Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tidigare nulägesbilder – dag för dag 2022

Nulägesbilden om arbetet med det nya coronaviruset uppdateras regelbunden.

Till: Samlad information om coronaviruset

Nulägesbild 19 januari

Skärpta restriktioner med anledning av ökad smittspridning

De ytterligare restriktioner som införs från den 19 januari 2022 är:

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor, som äger rum inomhus och där vaccinationsbevis används gäller ett deltagartak på 500 deltagare. Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen eller mässan hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller deltagarbegränsningen på 500 deltagare för varje sektion. Det innebär alltså att ett arrangemang som helhet i sådana fall kan ha fler än 500 deltagare.
 • Deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler, områden eller utrymmen, till exempel festvåningar eller festbåtar, sänks till 20 personer. Det gäller dock inte om de används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

Läs mer på regeringens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för verksamheter och för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu.

Sjukvårdsläget i Region Stockholm

Totalt vårdas 495 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det innebär att det är 99 fler patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård jämfört med förra tisdagen. Klockan 15.00 den 18 januari 2022 fanns det 179 bemannade vårdplatser lediga vid länets akutsjukhus. Antalet konstaterat smittade var 46 859 under perioden 11 januari till och med 17 januari vilket är en 28-procentig uppgång jämfört med veckan innan.

Läs hela lägesrapporten för 18 januari 2022 på Region Stockholms webbsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 700 336, varav 428 016 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt för regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-19

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 18 januari

Norrtälje sjukhus tillbaka i förstärkningsläge efter stor ökning i covidflödet

En kraftig ökning av antalet covidpatienter gör att Norrtälje sjukhus går till förstärkningsläge från och med tisdagen den 18 januari.

Förstärkningsläge är det andra av tre beredskapsnivåer som används nationellt och innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner. De olika beredskapsnivåerna kan vid behov användas lokalt på sjukhus eller för hela Region Stockholms sjukvårdsorganisation.

Läs mer på vårdbolaget Tiohundras webbsida.

Drive in-test för covid-19

I Norrtälje stad finns det en drive-in-test för covid-19 på Gustav Adolfs väg 51, utanför Friskis & Svettis (Adress rättad 2022-01-19). Du åker med bil till den drive-in-station du har bokat tid på och tar provet på dig själv eller ditt barn, fortfarande kvar i bilen.

Provtagningen på drive-in-test bokar du först via appen Alltid öppet – alltså innan du åker bil dit. Provsvar får du via SMS inom 48 timmar. Du får alltså inte provsvaret på vaccinationsmottagning i Sportcentrum, där du endast vaccinerar du dig. Det är viktigt att du inte går in på vaccinationsmottagningen när du har symtom och riskerar att sprida eventuell smitta vidare.

Läs om provtagning för covid-19 på vår webbsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 657 611, varav 417 548 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt för regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-18

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu. 

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 17 januari

Norrtälje sjukhus återgår till stabsläge

Ett något förbättrat vårdplatsläge jämfört med hittills under 2022 gör att Norrtälje sjukhus går ner ett steg i beredskapsläge från förstärkningsläge till stabsläge från och med måndagen den 17 januari. Stabsläge är ett tredje gradens beredskapsläge, där ledning eller nyckelfunktioner samlas och utvärderar information, beredda att snabbt sätta igång verksamhet vid behov.

Deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster i hyrda lokaler

Regeringen har den 17 januari beslutat om skärpta restriktioner med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och det ansträngda läget i vården till följd av pandemin. Till följd av Folkhälsomyndighetens hemställan från den 10 januari 2022 införs nu bland annat ett deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inklusive mässor, inomhus.

Därutöver sänks deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler till 20 personer. Det gäller dock inte om de används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

Restriktionerna börjar gälla från onsdag den 19 januari 2022.

Läs mer om de utökade restriktionerna på regeringens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu. 

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 14 januari

Vädjan till vårdnadshavare

Utifrån en kraftigt ökad smittspridning i kommunområdet vädjar Norrtälje kommun till vårdnadshavare för barn och ungdomar att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer gällande att stanna hemma vid symtom på covid-19 eller om någon i hushållet visar symtom.

