30/3 kl. 07.00: Telefonin på Tiohundra ur funktion Läs mer...
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kan jag hyra instrument på kulturskolan?

Kan jag hyra instrument på kulturskolan?

Du kan hyra följande instrument: fiol, altfiol, cello och kontrabas i olika stor­lekar, samt de flesta blåsinstrument. Det går inte att hyra piano, gitarr eller slagverk/trummor. Avgiften är 300 kronor per termin.

En elev som hyrt ett instrument av Roslagens kulturskola är skyldig att vårda instrumentet väl och se till att instrumentet är i samma skick när det återlämnas som vid utlämnandet.

Vid eventuella skador på instrumentet som uppkommit under hyrestiden står eleven för reparationskostnaderna. Vid förlorat instrument ersätter eleven kostnaden för instrumentet med det nominella värde som framgår av ansvarsförbindelsen. Värdet varierar mellan olika instrument.

Hyrt instrument får ej lånas ut eller användas av annan än eleven.

I fråga om underårig elev är i stället vårdnadshavare ersättningsskyldig enligt ovan vid skadat eller förlorat instrument under hyrestiden.

OBS! Roslagens kulturskolans instrument är ej försäkrade genom kommunen.

Senast ändrad: 2022-10-31