Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillsyn av brandskydd

Räddningstjänsten utför tillsyn för att kontrollera att lagen med tillhörande föreskrifter efterlevs. Det är fastighetsägaren och den som nyttjar fastigheten som ansvarar för brandskyddet.

Personal på räddningstjänsten gör tillsyn.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska en kommun genomföra tillsyn för att kontrollera att lagarna följs. Enligt lagarna har kommunen rätt att göra tillsynsbesök överallt.

Tillsynsplan

För att säkerställa att tillsynen sker systematiskt har Norrtälje kommun en tillsynsplan, men tillsyn sker även på förekommen anledning. Vid tillsynen kontrollerar räddningstjänsten att brandskyddet är skäligt.

Avgift

Räddningstjänsten tar ut en avgift för tillsynen som baseras på en grundavgift och tid för tillsynen. Avgiftens storlek är fastställd av kommunfullmäktige.

Gällande taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE, gäller från och med 1:a januari 2022.

Till Trygghet och säkerhet
Senast ändrad: 2022-05-18
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.