Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandskyddskontroll av eldstad

Du som har en eldstad bör kontinuerligt brandskyddskontrollera den. Hur ofta kontrollen ska göras skiljer sig beroende på vilken typ av eldstad du har, vad du eldar i den och hur ofta.

Brandskyddskontroll vid en skorsten.

Syftet med brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Kontrollen innebär att anläggningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt överensstämmer med de krav som gällde när eldstaden först togs i bruk.

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras om brandskyddet för eldstaden och skorstenen håller en skälig nivå. Skorstensfejarteknikern gör en bedömning av hur brandskyddet är utformat för att motsvara de brandrisker som finns. Bland annat kontrolleras synliga ytor av din eldstad och tillhörande delar som fläkt och spjäll samt rök- eller avgaskanaler. Vid misstanke om felaktigheter kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att ha ett skäligt brandskydd. Vid brandskyddskontrollen får du hjälp att se över om något behöver åtgärdas eller ändras för att säkerställa en säker anläggning.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Läs mer om hur du förbereder inför sotarens besök här.

Här hittar du taxan för sotning och brandskyddskontroll.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hur brandskyddskontrollen går till och vilka rutiner som gäller.

Brandskyddskontroll i särskilt fall

En brandskyddskontroll i särskilt fall är något kommunen beslutar om då det finns en risk för att det förekommer en brandfara. Kontrollen görs inte enligt fastställda frister och utförs för att säkra att fastighetsägaren ska kunna använda sin anläggning utan risk för brand.

Brandskyddskontroll i särskilt fall kan till exempel beslutas om du som fastighetsägare vill börja använda en oanvänd och okontrollerad eldstad eller efter en eldstadsrelaterad brand. 

Mer information
Till Trygghet och säkerhet
Senast ändrad: 2022-03-16
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.