Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tidigare nulägesbilder – dag för dag 2022

Nulägesbilden om arbetet med det nya coronaviruset uppdateras regelbundet på torsdagar.

Till: Samlad information om coronaviruset

Nulägesbild torsdag 31 mars

Efter torsdag den 31 mars 2022 upphör de veckovisa nulägesbilderna från Norrtälje kommun tillsvidare beroende på att covid-19 från den 1 april 2022 inte längre klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Vi hänvisar då till aktuell information från myndigheterna.

Ta del av information från myndigheterna:

De bekräftade fallen av covid-19 fortsätter att minska nationellt

De bekräftade fallen av covid-19 minskade nationellt under vecka 12, men det är fortfarande många som smittas och pandemin är inte över. För att öka skyddet i befolkningen behöver fler personer vaccinera sig och så många som möjligt tacka ja till erbjudandet om påfyllnadsdoser.

Läs om antalet bekräftade fall av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg

Från den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Läs om fortsatt smittspårning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Lägesrapport från Region Stockholm

Antalet patienter smittade med covid-19, sjunker sakta över tid. Sjukhusen i regionen har återupptagit planerad vård och tar nu hand om behandlingar och operationer som fått vänta under pandemin. Samtidigt kan det finnas personer som valt att inte söka vård alls på grund av pandemin.

– Vi önskar att minskningen av covid-patienter på sjukhusen ska gå ännu snabbare. Vi behöver alla resurser som finns för den ordinarie vården samt för att kunna ge vård som fått vänta på grund av pandemin, säger Johan Bratt, chefläkare vid Region Stockholm.

Totalt vårdas 250 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård inom Region Stockholm.  

Av dessa vårdas:  

 • 9 i intensivvård 
 • 178 på akutsjukhus
 • 63 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus  

Läs mer om aktuellt vårdläge på Region Stockholms webbsida.

Så här bokar du tid för vaccinering mot covid-19

Du bokar i första hand din vaccinationstid digitalt via appen Alltid öppet. Som ett komplement till den digitala bokningen går det att ringa till regionens telefonbokningstjänst på telefonnummer 08-428 429 30 måndag–söndag kl. 08.00–19.00. Telefonbokningen finns på flera olika språk.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.
Se telefonnummer för bokning av tid för vaccinering.

Läs mer om vaccinationer mot covid-19 på 1177.se.

Boka tid för din vaccination – dessa mottagningar finns i Norrtälje:

 • Prosalus Vaccination, Kapellet på Tullportsgatan 24 i Norrtälje.
  Vecka 13 är det vaccinationer fredag 1 april klockan 13.00–17.00 och vecka 14 måndag den 4 april klockan 14.00–17.00.
 • Citikliniken Hälsocentral, Kyrkogatan 11 i Norrtälje.
  Öppet alla vardagar klockan 08.00–17.00.

Om vaccination mot covid-19

Du som är född 2005 eller tidigare kan boka tid för vaccination mot covid-19. Påfyllnadsdos erbjuds utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning till alla som fick dos 2 för minst tre månader sedan. Dos 3 ges bara till den som fyllt 18 år vid vaccinationstillfället.

En andra påfyllnadsdos (dos 4) ges till vissa prioriterade grupper; de som bor på äldreboende, invånare som har hemsjukvård eller hemtjänst samt invånare som är 80-plus, det vill säga födda 1942 eller tidigare. Det ska ha gått minst fyra månader mellan dos 3 och dos 4.

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun
Vecka 12:

Andel dos 1:

88.8%

Antal dos 1:

50 492

Minst 2 doser:

86.0%

Minst 2 doser:

48 910

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun
Vecka 12:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

5

Sjukdomsfall:

35

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

1 829

Sjukdomsfall totalt:

11 640

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-03-31

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Folkhälsomyndigheten tar löpande beslut om åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Genom att följa aktuella råd, regler och restriktioner kan du som individ vara en del av minskad smittspridning och minskat tryck på vården.

Läs gällande åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Nulägesbild torsdag 23 mars

Smittspridningen minskar tack vara att fler blir vaccinerade mot covid-19 och att fler också tar de påfyllnadsdoser som erbjuds, såväl dos 3 och dos 4.

Så här bokar du tid för vaccinering mot covid-19

Du bokar i första hand din vaccinationstid digitalt via appen Alltid öppet. Som ett komplement till den digitala bokningen går det att ringa till regionens telefonbokningstjänst på telefonnummer 08-428 429 30 måndag–söndag kl. 08.00–19.00. Telefonbokningen finns på flera olika språk.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.
Se telefonnummer för bokning av tid för vaccinering.

Läs mer om vaccinationer mot covid-19 på 1177.se.

Boka tid för din vaccination – dessa mottagningar finns i Norrtälje:

 • Prosalus Vaccination, Tullportsgatan 24 i Norrtälje.
  Vecka 13 är det vaccinationer måndag 28 mars klockan 13.00–17.00 och fredag den 1 april klockan 13.00–17.00.
 • Citikliniken Hälsocentral, Kyrkogatan 11 i Norrtälje.
  Öppet alla vardagar klockan 08.00–17.00.

Om vaccination mot covid-19

Du som är född 2005 eller tidigare kan boka tid för vaccination mot covid-19. Påfyllnadsdos erbjuds utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning till alla som fick dos 2 för minst tre månader sedan. Dos 3 ges bara till den som fyllt 18 år vid vaccinationstillfället.

En andra påfyllnadsdos (dos 4) ges till vissa prioriterade grupper; de som bor på äldreboende, invånare som har hemsjukvård eller hemtjänst samt invånare som är 80-plus, det vill säga födda 1942 eller tidigare. Det ska ha gått minst fyra månader mellan dos 3 och dos 4.

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun
Vecka 11:

Andel dos 1:

88.7%

Antal dos 1:

50 454

Minst 2 doser:

85.9%

Minst 2 doser:

48 849

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun
Vecka 11:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

4

Sjukdomsfall:

25

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

1 823

Sjukdomsfall totalt:

11 605

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-03-17

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Folkhälsomyndigheten tar löpande beslut om åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Genom att följa aktuella råd, regler och restriktioner kan du som individ vara en del av minskad smittspridning och minskat tryck på vården.

Läs gällande åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Ta del av information från myndigheterna:

Nulägesbild torsdag 17 mars

Minskad spridning av covid-19

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatte att minska på nationell nivå under vecka 10, men minskningen betyder inte att pandemin är över. Det är fortfarande mycket viktigt att fler personer vaccinerar sig och antar erbjudandet om en påfyllnadsdos.

Antalet nyinläggningar på intensivvårdsavdelning (IVA) på grund av covid-19 fortsätter också de att minska. För att fortsätta den trenden pågår under vecka 11 pågår den nationella vaccinationsveckan, med syfte att få fler att skydda sig mot covid-19 genom vaccination.

Läs om minskad spridning av covid-19, färre patienter på IVA samt vaccineringsveckan på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Antal vårdade 

Totalt vårdas 308 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård inom Region Stockholm.

Av dessa vårdas:

 • 13 i intensivvård
 • 203 på akutsjukhus
 • 92 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Aktuell lägesbild i Norrtälje kommun

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 10 var det 49 personer som testades positiva för Covid-19 i Norrtälje kommun, jämfört med 77 bekräftade fall vecka 9. I regionen rapporteras vecka 10 totalt 1 416 fall, att jämföras med vecka 9, då det var 1 906 sjukdomsfall i Region Stockholm.

Ett förbättrat vårdplats- och personalläge samt ett minskat covidflöde gör att Norrtälje sjukhus kunnat lämna tidigare beredskapslägen och är i normalläge sedan måndagen den 7 mars.

Drop in-vaccination i Norrtälje stad 18 och 19 mars

Citikliniken Hälsocentral erbjuder vaccinationstider för bokning under hela vecka 11 samt drop in-tider fredag den 18 mars och lördag den 19 mars klockan 10.00–16.00.

Plats: Kyrkogatan 11 i Norrtälje.
Datum: Måndag den 14 till fredag den 18 mars.
Tid: Bokningsbara tider klockan 08.00–17.00. Se nedan hur du bokar tid.

Tillfällig vaccinationsmottagning i Hallstavik den 23 mars

Prosalus Vaccination erbjuder en tillfällig vaccinationsmottagning mot covid-19 i Hallstavik.

Plats: Hallsta skolas matsal, Skolvägen 15–17
Datum: Onsdag den 23 mars
Tid: Klockan 11.00–15.00

OBS! Tidsbokning gäller för den tillfälliga vaccinationsmottagningen i Hallstavik.

Boka din vaccination i första hand digitalt eller genom regionens telefonbokning.

