Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allmänna villkor för lokaluthyrning

Här hittar du de allmänna villkor som gäller för lokalhyrning.

Villkor och anvisningar

Idrottsanläggningar och lokaler får endast användas för det ändamål och den tid som finns angiven i bokningsbekräftelsen.

Befintligt skick

Idrottsanläggningar och lokaler hyrs ut i befintligt skick. Det är hyresgästen själv som ska bedöma och själv ta ansvar för att idrottsanläggningen eller lokalen är lämplig för den verksamhet man planerar att bedriva.

Ledare

Hyresgästen ska utse en ansvarig ledare som ansvarar för den avsedda verksamheten på plats.

Deltagare får uppehålla sig i lokalerna endast då ledaren är närvarande. Ledaren ansvarar för att deltagarna informeras om de risker som kan vara förenade med verksamheten och för att skyddsföreskrifter och övriga anvisningar följs.

Ledaren ansvarar för att alla deltagare i inomhushallar/gymnastiksalar endast använder gymnastikskor som inte gör märken i golvet samt att boll för inomhusbruk används vid bollsspel.

Ledaren ansvarar för att material, redskap och dylikt ställs tillbaka på anvisad plats, att belysning släcks, fönster är stängda och låsta vid verksamhetens slut samt att grovstädning sker i lokalerna och dess biutrymmen.

Vid frånvaro av ledare får den angivna tiden i bokningsbekräftelsen inte nyttjas. 

Norrtälje kommun förbehåller sig rätten att avboka resterande tillfällen om ovanstående inte följs.

Alkoholförtäring och rökförbud

Alkoholförtäring får inte förekomma i Norrtälje kommuns idrottsanläggningar eller lokaler. Rökförbud gäller i direkt anslutning till idrottsanläggningen/lokalen.

Förlust/skada på medförda tillhörigheter

Hyresgästen svarar själv för skada på eller förlust av förvarade och/eller medförda tillhörigheter till idrottsanläggningen/lokalen.

Skador på idrottsanläggningen/lokalen eller utrustning

Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador på idrottsanläggningen/lokalen eller utrustning som uppstått genom vårdslöshet eller bristande tillsyn. Det är ledarens ansvar att, inom rimlig tid, anmäla eventuella brister i material eller idrottsanläggningen/lokalen till Lokalbokningen.

Fakturering och efterdebitering

Faktura från Norrtälje kommun ska vara betald senast angiven förfallodag. Vid dröjsmål utgår ränta enligt räntelagen. För betalningspåminnelse debiteras särskild avgift.

Efterdebitering av kunden kan förekomma med anledning av extra tillsyn, sen avbokning, extra städkrävande verksamhet, reparationer eller i övrigt då Norrtälje kommun förorsakats extra kostnader.

Allmänna regler (PDF)

Senast ändrad: 2022-08-03
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.