Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hur kan vi använda arkiven?

En av arkivens funktioner är att minska slumpen i den urvalsprocess som leder till vilka källor och uppgifter som sparas till framtiden. Ibland kan det vara svårt att förstå för oss här och nu varför vissa handlingar ska bevaras.

Varför skulle någon vara intresserad av det här projektet eller de här årsrapporterna i framtiden? Svaret är att vi inte vet! Vi kan omöjligt veta idag vad som kommer att vara intressant att forska om 200-300 år! Därför är grundregeln i Sverige att alla myndigheter ska bevara sina handlingar om det inte finns beslut på att de får slängas eller förstöras.

Arkiv kan användas på flera olika sätt utöver forskning. Ett sätt är att använda arkiv som en identitetsskapande funktion. Vad hände mig när jag gick i skolan? Vad gjorde vår organisation för 100 år sedan? Vad gjorde mig till den jag är? Det är frågor som det går att få svar på i arkiven. Det kan till exempel vara uppgifter från ens barndom som finns i ett myndighetsarkiv. För organisationer, kommuner eller städer kan det vara intressant att forska i arkiven i samband med jubileer. Det går relativt enkelt att ta reda på vad som hände i vår kommun för 100 år sedan.  

Arkiven innehåller även en stor mängd handlingar som har organisatorisk och juridisk betydelse. Det kan vara allt från avtal, lagfarter och räkenskaper till att hävda det lagliga maktinnehavet för den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.  

Handlingar kan även bevaras av människor för att minnas. Privata brev, fotografier, dagböcker är exempel på sådana handlingar.

Vems synvinkel speglar dokumenten?

Som vi ser finns det väldigt många olika typer av handlingar i våra arkiv. Det är viktigt att komma ihåg är att alla våra källor i arkiven har skapats av människor och att de skapades i ett syfte. Därför är det viktigt när vi läser arkivhandlingar att vi förhåller oss kritiska till det som står. Det kan finnas många anledningar till att handlingarna skapades och bevarats till eftervärlden. Kanske har den som skrivit texten velat framställa sig själv i bättre dager? Kanske har författaren velat baktala någon annan?

När vi handskas med källorna bör vår första reaktion vara att utgå från att den som har skrivit det ljuger! Med lögn menas här inte bara att man skriver sådant som inte är sant eller ”fake news”. Författaren försöker lägga verkligheten till rätta och vinkla texten till sin fördel?

Kvarlevor och berättelser

För att förstå källkritikens principer kan vi dela upp källan i två olika delar – kvarlevor och berättelser. De flesta källor som finns i arkiven såsom brev, protokoll och dagböcker innehåller båda delarna.  

En kvarleva är en källa till den process där den uppkom i. Kvarlevan är de materiella källorna och föremålen. En kvarleva är ett fysiskt bevis på att en händelse har ägt rum. Till exempel är ett protokoll från kommunfullmäktige en kvarleva från protokollskrivandet.

Den berättande delen av källan berättar om vad deltagarna på fullmäktigemötet har sagt och beslutat om. Den berättande källan är skriftliga och muntliga källor som berättar om en händelse.

Kvarlevan är själva protokollen

Det fina med kvarlevor är att eftersom de är ett direkt resultat av en historisk process kan vi betrakta historien genom kvarlevan. Genom att till exempel läsa en ledare i en dagstidning som kom ut för 100 år sedan så vet vi exakt vad ledarskribenten skrev för sina läsare. Likadant med ett av kommunens protokoll, som är en kvarleva av kommunens politikiska processer. Vi kan se och läsa protokollet på samma sätt som det såg ut för 100 år sedan. Protokollet används sedan som en berättande källa för att se vad som sades debatten.

 

Till Kultur
Senast ändrad: 2020-10-28
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.