Så här bokar du tid för vaccinering mot covid-19

Du bokar i första hand din vaccinationstid digitalt via appen Alltid öppet. Som ett komplement till den digitala bokningen går det att ringa till regionens telefonbokningstjänst på telefonnummer 08-428 429 30 måndag – söndag klockan 08.00–19.00. Telefonbokningen finns på flera olika språk.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.
Se telefonnummer för bokning av tid för vaccinering.

Läs mer om vaccinationer mot covid-19 på 1177.se.

Boka tid för din vaccination – dessa mottagningar finns i Norrtälje:

 • Prosalus Vaccination, Tullportsgatan 24 i Norrtälje
 • Citikliniken Hälsocentral, Kyrkogatan 11 i Norrtälje

Om vaccination mot covid-19

Du som är född 2005 eller tidigare kan boka tid för vaccination mot covid-19. Påfyllnadsdos erbjuds utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning till alla som fick dos 2 för minst tre månader sedan. Dos 3 ges bara till den som fyllt 18 år vid vaccinationstillfället.

En andra påfyllnadsdos (dos 4) ges till vissa prioriterade grupper; de som bor på äldreboende, invånare som har hemsjukvård eller hemtjänst samt invånare som är 80-plus, det vill säga födda 1942 eller tidigare. Det ska ha gått minst fyra månader mellan dos 3 och dos 4.

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun
Vecka 10:

Andel dos 1:

88.7%

Antal dos 1:

50 445

Minst 2 doser:

85.8%

Minst 2 doser:

48 796

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun
Vecka 10:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

8

Sjukdomsfall:

49

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

1 819

Sjukdomsfall totalt:

11 580

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-03-17

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Folkhälsomyndigheten tar löpande beslut om åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Genom att följa aktuella råd, regler och restriktioner kan du som individ vara en del av minskad smittspridning och minskat tryck på vården.

Läs gällande åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Ta del av information från myndigheterna:

Nulägesbild torsdag 10 mars

Nationella vaccinationsveckan inleds måndag 14 mars

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en nationell temavecka för att få fler att vaccinera sig mot covid‑19. Uppdraget genomförs under vecka 11, den 14–20 mars, i samverkan med regioner, länsstyrelser och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet är att få fler att skaffa sig skydd mot covid-19 genom vaccination.

– Pandemin är inte över. Vaccinet är det enskilt viktigaste för att ge oss skydd inför framtiden. Vi skulle behöva en ännu högre och en jämnare fördelad, vaccinationstäckning i befolkningen, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Läs om nationella vaccinationsveckan på Folkhälsomyndighetens webbsida.

I Norrtälje erbjuder Citikliniken Hälsocentral i Norrtälje två dagar med drop-in-vaccinationer under nationella vaccinationsveckan.

Plats: Citikliniken Hälsocentral, Kyrkogatan 11 i Norrtälje.
Datum: Fredag 18 mars och lördag 19 mars.
Tid: Klockan 10.00–16.00.

Aktuell lägesbild i Norrtälje kommun

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 9 var det 77 personer som testades positiva för covid-19 i Norrtälje kommun, att jämföra med 153 bekräftade fall vecka 8. I regionen rapporterades vecka 9 totalt 1 906 fall. Under vecka 8 var det 2 834 sjukdomsfall i regionen.

Det är tio personer som visat bekräftad smitta inom omsorgsverksamheterna i kommunen. Tre personer rapporteras smittade inom kundvalet och sju personer på särskilda boenden för äldre. Det är sju äldreboenden av 19 i kommunen som rapporterat smitta. Även fyra personer rapporteras misstänkt smittade inom omsorgsverksamheterna. När personer provtas rapporteras de som misstänkt smittade i rapporteringen från KSON (Kommunalförbundet för Sjukvård och Omsork i Norrtälje).

Vecka 9 hade 85,7 procent av norrtäljeborna fått minst två doser och 67,2 procent hade fått tredje dosen. I hela Region Stockholm hade 80,3 procent fått minst två doser och 55,3 procent hade fått tredje dosen.

Tillfällig vaccinationsmottagning i Hallstavik den 23 mars

Prosalus Vaccination erbjuder en tillfällig vaccinationsmottagning mot covid-19 i Hallstavik.

Plats: Hallsta skolas matsal, Skolvägen 15–17.
Datum: Onsdag den 23 mars.
Tid: Klockan 11.00–15.00.

OBS! Tidsbokning gäller för den tillfälliga vaccinationsmottagningen i Hallstavik.

Boka din vaccination i första hand digitalt eller genom regionens telefonbokning.

Så här bokar du tid för vaccinering mot covid-19

Du bokar i första hand din vaccinationstid digitalt via appen Alltid öppet. Som ett komplement till den digitala bokningen går det att ringa till regionens telefonbokningstjänst på telefonnummer 08-428 429 30 måndag – söndag klockan 08.00–19.00. Telefonbokningen finns på flera olika språk.

Läs mer om vaccinationer mot covid-19 på 1177.se.

Nu erbjuds andra påfyllnadsdos mot covid-19 till vissa grupper

Under vecka 7 fick Region Stockholm klartecken av Folkhälsomyndigheten att planera för den andra påfyllnadsdosen (dos 4) mot covid-19 och vaccinationer har inletts för de som bor på äldreboenden och har hemsjukvård. Nu erbjuds också invånare som har hemtjänst samt invånare som är 80 år eller äldre, födda 1942 eller tidigare, sin andra påfyllnadsdos.

En fjärde dos stärker och förlänger skyddet mot covid-19 och ger ett fortsatt gott vaccinationsskydd mot viruset, vilket ger lindrigare symtom vid smitta och hjälper till att avlasta den ansträngda vården.

För dig som är 18 – 79 år och har hemtjänst

De närmaste dagarna får du som har hemtjänst och är mellan 18 och 79 år (född 1943–2004) ett brev om vad som gäller för den andra påfyllnadsdosen (dos 4) med KSON (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje) som avsändare. Du ska vända dig till din vårdcentral för att få din vaccination. Du som är listad hos Norrtälje Hälsocentral eller Rimbo Hälsocentral kontaktar Prosalus Vaccination, telefonnummer 0176-28 27 70.

För dig som är 80 eller äldre

I början av vecka 10 får du som är 80 år, född 1942 eller tidigare, ett brev från Region Stockholm med om den andra påfyllnadsdosen (dos 4). Du kan boka tid för vaccination sedan måndag den 21 februari på en vaccinationsmottagning. Bokning sker via appen Alltid Öppet eller via regionens telefonbokning, 08 – 428 429 30. Är du registrerad i Alltid öppet får du även ett erbjudande via sms.

Drop-in-mottagningar ger inte den andra påfyllnadsdosen – du måste boka tid i förväg.

Boka tid för din vaccination – dessa mottagningar finns i Norrtälje:

 • Prosalus Vaccination, Tullportsgatan 24 i Norrtälje.
 • Citikliniken Hälsocentral, Kyrkogatan 11 i Norrtälje.

Om vaccinationerna mot covid-19

Du som är född 2005 eller tidigare kan boka tid för vaccination mot covid-19. Påfyllnadsdos erbjuds utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning till alla som fick dos 2 för minst tre månader sedan. Dos 3 ges bara till den som fyllt 18 år vid vaccinationstillfället.

Nu erbjuds dos fyra till vissa prioriterade grupper; de som bor på äldreboende, invånare som har hemsjukvård eller hemtjänst samt invånare som är 80-plus, det vill säga födda 1942 eller tidigare. Det ska ha gått minst fyra månader mellan dos 3 och dos 4.

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun
Vecka 9:

Andel dos 1:

88.6%

Antal dos 1:

50 408

Minst 2 doser:

85.7%

Minst 2 doser:

48 750

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun
Vecka 9:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

12

Sjukdomsfall:

77

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

18 011

Sjukdomsfall totalt:

11 531

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-03-10

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Folkhälsomyndigheten tar löpande beslut om åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Genom att följa aktuella råd, regler och restriktioner kan du som individ vara en del av minskad smittspridning och minskat tryck på vården.

Läs gällande åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Ta del av information från myndigheterna:

Nulägesbild torsdag 3 mars

Tillfällig vaccinationsmottagning i Hallstavik den 23 mars

Prosalus Vaccination erbjuder en tillfällig vaccinationsmottagning mot covid-19 i Hallstavik.

Plats: Hallsta skolas matsal, Skolvägen 15–17.
Datum: Onsdag den 23 mars.
Tid: Klockan 11.00–15.00.

OBS! Tidsbokning gäller för den tillfälliga vaccinationsmottagningen i Hallstavik.

Boka din vaccination i första hand digitalt eller genom regionens telefonbokning.

