Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter för att söka tillstånd

När du söker tillstånd får du betala en avgift. Avgiften är tänkt att täcka de kostnader en tillståndsprövning innebär för kommunen. Om ansökan inte är komplett och Räddningstjänsten behöver lägga ner extra tid får du betala extra.

Grundavgift är den lägsta avgift som du betalar och förutsätter att din ansökan är komplett.  I grundavgiften ingår till exempel administration och resekostnader till platsen. Du har därmed möjligheter att själv påverka kostnaden för ditt tillstånd genom att förse Räddningstjänsten med kompletta handlingar. Grundavgiften är dock den lägsta avgift du betalar.

Om din ansökan inte är komplett och Räddningstjänsten behöver lägga ner extra tid får du betala för nedlagd tid. Du betalar då per nedlagd halvtimme enligt fastställd taxa.

All kostnad faktureras efter avslutat ärende.

Avgiftstabell

Nytt tillstånd

Förlängning av befintligt tillstånd

Godkännande av ny föreståndare

Grundavgift 4T 3T 1T
Timavgift T T -

Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min).

T=Fastställd timtaxa gäller från och med 1:a januari 2022; 1 183 kr

Gällande taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE, gäller från och med 1:a januari 2022.

Förlängning av befintligt tillstånd

Förlängning av befintligt tillstånd kan du bara söka under förutsättning att inget i anläggningen förändrats.

Godkännande av ny föreståndare

Godkännande av ny föreståndare avser endast explosiv vara. Summan ingår i avgiften vid ansökan om nytt hanteringstillstånd eller förlängning av befintligt hanteringstillstånd för brandfarlig vara.

Till Trygghet och säkerhet
Senast ändrad: 2022-07-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.