Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Lindholmens naturreservat

Lindholmens naturreservat ligger strax nordöst om Norrtälje stad. Området är en berg- och moränkulle bevuxen med lövträd, där de vanligaste trädslagen är ek, asp och hassel. Här kan du uppleva reservatet rika fågelliv och flora.

Naturreservatet invigdes den 16 maj 1996 och är det första naturreservat som inrättats av Norrtälje kommun. Naturreservatet är cirka 4 hektar stort och ligger strax öster om Norrtälje stad. 

Historisk markanvändning

Under 1600- och 1700-talet var området helt fritt från skog och användes som slåtteräng. Först i slutet av 1700-talet slog de första ekarna rot. Ängsbruket upphörde en bit in på 1900-talet och området blev istället betesmark och har använts som detta fram till idag.   

Upplev vacker vårflora och ljuv fågelsång

Lindholmen kännetecknas av sin rika vårflora. På våren är området som allra vackrast då marken täcks av vitsippor. På våren växer här även blåsippa, nunneört, liljekonvalj, vätteros och lungört.
På sensommaren blommar lundväxter såsom tandrot, hässleklocka, spenört och storrams.

I den sydvästra delen av reservatet är det lite öppnare. Här hittar du ett flertal arter som är vanliga i ogödslade ängsmarker och hagmarker. Här trivs den sällsynta orkidén Adam och Eva, men även brudbröd och darrgräs.

Lindholmen har ett rikt fågelliv. Här kan du höra många fågelarter sjunga från träden. Har du tur kan du också få se stenknäcken som är en gulvit fink med mycket kraftig näbb.  

Skötsel
Lindholmen sköts regelbundet med röjning av bland annat hasselbuskar och sly. Mitt på kullen där det är som mest bevuxet, har man lämnat plats för skuggväxter och låtit växter och träd växa relativt fritt. Längre ner mot strandkanten är det utglesat bland träden för att få ett intryck av ängsmark och betesmark. I den sydvästra delen av reservatet finns det en strandäng. Under vissa perioder av året går det betesdjur i reservatet. Betet är viktigt för att bevara den forna ängsfloran. 

Hitta hit

Lindholmen ligger norr om Norrtäljeviken, cirka 1,5 kilometer nordost om Norrtälje centrum. Åk österut mot Vätö och sväng av till höger vid reservatsskylt/Lindholmens reningsverk. Längs med Vätövägen finns en cykelväg.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetation i övrigt genom att gräva upp eller plocka växter
  • Störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)  
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur
  • Elda
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, framföra motordrivet fordon eller cykla.
Till Idrott, motion och friluftsliv
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.