Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Tillsyn av brandskydd

Räddningstjänsten utför tillsyn för att kontrollera att lagen med tillhörande föreskrifter efterlevs. Det är fastighetsägaren och den som nyttjar fastigheten som ansvarar för brandskyddet.

Personal på räddningstjänsten gör tillsyn.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska en kommun genomföra tillsyn för att kontrollera att lagarna följs. Enligt lagarna har kommunen rätt att göra tillsynsbesök överallt.

Tillsynsplan

För att säkerställa att tillsynen sker systematiskt har Norrtälje kommun en tillsynsplan, men tillsyn sker även på förekommen anledning. Vid tillsynen kontrollerar räddningstjänsten att brandskyddet är skäligt.

Avgift

Räddningstjänsten tar ut en avgift för tillsynen som baseras på en grundavgift och tid för tillsynen. Avgiftens storlek är fastställd av kommunfullmäktige.

Gällande taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE, gäller från och med 1:a januari 2022.

Senast ändrad: 2022-11-29