Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Tjänstegaranti för kulturskolan

Tjänstegarantier är löften till invånare och företag. De ska göra det tydligt vilka förväntningar man kan ha på kommunens tjänster och myndighetsutövning. De tydliggör även vilka eventuella motkrav som gäller för att tjänstegarantierna ska kunna uppfyllas.

Beskrivning

Kulturskolan är en frivillig verksamhet som erbjuder undervisning i sång, musik, ensemble, dans, konst, teater, musikskapande och musikproduktion. Konserter, föreställningar och clinics ges löpande.

Vi ser till att:

Alla elever erbjuds 27 lärarkontaktstillfällen per år (kan vara enskild lektion, grupplektion, clinics och uppspelningstillfälle/konsert).

Du ser till att:

För att garantin ska gälla ska du som elev /vårdnadshavare anmäla frånvaro minst en vecka innan lärarkontaktstillfället. Sjukfrånvaro anmäls genom Study Along senast kl. 10.00 samma dag som lärarkontaktstillfället är planerat.

Uppföljning:

Om kulturskolan inte uppfyller garantin kompenseras eleven med halv avgift nästkommande termin.

Kontakt:

Ansvarig: Avdelningschef kulturskolan
E-post: kultur.fritidsnamnden@norrtalje.se
Tel: 0176-710 00

Senast ändrad: 2020-09-30