Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skyddsrum

Var finns det skyddsrum?

Det är MSB som ansvarar för att antalet skyddsrum är tillräckligt, så att det svenska samhällets skyddsförmåga inte försämras. I Sverige finns det ungefär 65 000 skyddsrum, som tillsammans bereder skyddsplats till ungefär sju miljoner invånare.

På kartan som MSB tagit fram tillsammans med Lantmäteriet kan du se alla skyddsrum i hela landet och söka efter de skyddsrum som ligger närmast en plats eller adress som du anger.

Här hittar du en karta över skyddsrum i Norrtälje kommun

De skyddsrum som finns inom Norrtälje kommun är lokaliserade till områden som bedömdes som särskilt hotade av väpnade angrepp under det så kallade kalla kriget.

Skyddsrum är i huvudsak belägna i vanliga fastigheter såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid används de ofta för annan typ av verksamhet än som skydd, till exempel som förrådslokaler.

Alla skyddsrum ska vara utmärkta med skyddsrumsskylt på husfasaden, se bilden nedan. Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum ska genom skyltning på byggnaden eller anläggningen ge anvisning om var utrymmet finns.

Vilket skyddsrum ska jag ta skydd i?

Man behöver inte bo i huset där skyddsrummet är beläget för att få ta skydd i det, man söker skydd i det skyddsrum som är närmast där man befinner sig.

Vem ansvarar för skyddsrummet?

Det är fastighetsägaren som ansvarar för underhåll av skyddsrummet. Kontroller av lokalerna kan genomföras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum.

 

Ett skyddsrum ska kunna ställas i ordning inom två dygn. Fastighetsägaren alternativt nyttjanderättshavaren är ansvarig för att ge tillträde till skyddsrummet och ställer i ordning skyddsrummet enligt den instruktion som finns i skyddsrummet.

Vad finns i ett skyddsrum?

Skyddsrum bör vara utrustade med rinnande vatten och toaletter, då de som söker skydd kan tvingas befinna sig där en längre tid. Det finns inte livsmedel. I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet. I nödfall kan du bege dig till annat skyddande utrymme såsom källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Vilken utrustning som ska finnas i respektive skyddsrum beror på flera saker, exempelvis teknisk bestämmelse som skyddsrummet byggts enligt, storlek på skyddsrummet med mera. På MSB kan man läsa mer om vad som bör finnas i nybyggda skyddsrum.

Vad skyddar ett skyddsrum mot?

Det finns olika typer av skyddsrum, men rent generellt skall de kunna motstå tryckvågor och splitter från till exempel flygbomber, brand, radioaktiv strålning, stridsgas och biologiska stridsmedel.

Ovanstående ställer givetvis mycket höga krav på skyddsrummets konstruktion, och det behöver vara mer robust än en "vanlig" byggnad. Det innebär även att ventilationen behöver vara utformad för att skydda mot gaser, samt att dörrar klarar av stötvågen från en explosion.

Trots det är ingen konstruktion oförstörbar, och en tillräckligt kraftig explosion i dess omedelbara närhet kan innebära att de som befinner sig i skyddsrummet ändå skadas eller avlider.

Räcker skyddsrummen till alla?

Nej, det gör de inte. I särskilt tätbefolkade orter finns inte skyddsrum som rymmer alla invånare. Särskilt folktäta orter har ett högre behov av skyddsrum, och dessa kallas skyddsrumstätorter. Vilka dessa är, och vilka skyddsrum som där finns kan du läsa mer om hos MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). 

MSB är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. På webbplatsen hitta du mer information om bland annat skyddsrum.

Läs mer om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på deras webbplats

Till Trygghet och säkerhet
Senast ändrad: 2022-03-14
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.