Visar ett barn, en elev eller någon i förskolan eller skolans personal symtom på luftvägsinfektion, som kan orsakas av till exempel covid-19, ska den personen stanna hemma. Det finns ingen skyldighet att informera förskolan eller skolan om att någon i familjen har covid-19. Om den som har covid-19 har haft nära kontakt med personer på förskolan eller skolan kommer dessa att kontaktas av smittskyddsansvariga i regionen då de kan komma att ingå i en smittspårning.

Om någon i förskolan, skolans personal eller en elev blir sjuk i covid-19, och har vistats i förskolan eller skolans lokaler under den fas då hen varit smittsam, kan det dock underlätta för rektor/huvudman att känna till detta för att i sin tur kunna vara behjälplig vid smittspårningen.

Läs mer om vädjan till vårdnadshavare på kommunens webbsida.

Ändringar kring testning för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna nedprioriterar testning av personer som är symtomfria från covid-19. Bara de som uppvisar symtom bör testa sig. Det är fortfarande viktigt att stanna hemma samt testa sig vid symtom samt vara uppmärksam på symtom om någon i det gemensamma hushållet som har covid-19.

Se prioritering per 2022-01-14 gällande testning för covi-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 560 363, varav 388 644 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt för regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-14

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 13 januari

Det här gäller vid provtagning för covid-19

Under de två senaste veckorna har antalet konstaterat smittade med covid-19 i princip fördubblats varje vecka. Region Stockholm ändrar därför tillfälligt för vilka som ska provta sig. Det här gäller från och med torsdagen 13 januari.

Beställ provtagning:

 1. Om du har luftvägssymtom som feber, hosta, snuva som har hållit i sig 24 timmar eller mer och du INTE har varit sjuk i covid-19 de senaste sex månaderna. Det gäller alla vuxna och barn från och med förskoleklass. Du bör provta dig oavsett om du är vaccinerad eller inte.
 2. Om du tagit ett självtest som visat positivt resultat.
 3. Om du uppmanas till provtagning av sjukvårdspersonal eller om det gäller provtagning med gurgeltest i skolorna.

Att tänka på

 • Stanna alltid hemma när du är sjuk. Beställ provtagning först när du har haft symtom i 24 timmar. Beställ bara ETT pcr-prov. Du behöver inte beställa flera PCR-prov under samma symtomperiod.
 • Har du symtom i mindre än 24 timmar kan du återgå till arbete, skola eller annan verksamhet när du varit symtomfri i minst ett dygn.

Du finner mer information på hos Region Stockholm

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 ändras från sex till fem månader

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 ges från fem månader efter den tidigare dosen. Syftet är att fler ska kunna vaccineras tidigare. Rekommendationen gäller för alla som är 18–64 år. För personer som är 65 år och äldre rekommenderas fem månaders tidsintervall sedan tidigare. Regionerna meddelar när det är dags att boka tid.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Uppdaterade scenarier tyder på ytterligare ökad smittspridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten uppdaterar nu sina scenarier över smittspridningen i Sverige fram till och med den 20 mars 2022. Anledningen är den kraftiga spridningen av virusvarianten omikron.  Utvecklingen i Sverige följer den som varit i många andra länder i Europa, till exempel Storbritannien, Nederländerna och Danmark, där omikron lett till en kraftig ökning av smittspridningen.

Uppdaterade scenarier

Scenario 0

Efter två respektive tre doser antas vaccinationseffekten mot infektion med omikron vara 20 respektive 70 procent. Antalet nya fall beräknas uppgå till omkring 47 000 per dag under smittspridningens topp.

Scenario 1

Efter två respektive tre doser antas vaccinationseffekten mot infektion med omikron vara 20 respektive 35 procent. Antalet nya fall beräknas uppgå till omkring 69 000 per dag under smittspridningens topp.

Beräkningarna i scenarierna har bland annat gjorts utifrån rapporterade fall till och med den 6 januari 2022.