Så här bokar du tid för vaccinering mot covid-19

Du bokar i första hand din vaccinationstid digitalt via appen Alltid öppet. Som ett komplement till den digitala bokningen går det att ringa till regionens telefonbokningstjänst på telefonnummer 08-428 429 30 måndag – söndag klockan 08.00–19.00. Telefonbokningen finns på flera olika språk.

Läs mer om vaccinationer mot covid-19 på 1177.se.

Nu erbjuds andra påfyllnadsdos mot covid-19 till vissa grupper

Under vecka 7 fick Region Stockholm klartecken av Folkhälsomyndigheten att planera för den andra påfyllnadsdosen (dos 4) mot covid-19 och vaccinationer har inletts för de som bor på äldreboenden och har hemsjukvård. Nu erbjuds också invånare som har hemtjänst samt invånare som är 80 år eller äldre, födda 1942 eller tidigare, sin andra påfyllnadsdos.

En fjärde dos stärker och förlänger skyddet mot covid-19 och ger ett fortsatt gott vaccinationsskydd mot viruset, vilket ger lindrigare symtom vid smitta och hjälper till att avlasta den ansträngda vården.

För dig som är 18 – 79 år och har hemtjänst

De närmaste dagarna får du som har hemtjänst och är mellan 18 och 79 år (född 1943–2004) ett brev om vad som gäller för den andra påfyllnadsdosen (dos 4) med KSON (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje) som avsändare. Du ska vända dig till din vårdcentral för att få din vaccination. Du som är listad hos Norrtälje Hälsocentral eller Rimbo Hälsocentral kontaktar Prosalus Vaccination, telefonnummer 0176-28 27 70.

För dig som är 80 eller äldre

I slutet av vecka 9 eller början av vecka 10 får du som är 80 år, född 1942 eller tidigare, ett brev från Region Stockholm med om den andra påfyllnadsdosen (dos 4). Du kan boka tid för vaccination sedan måndag den 21 februari på en vaccinationsmottagning. Bokning sker via appen Alltid Öppet eller via regionens telefonbokning, 08 – 428 429 30. Är du registrerad i Alltid öppet får du även ett erbjudande via sms.

Drop-in-mottagningar ger inte den andra påfyllnadsdosen – du måste boka tid i förväg.

Boka tid för din vaccination – dessa mottagningar finns i Norrtälje:

 • Prosalus Vaccination, Tullportsgatan 24 i Norrtälje.
 • Citikliniken Hälsocentral, Kyrkogatan 11 i Norrtälje.

Om vaccinationerna mot covid-19

Du som är född 2005 eller tidigare kan boka tid för vaccination mot covid-19. Påfyllnadsdos erbjuds utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning till alla som fick dos 2 för minst tre månader sedan. Dos 3 ges bara till den som fyllt 18 år vid vaccinationstillfället.

Nu erbjuds dos fyra till vissa prioriterade grupper; de som bor på äldreboende, invånare som har hemsjukvård eller hemtjänst samt invånare som är 80-plus, det vill säga födda 1942 eller tidigare. Det ska ha gått minst fyra månader mellan dos 3 och dos 4.

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun
Vecka 8:

Andel dos 1:

88.6%

Antal dos 1:

50 382

Minst 2 doser:

85.6%

Minst 2 doser:

48 694

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun
Vecka 8:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

24

Sjukdomsfall:

153

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

1 799

Sjukdomsfall totalt:

11 454

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-03-03

Åtgärder mot spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten tar löpande beslut om åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Genom att följa aktuella råd, regler och restriktioner kan du som individ vara en del av minskad smittspridning och minskat tryck på vården.

Läs aktuella åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för alla just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information om de råd som gäller just nu.

Ta del av information från myndigheterna:

Nulägesbild torsdag 24 februari

Nu erbjuds andra påfyllnadsdos mot covid-19 till vissa grupper

Under vecka 7 fick Region Stockholm klartecken av Folkhälsomyndigheten att planera för den andra påfyllnadsdosen (dos 4) mot covid-19 och vaccinationer har inletts för de som bor på äldreboenden och har hemsjukvård. Nu erbjuds också invånare som har hemtjänst samt invånare som är 80 år eller äldre, födda 1942 eller tidigare, sin andra påfyllnadsdos.

En fjärde dos stärker och förlänger skyddet mot covid-19 och ger ett fortsatt gott vaccinationsskydd mot viruset, vilket ger lindrigare symtom vid smitta och hjälper till att avlasta den ansträngda vården.

För dig som är 18 – 79 år och har hemtjänst

De närmaste dagarna får du som har hemtjänst och är mellan 18 och 79 år (född 1943 – 2004) ett brev om vad som gäller för den andra påfyllnadsdosen (dos 4) med KSON (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje) som avsändare. Du ska vända dig till din vårdcentral för att få din vaccination. Du som är listad hos Norrtälje Hälsocentral eller Rimbo Hälsocentral kontaktar Prosalus Vaccination, telefonnummer 0176-28 27 70.

För dig som är 80 eller äldre

Inom kort får du som är 80-plus, född 1942 eller tidigare, ett brev från Region Stockholm med om den andra påfyllnadsdosen. Du kan boka tid för vaccination sedan måndag den 21 februari på en vaccinationsmottagning. Bokning sker via appen Alltid Öppet eller via regionens telefonbokning, 08 – 428 429 30. Är du registrerad i Alltid öppet får du även ett erbjudande via sms.

Drop-in-mottagningar ger inte den andra påfyllnadsdosen – du måste boka tid i förväg.
Boka tid för din vaccination – dessa mottagningar finns i Norrtälje:

 • Prosalus Vaccination, Tullportsgatan 24 i Norrtälje.
 • Citikliniken Hälsocentral, Kyrkogatan 11 i Norrtälje.

Tillfällig vaccinationsmottagning i Hallstavik den 23 mars

Prosalus Vaccination erbjuder en tillfällig vaccinationsmottagning i Hallstavik:

 • Hallsta skolas matsal, Skolvägen 15 - 17, klockan 11.00 – 15.00 onsdag den 23 mars.
  OBS! Tidsbokning gäller.

Boka din vaccination i första hand digitalt eller genom regionens telefonbokning.

Så här bokar du tid för vaccinering mot covid-19

Du bokar i första hand din vaccinationstid digitalt via appen Alltid öppet. Som ett komplement till den digitala bokningen går det att ringa till regionens telefonbokningstjänst på telefonnummer 08-428 429 30 måndag – söndag klockan 08.00–19.00. Telefonbokningen finns på flera olika språk.

Läs mer om vaccinationer mot covid-19 på 1177.se.

Om vaccinationerna mot covid-19

Du som är född 2005 eller tidigare kan boka tid för vaccination mot covid-19. Påfyllnadsdos erbjuds utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning till alla som fick dos 2 för minst tre månader sedan. Dos 3 ges bara till den som fyllt 18 år vid vaccinationstillfället.

Nu erbjuds dos fyra till vissa prioriterade grupper; de som bor på äldreboende, invånare som har hemsjukvård eller hemtjänst samt invånare som är 80-plus, det vill säga födda 1942 eller tidigare. Det ska ha gått minst fyra månader mellan dos 3 och dos 4.

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun
Vecka 6:

Andel dos 1:

88.5%

Antal dos 1:

50 332

Minst 2 doser:

85.5%

Minst 2 doser:

48 610

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun
Vecka 6:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

19

Sjukdomsfall:

123

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

1 775

Sjukdomsfall totalt:

11 301

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 2 437 850, varav 560 462 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt regionsvis på torsdagar.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-02-24


Åtgärder mot spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten tar löpande beslut om åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Genom att följa aktuella råd, regler och restriktioner kan du som individ vara en del av minskad smittspridning och minskat tryck på vården.

Läs aktuella åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för alla just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information om de råd som gäller just nu.

Ta del av information från myndigheterna:

Nulägesbild torsdag 17 februari

Vaccinationer mot covid-19 lördag 19 februari i Norrtälje innerstad

Utöver ordinarie vaccinationer erbjuder Citikliniken Hälsocentral i Norrtälje extra bokningsbara tider lördagen den 19 februari klockan 10.00 - 16.00 för följande målgrupper:

 • 12-15 år kl. 13.00-16.00
 • 16 år och uppåt kl. 10.00-16.00
 • Även drop-in-vaccinering erbjuds under dessa tider. 
 • Plats: Citikliniken Hälsocentral i Norrtälje stad, Kyrkogatan 11.

Läs mer på Citiklinikens webbplats Sammanhållen vård och omsorg | Citikliniken Sverige

Andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer som är 80 år och äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen bör ges tidigast fyra månader efter den första.

