Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Förebygg brand

Här kan du läsa mer om de vanligaste bränderna och hur du kan förebygga och förhindra dem.

Så här ofta brinner det på grund av eldstäder

Den vanligaste brandorsaken är när sot eller tjära brinner i skorstenen, en så kallad soteld.  De flesta villabränderna händer under de kalla vintermånaderna, och de flesta soteldarna under januari. 31 procent av bränder i hemmet är eldstadsrelaterade.

Det brinner ca 800 soteldar per år. 75 procent av dessa håller sig inom skorstenen, men resterande 25 procent sprider sig utanför skorstenen och orsakar ofta stor skada på fastigheten. Se till att du har ett bra brandskydd och eldar rätt och säkert.

Vad brinner?

Förutom soteldar är andra vanliga brandorsaker felaktig askhantering, förstörd isolering på rörskorstenar, otäta skorstenar eller att gnistor från skorstenen blåser in under trasiga tegelpannor, för långa eldningsperioder med höga temperaturer eller felaktiga installationer och ombyggnationer runt eldstad och skorsten som har påverkat brandskyddet negativt.

Hur förhindrar du branden?

  • Installera eldstaden enligt byggregler och monteringsanvisning.
  • Se till att finnas med i sotarnas kontrollregister och få regelbunden sotning och brandskyddskontroll.
  • Se till att du har en taksäkerhet som möjliggör för sotare och skorstensfejartekniker att utföra sitt brandförebyggande arbete.
  • Elda rätt och säkert med torr ved, tillräckligt med syre och bra temperaturer.
  • Håll utkik efter tjära och ta bort den direkt om den uppstår.
  • Förvara askan i ett obrännbart kärl med tättslutande lock på ett obrännbart underlag.

Så här gör du vid soteld 

Hur väl du än förebyggt kan en olycka trots allt ske och en soteld i din skorsten uppstå. En soteld märks när det mullrar kraftigt i skorstenen, och lågorna kan slå upp flera meter över huset. Stäng luckor och spjäll som förser eldstaden med syre och bryt all syretillförsel till branden. Bevaka runt skorstenen speciellt vid bjälklagsgenomföringar och på vind om det finns någon för att upptäcka rökläckage eller antändning av brännbart material.

Du kan få nyttjandeförbud efter brand

Efter en eldstadsrelaterad brand får du om det inte är uppenbart onödigt ett nyttjandeförbud på alla eldstäder som är anslutna till den skorsten där det har brunnit. Orsaken till förbudet är att sotelden med sina höga temperaturer kan ha orsakat stor skada på skorsten, eldstad, isolering eller andra delar av installationen. Räddningsinsatsen kan även ha skadat installationen.

Nyttjandeförbudet hävs då en brandskyddskontroll i särskilt fall har utförts av sotningsdistriktets skorstensfejartekniker.

Senast ändrad: 2022-03-11