Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Anläggningsbidrag för samlingslokalhållande föreningar

Bidraget kan sökas av bidragsberättigade samlingslokalhållande föreningar för att underhålla, utveckla och driva ägd eller arrenderad anläggning.

Bidragets syfte och storlek

Bidraget avser att stötta föreningar med egen eller arrenderad anläggning genom en grundersättning för anläggningens driftkostnader samt för utveckling av sin verksamhet i form av investering. Syftet med bidraget är att bidra till en öppen, demokratisk och geografiskt tillgänglig mötesplats för allmänheten.

Ansökningsperiod

15 augusti–15 september

Anläggningsbidraget är uppdelat i två delar:

 • Driftbidrag: Avser att täcka en del av föreningens löpande kostnader. Bidragets storlek baseras på anläggningens ytor samt driftskostnader för föregående år.
 • Investeringsbidrag: Avser att främja utveckling av föreningsverksamheten och bidraget täcker 2/3 delar av ansökt och godkänd investering. Innestående och icke använt bidrag försvårar möjligheten till nytt investeringsbidrag.

Driftskostnader

 • Kallhyra
 • Värme och el
 • Försäkringar
 • Vatten och avlopp
 • Renhållning
 • Larm
 • Ränta för lån
 • Underhåll

Villkor

 • Opartiskt upplåter samlingslokaler för föreningslivet på rimliga villkor.
 • Bedriver en regelbunden verksamhet vid minst 20 tillfällen per år.
 • Står till förfogande för uthyrning till allmänheten.

(Lokal som endast används av en hyresgäst eller för den egna verksamheten räknas inte som samlingslokal.)

Redovisning

 • Föreningen ska vid begäran från kommunen inkomma med handlingar som styrker driftskostnader i samband med ansökan.
 • Föreningen ska i sin ansökan redovisa antalet aktiviteter från föregående verksamhetsår.
 • Kvitton och fakturor kopplat till godkänt bidrag ska kunna uppvisas på begäran av kommunen.

Ansök

Ansök om bidrag på webbsidan Interbook Go

Senast ändrad: 2023-03-01