I Stockholms län öppnar bokningen för den andra påfyllnadsdosen (dos 4) måndag den 21 februari för:

 • Dig som bor på äldreboende (SÄBO): Vaccinationen går till på samma sätt som tidigare. Du får information av din vårdgivare.
 • Dig som har hemsjukvård: Vaccinationen går till på samma sätt som tidigare. Du får information av din vårdgivare.
 • Dig som har hemtjänst och har fyllt 18 år, men är yngre än 80 år: Region Stockholm kommer samarbeta med länets kommuner för att informera dig och ett brev skickas hem till dig under nästa vecka, vecka 8.
 • Dig som är 80 år och äldre: Från måndag 21 februari kan du boka tid till en covid-19 vaccinatör. I Norrtälje är det Prosalus Vaccination och Citikliniken Hälsocentral. Du når dem via appen Alltid öppet eller genom att ringa telefonbokningen, 08–428 429 30, alla dagar klockan 8–19. Telefonbokningen finns även på följande språk och nummer. Prosalus Vaccination finns från och med måndag den 21 februari på Kapellet, Tullportsgatan 24 i Norrtälje innerstad. Vaccination Covid-19 | Prosalus
  Sammanhållen vård och omsorg | Citikliniken Sverige

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun
Vecka 6:

Andel dos 1:

88.5%

Antal dos 1:

50 309

Minst 2 doser:

85.4%

Minst 2 doser:

48 544

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun
Vecka 6:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

48

Sjukdomsfall:

308

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

1 756

Sjukdomsfall totalt:

11 178

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 2 418 560, varav 557 095 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt regionsvis på torsdagar.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-02-17


Åtgärder mot spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten tar löpande beslut om åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Genom att följa aktuella råd, regler och restriktioner kan du som individ vara en del av minskad smittspridning och minskat tryck på vården.

Läs aktuella åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för alla just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu.

Ta del av information från myndigheterna:

Nulägesbild torsdag 10 februari

Extra vaccinationstider för barn 12-15 år

Utöver ordinarie vaccinationer erbjuder Citikliniken i Norrtälje extra bokningsbara tider för barn 12-15 år för vaccinering mot covid-19 lördagarna den 12 och 19 februari kl. 13.00-16.00 samt alla från 16 år och uppåt från kl. 10.00-16.00 samma datum.

Plats: Citikliniken Hälsocentral i Norrtälje stad, Kyrkogatan 11.

Även drop-in-vaccinering erbjuds under dessa tider.

Läs mer om vaccinationstider på Citiklinikens webbsida.

Vårdläget i regionen

Under morgonen torsdag den 10 februari vårdades 580 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård i Region Stockholm.

Av dessa vårdades:  

 • 25 i intensivvård
 • 419 på akutsjukhus
 • 136 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus  

Klockan 15.00 den 10 februari rapporterade akutsjukhusen 120 lediga vårdplatser och utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen i regionen.

På Norrtälje sjukhus finns i dagsläget tio patienter i covidflödet, varav en är på IVA (Intensivvårdsavdelningen).

Läs mer om vårdläget i regionen på Region Stockholms webbsida.

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 5:

Andel dos 1:

88.4%

Antal dos 1:

50 262

Minst 2 doser:

85.2%

Minst 2 doser:

48 454

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 5:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

157

Sjukdomsfall:

998

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

1 707

Sjukdomsfall totalt:

10 870

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 2 389 605, varav 533 709 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt regionsvis på torsdagar.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-02-10

Åtgärder mot spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten tar löpande beslut om åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Genom att följa aktuella råd, regler och restriktioner kan du som individ vara en del av minskad smittspridning och minskat tryck på vården.

Läs aktuella åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för verksamheter och för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild tisdag 8 februari

Norrtälje sjukhus i stabsläge 

Sedan söndag den 7 februari har Norrtälje sjukhus återgått från förstärkningsläge till stabsläge på grund av att vårdplatsläget förbättrats. Stabsläge är det lägre av de tre kategorier av beredskapslägen som används inom sjukvården och innebär att ledning eller nyckelfunktioner samlas och utvärderar information, beredda att snabbt sätta igång verksamhet vid behov.

Läs om stabsläget på Norrtälje sjukhus på vårdbolaget Tiohundras webbsida.

Sverige slopar inreseförbudet från länder inom EU/EES

Regeringen har vid ett extra regeringssammanträde beslutat att upphäva inreseförbudet för resande till Sverige från Norden och övriga EU- och EES-länder från och med den 9 februari.

Läs om det slopade inresereförbudet på Regeringens webbsida.

Ny inriktning provtagning för covid-19 samt förändrade rekommendationer

Från onsdag den 9 februari ska den breda allmänheten inte längre provtas för covid-19 vid symtom. Provtagning vid symtom fortsätter för patienter, omsorgstagare och medarbetare inom vård och äldreomsorg.

Den 7 februari upphörde möjligheten att beställa hemtest för covid-19 och den 8 februari är sista dagen för bokning av provtagning vid drive-in, apotek och provtagningslådor. Den 8 februari är också sista dagen för provtagning vid de provtagningsbussar som finns i länet.

Följande rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 gäller från den 9 februari

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Läs om provtagning för covid-19 och förändrade rekommendationer på Region Stockholms webbsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 2 354 455, varav 549 733 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt regionsvis på torsdagar.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-02-08

Åtgärder mot spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten tar löpande beslut om åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Genom att följa aktuella råd, regler och restriktioner kan du som individ vara en del av minskad smittspridning och minskat tryck på vården.

Läs aktuella åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för verksamheter och för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild torsdag 3 februari

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Folkhälsomyndigheten hemställer till regeringen om att covid-19 från den 9 februari 2022 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Smittspridningen av covid-19 är fortfarande omfattande och sjukligheten i samhället hög, men genom den höga vaccinationstäckningen i befolkningen finns nu ett gott skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 hos de allra flesta i samhället, vilket är grunden till hemställen och den föreslagna avvecklingen av åtgärder mot covid-19.

Läs om den planerade avvecklingen av åtgärder mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Omfattande smittspridning anstränger vården 

Smittspridningen av covid-19 beräknas ha nått sin höjdpunkt i denna våg och åtgärderna mot covid-19 planeras att avvecklas, men antalet smittade är fortfarande omfattande och läget inom sjukvården är fortsatt mycket ansträngt.

Under morgonen den 3 februari vårdades 655 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård inom Stockholms län.

Av dessa vårdades:

 • 40 i intensivvård
 • 447 på akutsjukhus
 • 168 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Klockan 15.00 den 3 februari 2022 rapporterade akutsjukhusen 127 lediga vårdplatser och utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen i Region Stockholm.

Läs om det aktuella sjukvårdsläget på Region Stockholm webbsida.

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 4

Andel dos 1:

88.2%

Antal dos 1:

50 148

Minst 2 doser:

84.8%

Minst 2 doser:

48 216

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 4

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

214

Sjukdomsfall:

1 360

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

1 550

Sjukdomsfall totalt:

9 872

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 2 259 656, varav 537 422 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt regionsvis på torsdagar.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-02-03

Extra drop-in-vaccination i Norrtälje stad

Prosalus vaccinationsmottagning erbjuder extra möjligheter till drop-in-vaccination mot covid-19 i Norrtälje Sportcentrum, Gustav Adolfs väg 53, fredag 4 februari kl. 11.00–17.00.

I Sportcentrum i Norrtälje erbjuds särskilt goda möjligheter för köbildning inomhus med gott avstånd till övriga väntande för vaccinering.

Åtgärder mot spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten tar löpande beslut om åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Genom att följa aktuella råd, regler och restriktioner kan du som individ vara en del av minskad smittspridning och minskat tryck på vården.

Läs aktuella åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för verksamheter och för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild tisdag 1 februari

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 rekommenderas tre månader efter dos 2

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 1 februari 2022 alla över 18 år en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 från det att minst tre månader har gått sedan primärvaccinationens sista dos, vilket är ett kortare tidsintervall än de fem månader som gällde tidigare. Det är den fortfarande mycket kraftiga smittspridningen av covid-19 i hela landet ligger bakom beslutet att korta tidsintervallet till påfyllnadsdosen, även om det genomsnittliga antalet smittade den senaste veckan sjunkit något jämfört med tidigare.

Två doser ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död vid smitta av covid-19 och påfyllnadsdosen förlänger samt stärker det skyddet. Dosen ger också ett ökat skydd mot att smittas och att sprida smittan vidare. En tidigare genomgången covid-19-infektion är inget hinder för vaccination.

Region Stockholm kan erbjuda påfyllnadsdosen för alla nya berörda under slutet av vecka 5, vilka får påminnelse via sms om de har appen Alltid öppet.

