Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bidrag till studieverksamhet

Bidragsberättigade studieförbund kan ansöka om bidrag för studie­verk­samhet i Norrtälje kommun senast 1 april.

Fördelningen av bidrag sker efter samråd med Studieförbundens samorganisation (STUSAM) i Norrtälje.

Utbetalning av bidrag till respektive studieförbund sker efter att STUSAM lämnat fast­ställd fördelnings­lista och att varje studieförbund lämnat kompletta handlingar. Fullständiga årsmöteshandlingar behöver inte bifogas ansökan, men kan krävas in senare för kontroll.

STUSAM ska lämna:

  • En sammanställning över hur det kommunala bidra­get ska fördelas till re­spektive studieförbund. Det ska klart framgå att samtliga stu­dieför­bunden har godkänt fördelningen.

Varje studieförbund ska lämna:

  • En sammanställning över studieverksamheten i Norrtälje kommun från föregående år, samt uppdatera sina föreningsuppgifter.
Senast ändrad: 2014-12-02
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.