Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tidigare nulägesbilder – dag för dag 2021

Nulägesbilden om arbetet med det nya coronaviruset uppdateras regelbunden.

Till: Samlad information om coronaviruset

Om coronaviruset- covid-19

Norrtälje kommun och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer. Under perioden 22 december–9 januari pausar de dagliga uppdateringarna. Nulägesbilden kommer åter att uppdateras med start den 10 januari klockan 16.00. Under tiden kan du ta del av information och länkar enligt nedan.

Aktuella råd och riktlinjer

 • Symtom? Stanna hemma och testa dig • Undvik trängsel • Vaccinera dig • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Res så smittsäkert du kan

Flera nya åtgärder vidtas från och med den 23 december

De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. Från och med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur- och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Bokning av vaccinering mot covid-19

Du bokar i första hand tid för vaccinering via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till bank-ID kan du ringa 1177s telefonbokning för tid, som tar emot samtal på flera olika språk.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Se telefonnummer för bokning av tid för vaccin här.

Täältä löydät puhelinnumeron josta voit tilata rokotusajan.

See telephone number for booking an appointment for vaccine here.

Det går också att vända sig till en vårdcentral (husläkarmottagning) för att få vaccination. Läs på respektive vårdcentrals webbsida om vad som gäller för vaccination.

Se lista och hemsidor för vårdcentraler (husläkarmottagningar) i Norrtälje kommun.

Antal bekräftade fall av covid-19

Se statistik över antal sjukdomsfall i Sverige respektive region.

Antal vaccinerade personer i Sverige respektive region.

Antal fall av covid-19 i Sverige och på kommunnivå.

Provtagning för covid-19

Du bokar ett hemtest via appen Alltid Öppet. I Norrtälje finns det en drive-in-test för covid-19 vid Sportcentrum i Norrtälje, Gustav Adolfs väg 53. Du måste boka tid för provtagning först – alltså innan du åker dit – via appen Alltid öppet. 

Den som inte har BankID eller Freja eID Plus, kan ringa och boka ett test som kan hämtas ut på vissa apotek av ett symtomfritt ombud, 08- 428 429 30. I Norrtälje stad går det då att hämta ett hemtest via ett friskt ombud på Apoteket Kronan, Stora Brogatan 1.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.
Läs på 1177.se om hur du lämnar prov för covid-19.

Ta del av information från myndigheterna:
Håll dig uppdaterad och följ råden

Nulägesbild 20 december

Alla vuxna med andra dos i maj erbjuds nu en tredje dos

Från den 20 december 2021 öppnar Region Stockholm bokningen för påfyllnadsdosen till alla invånare som fick sin andra dos i maj månad 2021 eller tidigare och som är 18 år eller äldre. Det ska ha gått 6 månader eller längre sedan andra dosen. Det innebär att det främst blir de som i tidig fas fick sina vaccinationer av första och andra dosen som nu kommer att kunna boka sin påfyllnadsdos.

Läs om påfyllnadsdos av vaccin på Region Stockholms webbsida.

Drive-in-test med tidsbokning

Det finns en drive-in-test för covid-19 vid Sportcentrum i Norrtälje. Här bokar man alltid provtagning först – alltså innan man åker dit – via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID kan du ringa telefonbokningen om provtagning på telefonnummer 08-428 429 30.

Ladda ner appen Alltid öppet för Apple.
Ladda ner appen Alltid öppet för Android.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.
Läs på 1177.se om hur du lämnar prov för covid-19.

Bokning per telefon av vaccinering

Du bokar i första hand tid för vaccinering via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID kan du ringa telefonbokningen för vaccinering, som tar emot samtal på flera olika språk.

Se telefonnummer för bokning av tid för vaccin här.
Täältä löydät puhelinnumeron josta voit tilata rokotusajan.
See telephone number for booking an appointment for vaccine here.

Nulägesbild 17 december

Läget i vården

Läget vid länets akutsjukhus är något förbättrat jämfört med i början av vecka 50, men det är fortsatt en mycket ansträngd situation vid samtliga sjukhus. Norrtälje sjukhus är satt i stabsläge på grund av att hanteringen av covid-19 tar stora resurser i anspråk och skärpta besöksrestriktioner gäller på sjukhuset.

Läs om läget inom sjukvården på Region Stockholms webbsida.

Säsongens influensaepidemi igång – hög tid för personer i riskgrupp för covid-19 att vaccinera sig

Influensaepidemin är igång för säsongen och det finns risk att den blir intensiv. Det är hög tid för personer i riskgrupper gällande covid-19 att vaccinera sig mot influensa, eftersom det tar cirka två veckor att få skydd av vaccinationen. Som riskgrupper räknas personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd som hjärt- eller lungsjukdom, gravida, samt personer 65 år och äldre.

För personer i riskgrupper är vaccination mot influensa det bästa sättet att få skydd mot svår sjukdom. Vaccinationen är avgiftsfri för dem, i hela landet. Om det är aktuellt med en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 kan den ges samtidigt som influensavaccin med standarddos.

Läs om säsongsinfluensa och covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Skärpta krav vid inresa till Sverige från den 21 december

Regeringen har beslutat om att utländska medborgare som reser in i Sverige från länder utanför Norden (från och med den 21 december 2021 omfattas även de nordiska länderna), måste ha testat negativt för covid-19, vara vaccinerad mot eller ha tillfrisknat från covid-19.

Se vilka krav på intyg som gäller för utländska medborgare som reser in i Sverige.

Tillfällig vaccinationsmottagning i Norrtälje Sportcentrum fortsätter till 27 december

Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad utökar vaccinationsmöjligheterna tillfälligt till Norrtälje Sportcentrum. Här kan du vaccinera dig både mot både covid-19 och säsongsinfluensan.

Läs om den tillfälliga vaccinationsmottagningen, tidsbokning och möjligheter till drop-in-vaccinationer.

Drive-in-test med tidsbokning

Det finns en drive-in-test vid Sportcentrum i Norrtälje. Här bokar man alltid provtagning först – alltså innan man åker dit – via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID kan du ringa telefonbokningen om provtagning på telefonnummer 08-428 429 30.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.

Läs på 1177.se om hur du lämnar prov för covid-19.

Bokning av vaccinering per telefon

Du bokar i första hand tid för vaccinering via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID kan du ringa för bokningen av tid.

Se telefonnummer för bokning av tid för vaccin här.
Täältä löydät puhelinnumeron josta voit tilata rokotusajan.
See telephone number for booking an appointment for vaccine here.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 250 885, varav 300 999 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag – fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 17 december 2021

Nulägesbild 16 december

Fler över 18 år kan boka påfyllnadsdos

Från den 16 december öppnar Region Stockholm bokningen för påfyllnadsdosen till alla invånare över 18 år som fick dos 2 den 16 maj eller tidigare. Det innebär att det främst blir de som tillhör en riskgrupp som nu kommer att kunna boka sin påfyllnadsdos. Personer över 60 år har redan erbjudits att boka sin påfyllnadsdos.

Läs om påfyllnadsdos av vaccin på Region Stockholms webbsida.

Utökad rekommendation om testning vid inresa till Sverige

Folkhälsomyndigheten har beslutat att utöka rekommendationen om testning efter ankomst till Sverige. Från och med nu rekommenderas alla inresande att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten.

Detta gäller både för vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Rekommendationen gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Barn under förskoleklassålder är undantagna.

Läs om de rekommendationerna om testning vid inresa till Sverige på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Skärpta krav vid inresa till Sverige från den 21 december

Regeringen har beslutat om att utländska medborgare som reser in i Sverige från länder utanför Norden (från och med den 21 december 2021 omfattas även de nordiska länderna), måste ha testat negativt för covid-19, vara vaccinerad mot eller ha tillfrisknat från covid-19.

Se vilka krav på intyg som gäller för utländska medborgare som reser in i Sverige.

Tillfällig vaccinationsmottagning i Norrtälje Sportcentrum fortsätter till 27 december

Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad utökar vaccinationsmöjligheterna tillfälligt till Norrtälje Sportcentrum. Här kan du vaccinera dig både mot både covid-19 och säsongsinfluensan.

Läs om den tillfälliga vaccinationsmottagningen, tidsbokning och möjligheter till drop-in-vaccinationer.

Drive-in-test med tidsbokning

Det finns en drive-in-test vid Sportcentrum i Norrtälje. Här bokar man alltid provtagning först – alltså innan man åker dit – via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID kan du ringa telefonbokningen om provtagning på telefonnummer 08-428 429 30.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.

Läs på 1177.se om hur du lämnar prov för covid-19.

Bokning av vaccinering per telefon

Du bokar i första hand tid för vaccinering via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID kan du ringa för bokningen av tid.

Se telefonnummer för bokning av tid för vaccin här.
Täältä löydät puhelinnumeron josta voit tilata rokotusajan.
See telephone number for booking an appointment for vaccine here.

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 49:

Andel dos 1:

88.3%

Antal dos 1:

49 944

Minst 2 doser:

84%

Minst 2 doser:

47 480

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 49:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

13

Sjukdomsfall:

82

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

850

Sjukdomsfall totalt:

5 410

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 246 755, varav 299 965 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag – fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 16 december 2021

Nulägesbild 15 december

Norrtälje sjukhus i stabsläge

Sedan kl. 15.00 tisdag den 14 december är Norrtälje sjukhus satt i stabsläge på grund av att hanteringen av covid-19 tar stora resurser i anspråk. Stabsläget innebär höjd beredskap för att vid behov snabbt kunna ställa om verksamheten och göra nödvändiga prioriteringar. 

Läs om stabsläget på vårdbolaget Tiohundras webbsida.

Skärpta restriktioner på Norrtälje sjukhus

Med anledning av det ansträngda läget inom sjukvården och den ökande smittspridningen inför Norrtälje sjukhus skärpta besöksrestriktioner och återinför krav på munskydd för alla som vistas i sjukhusets lokaler.

Läs om restriktionerna på vårdbolaget Tiohundras webbsida.

Tillfällig vaccinationsmottagning i Norrtälje Sportcentrum fortsätter till 27 december

Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad utökar vaccinationsmöjligheterna tillfälligt till Norrtälje Sportcentrum. Här kan du vaccinera dig både mot både covid-19 och säsongsinfluensan.

Läs om den tillfälliga vaccinationsmottagningen, tidsbokning och möjligheter till drop-in-vaccinationer.

