Telefonin på Tiohundra ur funktion Läs mer...
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Ändring av eldningssätt

Om du ska börja använda ditt fritidshus flitigare, kanske flytta in permanent eller bara börja använda boendet mer under den kalla säsongen kommer eldningsförhållandena att ändras.

Hur du eldar kan påverka och påfresta din eldstad och skorsten. Kontakta sotaren och rådgör om eldstaden klarar de nya eldningsförhållandena och om fristen för sotning och brandskyddskontroll behöver ändras.

Att elda för uppvärmning i ett fritidshus på vintern i en eldstad dimensionerad för trivseleldning på sommaren kan orsaka överhettning av skorstenen eller brännbara material i anslutning till installationen. 

Börja bruka obrukad eldstad

Om du vill börja använda en eldstad som har nyttjandeförbud eller av någon anledning inte har används behöver den kontrolleras innan den tas i bruk. Det är Räddningstjänsten som beslutar om en brandskyddskontroll i särskilt fall ska utföras på din eldstad. 

Det är en brandskyddskontroll som ska utföras för att återta en eldstad i bruk. En installationsbesiktning eller statusbesiktning gäller inte enligt MSBFS 2014:6 

Senast ändrad: 2023-01-09