Läs om påfyllnadsdos av vaccin efter tre månader på Region Stockholms webbsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 2 183 910, varav 526 577 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt regionsvis på torsdagar.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-02-01

Extra drop-in-vaccination i Norrtälje stad

Prosalus vaccinationsmottagning erbjuder extra möjligheter till drop-in-vaccination mot covid-19 enligt följande:

Norrtälje Sportcentrum, Gustav Adolfs väg 53.
Tisdag 1 februari, onsdag 2 februari och fredag 4 februari kl. 11.00–17.00.

I Sportcentrum i Norrtälje erbjuds särskilt goda möjligheter för köbildning inomhus med gott avstånd till övriga väntande för vaccinering.

Tillfällig vaccinationsmottagning i Rimbo 3 februari

Gott om tider att boka för vaccinering i Rimbo via appen Alltid öppet.

Tillfällig vaccinationsmottagning finns i Sparbankshallen i Rimbo, Rånäsvägen 24, torsdag den 3 februari kl. 10.00–15.00. OBS! Endast tidsbokning gäller.

Åtgärder mot spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten tar löpande beslut om åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Genom att följa aktuella råd, regler och restriktioner kan du som individ vara en del av minskad smittspridning och minskat tryck på vården.

Läs aktuella åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för verksamheter och för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 31 januari

Extra drop-in-vaccination i Norrtälje stad

Prosalus vaccinationsmottagning erbjuder extra möjligheter till drop-in-vaccination mot covid-19 enligt följande:

Norrtälje Sportcentrum, Gustav Adolfs väg 53.
Tisdag 1 februari, onsdag 2 februari och fredag 4 februari kl. 11.00–17.00.

I Sportcentrum i Norrtälje erbjuds särskilt goda möjligheter för köbildning inomhus med gott avstånd till övriga väntande för vaccinering.

Tillfällig vaccinationsmottagning i Rimbo 3 februari

Tillfällig vaccinationsmottagning finns i Sparbankshallen i Rimbo, Rånäsvägen 24, torsdag den 3 februari kl. 10.00–15.00. OBS! Endast tidsbokning gäller.

Norrtälje sjukhus fortsatt i förstärkningsläge

Norrtälje sjukhus är fortsatt i förstärkningsläge på grund av hög beläggning och personalfrånvaro. Sjukhuset rapporterar 14 personer i covidflödet, varav 3 på IVA (Intensivvårdsavdelningen).

Läget i sjukvården

På morgonen måndag den 31 januari 2022 vårdades 646 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård i länet.

Av dessa vårdades:

 • 38 i intensivvård
 • 446 på akutsjukhus
 • 162 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Klockan 15.00 den 31 januari rapporterade akutsjukhusen 103 lediga vårdplatser och utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen i Stockholms län.

Länk till Region Stockholms webbsida.

Provtagning för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet för att utnyttja testresurserna maximalt. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Läs om provtagning för covid-19 på vår webbsida.

Vaccination för covid-19

Alla födda 2005 och tidigare kan boka tid för att få dos 1 och 2.

Den som är 18 år eller äldre och som tog sin andra dos för minst fem månader sedan erbjuds successivt sedan den 4 januari möjlighet att boka påfyllnadsdos.

Läs om vaccination för covid-19 här.

Åtgärder mot spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten tar löpande beslut om åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Genom att följa aktuella råd, regler och restriktioner kan du som individ vara en del av minskad smittspridning och minskat tryck på vården.

Läs aktuella åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för verksamheter och för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 28 januari

Norrtälje sjukhus tillbaka i förstärkningsläge 28 januari

Hög beläggning och ett ökat antal patienter med covid-19 gör att Norrtälje sjukhus övergår till förstärkningsläge från fredag den 28 januari och vidtar åtgärder inför helgen 29-30 januari. Hög beläggning på sjukhusets vårdavdelningar i kombination med ett ansträngt personalläge gör att särskilda åtgärder behöver vidtas för att bibehålla högsta möjliga vårdstandard.

Förstärkningsläge är det andra av tre beredskapsnivåer som används nationellt och innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner. De olika beredskapsnivåerna kan vid behov användas lokalt på sjukhus eller för hela Region Stockholms sjukvårdsorganisation.

Det förekommer även smittspridning med bekräftade fall av covid-19 inom omsorgsverksamheterna i kommunen. Kontakta alltid respektive äldreboende inför ett besök för att höra vilka regler som gäller för att minska smittspridning.

Läs om Norrtälje sjukus förstärkningsläge på vårdbolaget Tiohundras nyhetssida.

Fortsatt förstärkningsläge på barn- och utbildningkontoret

Eftersom smittspridningen av covid-19 fortsätter i stor omfattning och antalet bekräftade fall, samt antal i karantän, har fortsatt att öka befinner sig barn- och utbildningskontoret fortsatt i förstärkningsläge sedan den 21 januari 2022.

Förstärkningsläge är den andra av tre krisnivåer, där en krisledningen ser över fördelning av resurser och prioriteringar i det dagliga arbetet samt sänker ambitionsnivån i delar av verksamheterna för att endast utföra det mest nödvändiga. Förstärkningsläget betyder också att ytterligare beslut om stängningar inom skolor och utbildningar kan komma med kort varsel om smittspridningen fortsätter att öka i kommunen.

Läs mer på vår nyhetssida om förstärkningsläget på BoU.

Läget i sjukvården

Det har rapporterats 59 558 fall av bekräftad covid-19 infektion i Region Stockholm sedan fredag den 21 februari. Antalet personer inlagda på sjukhus med covid-19 har ökat från 529 till 620 under samma period. Klockan 15.00 fredag den 28 januari fanns det 141 lediga vårdplatser vid länets akutsjukhus och utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen.

Läs mer om det aktuella läget i sjukvården på Region Stockholms webbsida.

Utökade möjligheter för vaccinering mot covid-19 i kommunområdet

Nu ges fler möjligheter att vaccinera sig lokalt i Norrtälje kommun, bland annat i Rimbo den 3 februari. Tidigare vaccinationsmöjligheter i Norrtälje stad har också utökats med en ny vaccinatör för att ge ökad takt i vaccinationen mot covid-19.

Läs på vår nyhetssida om de utökade möjligheterna för vaccinering.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 2 070 456, varav 507 113 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt regionsvis på torsdagar.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-28

Provtagning för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet för att utnyttja testresurserna maximalt. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Läs om provtagning för covid-19 på vår webbsida.

Vaccination för covid-19

Alla födda 2005 och tidigare kan boka tid för att få dos 1 och 2.

Följande erbjuds en påfyllnadsdos i Stockholms län:

 • Du som är född 1957 eller tidigare som tog andra dosen för minst fem månader sedan.
 • Den som är 18 år eller äldre och som tog sin andra dos för minst sex månader sedan kommer successivt sedan den 4 januari att få ett sms om när det finns möjlighet att boka påfyllnadsdos.

Läs om vaccination för covid-19 här.

Åtgärder mot spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten tar löpande beslut om åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Genom att följa aktuella råd, regler och restriktioner kan du som individ vara en del av minskad smittspridning och minskat tryck på vården.

Läs aktuella åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för verksamheter och för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 27 januari

Utökade möjligheter för vaccinering mot covid-19 i kommunområdet

Nu ges fler möjligheter att vaccinera sig lokalt i Norrtälje kommun, bland annat i Rimbo den 3 februari. Tidigare vaccinationsmöjligheter i Norrtälje stad har också utökats med en ny vaccinatör för att ge ökad takt i vaccinationen mot covid-19.

Läs på vår nyhetssida om de utökade möjligheterna för vaccinering.

Påfyllnadsdos - en tredje dos vaccin

Alla som har fyllt 18 år rekommenderas en påfyllnadsdos för att förlänga skyddet av tidigare vaccinering mot covid-19. Det ska gå minst fem månader mellan den andra dosen och påfyllnadsdosen.

Du som har appen Alltid öppet får en påminnelse via sms när det är din tur. Sms:en skickas ut måndag–torsdag.

Tog du under 2021 din andra dos:

 • 27 augusti–1 september? Torsdag 27 januari öppnar det för dig
 • 2–9 september? Måndag 31 januari öppnar det för dig
 • 10–15 september? Tisdag 1 februari öppnar det för dig
 • 16 september? Onsdag 2 februari öppnar det för dig
 • 17 september? Torsdag 3 februari öppnar det för dig

Boka tid hos en covid-19-vaccinatör via appen Alltid öppet eller genom att ringa telefonbokningen. Om du inte vill eller kan boka tid kan du gå på drop-in-vaccination.

Läs frågor och svar om appen Alltid öppet på Region Stockholms webbsida.
Se telefonnummer för telefonbokning på 1177s webbsida.
Här hittar du platser för drop-in-vaccination.

