i kroppen. Händerna och tiden ger berättelserna en viss rytm. Även i ett brutalt direkt berättande, som i Sjöbergs explosiva uttryck, i ett skirt förmedlande av den tunga erfarenheten som i Wangs skulpturala tyger, i det detaljerade noggranna berättandet i Marakatt - Labbas broderier eller i hopplöshetens uttryck som i Ronaghis uppsprättade mattor – finns långsamhetens omsorg. Det ligger i själva hantverket, i vävstolens tempo, i den broderande handens rörelser, i upprivandet av knutarna, i formandet av mjuka skulpturer. I verken finns tiden, den tid trådarna berättar om och den tid som passerar när händerna skapar verken.

Senast ändrad: 2021-09-20