Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Rörviks naturreservat

Rörviks naturreservat innefattar större delen av Ramviksudden som sträcker sig ut i Bagghusfjärden. Området är botaniskt värdefullt. Här finns bland annat flera olika arter av orkidéer.

Spår av tidigare markanvändning

I naturreservatet finns flera spår av det historiska brukandet av marken. I öppnare områden finns många hävdgynnade arter och det finns ett stort antalet träd med spår av lövtäkt, så kallad hamling.   

Lundvegetation med rik flora

Vegetationen i Rörvik består huvudsakligen av gles till lundartad lövskog med rikt buskskikt. Det dominerande trädslaget är ek men lönn, ask, asp och alm är rikligt förekommande. Lundfloran är rik med arter som storrams, lundsmörblomma, vårärt, hässleklocka, desmeknopp, vätteros och Sankt Pers nycklar. I öppnare partier finns rester av en hävdgynnad flora med arter som Adam och Eva, klasefibbla och krissla.  

En kalkpåverkad havsstrandäng/fuktäng återfinns i områdets södra del. Havsstrandängar är sällsynta i kommunen och i Stockholm län. Rörviks strandäng är visserligen liten men den visar stora kvalitéer med stora mängder ängsnycklar och kärrspira samt trubblansmossa.  

Inbjudande miljö för fågel

Lundar och andra skogar med ett stort inslag av lövträd och undervegetation lockar till sig många olika fågelarter. Under vår och försommar ljuder fågelsång från mesar, trastar och sångare. Rosenfink, grönsångare gärdsmyg och härmsångare tillhör de något mindre vanliga fågelarterna som påträffas i reservatet. Förekomsten av gamla hamlade träd i området medför även att många insekter trivs här. 

Återskapande av öppna marker

Ramviksudden har varit lövdominerad under väldigt lång tid, men vid mitten av 1900-talet skedde en betydande kolonisation av barrträd. Denna kolonisation efterföljdes av igenväxning. För att återskapa det tidigare utseendet med öppen mark och lövträd är områdets skötsel idag till stor del knuten till tidigare bruksformer, med bland annat bete och slåtter.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • Gräva upp växter
  • Göra upp eld
  • Framföra motordrivet fordon
  • Tälta eller uppställa husvagn
  • Medföra hund eller katt som inte är kopplad
Till Idrott, motion och friluftsliv
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.