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 3:

Andel dos 1:

89.6%

Antal dos 1:

50 648

Minst 2 doser:

86%

Minst 2 doser:

48 597

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 3:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

197

Sjukdomsfall:

1 254

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

1 337

Sjukdomsfall totalt:

8 512

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 2 015 276, varav 498 765 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-27

Provtagning för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet för att utnyttja testresurserna maximalt. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Läs om provtagning för covid-19 på vår webbsida.

Vaccination för covid-19

Alla födda 2005 och tidigare kan boka tid för att få dos 1 och 2.

Följande erbjuds en påfyllnadsdos i Stockholms län:

 • Du som är född 1957 eller tidigare som tog andra dosen för minst fem månader sedan.
 • Den som är 18 år eller äldre och som tog sin andra dos för minst sex månader sedan kommer successivt sedan den 4 januari att få ett sms om när det finns möjlighet att boka påfyllnadsdos.

Läs om vaccination för covid-19 här.

Åtgärder mot spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten tar löpande beslut om åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Genom att följa aktuella råd, regler och restriktioner kan du som individ vara en del av minskad smittspridning och minskat tryck på vården.

Läs aktuella åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för verksamheter och för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 26 januari

Åtgärder mot covid-19 bedöms kunna avvecklas 9 februari

Folkhälsomyndigheten meddelade under en presskonferens på onsdagen att man bedömer att en stor del av restriktionerna för att hindra smittspridning för covid-19 kan upphöra den 9 februari, förutsatt att nuvarande restriktioner och vaccinationstakt följs fram till dess. Konkreta besked och detaljer kring avvecklingen av åtgärder kommuniceras av Folkhälsomyndigheten under vecka 5.

Smittspridningen är i dagsläget mycket hög och pressen på sjukvården är stor, även om trycket på intensivvården har lättat något. Kulmen på den pågående smittspridningen bedöms ha nåtts inom den närmaste tvåveckorsperioden och under den tiden uppskattas också ytterligare cirka en miljon personer i Sverige ha vaccinerat sig med dos 1, 2 eller påfyllnadsdos mot covid-19.

Läs om den planerade avvecklingen av åtgärderna mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Nuläget i vården

På morgonen onsdag den 26 januari 2022 vårdades 628 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård inom Region Stockholm.

Av dessa vårdades:

 • 30 i intensivvård
 • 474 på akutsjukhus
 • 124 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Klockan 15.00 den 26 januari 2022 rapporterade akutsjukhusen 173 lediga vårdplatser i länet. Utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen.

Se mer om nuläget i vården på Region Stockholms webbsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 973 485, varav 489 729 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt för regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-26

Provtagning för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet för att utnyttja testresurserna maximalt. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Läs om provtagning för covid-19 på vår webbsida.

Vaccination för covid-19

Alla födda 2005 och tidigare kan boka tid för att få dos 1 och 2.

Följande erbjuds en påfyllnadsdos i Stockholms län:

 • Du som är född 1957 eller tidigare som tog andra dosen för minst fem månader sedan.
 • Den som är 18 år eller äldre och som tog sin andra dos för minst sex månader sedan kommer successivt sedan den 4 januari att få ett sms om när det finns möjlighet att boka påfyllnadsdos.

Läs om vaccination för covid-19 här.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för verksamheter och för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 25 januari

Kraftigt ökad smittspridning av covid-19

Smittspridningen av covid-19 ökar kraftigt med bland annat närmare 42 000 nya laboratorietestade fall av covid-19 i Region Stockholm sedan fredag den 21 januari 2022, vilket innebär en ökning med 8,7 procent av de totala fallen i länet under de senaste fyra dygnen.

För att bidra till minskad smittspridning och minska trycket på sjukvården rekommenderas alla att följa Folkhälsomyndighetens råd, rekommendationer och restriktioner för minskad smittspridning av covid-19.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer på deras webbsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 922 990, varav 479 667 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt för regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-25

Provtagning för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet för att utnyttja testresurserna maximalt. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Läs om provtagning för covid-19 på vår webbsida.

Vaccination för covid-19

Alla födda 2005 och tidigare kan boka tid för att få dos 1 och 2.

Följande erbjuds en påfyllnadsdos i Stockholms län:

 • Du som är född 1957 eller tidigare som tog andra dosen för minst fem månader sedan.
 • Den som är 18 år eller äldre och som tog sin andra dos för minst sex månader sedan kommer successivt sedan den 4 januari att få ett sms om när det finns möjlighet att boka påfyllnadsdos.

Läs om vaccination för covid-19 här.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för verksamheter och för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 24 januari

Norrtälje sjukhus i stabsläge från måndag 24 januari

Från måndag den 24 januari återgår Norrtälje sjukhus från förstärkningsläge till stabsläge på grund av att vårdplatsläget förbättrats. Stabsläge är det lägre av de tre kategorier av beredskapslägen som används inom sjukvården och innebär att ledning eller nyckelfunktioner samlas och utvärderar information, beredda att snabbt sätta igång verksamhet vid behov.

Läs mer på vårdbolaget Tiohundras webbsida.

Läget i vården

Vid kl. 15.00 den 24 januari 2022 vårdades 604 patienter med konstaterad covid-19 på något av länets akutsjukhus eller inom geriatrisk vård. Region Stockholm uppdaterar dagligen lägesbilden vid länets akutsjukhus.

Gå till Region Stockholms webbsida för mer information om sjukvårdsläget i länet.

Provtagning för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet för att utnyttja testresurserna maximalt. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Läs om provtagning för covid-19 på vår webbsida.

Vaccination för covid-19

Alla födda 2005 och tidigare kan boka tid för att få dos 1 och 2.

Följande erbjuds en påfyllnadsdos i Stockholms län:

 • Du som är född 1957 eller tidigare som tog andra dosen för minst fem månader sedan.
 • Den som är 18 år eller äldre och som tog sin andra dos för minst sex månader sedan kommer successivt sedan den 4 januari att få ett sms om när det finns möjlighet att boka påfyllnadsdos.

Läs om vaccination för covid-19 här.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för verksamheter och för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 21 januari

Barn- och utbildningskontoret går upp i förstärkningsläge

Den stora smittspridningen av covid-19 gör just nu att många medarbetare, barn och elever med symtom ökar för varje dag, och många måste hålla sig i karantän. Detta skapar stora problem för skolor och förskolor i kommunen. Bemanningsläget inom stödjande funktioner som elevhälsa och måltider är också kritisk. Under veckan har kommunen därför fattat beslut om att helt eller delvis stänga flera skolor och klasser, samt att övergå till fjärr- och distansundervisning för vissa elevgrupper.

­– Den skenade smittspridningen som sker just nu har försatt vår verksamhet i ytterligare ett kritiskt läge.  Formellt sett går därför barn- och utbildningskontoret från och med 21 januari upp i förstärkningsläge, säger Jenny Nordström, förvaltningsdirektör för barn- och utbildningskontoret. 

Barn- och utbildningskontoret går upp i förstärkningsläge (norrtalje.se)

Läget i vården

Den 20 jan vårdades 519 patienter med konstaterad covid-19 på något av länets akutsjukhus eller inom geriatrisk vård.  Region Stockholm uppdaterar dagligen lägesbilden vid länets akutsjukhus.

Start - Region Stockholm

Norrtälje Sjukhus är i förstärkningsläge och har 12 patienter i covidflödet, varav två patienter inom  intensivvården, IVA.  Personalläget på sjukhuset är ansträngt med många sjuka.  

Behöver du söka vård? Kontakta i första hand 1177 för rådgivning och vägledning, eller ring 112 om det är livshotande tillstånd. Så söker du vård (norrtalje.se)

Nya förhållningsregler på grund av hög smittspridning

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Tiden för att stanna hemma när någon i hushållet är sjuk kortas från sju till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar innan man återgår.

Undantagna grupper

Grupper undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

 • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
 • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
 • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet och som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Arbetsgivare har i uppgift att informera de som berörs.

Läs om nyckelfunktionerna som undantas på MSBs webbsida.

Provtagning för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet för att utnyttja testresurserna maximalt. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Läs om provtagning för covid-19 på vår webbsida.

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 2:

Andel dos 1:

89.4 %

Antal dos 1:

50 563

Minst 2 doser:

85.7 %

Minst 2 doser:

48 430

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 2:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

101

Sjukdomsfall:

643

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

1 139

Sjukdomsfall totalt:

7 252

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 784 005, varav 438 069 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt regionvis på torsdagar.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-21

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för verksamheter och för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 20 januari

Ändrade förhållningsregler på grund av mycket hög smittspridning av covid-19

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.

Karantäntid kortas

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk kortas från sju till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar innan man återgår.

