Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Älmsta - Roslagens Sjöfartsmuseum

Skärgården som arbetsplats för rospiggar och annat båtburet folk

Roslagens sjöfartsmuseum på Väddö

År 1938 började Roslagens Sjöfartsminnesförening att bygga ett omfattande museum kring sjöfart med segel och ånga på Kaplansbacken i Älmsta. Tidigare hade socknens komminister bott på Kaplansbacken.
 
Roslagens Sjöfartsmuseum visar på rospiggens breda sjöfartstraditioner som vikingatiden, havspostföring och modern färjetrafik, skärgårdsfiske, skärgårdsseglation, lasttramparna, segel och ånga, båtbyggartraditioner, pråmar, timmerbogsering och inte minst sjöfartens servicenäringar: fyr, lots och sjöräddning. I kanalgången visas bilder och dokument från bygget av Väddö kanal.
 
I intilliggande Skeppargården visas ett skepparhemman från sekelskiftet. I sluttningen ned mot kanalen ligger även Kaplansbackens gravfält från yngre järnåldern med ca 65 gravar. Det förhistoriska Älmsta låg sannolikt någonstans nära gravfältet. En ca 4 km lång vandringsled följer kanalen från Kaplansbacken till Bagghus.
 
Roslagens sjöfartsförening, som driver museet, ansvarar även för postrodden över Ålands hav. Postrodden startade 1974 och är numera ett årligen återkommande evenemang som äger rum en lördag i juni månad. Starten går i Grisslehamn, målgång på Åland!

Mer information

Sjöfartsmuseet hittar du på Kaplansbacken i Älmsta. Läs mer om museet på Roslagens sjöfartsförenings webbplats eller kontakta föreningen på telefon 0176 502 59
Senast ändrad: 2015-02-16