Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Etapp 9 Roslagsbro - Bagghus/Gåsvik

Roslagsleden: Roslagsbro - Bagghus/Gåsvik 25 kilometer.

På den här etappen går Roslagsleden till stor del längs med vägar i ett levande och omväxlande roslagslandskap. Efter Roslagsbro följer leden Brosjön innan Bro Väsby.

Cirka 400 meter från leden ligger fågeltornet vid Brosjön, som är en av länets finaste fågelsjöar. Brosjön är näringsrik med många arter av vattenväxter. Högsta naturvärden har de hävdade strandängarna och hagarna, Brosjöns flora och fauna och Järsö-strömmen med sitt rena, klara vatten som har en unik fauna av ryggradslösa djur.

Mellan Brölunda och Vik passerar Roslagsleden ett vattenfall, Kvarnfallet. Här har det funnits en kvarn. I dalgången nedanför vägen gick vattenleden ner mot Norrtäljeviken. Här hittades Viksbåten, en unik båt från vikingatiden. Här hittade man också den kyrkklocka som i dag finns på Historiska museet i Stockholm.

Viksbåten från 1000-talet finns att beskåda på Erikskulle hembygdsgård som ligger cirka 300 meter från leden. Med Skansen som förebild grundades hembygdsgården 1919 och här finns byggnader och tusentals föremål från Söderbykarl och socknarna runt omkring. Näst Skansen är Erikskulle den äldsta och största hembygdsgården i Stockholms län!

Vid Rådasjöns västra del finns en vacker badplats. Etappen avslutas vid bagghusbron nära Gåsvik. Där tar Väddö kanal vid.

Senast ändrad: 2023-02-27