Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om du behöver hjälp med att rösta

Denna information vänder sig till dig som inte kan ta dig till en val- eller röstningslokal.

En rullator framför ett hus.

Att rösta med bud

Denna information vänder sig till dig som vill rösta med bud. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Vem kan rösta med bud?

Du kan rösta med bud om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till din vallokal eller en lokal för förtidsröstning. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan budrösta med hjälp av brevbäraren.

Rösträtt och röstkort

På ditt röstkort står din rösträtt, det vill säga vilka val du får rösta i. Om du inte har ditt röstkort eller är osäker på din rösträtt kan du kontakta kommunens valnämnd eller Valupplysningen. Om budet ska lämna din röst i en röstningslokal för förtidsröstning måste hen ta med ditt röstkort.

Gör i ordning budrösten tidigast den 18 augusti

Rösten får göras i ordning tidigast den 18 augusti och senast på valdagen.

Du behöver ett vittne – vem kan vara vittne?

För att rösta med bud behöver du ett vittne. Alla som är över 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet.

Du behöver ett bud - vem kan vara bud?

Budet måste vara minst 18 år. Dessa personer får vara bud:

 • din anhörig (make/maka/sambo, barn, barnbarn, förälder och syskon eller makes/makas/sambos barn, barnbarn förälder och syskon)
 • din vårdare eller någon som brukar hjälpa dig med personliga ärenden
 • anställda på ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt
 • en lantbrevbärare kan vara bud om du bor utmed en lantbrevbärarlinje. Brevbäraren har material för röstning och har information om hur man röstar med bud.

Valsedlar

I materialet finns blanka valsedlar, en för varje val. Gul för val till riksdagen, vit för val till kommunfullmäktige och blå för val till regionfullmäktige. På dem kan du skriva namnet på det parti som du vill rösta på för respektive val som du har rösträtt i. Du kan också personrösta genom att skriva partinamn och namnet på den kandidat du vill rösta på. Mer information om personröstning, partier och kandidater finns på val.se

Material du behöver

 • Valkuvert och blanka valsedlar (finns i materialet)
 • Ytterkuvert för budröst (finns i materialet)
 • Röstkort (behövs om du ska förtidsrösta)
 • Id-handling (behövs om du inte är känd för budet)

Så budröstar du

Instruktioner finns också på ytterkuvertet för budröst. Det är viktigt att budrösten görs i ordning på rätt sätt.

 1. Gör i ordning din röst genom att i avskildhet skriva namnet på det parti du vill rösta på, på respektive valsedel. Du kan också personrösta genom att skriva partinamn och namnet på den kandidat du vill rösta på. Lägg endast en valsedel i varje valkuvert. Stäng kuverten genom att klistra igen eller vika in fliken. Detta kan du göra utan att vittnet är närvarande.
 2. I närvaro av ett vittne och budet, lägg dina valkuvert i ytterkuvertet för budröst. Klistra igen ytterkuvertet. Om lantbrevbäraren är bud behöver hen inte vara närvarande när du gör i ordning rösten. I ytterkuvertet ska du endast lägga ner valkuverten, inte röstkortet.
 3. Fyll i dina personuppgifter på ytterkuvertet.
 4. Vittnet och budet ska intyga att röstningen gått till enligt gällande regler genom att skriva under och fylla i sina personuppgifter på ytterkuvertet.
 5. Nu kan budet ta din budröst till din vallokal eller till en lokal för förtidsröstning. Där måste budet kunna styrka sin identitet. Budet behöver ta med sig ditt röstkort om hen ska lämna din röst i en lokal för förtidsröstning.

Ambulerande röstmottagning

Du som inte kan ta dig till en val- eller röstningslokal på grund av sjukdom, funktionsvariation eller ålder kan istället rösta via ambulerande röstmottagare. Dessa är särskilt förordnade av Val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun. Ambulerande röstmottagning innebär att två utbildade röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Tider och dagar för ambulerande röstmottagning

Den ambulerande röstmottagningen erbjuds vardagar mellan klockan 9–15 under förtidsröstningsperioden, alltså från den 24 augusti till och med valdagen den 11 september. Det erbjuds även under valhelgen mellan klockan 10–14 på både lördagen och söndagen (valdagen).

Så beställer du ambulerande röstmottagning

Du kan beställa ambulerande röstmottagning via Kontaktcenter på telefonnummer 0176-710 00 eller e-post: kontaktcenter@norrtalje.se

Vårdinrättningar, hemtjänstleverantörer eller andra i din närhet kan också beställa tjänsten åt dig. När du beställer tjänsten åt dig själv eller någon annan vill vi att du har minst en dagas framförhållning. Detta för att vi ska kunna samordna våra insatser på bästa sätt.

Meddela oss om du har röstkort eller inte

Vi vill också att du meddelar oss om du har ett röstkort eller om vi ska ordna ett dubblettröstkort åt dig i samband med besöket. Se till att ha en giltig ID-handling redo inför röstmottagarnas besök, eftersom det behövs för att kunna lämna din röst.

 

 

 

Senast ändrad: 2022-08-24
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.