Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Bildarkiv

Det finns tiotusentals bilder, fotografier, negativ och glasplåtar i våra samlingar.

Fotografier och negativ från kommunala och enskilda arkiv

Fotoarkivet innehåller cirka 9 000 bilder som är sökbara genom ett datoriserat register. Bilderna har ofta anknytning till olika arkiv, såväl kommunala som enskilda, som förvaras på Norrtälje stadsarkiv. Här finns också egna foton samt reprofoton från inlånat material. På stadsarkivet förvaras också foton med beskrivningar till de bebyggelseinventeringar, som utfördes i slutet av 1960-talet för alla socknar i nuvarande Norrtälje kommun.

Elov Mattsons glasplåts- och negativsamling

Arkivet innehåller ungefär 20 000 glasplåtar och negativ registerade i Stadsarkivets databas. Arkivet innehåller ungefär 20 000 glasplåtar och negativ och finns i ett register på stadsarkivet. Bilderna har mikrofilmats. De är tagna på 1920-talet och fram till 1960-talets mitt. Ett mycket stort antal roslagsbor har låtit fotografera sig hos denne kände ateljéfotograf i Norrtälje stad.

Sven Erikssons samling, Ununge

Sven Eriksson var bygdefotograf i Bloka, Ununge. Han var verksam från 1920-talet och fram till 1950-talet. Han har tagit bilder främst från socknarna Ununge, Edsbro och Söderbykarl. Arkivet innehåller cirka 1 500 glasplåtar registrerade och scannade i arkivets fotoregister. Bilderna saknar till stor del namnuppgifter och det pågår arbete med identifiering.

Norrtelje tidnings samling

Negativsamlingen är störst och här finns negativ från 1950-talet och framåt. Det är negativ från fotografer som varit verksamma på tidningen, bland annat Manfred Wiese, Roland Lundh, Roine Karlsson, Anders Sjöberg och Bo Åhs. Negativen är delvis registrerade, många bara månads- och årsvis. En stor mängd fotografier från 1970-1996 finns bevarade på papperskopior och finns i ett fotoregister.

Senast ändrad: 2022-08-29