Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fördelningsprinciper och ansökningsdatum

Norrtälje kommun använder sig av en fördelningsprincip för att uppnå en så rättvis och likvärdig fördelning av tillgängliga tider och lokaler för kommunens idrottsföreningar och dess verksamhet.

Principer

Fördelning av tider sker i första hand till bidragsberättigade föreningar med hemvist i Norrtälje kommun som bedriver en vedertagen inomhusidrott, utomhusidrott, ishockey eller bandy och som är anslutna till ett specialidrottsförbund samt för verksamheter för personer med funktionsvariationer.

Vid fördelning av tider prioriteras barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för personer med funktionsvariationer. Efter detta sker fördelning av bidragsberättigade föreningars vuxenverksamhet.

Tider fördelas också till öppen verksamhet, det vill säga ledarledda idrottsaktiviteter för barn och ungdomar mellan 7–20 år utan krav på regelbunden närvaro, medlemskap eller avgift.

I fördelningen prioriteras gruppens storlek där grupper med många deltagare har företräde (gäller ej verksamhet för personer med funktionsvariationer).

Fördelning av tider sker i första hand måndag till fredag. På helger prioriteras arrangemang, matcher samt tävlingar. Vid bokning på dessa dagar kan vissa bokningar på helger utgå på grund av detta.

Nya idrotter och nya föreningar ska ges förutsättningar att etablera sig. I den mån det finns plats kan därför tilldelning av tider för en första säsong ges till en ny bidragsberättigad förening trots att det inte funnits aktiva medlemmar under föregående huvudsäsong.

Fördelning av tider baseras på aktuell ansökan där tidigare uthyrningar och nyttjandegrad har prioritering framför nya ansökningar och bristfälligt nyttjade tider.

Ansökan

Ansökan om säsongstider och arrangemang sker via blanketterna nedan.

Då ansökan sker årligen är ni inte garanterade samma tider som föregående säsong utan prioriteringar görs utifrån inkomna ansökningar.

Kom ihåg att vara noga och tydliga med era önskemål i ansökan. 

Ansökan ska vara underskriven och skickas till Lokalbokningen via mejl eller post inom den angivna ansökningsperioden.

  • Blankett ansökan om säsongstider
  • Blankett ansökan om enstaka tider
  • Blankett ansökan om arrangemang (behöver skapas – Carina)

Ansökningsdatum

Nedan ser du vilka datum dina önskemål om tider senast ska ha inkommit till oss, när ni får besked om bokning och när strötider släpps. Observera att bidragsberättigade föreningars önskemål om tider prioriteras.

Senast ändrad: 2022-02-11
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.