Drive-in-test med tidsbokning

Det finns en drive-in-test vid Sportcentrum i Norrtälje. Här bokar man alltid provtagning först – alltså innan man åker dit – via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID kan du ringa telefonbokningen om provtagning på telefonnummer 08-428 429 30.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.

Läs på 1177.se om hur du lämnar prov för covid-19.

Bokning av vaccinering per telefon

Du bokar i första hand tid för vaccinering via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID kan du ringa för bokningen av tid.

Se telefonnummer för bokning av tid för vaccin här.
Täältä löydät puhelinnumeron josta voit tilata rokotusajan.
See telephone number for booking an appointment for vaccine here.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 242 733, varav 298 828 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag – fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 15 december 2021

Nulägesbild 14 december

Påfyllnadsdos för alla födda 1961 eller tidigare

Bokningen för påfyllnadsdosen i vaccinationen mot covid-19 öppnar för personer födda år 1961 eller tidigare. Det ska ha gått minst 6 månader från den andra dosen innan man kan erbjudas påfyllnadsdosen.

Läs om vaccinering av personer födda 1961 eller tidigare på Region Stockholms webbsida.

Tillfällig vaccinationsmottagning i Norrtälje Sportcentrum fortsätter till 27 december

Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad utökar vaccinationsmöjligheterna tillfälligt till Norrtälje Sportcentrum. Här kan du vaccinera dig både mot både covid-19 och säsongsinfluensan.

Läs om den tillfälliga vaccinationsmottagningen, tidsbokning och möjligheter till drop-in-vaccinationer.

Drive-in-test med tidsbokning

Det finns en drive-in-test vid Sportcentrum i Norrtälje. Här bokar man alltid provtagning först – alltså innan man åker dit – via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID kan du ringa telefonbokningen om provtagning på telefonnummer 08-428 429 30.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.

Läs på 1177.se om hur du lämnar prov för covid-19.

Bokning av vaccinering per telefon

Du bokar i första hand tid för vaccinering via appen Alltid öppet. Har du inte tillgång till BankID kan du ringa 1177.se för bokningen av tid.

Se telefonnummer för bokning av tid för vaccin här.
Täältä löydät puhelinnumeron josta voit tilata rokotusajan.
See telephone number for booking an appointment for vaccine here.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 238 689, varav 297 778 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag – fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 14 december 2021

Nulägesbild 13 december

Inreseförbud från de flesta länder utanför EU/EES

Inreseförbud gäller för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES. Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land samt medborgare från ett antal undantagsländer. Svenska medborgare och utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige har alltid rätt att resa in i Sverige.

Här kan du läsa samlad information om vad som gäller vid in- och utresa från Sverige.

Tillfällig vaccinationsmottagning i Norrtälje Sportcentrum – fram till den 17 december

Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad utökar vaccinationsmöjligheterna tillfälligt till Norrtälje Sportcentrum. Här kan du vaccinera dig både mot både covid-19 och säsongsinfluensan.

Läs om den tillfälliga vaccinationsmottagningen, tidsbokning och möjligheter till drop-in-vaccinationer.

Drive-in-test med tidsbokning

Du åker med bil till den drive-in-station du har bokat tid på via appen Alltid öppet eller 1177 och tar provet på dig själv eller ditt barn i bilen.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 229 217, varav 294 831 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag – fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 13 december 2021

Nulägesbild 10 december

Öppen digital pressträff

Fredag den 10 december kl. 13.00 höll Norrtälje kommun en öppen digital pressträff om coronaläget och vaccinationer i Norrtälje kommun tillsammans med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), vårdbolaget Tiohundra AB och regionens vaccinatör Prosalus AB.

Följ pressträffen i Teams i efterhand via länken: https://bit.ly/330qdbQ

Lägesrapport från Region Stockholm om covid-19

Antalet patienter på våra sjukhus med covid-19 ökar fort. Det är främst ovaccinerade i yngre medelåldern som under de senaste tolv veckorna varit så sjuka att de behövt sjukhusvård för covid-19. Samtidigt börjar sjukhusen nu se patienter som drabbats av säsongsinfluensan och behöver sjukhusvård. Det sammantaget med övriga sjukvårdsbehov gör att länets sjukhus har en mycket ansträngd situation.

Behöver  du söka vård, sök i första hand via din vårdcentral. Ring 112 vid livshotande tillstånd och ring 1177 för andra vårdbehov. Hos 1177 kan du få råd av de erfarna sjuksköterskor som besvarar ditt samtal. Just nu är det väldigt många som ringer 1177 och därför kan väntetiderna vara något längre än vanligt.

Har du symtom som kan tyda på covid-19, som hosta, feber eller andra klassiska förkylningssymtom,  stanna hemma och provta dig för covid-19 så snart det är möjligt.

Lägesrapport 10 december om covid-19 - Region Stockholm

Tillfällig vaccinationsmottagning i Norrtälje Sportcentrum – fram till den 17 december

Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad utökar vaccinationsmöjligheterna tillfälligt till Norrtälje Sportcentrum. Här kan du vaccinera dig både mot både covid-19 och säsongsinfluensan.

Läs om den tillfälliga vaccinationsmottagningen, tidsbokning och möjligheter till drop-in-vaccinationer.

Drive-in-test med tidsbokning

Du åker med bil till den drive-in-station du har bokat tid på via appen Alltid öppet eller 1177 och tar provet på dig själv eller ditt barn i bilen.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 226 055, varav 294 831 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag – fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 10 december 2021

Nulägesbild 9 december

Rekomendation om testning vid inresa i Sverige

 • Testa dig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomt.
 • Gäller alla från förskoleklassålder och äldre som har rest i länder utanför Norden de senaste sju dagarna före inresa.
 • Gäller även vaccinerade, personer som haft covid-19 det senaste halvåret eller testat sig inför resan.
 • För personer som har rest i ett antal länder i södra Afrika gäller särskilda rekommendationer: Stanna hemma i sju dagar efter inresa och ta ett nytt test dag fem.

Ökad provtagning i Region Stockholm

Nu ökar Region Stockholm vaccinationskapaciteten och öppnar redan i nästa vecka Stockholmsmässan i Älvsjö för vaccination mot covid-19.

Läs mer på Region Stockholms webbsida.

Tillfällig vaccinationsmottagning i Norrtälje Sportcentrum – fram till den 17 december

Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad utökar vaccinationsmöjligheterna tillfälligt till Norrtälje Sportcentrum. Här kan du vaccinera dig både mot både covid-19 och säsongsinfluensan.

Läs om den tillfälliga vaccinationsmottagningen, tidsbokning och möjligheter till drop-in-vaccinationer.

Drive-in-test med tidsbokning

Du åker med bil till den drive-in-station du har bokat tid på via appen Alltid öppet eller 1177 och tar provet på dig själv eller ditt barn i bilen.

Här ser du var drive-in-stationerna finns.

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 48:

Andel dos 1:

87,7%

Antal dos 1:

49 607

Minst 2 doser:

82,7%

Minst 2 doser:

46 777

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 48:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

9

Sjukdomsfall:

60

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

837

Sjukdomsfall totalt:

5 328

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 226 055, varav 294 205 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag – fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 9 december 2021

Nulägesbild 8 december

Vaccinering för 65+ mot covid-19 på vårdcentral

Den som är 65 år eller äldre har möjlighet att vaccinera sig med den tredje dosen på valfri vårdcentral i kommunen. Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje har gett vårdcentralerna möjlighet till förlängda öppettider för vaccination. Flera vårdcentraler kommer ha extra öppet på lördag den 11 december för att kunna ge vaccin mot covid-19 till de som är födda 1956 eller tidigare.

För aktuell information om tider för vaccination och grupper som vaccineras, se respektive vårdcentrals webbsida.

Se webbsidorna för vårdcentralerna (husläkarmottagningarna) i Norrtälje kommun

Tillfällig vaccinationsmottagning i Norrtälje Sportcentrum – fram till den 17 december

Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad utökar vaccinationsmöjligheterna tillfälligt till Norrtälje Sportcentrum. Här kan du vaccinera dig både mot både covid-19 och säsongsinfluensan.

Läs om den tillfälliga vaccinationsmottagningen, tidsbokning och möjligheter till drop-in-vaccinationer.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 222 892, varav 293 486 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag – fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 8 december 2021

Nulägesbild 7 december

Nya restriktioner från 8 december

Vid en pressträff på tisdagen presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten nya, tydligare restriktioner från och med onsdagen den 8 december. Dessa nyheter är:

 • Hemarbete ska möjliggöras av arbetsgivare
 • Lärosäten ska ha fortsatt undervisning på plats men undvika större samlingar
 • Vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer
 • Serveringsställen ska undvika trängsel
 • Munskydd i kollektivtrafiken
  Komplettering 8 december: Använd munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel
 • Välj alternafiva färdsätt än kollektivtrafik eller res vid andra tider än under rusningstrafik
  Komplettering 8 december: Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil

Detta gäller sedan tidigare:

 • Särskilda rekommendationer för ovaccinerade
 • Stanna hemma och testa dig vid symtom – även om du är vaccinerad
 • Råd till resenärer (alla ska testa sig som reser utanför Norden)
 • Vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida

Ökad provtagningskapacitet

Provtagningskapaciteten för covid-19 ökar och allt fler organisationer engageras för att öka och förenkla möjlighetenatt lämna och hämta prover.

Läs på Region Stockholms webbsida om provtagning och hur du kan beställa prover.

Tillfällig vaccinationsmottagning i Norrtälje Sportcentrum – fram till den 17 december

Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad utökar vaccinationsmöjligheterna tillfälligt till Norrtälje Sportcentrum. Här kan du vaccinera dig både mot både covid-19 och säsongsinfluensan.

Läs om den tillfälliga vaccinationsmottagningen, tidsbokning och möjligheter till drop-in-vaccinationer.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 219 557 varav 292 660 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag – fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 7 december 2021

Nulägesbild 6 december

Många söker akut vård

Just nu söker många akut vård våra sjukhus och vårdcentraler, vilket gör att de har ett ansträngt läge. Det innebär att det kan bli långa väntetider. Är det livshotande, ring direkt 112. För övriga åkommor ring först 1177/Vårdguiden på telefon: 1177 för råd om var du bäst får vård och behandling för just dina symtom.

Till dig som ska lämna prov för covid-19

Just nu är det många som vill lämna prov för covid-19 och det går för närvarande inte att beställa hemtest. Via länken nedan kan du se vilka alternativ det finns för att lämna prov för covid-19.

