Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Rönnskärs udde naturreservat

Rönnskärsudde naturreservat hittar du längs Väddökusten. Området är en klassisk observationsplats för fågel och totalt har här noterats noterats 219 fågelarter. I dag beräknas tusen personer årligen besöka området som omfattar en area av 2,3 hektar.

Så hittar du hit

Rönnskärs udde naturreservat ligger cirka 25 km nordost om Norrtälje och cirka 5 kilometer öster om Älmsta. Hit kommer du lättast med vägen från Älmsta via Hammarby och Sandviken fram till Rönnskärs udde. Från naturreservatets sydvästra hörn vid grusvägen leder en mindre, men vältrampad stig ned mot havet. Stigen är cirka 200 meter lång och delar upp sig i två stigar, där den nordliga slutar vid den mest använda fågelobservationsplatsen.

Förkastning och isräfflor

På de glacialslipade urbergshällarna på Rönnskärs udde finns isräfflor bildade under olika tidsåldrar.

Opåverkad skogsmark

Skogsmarken på Rönnskärs udde är opåverkad av olika typer av exploatering och inga skogliga åtgärder har vidtagits under de senaste decennierna. Skogsbeståndet domineras av gran med inslag av asp, tall och björk. I skogsmarken återfinns orkidén knärot, en art knuten till äldre barrskogar.  

Klassisk fågellokal

Hällmarksområdet längst ut på Rönnskärs udde är en klassisk observationslokal för sträckande flyttfågel. Det är under hösten som fågelsträcket är som intensivast. Rönnskärs udde är ett av de östligaste landfästena längs hela Väddökusten och utgör ett viktigt område för starkt uttröttade småfåglar som lyckats ta sig över Ålands hav.

I slutet av september och oktober är sträcken mot söder som intensivast med bland annat lommar, viggar och ejdrar. Ett besök i november eller december ger en del kvardröjande sjöfågel av flera arter. Isfria vintrar kan det finnas till exempel smålom, storskarv och alfågel vid kusten. Vårsträcken förbi Rönnskärs udde börjar redan i mars med ejdrar, knipor, viggar och storskrakar. Vid skiftet mot april passerar tofsvipor, skogsduvor och ringduvor, sånglärkor och många andra arter. 

Fri utveckling

Målsättningen med reservatet är att vegetationen ska få utvecklas fritt utan skötselåtgärder. Träd och buskar, såväl levande som döda, ska lämnas orörda. Små skötselåtgärder för att gynna rödlistade arter kan behöva genomföras på sikt. 

 Inom reservatet är det inte tillåtet att:

 • Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att bortforsla, borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 • Bryta kvistar, fälla eller på något annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 • Störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur
 • Medföra okopplad hund
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats
 • För längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats
 • Ställa upp motorfordon, husvagn eller liknande. Motorfordon får dock ställas upp på den anlagda parkeringsplatsen i samband med besök i reservatet.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • Framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark
 • Cykla eller rida
 • Spela radio eller bandspelare
Till Idrott, motion och friluftsliv
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.