Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Marums naturreservat

Marums naturreservat är är cirka 25 hektar stort och ligger på Björkö på den västra delen av Maboö och den lilla holmen Kattören.

Här finns gott om skog och möjligheter till bad vid den cirka 75 meter breda badviken med utmärkt sandstrand och sandbotten.

Marums naturreservatet är inrättat genom Länsstyrelsens beslut den 25 november 1974 samt reviderat den 17 augusti 1993. Det skyddade området utgörs huvudsakligen av skogsmark och är framför allt avsatt för att tillvarata de möjligheter området erbjuder för bad och rekreation. 

Skogsmark med naturskogskvalitéer

Större delen av reservatets skogsmark är bevuxen med en grandominerad äldre barrskog, ofta med ett betydande inslag av hassel. Delar av områdets skogar har avverkats i modern tid, men de har fortfarande en del gemensamt med mer orörd naturskog. I äldre partier finns både ovanliga och sällsynta växter och djur.

Gamla träd ger boplats och föda

De gamla granarna i reservatet utgör boplats för en mängd insekter och spindlar. De är i sin tur föda åt flera av barrskogens mest typiska invånare. Det gäller mesar som talltita, tofsmes och svartmes, samt trädkrypare och kungsfågel. På Marboö är skogen relativt rik på lågor (omkullfallna träd). Här finns goda förutsättningar för vedlevande insekter och svampar att växa och frodas. 

Den lilla holmen Kattören är delvis bevuxen med lövträd. Kattören är, likt andra små holmar ute på fjärdarna, mycket eftertraktad av sjöfåglar som häckningsplats. Här får de förhoppningsvis vara ifred från störande rävar och människor. 

Lövklädd udde som inbjuder till bad

Den södra spetsen av Marboö, Fredagsören, skiljer sig från områdets övriga mark. Udden är mer öppen och i dungarna dominerar lövträd, framför allt ask, rönn och klibbal. Flera av de äldre askarna bär tydliga spår av hamling (lövtäkt), vilket vittnar om att byns invånare längre tillbaka tog sig hit för att skörda vinterfoder till sina djur. Den västra stranden mot Björköfjärden är klippig och mycket inbjudande för bad. 

Ett område för friluftslivet

Motivet bakom naturreservatsbildningen är att bevara och vårda ett område för friluftslivet. Detta sker bland anant genom att sköta sandstranden vid Marum. Skogen inom naturreservatet vårdas på ett för friluftslivet attraktivt sätt. Ön Kattören ska bevaras som häckplats för sjöfågel.  

Hitta hit

Reservatet är beläget vid Björköfjärden, 3 kilometer söder om Björkö-Arholma kyrka. Från Älmsta, kör Simpnäsvägen (väg 283) cirka 22 kilometer. Sväng höger mot Marums brygga efter kyrkan. Sväng därefter vänster mot Marums samfällighet. 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga, måla 
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
  • Störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  • Medföra hund eller katt som inte är kopplad
  • Tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  • Ställa upp husvagn
  • För längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
  • Göra upp öppen eld
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande. 
Till Idrott, motion och friluftsliv
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.