Undantagna grupper

Grupper undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

 • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
 • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
 • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet och som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Arbetsgivare har i uppgift att informera de som berörs.

Läs om nyckelfunktionerna som undantas på MSBs webbsida.

Provtagning för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet för att utnyttja testresurserna maximalt. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

I Norrtälje stad finns det möjlighet drive-in-test för covid-19 på Gustav Adolfs väg 51, vid parkeringen utanför Friskis & Svettis. Du åker med bil till drive-in-stationen efter att du har bokat tid och tar provet på dig själv eller ditt barn, fortfarande kvar i bilen.

Provtagningen för drive-in bokar du först via appen Alltid öppet – alltså innan du åker bil till drive-in-testet. Provsvar får du via SMS till din telefon inom 48 timmar.

Läs om provtagning för covid-19 på vår webbsida.

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 2:

Andel dos 1:

89.4 %

Antal dos 1:

50 563

Minst 2 doser:

85.7 %

Minst 2 doser:

48 430

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 2:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

101

Sjukdomsfall:

643

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

1 139

Sjukdomsfall totalt:

7 252

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 741 710, varav 438 069 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt för regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-20

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för verksamheter och för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 19 januari

Skärpta restriktioner med anledning av ökad smittspridning

De ytterligare restriktioner som införs från den 19 januari 2022 är:

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor, som äger rum inomhus och där vaccinationsbevis används gäller ett deltagartak på 500 deltagare. Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen eller mässan hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller deltagarbegränsningen på 500 deltagare för varje sektion. Det innebär alltså att ett arrangemang som helhet i sådana fall kan ha fler än 500 deltagare.
 • Deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler, områden eller utrymmen, till exempel festvåningar eller festbåtar, sänks till 20 personer. Det gäller dock inte om de används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

Läs mer på regeringens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 som gäller för verksamheter och för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu.

Sjukvårdsläget i Region Stockholm

Totalt vårdas 495 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det innebär att det är 99 fler patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård jämfört med förra tisdagen. Klockan 15.00 den 18 januari 2022 fanns det 179 bemannade vårdplatser lediga vid länets akutsjukhus. Antalet konstaterat smittade var 46 859 under perioden 11 januari till och med 17 januari vilket är en 28-procentig uppgång jämfört med veckan innan.

Läs hela lägesrapporten för 18 januari 2022 på Region Stockholms webbsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 700 336, varav 428 016 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt för regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-19

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 18 januari

Norrtälje sjukhus tillbaka i förstärkningsläge efter stor ökning i covidflödet

En kraftig ökning av antalet covidpatienter gör att Norrtälje sjukhus går till förstärkningsläge från och med tisdagen den 18 januari.

Förstärkningsläge är det andra av tre beredskapsnivåer som används nationellt och innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner. De olika beredskapsnivåerna kan vid behov användas lokalt på sjukhus eller för hela Region Stockholms sjukvårdsorganisation.

Läs mer på vårdbolaget Tiohundras webbsida.

Drive in-test för covid-19

I Norrtälje stad finns det en drive-in-test för covid-19 på Gustav Adolfs väg 51, utanför Friskis & Svettis (Adress rättad 2022-01-19). Du åker med bil till den drive-in-station du har bokat tid på och tar provet på dig själv eller ditt barn, fortfarande kvar i bilen.

Provtagningen på drive-in-test bokar du först via appen Alltid öppet – alltså innan du åker bil dit. Provsvar får du via SMS inom 48 timmar. Du får alltså inte provsvaret på vaccinationsmottagning i Sportcentrum, där du endast vaccinerar du dig. Det är viktigt att du inte går in på vaccinationsmottagningen när du har symtom och riskerar att sprida eventuell smitta vidare.

Läs om provtagning för covid-19 på vår webbsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 657 611, varav 417 548 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt för regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-18

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu. 

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 17 januari

Norrtälje sjukhus återgår till stabsläge

Ett något förbättrat vårdplatsläge jämfört med hittills under 2022 gör att Norrtälje sjukhus går ner ett steg i beredskapsläge från förstärkningsläge till stabsläge från och med måndagen den 17 januari. Stabsläge är ett tredje gradens beredskapsläge, där ledning eller nyckelfunktioner samlas och utvärderar information, beredda att snabbt sätta igång verksamhet vid behov.

Deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster i hyrda lokaler

Regeringen har den 17 januari beslutat om skärpta restriktioner med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och det ansträngda läget i vården till följd av pandemin. Till följd av Folkhälsomyndighetens hemställan från den 10 januari 2022 införs nu bland annat ett deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inklusive mässor, inomhus.

Därutöver sänks deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler till 20 personer. Det gäller dock inte om de används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

Restriktionerna börjar gälla från onsdag den 19 januari 2022.

Läs mer om de utökade restriktionerna på regeringens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu. 

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 14 januari

Vädjan till vårdnadshavare

Utifrån en kraftigt ökad smittspridning i kommunområdet vädjar Norrtälje kommun till vårdnadshavare för barn och ungdomar att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer gällande att stanna hemma vid symtom på covid-19 eller om någon i hushållet visar symtom.

Visar ett barn, en elev eller någon i förskolan eller skolans personal symtom på luftvägsinfektion, som kan orsakas av till exempel covid-19, ska den personen stanna hemma. Det finns ingen skyldighet att informera förskolan eller skolan om att någon i familjen har covid-19. Om den som har covid-19 har haft nära kontakt med personer på förskolan eller skolan kommer dessa att kontaktas av smittskyddsansvariga i regionen då de kan komma att ingå i en smittspårning.

Om någon i förskolan, skolans personal eller en elev blir sjuk i covid-19, och har vistats i förskolan eller skolans lokaler under den fas då hen varit smittsam, kan det dock underlätta för rektor/huvudman att känna till detta för att i sin tur kunna vara behjälplig vid smittspårningen.

Läs mer om vädjan till vårdnadshavare på kommunens webbsida.

Ändringar kring testning för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna nedprioriterar testning av personer som är symtomfria från covid-19. Bara de som uppvisar symtom bör testa sig. Det är fortfarande viktigt att stanna hemma samt testa sig vid symtom samt vara uppmärksam på symtom om någon i det gemensamma hushållet som har covid-19.

Se prioritering per 2022-01-14 gällande testning för covi-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring smittminskande råd som gäller just nu 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 560 363, varav 388 644 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt för regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-14

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 13 januari

Det här gäller vid provtagning för covid-19

Under de två senaste veckorna har antalet konstaterat smittade med covid-19 i princip fördubblats varje vecka. Region Stockholm ändrar därför tillfälligt för vilka som ska provta sig. Det här gäller från och med torsdagen 13 januari.

Beställ provtagning:

 1. Om du har luftvägssymtom som feber, hosta, snuva som har hållit i sig 24 timmar eller mer och du INTE har varit sjuk i covid-19 de senaste sex månaderna. Det gäller alla vuxna och barn från och med förskoleklass. Du bör provta dig oavsett om du är vaccinerad eller inte.
 2. Om du tagit ett självtest som visat positivt resultat.
 3. Om du uppmanas till provtagning av sjukvårdspersonal eller om det gäller provtagning med gurgeltest i skolorna.

Att tänka på

 • Stanna alltid hemma när du är sjuk. Beställ provtagning först när du har haft symtom i 24 timmar. Beställ bara ETT pcr-prov. Du behöver inte beställa flera PCR-prov under samma symtomperiod.
 • Har du symtom i mindre än 24 timmar kan du återgå till arbete, skola eller annan verksamhet när du varit symtomfri i minst ett dygn.

Du finner mer information på hos Region Stockholm

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 ändras från sex till fem månader

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 ges från fem månader efter den tidigare dosen. Syftet är att fler ska kunna vaccineras tidigare. Rekommendationen gäller för alla som är 18–64 år. För personer som är 65 år och äldre rekommenderas fem månaders tidsintervall sedan tidigare. Regionerna meddelar när det är dags att boka tid.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Uppdaterade scenarier tyder på ytterligare ökad smittspridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten uppdaterar nu sina scenarier över smittspridningen i Sverige fram till och med den 20 mars 2022. Anledningen är den kraftiga spridningen av virusvarianten omikron.  Utvecklingen i Sverige följer den som varit i många andra länder i Europa, till exempel Storbritannien, Nederländerna och Danmark, där omikron lett till en kraftig ökning av smittspridningen.

Uppdaterade scenarier

Scenario 0

Efter två respektive tre doser antas vaccinationseffekten mot infektion med omikron vara 20 respektive 70 procent. Antalet nya fall beräknas uppgå till omkring 47 000 per dag under smittspridningens topp.