Lämna prov för covid-19 - 1177 Vårdguiden

Tillfällig vaccinationsmottagning i Norrtälje Sportcentrum fram till 10 december

Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad utökar vaccinationsmöjligheterna tillfälligt till Norrtälje Sportcentrum. Här kan du vaccinera dig både mot både covid-19 och säsongsinfluensan.

På 1177 kan du läsa mer om den tillfälliga vaccinationsmottagningen och möjligheter till drop-in-vaccinationer

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 212 145 varav 290 360 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag – fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 3 december 2021

Nulägesbild 3 december

Till dig som ska lämna prov för covid-19

Just nu är det många som vill lämna prov för covid-19 och det går för närvarande inte att beställa hemtest. Via länken nedan kan du se vilka alternativ det finns för att lämna prov för covid-19.

Lämna prov för covid-19 - 1177 Vårdguiden

Tillfällig vaccinationsmottagning i Norrtälje Sportcentrum fram till 10 december

Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad utökar vaccinationsmöjligheterna tillfälligt till Norrtälje Sportcentrum. Här kan du vaccinera dig både mot både covid-19 och säsongsinfluensan.

På 1177 kan du läsa mer om den tillfälliga vaccinationsmottagningen och möjligheter till drop-in-vaccinationer

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 212,145 varav 290 360 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag – fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 3 december 2021

Nulägesbild 2 december

Beredskap vid ökad smittspridning

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med förslag till nya åtgärder som kan införas vid ökad smittspridning av covid-19 och ökad belastning på sjukvården. De möjliga åtgärder som föreslås i rapporten kan införas oberoende av varandra i olika steg utifrån en sammanvägd bedömning av vaccinationsgrad, vårdbelastning, situationen i omvärlden och trender i smittspridningen.

Regeringen väntas fatta beslut under vecka 49 om vilka åtgärder som ska genomföras.

Läs om förslagen på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Till dig som ska lämna prov för covid-19

Just nu är det många som vill lämna prov för covid-19 och det går för närvarande inte att beställa hemtest. Via länken nedan kan du se vilka alternativ det finns för att lämna prov för covid-19.

Lämna prov för covid-19 - 1177 Vårdguiden

Tillfällig vaccinationsmottagning i Norrtälje Sportcentrum den 1 – 10 december

Från och med idag fram till den 10 december flyttar Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad tillfälligt till Norrtälje Sportcentrum. Här kan du vaccinera dig både mot både covid-19 och säsongsinfluensan.

På 1177 kan du läsa mer om den tillfälliga vaccinationsmottagningen och möjligheter till drop-in-vaccinationer

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 47:

Andel dos 1:

87,1%

Antal dos 1:

49 272

Andel minst 2 doser:

81,3%

Antal minst 2 doser:

45 964

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 47:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

9

Sjukdomsfall:

57

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

827

Sjukdomsfall totalt:

5 268

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 209 935, varav 289 952 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag – fredag samt regionsvis på torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2 december 2021

Nulägesbild 1 december

1 december – till dig som ska lämna prov för covid-19

Just nu är det många som vill lämna prov för covid-19 och det går för närvarande inte att beställa hemtest. Via länken nedan kan du se vilka alternativ det finns för att lämna prov för covid-19.

Lämna prov för covid-19 - 1177 Vårdguiden

Tillfällig vaccinationsmottagning i Norrtälje Sportcentrum den 1 – 10 december

Från och med idag fram till den 10 december flyttar Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad tillfälligt till Norrtälje Sportcentrum. Här kan du vaccinera dig både mot både covid-19 och säsongsinfluensan.

På 1177 kan du läsa mer om den tillfälliga vaccinationsmottagningen och möjligheter till drop-in-vaccinationer

Nya rekommendationer för dig som varit utanför Norden

Om du har varit utanför Norden under de senaste sju dagarna uppmanas du att PCR-testa dig för infektion av covid-19 så snart som möjligt efter hemkomst. Dessutom gäller särskilda rekommendationer för dig som har besökt vissa länder i södra Afrika. Anledning är att omikron, den nya virusvarianten av SARS-CoV-2, upptäcks i allt fler länder.

Uppmaningen om att PCR-testa sig gäller alla som är äldre än förskoleklassålder, även om man är vaccinerad, har varit infekterad under senaste halvåret eller uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Du som varit ute och rest bör också vara extra uppmärksam på symtom under kommande 14 dagar. Testa dig så snart som möjligt om du får symtom som kan tyda på covid-19.

Du som har vistats i Sydafrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Moçambique, Namibia eller Eswatini (Swaziland) någon gång under de sju senaste dagarna före inresa i Sverige uppmanas att testa dig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten, helst samma dag, samt ta ett nytt test efter fem dagar.

Folkhälsomyndigheten uppmanar också att du stannar hemma i sju dagar efter inresa. Barn som är yngre än förskoleklassålder och som har vistats i södra Afrika är undantagna från att testa sig efter inresa, men de bör stanna hemma i sju dagar.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är inresande utanför Norden

Två bekräftade fall av omikronvarianten i Stockholms län

Region Stockholm har idag fått två bekräftade fall av omikronvarianten av covid-19. Personerna har varit på resa i något av de länder som Folkhälsomyndigheten utpekat som riskområden. Personerna har lindriga symtom. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noga och fortsätter uppmana alla som kan att vaccinera sig. Myndigheten fortsätter att övervaka förekomsten av omikronvarianten och i fortsättningen redovisa resultaten på webbsidan om statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse. 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 207 498.  Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror för Sverige varje tisdag – fredag och för Stockholmsregionen varje torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 1 december 2021

Nulägesbild 30 november

Vaccinationsbevis vid större evenemang

Från och med onsdag den 1 december 2021 är det krav på att kunna uppvisa ett giltigt vaccinationspass (vaccinationsbevis) vid besök på kommunala arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du får ett covidpass

Tillfällig vaccinationsmottagning i Norrtälje Sportcentrum den 1 – 10 december

Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad flyttar tillfälligt till Norrtälje Sportcentrum den 1 december till den 10 december. På det viset kan vaccinationsmottagningen erbjuda fler invånare och övriga länsbor möjlighet att vaccinera sig mot både covid-19 och säsongsinfluensan.

Läs mer om den tillfälliga vaccinationsmottagningen och möjligheter till drop-in-vaccinationer

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 46:

Andel dos 1:

88,6%

Antal dos 1:

47 755

Andel färdigvaccinerade:

84,5%

Antal färdigvaccinerade:

45 540

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 46:

Sjukdomsfall/10 000 invånare:

3

Sjukdomsfall:

17

Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare:

818

Sjukdomsfall totalt:

5 211

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 204 859, varav 288 865 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag – fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 30 november 2021

Nulägesbild 29 november

Rekommendationer vid inresa från vissa länder i södra Afrika

Folkhälsomyndigheten uppdaterar rekommendationerna vid inresa från en rad länder i södra Afrika. Det på grund av en ny variant av coronaviruset. Världshälsoorganisationen WHO har döpt den nya varianten till omikron och klassat den som en variant av särskild betydelse.

Den som har varit i Sydafrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Moçambique, Namibia eller Eswatini (Swaziland) någon gång de senaste sju dagarna före ankomsten till Sverige uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter inresa, helst samma dag, samt att ta ett nytt test efter fem dagar. Flera länder kan tillkomma, så det är viktigt att du håller dig uppdaterad.

Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Barn under förskoleklassålder omfattas inte. Alla som omfattas uppmanas att stanna hemma i sju dagar efter ankomst till Sverige oavsett om de har symtom eller inte. Den uppmaningen gäller även barn oavsett ålder.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten kring vad som gäller vid inresa från vissa länder i södra Afrika

Tillfällig vaccinationsmottagning i Norrtälje Sportcentrum 1 - 10 december

Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad flyttar tillfälligt till Norrtälje Sportcentrum den 1 december till den 10 december. På det viset kan vaccinationsmottagningen erbjuda fler invånare och övriga länsbor möjlighet att vaccinera sig mot både covid-19 och säsongsinfluensan.
Läs mer om den tillfälliga vaccinationsmottagningen och möjligheter till drop-in-vaccinationer 

Covidbevis 

Från och med 1 december 2021 är det krav på att kunna uppvisa ett giltigt vaccinationspass (covidbevis) när du besöker offentliga evenemang med fler än 100 deltagare.

Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du får ett covidpass

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 196 688, varav 285 084 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag – fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 25 november 2021

Nuläget 18 november

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten - fortsatt testning av vaccinerade med symtom

Covid-19 sprids främst bland ovaccinerade personer. Det är ovaccinerade, i första hand vuxna, som löper den största risken att drabbas av svår covid-19-sjukdom och riskerar att orsaka en belastning på en redan nu ansträngd hälso- och sjukvård. Vaccinerade kan dock smittas och föra smittan vidare även om det är i mer begränsad omfattning än för ovaccinerade. För att möta en befarad ökning under december månad rekommenderar Folkhälsomyndigheten från den 22 november att regionerna erbjuder även vaccinerade att testas vid symtom. Rekommendationen gäller personer som går i förskoleklass eller är äldre.

Folkhälsomyndigheten önskar vaccinbevis vid evenemang

Folkhälsomyndigheten ber regeringen att införa vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre från den 1 december. Myndigheten ser behovet vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Samtidigt tar Folkhälsomyndigheten fram föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer där vaccinationsbevis inte används. Exempel på begränsningar som kan komma att införas är regler om max antal personer per kvadratmeter tillgänglig yta och krav på avstånd mellan sällskap.

– Genom en reglering av sammankomster med vaccinationsbevis eller deltagarbegränsningar minskar risken för en ökad smittspridning och därmed risken för en ökad belastning på en redan ansträngd hälso- och sjukvård, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell vid en pressträff den 18 november.

Läs mer påom nya åtgärder för att minska spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs mer om vaccinationsbevis på E-hälsomyndighetens webbplats

Vaccinera dig mot covid-19

Du kan vaccinera dig mot covid-19 på regionens vaccinationsmottagning i Kapellet, i Norrtälje stad. Tisdagen den 30 november klockan 14.00 – 19.00 kan du också vaccinera dig mot covid-19 på Sporthallen i Hallstavik. Du kan komma på drop-in – alltså utan att boka tid - eller boka tid via Alltid Öppet-appen. Observera att mottagningen i Hallstavik enbart är öppen den 30 november.

Du hittar information om drop-in-tider på regionens vaccinationsmottagning.

