Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Edsbro Masugn och Åsavallen

Ett tillgänglighetsanpassat riksintresse med medeltida anor

Edsbro, ett samhälle med forntida anor.

Edsbro Hembygdsförening bildades 1934. År 1937 inköptes marken där hembygdsgården Åsavallen ligger. Namnet Åsavallen kommer från Aese (Åsa) som lär ha bott på en fornborg i närheten, Aesabro (Edsbro). Vid Åsavallen finns det 13 byggnader alla ditflyttade, de flesta som gåvor. Den äldsta byggnaden är Björksättragården, en parstuga från 1651. Det finns ett skolmuseum, postmuseum och troligen landets enda spinnrocksvarvarverkstad. I byggnaderna finns gamla allmogeföremål. Vi anordnar även flera publika arrangemang.

Föreningen förvaltar även Edsbro bruk som har smedja och bruksmuseum. Bruket anlades på 1600-talet.

Edsbro masugn

Brukets masugn (bilden t.v.), som är länets enda bevarade och klassad som Riksintresse, var i drift 1686 – 1919.

 
Vägbeskrivning

Norrifrån: väg 76 samt väg 280. Söderifrån: E 18 samt väg 280. Västerifrån: E 4 samt väg 282.

Senast ändrad: 2022-12-30