Scenario 1

Efter två respektive tre doser antas vaccinationseffekten mot infektion med omikron vara 20 respektive 35 procent. Antalet nya fall beräknas uppgå till omkring 69 000 per dag under smittspridningens topp.

Beräkningarna i scenarierna har bland annat gjorts utifrån rapporterade fall till och med den 6 januari 2022.

Du finner mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 1:

Andel dos 1:

82.9 %

Antal dos 1:

50 429

Minst 2 doser:

85,2 %

Minst 2 doser:

48 173

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 1:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

81

Sjukdomsfall:

513

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

1 038

Sjukdomsfall totalt:

6 609

Dessa råd, rekommendationer och restriktioner gäller just nu

Via länken nedan hittar du en enkel sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller för dig som individ just nu.

På Krisinformations hemsida finner du information kring råden som gäller just nu 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 534 797, varav 386 610 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt för regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022.01.13

Bokning av vaccinering mot covid-19

Du bokar i första hand tid för vaccinering via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID eller Freja eID för legimitering kan du ringa regionens telefonbokningstjänst, som också tar emot samtal på flera olika språk.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Se telefonnummer för bokning av tid för vaccin här.
Täältä löydät puhelinnumeron josta voit tilata rokotusajan.
See telephone number for booking an appointment for vaccine here.

Läs på 1177.se om hur du vaccinerar dig.

Provtagning för covid-19

Du bokar ett hemtest via appen Alltid Öppet. I Norrtälje finns det en drive-in-test för covid-19 vid Sportcentrum i Norrtälje, Gustav Adolfs väg 53. Du måste boka tid för provtagning först – alltså innan du åker dit – via appen Alltid öppet. 

Den som inte har BankID eller Freja eID Plus kan ringa 08-428 429 30 och boka ett test som kan hämtas ut av ett symtomfritt ombud på Apoteket Kronan, Stora Brogatan 1, i Norrtälje stad.

OBS! Testen som beställs via telefon hämtas endast på apoteket av symtomfritt ombud. Ej hemkörning.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.
Läs på 1177.se om hur du lämnar prov för covid-19.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 12 januari

Varje enskild invånare är betydelsefull för att smittspridningen av covid-19 ska minska och vårdens medarbetare arbetar för högtryck för att ta hand om alla patienter, oavsett anledning till behov av vård. Alla ett ansvar att följa och respektera givna råd och rekommendationer för att minska risken för fortsatt smittspridning av covid-19 och därmed underlätta för medarbetarna i hälso- och sjukvården

Råd och restriktioner som gäller från och med onsdag 12 januari 2022

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd.
 • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
 • För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
 • På serveringsställen gäller krav på om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl. 23.00.
 • Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
 • Avrådan för cuper och läger inomhus förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
 • För vuxenutbildningar och lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Läs mer om aktuella råd och restriktioner på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 509 230, varav 375 112 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt för regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-12

Bokning av vaccinering mot covid-19

Du bokar i första hand tid för vaccinering via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID eller Freja eID för legimitering kan du ringa regionens telefonbokningstjänst, som också tar emot samtal på flera olika språk.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Se telefonnummer för bokning av tid för vaccin här.
Täältä löydät puhelinnumeron josta voit tilata rokotusajan.
See telephone number for booking an appointment for vaccine here.

Läs på 1177.se om hur du vaccinerar dig.

Provtagning för covid-19

Du bokar ett hemtest via appen Alltid Öppet. I Norrtälje finns det en drive-in-test för covid-19 vid Sportcentrum i Norrtälje, Gustav Adolfs väg 53. Du måste boka tid för provtagning först – alltså innan du åker dit – via appen Alltid öppet. 

Den som inte har BankID eller Freja eID Plus kan ringa 08-428 429 30 och boka ett test som kan hämtas ut av ett symtomfritt ombud på Apoteket Kronan, Stora Brogatan 1, i Norrtälje stad.

OBS! Testen som beställs via telefon hämtas endast på apoteket av symtomfritt ombud. Ej hemkörning.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.
Läs på 1177.se om hur du lämnar prov för covid-19.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 11 januari

Norrtälje sjukhus i fortsatt förstärkningsläge

Norrtälje sjukhus är sedan måndagen den 3 januari kl, 11.00 i förstärkningsläge för att på bästa sätt kunna hantera den ökade belastningen på akuten, vårdavdelningarna och intensivvården i kombination med det mycket ansträngda personalläget. Förstärkningsläge är den andra av tre beredskapsnivåer och innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Vårdplatsläget är något förbättrat jämfört med vecka 1, men personalfrånvaron är fortsatt hög. Det rör sig både om covid-19 och annan sjukdom. Operationer som inte är akuta skjuts upp, vilket gör det möjligt att flytta personal till enheter som har hög sjukfrånvaro. Även omsorgsverksamheter, särskilt boende för äldre och hemtjänst påverkas av det ökade smittläget.

Under tisdagen rapporterades 13 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus, varav två behöver intensivvård.

Ytterligare en plats för vaccination i Norrtälje stad

I Norrtälje stad kan du boka tid för vaccination mot covid-19 hos Prosalus vaccinationsmottagning, Gustav Adolfs väg 53, Norrtälje Sportcentrum och numera också på Citikliniken i Norrtälje stad, Kyrkogatan 11.

Läs här om hur och var du kan vaccinera dig.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt1 487 291, varav 370 689 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror tisdag – fredag samt för regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-01-11

Bokning av vaccinering mot covid-19

Du bokar i första hand tid för vaccinering via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID eller Freja eID kan du ringa regionens telefonbokningstjänst, som också tar emot samtal på flera olika språk.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Se telefonnummer för bokning av tid för vaccin här.
Täältä löydät puhelinnumeron josta voit tilata rokotusajan.
See telephone number for booking an appointment for vaccine here.

Läs på 1177.se om hur du vaccinerar dig.

Provtagning för covid-19

Du bokar ett hemtest via appen Alltid Öppet. I Norrtälje finns det en drive-in-test för covid-19 vid Sportcentrum i Norrtälje, Gustav Adolfs väg 53. Du måste boka tid för provtagning först – alltså innan du åker dit – via appen Alltid öppet. 

Den som inte har BankID eller Freja eID Plus kan ringa 08-428 429 30 och boka ett test som kan hämtas ut av ett symtomfritt ombud på Apoteket Kronan, Stora Brogatan 1, i Norrtälje stad.

OBS! Testen som beställs via telefon hämtas endast på apoteket av symtomfritt ombud. Ej hemkörning.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.
Läs på 1177.se om hur du lämnar prov för covid-19.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 10 januari

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

Från onsdag den 12 januari 2021 införs fler åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Bland annat sänks taket för besökare vid privata sammankomster i uthyrda lokaler till 20 personer och till 500 personer vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus. Reglerna gäller även vid krav på vaccinbevis.

Krav återinförs på att utländska medborgare över 18 år ska uppvisa ett covidpass vid inresa till Sverige.

Ytterligare åtgärder som gäller från den 12 januari

Vid arrangemang av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.

För serveringsställen gäller krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl. 23.00.

Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.

Avrådan gällande cuper och läger inomhus förlängs med omprövning den 31 januari 2021. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.

För vuxenutbildningar och lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Läs mer om åtgärderna på Folkhälsomyndigehetns webbsida.

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 52:

Andel dos 1:

88.9%

Antal dos 1:

50 287

Minst 2 doser:

84.7%

Minst 2 doser:

47 874

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 52:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

55

Sjukdomsfall:

352

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

957

Sjukdomsfall totalt:

6 096

Bokning av vaccinering mot covid-19

Du bokar i första hand tid för vaccinering via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till bank-ID kan du ringa 1177s telefonbokning för tid, som tar emot samtal på flera olika språk.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Se telefonnummer för bokning av tid för vaccin här.
Täältä löydät puhelinnumeron josta voit tilata rokotusajan.
See telephone number for booking an appointment for vaccine here.

Läs på 1177.se om hur du vaccinerar dig.

Provtagning för covid-19

Du bokar ett hemtest via appen Alltid Öppet. I Norrtälje finns det en drive-in-test för covid-19 vid Sportcentrum i Norrtälje, Gustav Adolfs väg 53. Du måste boka tid för provtagning först – alltså innan du åker dit – via appen Alltid öppet. 

Den som inte har BankID eller Freja eID Plus kan ringa 08-428 429 30 och boka ett test som kan hämtas ut av ett symtomfritt ombud på Apoteket Kronan, Stora Brogatan 1, i Norrtälje stad.

OBS! Testen som beställs via telefon hämtas endast på apoteket av symtomfritt ombud. Ej hemkörning.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.
Läs på 1177.se om hur du lämnar prov för covid-19.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Till Om coronaviruset, covid-19
Senast ändrad: 2022-04-14
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.