Läs mer på om vaccination mot Covid-19 på Prosalus webbplats

Vaccinera dig när du är på språng

Glöm inte att det finns vaccinationsbussar som åker runt mellan olika områden i Stockholms län. Här kan du passa på att vaccinera dig mot covid-19. Till bussarna kan du även komma om du inte har svenskt personnummer. Turlistan uppdateras ofta, så kolla en extra gång innan du tar dig till en vaccinationsbuss. Det är drop-in som gäller.

Läs mer om vaccinationsbuss på 1177 Vårdguidens webbplats

Vaccinationsstatus Norrtälje kommun vecka 45, invånare från 16 år och uppåt


Andel dos 1: 88,5 procent
Antal dos 1: 47 692

Andel färdigvaccinerade: 84,3 procent
Antal färdigvaccinerade 45 421

Sjukdomsfall vecka 45

Sjukdomsfall/10 000 invånare: 3
Sjukdomsfall: 20
Sjukdomsfall totalt/10 000 invånare: 816
Sjukdomsfall totalt: 5 194

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 184 510, varav 283 283 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag – fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 18 november 2021

Nuläget 11 november

Ny möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensan i Rimbo

 • Plats: Vaccinationsmottagningen, Rimbo Hälsocentral, Västra Stockholmsvägen 18
 • Tid: Lördag 13 november, klockan 09.30–15.00
 • Bokning: Ingen tidsbokning - utan det är enbart drop-in-besök som gäller för vaccination mot både covid-19 och säsongsinfluensan.

Tredje dosen för personer som är 65 år eller äldre tidigast efter fem månader

– Nu är dosintervallet för personer födda 1956 eller tidigare förkortat för vaccination mot covid-19. Det ska gå minst fem månader mellan dos två och påfyllnadsdosen. För övriga personer gäller sex månader som tidigare, säger Irene Johansson.  

När du vaccinerar dig kan du ta din första, andra eller din tredje dos vaccin mot covid-19. Med en tredje dos vaccin förstärks och förlängs skyddet mot covid-19. Den tredje dosen gäller för personer som är 65 år eller äldre (födda 1956 eller tidigare) samt för personer som har stadigvarande hemtjänst/hemsjukvårdsinsatser. För personer som är födda 1956 eller tidigare är dosintervallet förkortat. Det ska gå minst fem månader mellan dos två och påfyllnadsdosen. För övriga personer som rekommenderas en påfyllnadsdos ska det gå minst sex månader.

Läs mer på 1177.se


Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 44

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 2
 • Sjukdomsfall: 12

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 813
 • Sjukdomsfall totalt: 5174

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Antalet vaccinerade över 16 år

Vecka 44

 • Andel procent dos 1 : 88,2% 
 • Andel procent dos 2: 83,8 % 
 • 80 år och äldre som fått tre doser i Norrtälje kommun 47%

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 181 532 varav 281 768 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 11 november 2021 klockan 14.00

Nuläget 4 november

Tillfällig vaccinationsmottagning i Rimbo och Hallstavik

Du har väl inte missat att du snart kan vaccinera dig på plats i Hallstavik och Rimbo? Den tillfälliga vaccinationsmottagningen besöker Hallstavik vid två tillfällen, och Rimbo vid ett tillfälle i november.

Läs mer på Norrtälje kommuns hemsida 

Lämna prov för covid-19

Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom och inte är vaccinerad mot covid-19 med två doser. Det gäller vuxna och barn från förskoleklass. En del som är vaccinerade ska också lämna prov. Det gäller bland annat vissa äldre personer samt personer som jobbar inom hälso-och sjukvården.

Från den 1 november gäller nya rekommendationer för den som får symtom på luftvägsinfektion. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 43

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 2
 • Sjukdomsfall: 15

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 811
 • Sjukdomsfall totalt: 5162

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 43

 • Andel procent dos 1 : 88,1% 
 • Andel procent dos 2: 83,4 % 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 176 269 varav 281 143 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 4 november 2021 klockan 14.00

Nuläget 28 oktober

Tillfällig vaccinationsmottagning i Rimbo och Hallstavik

Du har väl inte missat att du snart kan vaccinera dig på plats i Hallstavik och Rimbo? Den tillfälliga vaccinationsmottagningen besöker Hallstavik vid två tillfällen, och Rimbo vid ett tillfälle i november.

Läs mer på Norrtälje kommuns hemsida 

Bokningen öppen för åldersgrupp 65 och äldre som vill ta en tredje dos

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat att rekommendera att personer födda 1956 eller tidigare erbjuds en tredje dos vaccin mot covid-19. Bokningen i Region Stockholm är redan öppen. Det ska ha gått minst 6 månader från den andra dosen innan man kan erbjudas en tredje dos. Med en tredje dos vaccin förstärks och förlängs skyddet mot covid-19.
Bokningen öppen för åldersgrupp 65 och äldre som vill ta en tredje dos - Region Stockholm

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 rekommenderas till fler grupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Antikroppar mot covid-19 fortsätter öka

Den höga vaccinationstäckningen har resulterat i att en stor andel av befolkningen nu har antikroppar mot covid-19. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste undersökning där mer än tre fjärdedelar av befolkningen har antikroppar.

Läs mer i nyheten från folkhälsomyndigheten

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 42

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 5
 • Sjukdomsfall: 34

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 808
 • Sjukdomsfall totalt: 5147

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 42

 • Andel procent dos 1 : 87.7% 
 • Andel procent dos 2: 82.2% 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 170 422 varav 278 834 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 28 oktober  2021 klockan 14.00

 

Nulägesbild 21 oktober

Vaccinera dig enkelt mot covid-19 lokalt i Hallstavik och Rimbo i november

I Norrtälje stad finns en av regionens vaccinationsmottagningar. I början av november kommer mottagningen göra punktbesök i Hallstavik och Rimbo så att det går att vaccinera sig mot covid-19 även där. Även möjlighet till vaccination mot säsongsinfluensa kommer erbjudas.

Läs mer på Norrtälje kommuns hemsida.

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 41

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 7
 • Sjukdomsfall: 45

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 803
 • Sjukdomsfall totalt: 5113

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 41

 • Andel procent dos 1 : 83,6 %
 • Andel procent dos 2: 78,3 %

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 165 194 varav 278 099 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 21 oktober  2021 klockan 14.00

Nuläget 14 oktober

Testrekommendation tas bort för fullvaccinerade

Från och med den 1 november behöver inte fullvaccinerade personer testa sig för covid-19 innan återgång till skola eller jobb efter ha tillfrisknat efter symtom. Det meddelade Folkhälsomyndigheten den 14 oktober.

De nya rekommendationerna gäller fullvaccinerade personer, personer som nyligen haft covid-19 samt barn under sex års ålder. Däremot gäller även fortsättningsvis att man ska stanna hemma om man har symtom på luftvägsinfektion. För personer som inte är fullvaccinerade (dvs har tagit två doser) gäller även fortsättningsvis rekommendationen att testa sig innan återgång till arbetet, efter symtom.

Testning rekommenderas också fortsatt – oberoende av vaccination – för personal inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och hälso- och sjukvård samt äldreomsorgstagare, äldre inom LSS-verksamhet och vid behov av vård och behandling för misstänkt covid-19.

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida

Drop-in-tider för vaccination

Norrtäljes vaccinationsmottagning publicerar drop-in-tider för vaccination mot covid-19 varje måndag för innevarande vecka. Länk till regionens alla drop-in-mottagningar finns på 1177.se, inklusive Norrtälje.

Drop-intider för vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 40

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 8
 • Sjukdomsfall: 51

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 796
 • Sjukdomsfall totalt: 5068

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 40

 • Andel procent dos 1 : 88,3 %
 • Andel procent dos 2: 81,2 %

För ungdomar i åldern 16-17 år har 66,1 % i Norrtälje kommun fått sin första dos och 41,4 % fått båda doserna. I Region Stockholm har 63,2 % av de som är 16-17 år fått minst en dos och 37,6 % är färdigvaccinerade.

Källa:KSON

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 161 264 varav 276 186 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 14 oktober  2021 klockan 14.00

-------------------------------------------------------------------------------------

Nulägesbild 7 oktober

Drop in-vaccination mot covid-19 på Kapellet 9 och 10 oktober

Den 9 och 10 oktober erbjuds drop in-vaccination på Kapellet i Norrtälje stad mellan klockan 9-19.30. Drop in-vaccination gäller för alla som inte tagit dos 1 eller 2 och är födda 2005 och äldre, och de som är födda 1941 eller äldre och ska ta dos 3 och det minst  gått 6 månader sedan dos 2. Vaccinationen sker i Prosalus lokaler på Kapellet på Tullportsgatan 24 mellan 9-19.30. Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation.

För de födda 2006-2009 gäller enbart tidsbokning. Bokning sker via appen Alltid öppet eller telefonbokning på telefonnummer 08-428 249 30. På 1177 hittar du även telefonnummer för andra språk. Minst en vårdnadshavare måste följa med barnet vid vaccinationstillfället och båda vårdnadshavarna ska underteckna samtyckesblankett vid gemensam vårdnad. Blanketten hittar du på 1177.

För dig som har hemtjänst eller hemsjukvård och är född 1942 eller senare gäller inte helgens drop in-vaccination. Du kommer inom kort få hem ett brev med information om hur du kan vaccinera dig med en tredje dos.

Läs mer om aktuella drop-in-tider i Norrtälje hos Prosalus.

Har du frågor är du välkommen att ringa 0176-28 27 70. 

Vaccination i skolan för elever i åldrarna 12-15 år

För att underlätta för kommunens unga att vaccinera sig mot covid-19,
och för vårdnadshavare att få ihop livspusslet, erbjuds samtliga elever
som har fyllt 12-15 år att vaccinera sig i under skoltid i skolans
lokaler. Läs mer här.

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 39

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 10
 • Sjukdomsfall: 65

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 788
 • Sjukdomsfall totalt: 5017

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 38
Statistik för vecka 39 uppdateras inte den 7 oktober på grund av tekniska skäl.