Du finner mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 1:

Andel dos 1:

82.9 %

Antal dos 1:

50 429

Minst 2 doser:

85,2 %

Minst 2 doser:

48 173

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 1:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

81

Sjukdomsfall:

513

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

1 038

Sjukdomsfall totalt:

6 609

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring råden som gäller just nu 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 534 797, varav 386 610 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt för regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022.01.13

Bokning av vaccinering mot covid-19

Du bokar i första hand tid för vaccinering via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID eller Freja eID för legimitering kan du ringa regionens telefonbokningstjänst, som också tar emot samtal på flera olika språk.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Se telefonnummer för bokning av tid för vaccin här.
Täältä löydät puhelinnumeron josta voit tilata rokotusajan.
See telephone number for booking an appointment for vaccine here.

Läs på 1177.se om hur du vaccinerar dig.

Provtagning för covid-19

Du bokar ett hemtest via appen Alltid Öppet. I Norrtälje finns det en drive-in-test för covid-19 vid Sportcentrum i Norrtälje, Gustav Adolfs väg 53. Du måste boka tid för provtagning först – alltså innan du åker dit – via appen Alltid öppet. 

Den som inte har BankID eller Freja eID Plus kan ringa 08-428 429 30 och boka ett test som kan hämtas ut av ett symtomfritt ombud på Apoteket Kronan, Stora Brogatan 1, i Norrtälje stad.

OBS! Testen som beställs via telefon hämtas endast på apoteket av symtomfritt ombud. Ej hemkörning.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.
Läs på 1177.se om hur du lämnar prov för covid-19.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 12 januari

Varje enskild invånare är betydelsefull för att smittspridningen av covid-19 ska minska och vårdens medarbetare arbetar för högtryck för att ta hand om alla patienter, oavsett anledning till behov av vård. Alla ett ansvar att följa och respektera givna råd och rekommendationer för att minska risken för fortsatt smittspridning av covid-19 och därmed underlätta för medarbetarna i hälso- och sjukvården

Råd och restriktioner som gäller från och med onsdag 12 januari 2022

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd.
 • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
 • För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
 • På serveringsställen gäller krav på om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl. 23.00.
 • Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
 • Avrådan för cuper och läger inomhus förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
 • För vuxenutbildningar och lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Läs mer om aktuella råd och restriktioner på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 509 230, varav 375 112 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt för regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-12

Bokning av vaccinering mot covid-19

Du bokar i första hand tid för vaccinering via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID eller Freja eID för legimitering kan du ringa regionens telefonbokningstjänst, som också tar emot samtal på flera olika språk.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Se telefonnummer för bokning av tid för vaccin här.
Täältä löydät puhelinnumeron josta voit tilata rokotusajan.
See telephone number for booking an appointment for vaccine here.

Läs på 1177.se om hur du vaccinerar dig.

Provtagning för covid-19

Du bokar ett hemtest via appen Alltid Öppet. I Norrtälje finns det en drive-in-test för covid-19 vid Sportcentrum i Norrtälje, Gustav Adolfs väg 53. Du måste boka tid för provtagning först – alltså innan du åker dit – via appen Alltid öppet. 

Den som inte har BankID eller Freja eID Plus kan ringa 08-428 429 30 och boka ett test som kan hämtas ut av ett symtomfritt ombud på Apoteket Kronan, Stora Brogatan 1, i Norrtälje stad.

OBS! Testen som beställs via telefon hämtas endast på apoteket av symtomfritt ombud. Ej hemkörning.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.
Läs på 1177.se om hur du lämnar prov för covid-19.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 11 januari

Norrtälje sjukhus i fortsatt förstärkningsläge

Norrtälje sjukhus är sedan måndagen den 3 januari kl, 11.00 i förstärkningsläge för att på bästa sätt kunna hantera den ökade belastningen på akuten, vårdavdelningarna och intensivvården i kombination med det mycket ansträngda personalläget. Förstärkningsläge är den andra av tre beredskapsnivåer och innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Vårdplatsläget är något förbättrat jämfört med vecka 1, men personalfrånvaron är fortsatt hög. Det rör sig både om covid-19 och annan sjukdom. Operationer som inte är akuta skjuts upp, vilket gör det möjligt att flytta personal till enheter som har hög sjukfrånvaro. Även omsorgsverksamheter, särskilt boende för äldre och hemtjänst påverkas av det ökade smittläget.

