Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information till dig som har en brandman anställd

Här hittar du samlad information till dig som är huvudarbetsgivare för en brandman vid en deltidsstation.

Norrtäljes räddningstjänst under övning.Bild tagen för Norrtälje kommun. Norrtäljes räddningstjänst under övning. Norrtäljes räddningstjänst under övning.Bild tagen för Norrtälje kommun.

Varför?

Med en medarbetare som är brandman vid en deltidsstation får din verksamhet en professionell livräddare.

En brandman är ofta en viktig resurs i arbetet med att förebygga olyckor och andra händelser på din arbetsplats. Som brandman på en deltidsstation får man utbildning inom brandskyddsarbete, farliga ämnen, hjärt- och lungräddning, första hjälpen och riskhantering.

För vår organisation är en god samverkan med brandmännens huvudarbetsgivare otroligt viktigt och en förutsättning för verksamheten. Vi arbetar därför aktivt med att skapa mervärden och att öka kunskapen om vad det innebär att ha en medarbetare som även är brandman. Några av de mervärden som vi vill lyfta fram är att ni:

  • Bidrar till tryggheten och säkerheten i lokalsamhället, dvs. till en hållbar samhällsutveckling.
  • Får en medarbetare som är kunnig inom brand, räddning, sjukvård och riskhantering.
  • Får en medarbetare som kan utbilda övrig personal i exempelvis brandskydd och hjärt-lungräddning.
  • Får positiv marknadsföring genom att vi uppmärksammar ert engagemang.
  • Förbättrar förutsättningarna för er medarbetare att stanna på orten.

Vi som organisation kan stötta dig som företagare med rådgivning inom arbetet med skydd mot olyckor och krisberedskap

Brandmännen vid våra deltidsstationer är ryggraden i vår organisation och står för ungefär 75 % av den operativa bemanningen. Totalt har vi cirka 70 brandmän på våra deltidsstationer i kommunen.

Att du som arbetsgivare ger medarbetare möjlighet att vara verksamma som brandmän är en mycket viktig insats för att vi ska kunna hjälpa människor vid bränder, olyckor och sjukdomsfall i hela kommunen.

Hur ofta?

Att vara brandman vid en deltidsstation innebär att man har beredskap var tredje eller var fjärde vecka. Under dessa veckor ska man dygnet runt kunna inställa sig inom 5-8 minuter vid larm. Vi försöker dock vara så flexibla som möjligt utifrån den enskilda individens förutsättningar för att hitta lösningar som fungerar för alla parter.

I genomsnitt åker våra brandmän på 1-2 hjälpinsatser per beredskapsvecka men omfattningen varierar mellan de olika stationerna. Många av insatserna sker när medarbetaren inte är på sin ordinarie arbetsplats. De flesta insatserna är kortare än 2 timmar.

Utbildningen för att bli brandman börjar med en två veckors introduktionsutbildning. Därefter sker utbildningen kontinuerligt via vårt ordinarie övningsupplägg. Som brandman vid en deltidsstation övar man omkring 50-60 timmar per år. Dessa övningar genomförs på kvällstid och helger.

Efter några års tjänstgöring finns möjlighet att gå vidare med de nationella utbildningar som arrangeras av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kostnad?

När din brandman åker på hjälpinsatser eller är på utbildning får hon eller han lön från räddningstjänsten. Vid insatser och utbildning under ordinarie arbetstid görs vanligtvis löneavdrag hos huvudarbetsgivaren.

Arbetsgivaren får ingen direkt ersättning från räddningstjänsten, men får däremot en medarbetare med gedigna kunskaper inom brandskydd, livräddning och olycksförebyggande arbete.

Vad händer vid skador eller sjukdom i samband med tjänstgöring som brandman vid en deltidsstation?

Räddningstjänsten betalar 80% av ersättningen som brandmannen skulle ha fått från räddningstjänsten under två veckor. Därefter utgår ersättning från Försäkringskassan. Eventuella rehabiliteringsutredningar ansvarar huvudarbetsgivaren för. Räddningstjänsten försöker alltid medverka och hjälpa till i sådana sällsynta fall.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om vad det innebär att ha en brandman vid en deltidsstation som medarbetare? Vill du att vi kommer till ditt företag och berättar om möjligheten? Vill du berätta för oss hur vi kan underlätta och skapa mervärden för dig som potentiell huvudarbetsgivare? Hör av dig till Fredrik Olsson, samordnare för deltidsverksamheten.

Kontakt
  • Fredrik Olsson - Samordnare för deltidsverksamheten
  • 0176-710 00
  • Alestavägen 4, 761 97 Norrtälje
Till Trygghet och säkerhet
Senast ändrad: 2022-06-15
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.