 • Andel procent dos 1 : 86,7 %
 • Antal personer dos 1: 46 743
 • Andel procent dos 2: 78.9%
 • Antal personer dos 2: 42 516

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 157 083 varav 275 779 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 7 oktober  2021 klockan 14.00

Nulägesbild 23 september

Vaccinera dig enkelt mot covid-19 på någon av regionens drop-in-mottagningar

Du vet väl att du kan vaccinera dig mot covid-19 utan att behöva boka vaccinationstid? Det kan du göra vid någon av regionens vaccinationsmottagningar, bland annat på Prosalus vaccinationsmottagning i Norrtälje, Kapellet, Tullportsgatan 24.
Läs mer: Vaccinera dig enkelt mot covid-19 på drop-in-mottagning

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Det innebär att även barn 12–15 år kan få skydd mot sjukdomen. Samtidigt är fler vaccinerade vuxna den fortsatt viktigaste insatsen mot covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år  

12–15-åringar erbjuds vaccination med bokningsstart 20 september

Läs mer på sll.se 12–15-åringar erbjuds vaccination med bokningsstart 20 september 

Läs mer och boka vaccination på 1177.se

Logga in på 1177.se för dig som är 13–17 år 

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 37

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 10
 • Sjukdomsfall: 61

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 769
 • Sjukdomsfall totalt: 4896

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 37

 • Andel procent dos 1 : 86,2 %
 • Antal personer dos 1: 46 493
 • Andel procent dos 2: 77.5%
 • Antal personer dos 2: 41 787

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 152 027 varav 272 289  fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 23 september  2021 klockan 14.00

Nulägesbild 16 september

Strategisk krisledning har avaktiverats

Norrtälje kommun har beslutat att avaktivera den strategiska krisledningen, som under pandemin haft ansvar för att leda arbetet med pandemihanteringen. Det pågår dock fortfarande en pandemi, och vid behov kan beslut fattas om att åter aktivera den strategiska krisledningen.

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 36

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 8
 • Sjukdomsfall: 51

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 759
 • Sjukdomsfall totalt: 4835

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 36

 • Andel procent dos 1 : 85,5 %
 • Antal personer dos 1: 46 207
 • Andel procent dos 2: 76,1 %
 • Antal personer dos 2: 41 036

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 144 982 varav 270 548 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 16 september  2021 klockan 14.00

Följ Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer, och håll dig uppdaterad om pandemiläget genom att läsa senaste information. Följ länkarna nedan.

Dagens nulägesbild 9 september 2021 

 • Symtom? Stanna hemma och testa dig • Håll avstånd till andra och undvik trängsel • Vaccinera dig när det blir din tur •Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta på distans om du kan •Umgås helst utomhus och med få • Res så smittsäkert du kan • Har du varit utomlands, följ de rekommendationer som gäller

 

Många barn med luftvägsinfektioner men liten andel har covid-19

Just nu har många barn och unga symtom på luftvägsinfektioner som snuva och hosta. Men det mesta som sprids i grupperna är annat än covid-19, visar Folkhälsomyndighetens analys. Det är i huvudsak andra typer av luftvägsinfektioner än covid-19 som sprids nu bland barn och unga, enligt Folkhälsomyndighetens data över antalet provtagna respektive antalet fall av covid-19. Testfrekvensen har ökat de senaste veckorna, framför allt i åldrarna 10–19 år. Att så många testas tyder på att många är sjuka med luftvägssymtom, men andelen av de provtagna som testar positivt för covid-19 är fortsatt låg.

Läs mer om FoHMs analys här

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 35

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 6
 • Sjukdomsfall: 41

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 751
 • Sjukdomsfall totalt: 4784

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 35

 • Andel procent dos 1 : 85 %
 • Antal personer dos 1: 44 227
 • Andel procent dos 2: 73 %
 • Antal personer dos 2: 37 948

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 136 535 varav 269 905 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 9 september  2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 2 september 2021 

 • Symtom? Stanna hemma och testa dig • Håll avstånd till andra och undvik trängsel • Vaccinera dig när det blir din tur •Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta på distans om du kan •Umgås helst utomhus och med få • Res så smittsäkert du kan • Har du varit utomlands, följ de rekommendationer som gäller

Rekommendationen om att testa sig efter utlandsvistelse förlängs

Smittspårning visar att många covid-19-fall fortfarande kan kopplas till utlandsresor. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten rekommendationen om att testa sig vid inresa från länder utanför Norden. Testet ska vara ett PCR-test och ske så snart som möjligt efter inresan oavsett om du har symtom eller inte. Den som varit i länder utanför Norden bör också vara extra försiktig i sitt umgänge och till exempel inte träffa personer i riskgrupp.

Rekommendationen gäller både svenska och utländska medborgare. Undantag görs för personer som är fullvaccinerade sedan två veckor eller är under sex år. Från och med 1 september undantas även personer som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret.

Rekommendationen gäller till och med 31 oktober. 

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 34

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 1
 • Sjukdomsfall: 7

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 742
 • Sjukdomsfall totalt: 4722

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 34

 • Andel procent dos 1 : 85 %
 • Antal personer dos 1: 44 227
 • Andel procent dos 2: 73 %
 • Antal personer dos 2: 37 948

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 129 131 varav 266 253 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 2 september  2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 26 augusti 2021


 • Symtom? Stanna hemma och testa dig • Håll avstånd till andra och undvik trängsel • Vaccinera dig när det blir din tur •Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta på distans om du kan •Umgås helst utomhus och med få • Res så smittsäkert du kan • Har du varit utomlands, följ de rekommendationer som gäller

Regeringen förlänger inreseförbud och reseavrådan

Regeringen förlänger inreseförbudet för inresa till Sverige till och med 31 oktober. Avrådan från icke nödvändiga resor till de flesta av världens länder förlängs till och med den 15 oktober.

Inreseförbudet innebär att det fortsätter råda förbud mot att resa in i Sverige från länder inom EU/EES utan vaccinationsintyg, negativt testintyg eller intyg som visar att man tillfrisknat från covid-19. De nordiska länderna är undantagna. Från länder utanför EU/EES får man fortfarande bara resa in i Sverige om man omfattas av något av undantagen i inreseförbudet och dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test.   

Det är främst på grund av det fortsatt osäkra smittspridningsläget som regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet.

Läs mer på Krisinformations hemsida.

Få vaccinerade blir allvarligt sjuka i covid-19

I takt med att fler personer i befolkningen vaccineras mot covid-19 så ökar även antalet som smittas trots att de är vaccinerade. Få av de vaccinerade blir dock allvarligt sjuka. Ökningen av så kallade genombrottsinfektioner är förväntad när fler vaccineras, eftersom inget vaccin skyddar mot sjukdom till 100 procent. Folkhälsomyndighetens analys visar att antalet fullvaccinerade personer som har intensivvårdats eller avlidit med covid-19 är litet. Sedan årsskiftet har 21 personer som vaccinerats med två doser vårdats på IVA. Medianåldern för dessa fall var 75 år. Under samma period avled 190 fullvaccinerade personer inom 30 dagar från sin covid-19-diagnos. Bland dessa var medianåldern 87 år.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 33

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 4
 • Sjukdomsfall: 27

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 741
 • Sjukdomsfall totalt: 4715

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 33

 • Andel procent dos 1 : 84,4 %
 • Antal personer dos 1: 43 904
 • Andel procent dos 2: 70,5 %
 • Antal personer dos 2: 36 651

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 120 628 varav 265 250 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 26 augusti 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 19 augusti 2021


 • Symtom? Stanna hemma och testa dig • Håll avstånd till andra och undvik trängsel
• Vaccinera dig när det blir din tur •Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta på distans om du kan •Umgås helst utomhus och med få • Res så smittsäkert du kan • Har du varit utomlands, följ de rekommendationer som gäller

Skolan återgår till närundevisning

Den 16 augusti startade de kommunala skolorna sin verksamhet efter sommarlovet. Höstterminen har startat med närundervisning för alla elever, på plats i respektive skola. Barn- och utbildningskontoret fortsätter dock med de dagliga riskanalyserna, för att hålla koll på eventuell smittspridning. Det personliga ansvaret kvarstår och rekommendationerna måste följas.

Läs mer om skolans åtgärder samt det egna ansvaret vid närundervisning här

Badhusen öppnar återigen upp den 30 augusti

Badhusen i Norrtälje kommun öppnar återigen upp verksamheten. Från och med den 30 augusti gäller ordinarie öppettider. Badhusen kan dock komma att stänga sitt insläpp temporärt under ordinarie öppettider om ett stort besöksantal innebär risk för trängsel. Badhusens öppettider och verksamhet kan också komma att ändras beroende på regeringens riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer om vad som gäller när badhusen öppnar upp här

Stort intresse för vaccination bland unga

Dagens statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fyra av tio av nu fått sin första dos vaccin. Procentuellt är det cirka 39,8 procent av ungdomar födda 2003-2005. Nu är det viktigt att alla också tar sin andra dos.

Då regionerna inte startade vaccinationerna samtidigt samt att storleken på gruppen varierar mellan regionerna, så skiljer sig antalet vaccinerade i olika delar av landet. Vaccinet skyddar både individen och andra mot allvarlig sjukdom. Alla som har möjlighet uppmanas därför att vaccinera sig.

Läs mer om FoHMs statistik här

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 32

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 7
 • Sjukdomsfall: 44

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 736
 • Sjukdomsfall totalt: 4688

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 32

 • Andel procent dos 1 : 83,7 %
 • Antal personer dos 1: 43 507
 • Andel procent dos 2: 68,1 %
 • Antal personer dos 2: 35 409

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 115 566 varav 262 246 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 19 augusti 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 12 augusti 2021


 • Symtom? Stanna hemma och testa dig • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta på distans om du kan • Vaccinera dig när det blir din tur • Håll avstånd till andra och undvik trängsel • Umgås helst utomhus och med få • Res så smittsäkert du kan 

Nu kan 16–17-åringar vaccinera sig mot covid-19

I måndags , den 9 augusti öppnade vaccinbokningen för alla födda 2005 och tidigare. Det innebär att nu kan även de som är födda 2005 och 2004 boka vaccinering mot covid-19. Vaccination kommer att ske vid vaccinationsmottagningar och bokas via appen Alltid Öppet eller via telefonbokningen för den som saknar Bank-id. Vilka mottagningar som är aktuella framgår vid bokningen i appen.

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 31

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 5
 • Sjukdomsfall: 32

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 729
 • Sjukdomsfall totalt: 4644

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun 

Vecka 31

 • Antal dos 1: 43 039
 • Andel dos 1: 82,8 %
 • Antal dos 2: 33 983
 • Andel dos 2: 65,3 %

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1108 057 varav 261 213 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 5 augusti 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 5 augusti 2021


 • Symtom? Stanna hemma och testa dig • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta på distans om du kan • Vaccinera dig när det blir din tur • Håll avstånd till andra och undvik trängsel • Umgås helst utomhus och med få • Res så smittsäkert du kan 

Tredje dos mot covid-19 troligen nästa år

Nästa år kommer sannolikt en större andel av befolkningen att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 men omfattningen är i dagsläget oklar. Vissa riskgrupper kan eventuellt få en tredje dos redan till hösten. Folkhälsomyndigheten bedömer att tillgången på vaccin kommer att vara god under lång tid framöver.