Under tisdagen rapporterades 13 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus, varav två behöver intensivvård.

Ytterligare en plats för vaccination i Norrtälje stad

I Norrtälje stad kan du boka tid för vaccination mot covid-19 hos Prosalus vaccinationsmottagning, Gustav Adolfs väg 53, Norrtälje Sportcentrum och numera också på Citikliniken i Norrtälje stad, Kyrkogatan 11.

Läs här om hur och var du kan vaccinera dig.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt1 487 291, varav 370 689 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt för regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-11

Bokning av vaccinering mot covid-19

Du bokar i första hand tid för vaccinering via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID eller Freja eID kan du ringa regionens telefonbokningstjänst, som också tar emot samtal på flera olika språk.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Se telefonnummer för bokning av tid för vaccin här.
Täältä löydät puhelinnumeron josta voit tilata rokotusajan.
See telephone number for booking an appointment for vaccine here.

Läs på 1177.se om hur du vaccinerar dig.

Provtagning för covid-19

Du bokar ett hemtest via appen Alltid Öppet. I Norrtälje finns det en drive-in-test för covid-19 vid Sportcentrum i Norrtälje, Gustav Adolfs väg 53. Du måste boka tid för provtagning först – alltså innan du åker dit – via appen Alltid öppet. 

Den som inte har BankID eller Freja eID Plus kan ringa 08-428 429 30 och boka ett test som kan hämtas ut av ett symtomfritt ombud på Apoteket Kronan, Stora Brogatan 1, i Norrtälje stad.

OBS! Testen som beställs via telefon hämtas endast på apoteket av symtomfritt ombud. Ej hemkörning.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.
Läs på 1177.se om hur du lämnar prov för covid-19.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 10 januari

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

Från onsdag den 12 januari 2021 införs fler åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Bland annat sänks taket för besökare vid privata sammankomster i uthyrda lokaler till 20 personer och till 500 personer vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus. Reglerna gäller även vid krav på vaccinbevis.

Krav återinförs på att utländska medborgare över 18 år ska uppvisa ett covidpass vid inresa till Sverige.

Ytterligare åtgärder som gäller från den 12 januari

Vid arrangemang av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.

För serveringsställen gäller krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl. 23.00.

Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.

Avrådan gällande cuper och läger inomhus förlängs med omprövning den 31 januari 2021. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.

För vuxenutbildningar och lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Läs mer om åtgärderna på Folkhälsomyndigehetns webbsida.

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 52:

Andel dos 1:

88.9%

Antal dos 1:

50 287

Minst 2 doser:

84.7%

Minst 2 doser:

47 874

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 52:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

55

Sjukdomsfall:

352

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

957

Sjukdomsfall totalt:

6 096

Bokning av vaccinering mot covid-19

Du bokar i första hand tid för vaccinering via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till bank-ID kan du ringa 1177s telefonbokning för tid, som tar emot samtal på flera olika språk.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Se telefonnummer för bokning av tid för vaccin här.
Täältä löydät puhelinnumeron josta voit tilata rokotusajan.
See telephone number for booking an appointment for vaccine here.

Läs på 1177.se om hur du vaccinerar dig.

Provtagning för covid-19

Du bokar ett hemtest via appen Alltid Öppet. I Norrtälje finns det en drive-in-test för covid-19 vid Sportcentrum i Norrtälje, Gustav Adolfs väg 53. Du måste boka tid för provtagning först – alltså innan du åker dit – via appen Alltid öppet. 

Den som inte har BankID eller Freja eID Plus kan ringa 08-428 429 30 och boka ett test som kan hämtas ut av ett symtomfritt ombud på Apoteket Kronan, Stora Brogatan 1, i Norrtälje stad.

OBS! Testen som beställs via telefon hämtas endast på apoteket av symtomfritt ombud. Ej hemkörning.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.
Läs på 1177.se om hur du lämnar prov för covid-19.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Till Om coronaviruset, covid-19
Senast ändrad: 2022-01-20
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.