Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sevesoanläggningar i Norrtälje kommun

En Sevesoanläggning är en anläggning som innefattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Lagen riktar sig till verksamheter som vid olika tillfällen hanterar stora mängder kemikalier. Norrtälje kommun har tillsammans med verksamheten skyldighet att på olika sätt informera vad som kan hända och vad som ska göras i händelse av att en större olycka inträffar.

Bakgrund

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen, förordningen om skydd mot olyckor, miljöbalken, plan- och bygglagen samt arbetsmiljölagstiftningen.

Lagstiftningen omfattar verksamheter som hanterar större mängder kemikalier. Beroende på typ av kemikalier och mängd, omfattas verksamheterna av antingen den högre eller den lägre kravnivån.

Sevesolagstiftningen har två kravnivåer


I Norrtälje kommun finns fem verksamheter som omfattas av den lägre kravnivån, dessa specificeras nedan, det finns inga verksamheter som omfattas av den högre kravnivån.

Den lägre kravnivån innebär att verksamheten är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att informera invånarna samt skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. 

Du kan läsa mer om lagstiftningen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Sevesoanläggningar i Norrtälje kommun

- DKLBC, Malmens Grus- och bergtäkt

- Holmen Paper AB, Hallsta pappersbruk 

- Roslagskrossen ABBilaga

- Sand och Grus AB Jehander, Ledinge

- Hallstavik kraftverk

- Swerock ABBilaga 1Bilaga 2

Till Trygghet och säkerhet
Senast ändrad: 2022-01-19
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.