Folkhälsomyndigheten bedömer att den breda vaccineringen av hela den vuxna befolkningen kommer att avslutas under hösten 2021 när istället främst 16-17-åringar samt vuxna, som hittills valt att inte vaccinera sig, kommer att erbjudas vaccination. Under hösten kan också vissa riskgrupper eventuellt komma att erbjudas en påfyllnadsdos, i första hand äldre boende i SÄBO, personer äldre än 80 år och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Läs mer på om tredje dosen vaccin på webbplatsen för FOHM

Gott om lediga tider för vaccination

Nästa åldersgrupp kan boka tid med start på måndag. Just nu finns det gott om lediga tider för vaccination runt om i länet. Förra veckan förkortades dosintervallet för att fler ska kunna bli vaccinerade med två doser inför hösten. Med start nästa vecka kommer de som är födda 2005 eller tidigare också att kunna boka vaccination. Detta för att undvika att fler blir svårt sjuka i covid-19 i höst.

Med start på måndag den 9 augusti kommer även de som är födda 2005 eller tidigare att kunna boka vaccination. Brev kommer att skickas hem till dem som är födda 2005 och 2004 och till deras vårdnadshavare. Mer information kommer att finnas på 1177.se i samband med att bokningen öppnar.

Läs mer om vaccination på Stockholm regionens webbplats

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 30

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 3
 • Sjukdomsfall: 16

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 724
 • Sjukdomsfall totalt: 4612

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun 

Vecka 30

 • Antal dos 1: 42 616
 • Andel dos 1: 81,9 %
 • Antal dos 2: 32 157
 • Andel dos 2: 61,8 %

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1103 693 varav 258 435 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 5 augusti 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 29 juli 2021


 • Symtom? Stanna hemma och testa dig • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta på distans om du kan • Vaccinera dig när det blir din tur • Håll avstånd till andra och undvik trängsel • Umgås helst utomhus och med få • Res så smittsäkert du kan 

Nu kan fler bli fullvaccinerade snabbare

Med start torsdag 29 juli kommer fler att kunna boka sin andra dos vaccin snabbare. Minskningen av tiden mellan dos 1 och 2, där andra dosen kan erbjudas redan efter fyra veckor, införs gradvis. Åtgärden innebär att fler personer får möjlighet att bli fullvaccinerade snabbare. Det är extra angeläget när smittspridningen nu domineras av deltavarianten som fortsätter att öka vecka för vecka i länet.

Läs mer på Stockholm regions webbplats

Äldre kan välja mellan Astra och mRNA-vaccin

Folkhälsomyndigheten kommer att upphöra med distribution av covid-19-vaccin från AstraZeneca till landets regioner. Invånare i Stockholms län, födda 1956 eller tidigare, kan nu välja mellan Astra eller mRNA-vaccin (Pfizer/Biontech och Moderna). Vilket mRNA-vaccin man kommer att få kan däremot inte väljas, dessa två vaccin är likvärdiga.

Mer information hittar du på regions webbplats

Smittspridningen ökar i storstadsregionerna från låga nivåer

Smittspridningen av covid-19 ökar i storstadsregionerna men ligger fortfarande på en låg nivå nationellt. Även andelen bekräftade covid-fall som smittats utomlands fortsätter att öka samtidigt som 75 procent av den vuxna befolkningen nu har fått minst en dos vaccin.

Läs mer om smittspridningen på FOHM

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 29

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 2
 • Sjukdomsfall: 15

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 722
 • Sjukdomsfall totalt: 4596

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun 

Vecka 29

 • Antal dos 1: 41 690
 • Andel dos 1: 80,2 %
 • Antal dos 2: 30 989
 • Andel dos 2: 59,6 %

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 099 414 varav 257 149 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 29 juli 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 15 juli 2021

Råd och restriktioner
 • Symtom? Stanna hemma och testa dig • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta på distans om du kan • Vaccinera dig när det blir din tur • Håll avstånd till andra och undvik trängsel • Umgås helst utomhus och med få • Res så smittsäkert du kan 

Kommunen håller fast vid restriktiv hållning

Från och med den 15 juli slopas och ändras flera av de nationella restriktionerna. Norrtälje kommun fortsätter på den inslagna vägen med restriktiv hållning, allt för att hålla smittspridningen på en fortsatt låg nivå.

Läs hela nyheten på norrtalje.se

Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. Med anledning av detta inför nu Folkhälsomyndigheten en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti.

Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse — Folkhälsomyndigheten 

Nu kan alla vuxna i Stockholms län boka vaccination mot covid-19

Fredagen den 9 juli öppnade vaccinationsbokningen för alla vuxna i Region Stockholm, alltså personer som fyllt 18 år. Vaccination mot covid-19 bokas via appen Alltid Öppet, eller den kompletterande telefontjänsten, och sker på någon av länets vaccinationsmottagningar.

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Över 70 procent av Sveriges vuxna befolkning har fått vaccin 

Sedan starten den 27 december 2020 och fram till den 14 juli har 5 747 869 personer i Sverige fått minst en dos vaccin mot covid-19, och av dem har 3 682 574 även fått en andra dos. Det betyder att 70,2 procent av alla över 18 år fått en dos och att 45 procent nu fått en andra dos.

Mer om vaccination på folkhälsomyndighetens webbplats

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 27

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 1
 • Sjukdomsfall: 8

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 718
 • Sjukdomsfall totalt: 4574

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun 

Vecka 27

 • Antal dos 1: 38 224
 • Andel dos 1: 73,5 %
 • Antal dos 2: 29 199
 • Andel dos 2: 56,1 %

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 093 923 varav 255 515 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 15 juli 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 8 juli 2021

Råd och restriktioner
 • Symtom? Stanna hemma och testa dig • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta på distans om du kan • Vaccinera dig när det blir din tur • Håll avstånd till andra och undvik trängsel • Umgås helst utomhus och med få • Res så smittsäkert du kan 

Nu kan personer födda 1991 eller tidigare boka vaccinationstid i Region Stockholm

Tisdagen den 29 juni, öppnade vaccinationsbokningen för personer födda 1991 eller tidigare. För att boka vaccination mot covid-19 via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår. Vaccinationen sker på någon av länets vaccinationsmottagningar. 

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 26

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 1
 • Sjukdomsfall: 4

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 717
 • Sjukdomsfall totalt: 4566

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun 

Vecka 26

 • Antal dos 1: 37 047
 • Andel dos 1: 71,2 %
 • Antal dos 2: 27 827
 • Andel dos 2: 53,5 %

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 092 308 varav 255 373 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 8 juli 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 1 juli 2021

Råd och restriktioner
 • Symtom? Stanna hemma och testa dig • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta på distans om du kan • Vaccinera dig när det blir din tur • Håll avstånd till andra och undvik trängsel • Umgås helst utomhus och med få • Res så smittsäkert du kan 

Flera restriktioner lättas 1 juli

Från och med 1 juli så sker en rad förändringar. Här är några exempel:

 • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
 • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.
 • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.
 • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
 • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
 • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.
 • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.
 • För demonstrationer utomhus tillåts 1 800 deltagare.
 • För motionslopp gäller max 900 deltagare.

Läs mer på Krisinformations hemsida.

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 25

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 0
 • Sjukdomsfall: 0

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 716
 • Sjukdomsfall totalt: 4562

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun 

Vecka 25

 • Andel dos 1: 65,1%
 • Antal dos 1: 33 854
 • Andel färdigvaccinerade: 42,9%
 • Antal färdigvaccinerade: 22 299

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 090 553 varav 254 930 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 1 juli 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 24 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås bara med de du vanligtvis träffar • Sök vård om du behöver • Res smittsäkert 

Norrtälje kommun önskar alla en trevlig midsommar

Smittspridningen går och trycket på sjukvården minskar. Men glöm inte bort att vi alla fortsatt måste hjälpas åt ett tag till.  Tänk på följande:

 • Håll avstånd och undvik trängsel
 • Fira midsommar utomhus
 • Stanna hemma om du är det minsta sjuk
 • Umgås i mindre grupper, gå inte på några stora fester
 • Håll vägarna till badplatser fria från bilar och annat så att blåljuspersonal vid behov kan komma fram
 • Hjälp våra handlare, restauranger och caféer att följa lagen genom att följa restriktionerna

Hög vaccinationsvilja bland utrikesfödda

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att viljan för vaccination mot covid-19 är hög i Sverige bland invånare födda i annat land. Tre fjärdedelar av de tillfrågade i enkätundersökningen uppger att de antingen planerar att vaccinera sig mot covid-19 eller redan har vaccinerat sig. Totalt deltog 1443 personer i undersökningen, där deltagare huvudsakligen är invånare i Sverige som är födda utanför EU/EES och Storbritannien.

I undersökningen var andelen positiva till vaccination högre bland de äldre deltagarna jämfört med de yngre – som inte hotats av svår sjukdom i samma utsträckning som äldre och inte varit aktuella för vaccination lika länge.

Läs mer om undersökningen kring vaccinationsvilja hos utrikesfödda på Folkhälsomyndighetens webbplats här

Veckostatistik antal smittade i Norrtälje kommun

Vecka 24

 • Sjukdomsfall/10000 invånare: 0
 • Sjukdomsfall: 2

Totalt

 • Sjukdomsfall totalt/10000 invånare: 716
 • Sjukdomsfall totalt: 4561

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun 

Vecka 24

 • Andel dos 1: 63,6%
 • Antal dos 1: 33 059
 • Andel färdigvaccinerade: 40,6%
 • Antal färdigvaccinerade: 21 102

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 088 896 varav 254 646 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 24 juni 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 22 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås bara med de du vanligtvis träffar • Sök vård om du behöver • Res smittsäkert 

Fortsatt minskning av antalet covid-19-fall

Mellan den 13 och 16 juni var databasen SmiNet, där anmälningar om smittsamma sjukdomar anmäls, stängd av säkerhetsskäl. SmiNet är nu i gång sedan den 17 juni, men det finns en viss eftersläpning i inrapporteringen, och statistiken per dag behöver tolkas med försiktighet. Trenden över tid är dock tydlig: Antalet fall av covid-19 och belastningen i sjukvården fortsätter att minska på en nationell nivå. Några regioner avviker fortfarande något.

