Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Bidrag till studieverksamhet

Bidragsberättigade studieförbund kan ansöka om bidrag för studie­verk­samhet i Norrtälje kommun

Bidragets syfte och storlek

Fördelningen av bidrag sker efter samråd med Studieförbundens samorganisation (STUSAM) i Norrtälje.

Utbetalning av bidrag till respektive studieförbund sker efter att STUSAM lämnat fast­ställd fördelnings­lista och att varje studieförbund lämnat kompletta handlingar. Fullständiga årsmöteshandlingar behöver inte bifogas ansökan, men kan krävas in senare för kontroll.

STUSAM ska lämna:

  • En sammanställning över hur det kommunala bidra­get ska fördelas till re­spektive studieförbund. Det ska klart framgå att samtliga stu­dieför­bunden har godkänt fördelningen.

Varje studieförbund ska lämna:

  • En sammanställning över studieverksamheten i Norrtälje kommun från föregående år, samt uppdatera sina föreningsuppgifter.

Ansökningsperiod

1 februari - 1 april

Ansök

Du gör din ansökan på denna sida.

Senast ändrad: 2023-03-01