Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Tillfällig övernattning

Med tillfällig övernattning avses övernattning enstaka nätter. Du som arrangör bär ansvaret för säkerheten under den tillfälliga övernattningen.

Lokaler som används för tillfällig övernattning är i regel inte avsedda och anpassade för att sova och bo i. Därför bör punkterna i nedanstående checklista uppfyllas vid tillfälliga övernattningar i skolor, daghem, idrottshallar och liknande lokaler.

Checklista vid tillfällig övernattning

Övernattning i bottenplan med mindre än 50 personer:

 • Varje övernattningssal ska ha minst en dörr eller fönster som alternativ utrymningsväg. Samtliga dörrar och fönster i utrymningsväg ska vara öppningsbara utan nyckel eller annat redskap.
 • En handbrandsläckare ska finnas i varje övernattningssal.
 • Om övernattningslokalerna ej har ett installerat brand- och utrymningslarm med rökdetektor ska detekteringen förstärkas med seriekopplade brandvarnare. Brandvarnare ska vara verifierade enligt SS-EN 14604 och funktionskontrolleras i samband med övernattningen.
 • Rökförbud gäller i varje byggnad där övernattning sker.
 • Telefon ska finnas tillgänglig för att kunna larma 112.
 • Vid varje övernattning ska en ansvarig vuxen person utses.
 • Före övernattning ska den ansvarige informera de som övernattar om utrymningsvägar, brandredskap och återsamlingsplats vid utrymning.

Övernattning på flera våningsplan eller med fler än 50 personer:

 • Övernattningslokalerna ska ha rökdetekterande brand- och utrymningslarm installerat i utrymmen där personer sover och i utrymningsvägar. Larmet ska höras med minst 75 decibel i alla lokaler och larmknapp för att aktivera larmet ska vara tillgängligt.
 • Fönster som alternativ utrymningsväg är endast tillåtet från bottenplan. Från våningsplan två och uppåt måste den alternativa utrymningsvägen utgöras av t.ex. dörr i fasad med utvändig trappa.

Informera räddningstjänsten om din övernattning

Arrangör*
Ansvarig person för arrangemanget*
Namn*
Personnummer*
Telefon*
E-post*
Övernattning från, datum och tid*
Övernattning till, datum och tid*
Kontaktpersoner, namn och telefon till samtliga kontaktpersoner, brandskyddsansvarig/brandvakter*
Byggnadens namn, adress, postnummer och ort*
Antal övernattande*
Då jag som arrangör skickar in denna information är jag medveten om att det är jag som bär ansvaret för arrangemanget och säkerheten.
 
 
  Kontakt
  Senast ändrad: 2022-11-09