Den statistik som presenteras i dag redovisar fall inrapporterade till och med måndagen den 21 juni. Efterrapportering kan fortsatt pågå och statistiken måste därför ses som preliminär.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 088 014 varav 254 512 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 22 juni 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 21 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås bara med de du vanligtvis träffar • Sök vård om du behöver • Res smittsäkert 

Region Stockholm passerar en miljon vaccinerade

Region Stockholm har passerat en miljon vaccinerade personer i länet. Det totala antalet registrerade vaccinationer mot covid-19 uppgår till 1 546 309, varav 1 022 105 dos ett och 524 204 dos två. Totalt är 54,7 procent av invånarna i Region Stockholm vaccinerade med en första dos och 28 procent med en andra.

Läs mer om vaccinationsstatusen på Region Stockholms hemsida

Försenad statistik om covid-19

Mellan den 13:e och 16:e juni var databasen SmiNet nedstängd på grund av säkerhetsskäl. Systemet är nu igång igen och inrapportering av antal smittade nationellt och regionalt sker löpande. Uppdaterad statistik bedöms kunna publiceras inom några dagar.

Läs mer om databasen SmitNet här

Dagens nulägesbild 17 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås bara med de du vanligtvis träffar • Sök vård om du behöver • Res smittsäkert

Vaccinationsstatus vecka 23 - Norrtälje kommun

– Det är verkligen glädjande att så många Norrtäljebor vill vaccinera sig. 35 procent är färdigvaccinerade och över 62 procent har fått sin första vaccindos. Att vaccinera sig är också det främsta vi kan göra för att bromsa smittspridningen, säger Maria Johansson, förbundsdirektör på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som samordnar det lokala vaccinationsarbetet.

 • Andel som fått dos 1 62 procent (32 232 personer)
 • Andel färdigvaccinerade 35 procent (18 181 personer)
  Folkhälsomyndighetens statistik (personer 18 år och äldre)

Tillfälliga vaccinationsmottagningar

Regionens vaccinationsmottagningar har ett högt bokningstryck, likaså i Norrtälje. Förutom vaccinationsmottagningen i Norrtälje innerstad, finns vaccinations-mottagningar i Åkersberga och Vallentuna. I sommar erbjuds även tillfälliga vaccinationer vid vaccinations-mottagningarna i Hallstavik och i Rimbo.

 • 23 juni – Sparbankshallen i Rimbo
 • 7 juli – Sporthallen i Hallstavik.

Såhär bokar du tid

Aktuell information och tidplaner för kommande åldersgrupper finns alltid på 1177.se. Tidbokning sker via appen Alltid Öppet eller via telefonbokningstjänsten om man inte har möjlighet att boka digitalt.

Läs vaccinationsstatusen från kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje här

Försenad statistik om covid-19

Ingen uppdaterad statistik om covid-19 i Sverige publiceras de närmaste dagarna. Orsaken är att databasen SmiNet fortfarande är stängd. Databasen SmiNet som lagrar anmälningar om smittsamma sjukdomar stängdes på kvällen söndagen den 13 juni efter indikationer på en eventuell säkerhetsbrist, som nu utreds. 

Läs mer om databasen SmitNet här

Dagens nulägesbild 16 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås bara med de du vanligtvis träffar • Sök vård om du behöver • Res smittsäkert

Försenad statistik om covid-19

Ingen uppdaterad statistik om covid-19 i Sverige publiceras de närmaste dagarna. Orsaken är att databasen SmiNet fortfarande är stängd. Databasen SmiNet som lagrar anmälningar om smittsamma sjukdomar stängdes på kvällen söndagen den 13 juni efter indikationer på en eventuell säkerhetsbrist, som nu utreds. En uppdatering över bekräftade fall av virusvarianter av SARS-CoV-2, däribland deltavarianten, kommer på torsdagens myndighetsgemensamma pressträff.

Läs mer om databasen SmitNet här

Dagens nulägesbild 15 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås bara med de du vanligtvis träffar • Sök vård om du behöver • Res smittsäkert

Antalet fall av covid-19 fortsätter nedåt

Antalet anmälda fall av covid-19 i Sverige fortsätter att minska. Det visar den senaste veckans inrapporterade fall i databasen SmiNet. Databasen SmiNet som lagrar anmälningar om smittsamma sjukdomar stängdes på kvällen söndagen den 13 juni efter indikationer på en eventuell säkerhetsbrist, som nu utreds. 

SmiNet var även stängt i två dagar i slutet på maj. Sedan dess har flera åtgärder vidtagits för att stärka säkerheten i Folkhälsomyndighetens system, inklusive SmiNet. Folkhälsomyndigheten arbetar för att SmiNet ska kunna öppna igen så fort som möjligt, men någon tidpunkt är ännu inte bestämd.

Läs mer om nedstängningen av databasen SmitNet här

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst

För barn och unga blir undervisning på plats i skolan huvudregeln från terminsstart i höst. Samtidigt är det viktigt att det förebyggande arbetet för att minska riskerna för smittspridning fortsätter, och att beredskap finns för att hantera eventuella utbrott lokalt.

Pandemin är inte över och risken för nya utbrott under hösten finns kvar, särskilt i miljöer där vaccinationstäckningen är lägre så som i skolan. Det behövs därför en beredskap för att kunna upptäcka och hantera eventuella lokala utbrott bland barn och unga. Det är viktigt att det förebyggande arbetet mot smittspridning fortsätter och att skolorna iakttar en viss försiktighet och undviker stora samlingar vid skolstarten då virussjukdomar ofta sprids.

Alla behöver också komma ihåg att det personliga ansvaret kvarstår oavsett nivå på smittspridning, och att man ska stanna hemma och testa sig vid symtom. 

Läs mer om vad som gäller vid skolstarten i höst

Antal bekräftade fall av covid-19

Sedan söndag kväll är databasen SmiNet tillfälligt nedstängd av säkerhetsskäl. Detta betyder att Folkhälsomyndigheten inte kan rapportera data från den 13 juni och framåt. Databasen var även nedstängd under vecka 21, vilket fortfarande syns i statistiken.

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 084 636 varav 253 951 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 13 juni 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 14 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Res smittsäkert

Nu kan du som är född 1986 eller tidigare boka vaccinationstid i Region Stockholm

Idag, måndagen den 14 juni, öppnar vaccinationsbokningen för dig som är född 1986 eller tidigare. Region Stockholm öppnar för vaccinationsbokning i fas 4 i olika begränsade intervall, och vilka åldersgrupper som kan boka kommer att kommuniceras tydligt varje gång. Vaccinations-mottagningarna lägger ut tider löpande och finns ingen tillgänglig tid kan man försöka igen senare.

Bokningen sker via appen Alltid öppet. Som ett komplement finns också en telefonbokningstjänst. Den vänder sig till invånare som inte har möjlighet att boka digitalt, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk. Telefontjänsten är tillgänglig på tio språk. Tänk på att du måste ha rätt födelseår för att kunna boka. Aktuell information om vaccinationsmottagningar och vaccination mot covid-19 finns på 1177.se.

Region Stockholm öppnar för vaccinationsbokning i fas 4 i olika begränsade intervall, och vilka åldersgrupper som kan boka kommer att kommuniceras tydligt varje gång.

Här kan du läsa mer om vaccinationsbokningen för fas fyra samt vad som gäller

Databasen SmiNet tillfälligt stängd

Databasen SmiNet, som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar, är tillfälligt stängd av säkerhetsskäl. Databasen stängdes klockan 21.45 söndagen den 13 juni efter indikationer på en eventuell säkerhetsbrist som nu utreds.

I SmiNet lagras elektroniska fallanmälningar om smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, till exempel covid-19. Att databasen är stängd innebär att nya fall just nu inte kan rapporteras in. Det är angeläget att så snart som möjligt få rapporteringen att fungera, och utredning pågår för att kunna aktivera rapporteringen igen.

Här kan du läsa hela nyheten om databasen SmitNets nedstängning

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 083 456 varav 253 752 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 10 juni 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 11 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Särskilda regionala rekommendationer upphör

Region Stockholms särskilda regionala rekommendationer med anledning av covid-19 pandemin gäller till och med 13 juni och upphör därefter. Antalet fall av covid-19 minskar i Stockholms län, liksom antalet patienter som är så sjuka att de är i behov av sjukhusvård. Fortsatt gäller nu samma nationella rekommendationer som i övriga landet – både för vaccinerade och för dem som ännu inte hunnit få sitt vaccin.

-Medskick från Maria Rotzén-Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm, ”Vi kommer att upphöra med regionala rekommendationer för Stockholms län, efter den 13 juni. Men det är fortfarande mycket viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer”.

Följande råd gäller nu fram till den 1 juli, både för den som fått vaccin och den som ännu inte fått erbjudande om vaccination:

 • Om du eller någon i hushållet har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla stannar hemma. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar.
 • Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus.
 • Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet.
 • Tvätta och sprita händerna ofta och noga.
 • Alla som kan ska arbeta hemifrån.

Vaccinationsstatus 11 juni –  Norrtälje kommun

 Veckans medskick från Maria Johansson, förbundsdirektör på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ”30 procent är snart färdigvaccinerade och över 60 procent av Norrtäljeborna har fått sin första vaccindos. Jag hoppas att du också vaccinerar dig när det är din tur – då bromsar vi tillsammans smittspridningen och räddar liv.

Vaccinationsstatus vecka 22

 • Andel som fått dos 1 – 60, 4 procent (31 391 personer)
 • Andel färdigvaccinerade – 29, 3 procent (5 243 personer)

Källa: Folkhälsomyndighetens statistik (personer 18 år och äldre)  

Nu kan du välja flera vaccinationsmottagningar i Roslagen

Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad har ett högt bokningstryck. Därför har regionen nu också öppnat vaccinationsmottagningar i Åkersberga, Vallentuna samt i Rimbo och Hallstavik.

 • Den 13 juni erbjuds vaccinationer i Sporthallen i Hallstavik
 • Den 23 juni i Sparbankshallen i Rimbo.

Här kan du läsa mer om vaccinationsstatusen i Norrtälje kommun.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 083 456 varav 253 752 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 10 juni 2021 klockan 14.00

 

Dagens nulägesbild 10 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Covidbevis enda säkra möjligheten för resor inom EU

Vaccinationerna i Stockholms län fortsätter i hög takt och hittills har drygt 1,2 miljoner vaccindoser registrerats. Intresset är stort för både vaccination och för det digitala covidbeviset som kan användas vid resor inom EU från den 1 juli. Det är E-hälsomyndigheten som ansvarar för Covidbevis i Sverige och innan detta är klart finns inget intyg som garanterar resor mellan olika länder inom EU.

