Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Musikteori på musikskolan

På Roslagens kulturskola kan du fördjupa dina musikkunskaper genom våra musikteorikurser. Vi har kurser för nybörjare och fortsättningselever. Alla elever som spelar ett instrument på kulturskolan erbjuds en kurs i musikteori, där vi jobbar med notbildsförståelse, gehör och musikaliska begrepp. Grundkursen (nybörjare) ger en gemensam grund och på den mer avancerade (fortsättning) nivån kan man välja klassisk inriktning eller jazz, pop, rock-inriktning.

Grundkurs i musikteori (från 7 år)

Kursen riktar sig till barn 7-12 år som vill lära sig grunderna i musikteori på ett lättsamt sätt. Vi arbetarmed rytmer, tonhöjd, notläsning, symboler, musiktermer, skalor och ackord m.m. Kursen är gratis för elever som redan går en sång-eller instrumentkurs vid Roslagens Kulturskola.

Grundkurs i musikteori (från 11 år)

Denna kurs är en grundkurs som riktar sig till elever från 11 år och uppåt. Vi kommer att jobba med notbildsförståelse, gehör och musikaliska begrepp. Toner, skalor och ackord,och takter, rytmerochtiming. Vi kommer att gå igenom chord charts så att man är bättre förberedd för att spela session (ensemble-spel). Det teoretiska kommer att varvas med många praktiska moment. Kursen är gratis för elever som redan går en sång-eller instrumentkurs vid Roslagens Kulturskola.

Fortsättningskurs i musikteori

Kursen riktar sig till elever 11år och uppåt som vill satsa på musik och kommit en bit i sitt musicerande. En bra komplettering ifall man vill söka musikklasser på högstadiet .eller söka ett musikgymnasium. Vi går indjupare på områden så som : rytmer, kvintcirkel, ackordanalys och gehör. Kursen är gratis för elever som redan går en sång-eller instrumentkurs vid Roslagens Kulturskola.

Fortsättningskurs i musikteori (pop, rock, jazz)

Denna kurs är en fortsättningskurs som riktar sig till elever från 13 år och uppåt, som har spelat/sjungit i några år och förstår de musikteoretiska grunderna, men vill befästa och fördjupa sina kunskaper. Vi kommer att jobba medmer avanceradenotbilder och charts, utveckla gehöret och använda de teoretiska kunskaperna i egna improvisationer, arr och kompositioner. Kursen är gratis för elever som redan går en sång-eller instrumentkurs vid Roslagens Kulturskola.

Mer information, intresseanmälan och bokning till våra musikteroikurser hittar du på Studyalong.

Senast ändrad: 2022-10-31