Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Etapp 2 Karby gård - Örsta

Roslagsleden: Karby gård - Örsta 13 kilometer.

Från Karby gård går Roslagsleden genom Stolpaskogen till den vackra rastplatsen vid Gullsjön och upp över den 58 meter höga Löttingekullen – Täbys högsta naturliga punkt. På Löttingekullen finns ett bronsåldersröse som vittnar om att Löttinge gård tillhör de äldsta gårdarna i Täby. Ett större järnåldersfält i närheten av gården ger ytterligare belägg för det.

Från Löttinge gård går Roslagsleden igenom ett stort och relativt orört skogsområde framtill Angarn. Strax efter där leden viker av från motionsspåret till Skavlötens friluftsgård, som ligger 3 kilometer från leden, passerar leden Fågelsångsmossen. Vid Åsta finns en runhäll som ristats av runmästaren Öpir, en av Upplands mest produktiva runristare. I Vallentuna finns sju av hans runristningar, som är konstverk där sammanflätade rundjur slingrar över stenarna.

Angarnssjöängen är länets finaste fågelsjö. Cirka 25 arter häckar vid sjön och ett 75-tal i områdena kring den. Århundraden av landhöjning, igenväxning och torrläggningsförsök har förvandlat den forna havsviken till en vassbevuxen sankmark som är bra för fågellivet. Ett fågelskådartorn finns efter leden.

Senast ändrad: 2023-02-27