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Veckostatistik vecka 23 i Norrtälje kommun

Sjukdomsfall/10000 invånare 4
Sjukdomsfall 24
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare 715
Sjukdomsfall totalt 4555

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 082 729 varav 253 645 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 10 juni 2021 klockan 14.00

 

Dagens nulägesbild 9 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Region Stockholm - dagsläge covid-19

Medskick från tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt. Inte sedan den 23 oktober 2020 har vi vårdat färre än 100 patienter med covid-19 vid våra sjukhus. Idag rapporterar vi att vi har totalt 96 patienter med covid-19 som vårdas på våra sjukhus. Av dessa är 28 patienter så sjuka att de behöver intensivvård. Idag har vi även rapporterat över 33 000 fler vaccinationer sedan gårdagens rapport. Den höga vaccinationstakten är en viktig del för att så många som möjligt ska ha så gott vaccinationsskydd som möjligt till hösten. Nu är det viktigt att vi får tillräckligt med vaccin för att kunna hålla det här höga tempot över sommaren.

Dagsläget 9 juni

Efter den tidigare driftsstörningen i den databas där konstaterade fall registreras pågår fortsatt vissa efterregistreringar. Därför kan dagens siffror förändras i efterhand.

 • Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 253 250
 • Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 349

Nu vårdas

 • 28 patienter med covid-19 i intensivvård
 • 68 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
 • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 96 patienter

Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 081 898 varav 253 548 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 9 juni 2021 klockan 14.00

 

Dagens nulägesbild 8 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Region Stockholm startar tre nya vaccinationsmottagningar – Farsta, Vallentuna och Hallstavik

Den här veckan startar ytterligare tre vaccinationsmottagningar i Region Stockholm – Farsta, Vallentuna och Hallstavik. Totalt finns då 30 vaccinationsmottagningar som vaccinerar mot covid-19. Parallellt med vaccinationsmottagningarna sker även vaccinationer vid vårdcentraler, vissa akutsjukhus och vid två vaccinationsbussar.

Läs mer Region Stockholms hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 080 733 varav 253 388 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 8 juni 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 7 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Lyssna här till Bino Drummond, kommunstyrelsens ordförande:

 

 

 

Dagens lägesbild från Region Stockholm

- Dagens medskick från Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Det är glädjande att nergången i antalet patienter med covid-19 fortsätter. Det ger sjukvården utrymme att ta igen viss vård som skjutits fram under pandemin samt att ge sjukvårdens medarbetare en välbehövlig återhämtning under sommaren. Nu gäller det att du vaccinerar dig så snart det är möjligt. Du som är vaccinerad med både dos 1 och dos 2 har bästa möjliga skydd och bidrar till att minska risken för bredare smittspridning av covid-19 under hösten.

Dagsläget 7 juni

Efter den tidigare driftsstörningen i den databas där konstaterade fall registreras pågår fortsatt vissa efterregistreringar. Därför kan dagens siffror förändras i efterhand.

Nu vårdas

 • 31 patienter med covid-19 i intensivvård
 • 73 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
 • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 104 patienter

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 253 250
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 339

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 078 062 varav 252 972 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 4 juni 2021 klockan 14.00

 

Dagens nulägesbild 4 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Vaccinationsstatus 4 juni: 23 procent nu färdigvaccinerade

– Det är glädjande att se att allt fler vaccineras. Nu har 23 procent av Norrtäljeborna fått sina båda vaccindoser. Drygt 90 procent av de som är över 65 år har också fått minst 1 vaccindos och här ligger Norrtälje högst bland regionens kommuner och stadsdelar, säger Maria Johansson, förbundsdirektör på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Andel som fått dos 1 i Norrtälje: 58, 4 procent – 30 368 personer

Andel färdigvaccinerade i Norrtälje: 23 procent – 11 983 personer

Nu går det att boka vaccination i Hallstavik till 13 juni

Den 6 juni erbjuds tillfälliga vaccinationer i Sparbankshallen i Rimbo och den 13 juni i Sporthallen i Hallstavik.
– Bokningen till Hallstavik öppnade den 3 juni och här finns tider för både dos 1 och dos 2. Den här veckan öppnade regionen en ny vaccinationsmottagning i Åkersberga och inom kort öppnas också en vaccinationsmottagning i Vallentuna, säger Anna Gutberg, vd för Prosalus som driver regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje.

Bokning sker via appen Alltid Öppet eller via telefonbokningstjänsten på flera olika språk. All information finns på 1177.se.


Läs mer om aktuell vaccinationsstatus i Norrtälje på Norrtälje kommuns hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 078 062 varav 252 972 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 4 juni 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 3 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Nu kan personer födda 1981 eller tidigare boka vaccinationstid i Region Stockholm

Idag, torsdagen den 3 juni, öppnar bokningen för personer födda 1981 eller tidigare. För att boka vaccination mot covid-19 via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår. Vaccinationen sker på någon av länets vaccinationsmottagningar. Aktuell lista finns på 1177.se.

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Nytt coronapaket: Nystart Norrtälje värt 26 miljoner

För att mildra de negativa effekterna av coronapandemin har ett fjärde coronapaket tagits fram av Allians för Norrtälje kommun. Med coronapaketet Nystart Norrtälje satsar kommunen 26 miljoner kronor för att åtgärda negativa effekter som uppkommit under året.

– Utvecklingen i samhället går nu i en positiv riktning och förhoppningsvis kan vi lämna pandemin bakom oss i slutet av 2021. Men för att åtgärda negativa effekter som uppkommit under 2021 och mildra de långsiktigt negativa effekterna av pandemiåret 2021 har vi valt att satsa över 26 miljoner kronor på ett fjärde coronapaket – Nystart Nortälje. Det här är en bred satsning med fokus på skolan för att vi tillsammans ska kunna lyfta Norrtälje kommun, men utan att vi påverkar kommunens budgeterade resultat, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer på Norrtälje kommuns hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 076 993 varav 252 829 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 3 juni 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 2 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Planera din vaccination mot covid-19 i sommar

Den här informationen vänder sig i  första hand till dig som har ett fritidshushåll i Norrtälje men bor och är skriven i en annan region. Vaccinet mot covid-19 fördelas efter befolkningen och därför är det viktigt att vaccinera sig i regionen där man är folkbokförd. Region Stockholm rekommenderar nu alla att planera för vaccination under sommaren och vaccinera sig i sin hemmaregion. Här kan du läsa mer om vad som gäller i just din region. Vaccinationerna mot covid-19 kräver noggrann planering från regionerna och de doser som Folkhälso-myndigheten fördelar ska gå till invånarna i respektive län.

Viktigt medskick från  Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, ”Nu närmar sig sommaren och då planerar många för semester, kanske i en annan del av Sverige eller till och med i ett annat land. Men den här sommaren är extra viktig om vi ska lyckas att trycka tillbaka pandemin. Lägg därför gärna in vaccination mot covid-19 i semesterplanerna. Eftersom vaccinet fördelas efter befolkningen så finns vaccinet för stockholmare i Region Stockholm. Bor du i en annan region finns ditt vaccin där. Det gäller både den första och den andra dosen.”

Om du bor i Stockholms län så kommer det gå att vaccinera sig under hela sommaren, och det är inte farligt att dröja ytterligare någon vecka med att ta sin andra dos. På sidan "Boka tid för vaccination mot covid-19 i Stockholms län" hittar du information om hur och vilka som just nu kan boka tid för vaccination.

Antal bekräftade fall av covid-19

Databasen SmiNet som lagrar elektroniska anmälningar om smittsamma sjukdomar är igång igen sedan fredag kväll. Databasen stängdes ned på grund av intrångsförsök. För att säkerställa att statistiken om covid-19 är komplett kommer nästa uppdatering ske på torsdag den 3 juni 2021.

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 068 473 varav 251 285 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 27 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 1 juni 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Reviderade lokala rekommendationer i Stockholms län

Regeringen och Folkhälsomyndigheten förändrar från 1 juni viss lagstiftning, inklusive föreskrifter och nationella rekommendationer. Bland annat förändras regler kring inresa till Sverige från EU-länder. Smittskyddsläkaren bedömer därför att det finns ett behov att revidera Smittskydd Stockholms regionala rekommendationer, som är ett regionalt komplement till de nationella rekommendationerna.

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Dags för den sista digitala frågestunden om vaccination mot covid-19

Hittills har fyra digitala frågestunder om vaccination mot covid-19 hållits. De tidigare fyra har hållits på svenska och de senaste tre har översatts till finska, arabiska och somaliska. Idag, den 2 juni är det dags för den femte och sista digitala frågestunden och den här gången översätts den till engelska. Det är Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som tillsammans arrangerar frågestunderna där läkare och sakkunniga deltar.

Läs mer på Norrtälje kommuns hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 068 473 varav 251 285 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Databasen SmiNet som lagrar elektroniska anmälningar om smittsamma sjukdomar är igång igen sedan fredag kväll. Databasen stängdes ned på grund av intrångsförsök. För att säkerställa att statistiken om covid-19 är komplett kommer nästa uppdatering ske på torsdag den 3 juni 2021.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 27 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 31 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Region Stockholm inför sju veckors dosintervall för vaccinerna från Pfizer/Biontech och Moderna

Region Stockholm justerar nu dosintervallet för vaccinerna mot covid-19 från Pfizer/Biontech och Moderna. För vaccinationer som görs från och med den 1 juni gäller att dos två ska tas sju veckor efter den första dosen. För den som vaccinerats före den 1 juni gäller fortsatt sex veckor mellan den första och andra vaccindosen. Bakgrunden till beslutet är en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten som innebär att fler personer snabbare kan få sin första vaccindos. 

Uppdaterad information om vaccinationsmottagningarna och vaccinationer mot covid-19 finns på 1177.se.

På Region Stockholms webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för de olika vaccinen och målgrupperna

Lägesuppdatering från Tiohundra AB om covid-19

Budskap från Tiohundras VD Peter Graf: "Den positiva utvecklingen när det gäller sjukvårdsbehovet för covid-19 fortsätter, vilket är glädjande. Vi ser att många behöver vård för andra åkommor, vilket även påverkar intensivvården. Tack vare att 31 patienter i dag är inskrivna i sjukhusets mobila team räcker antalet vårdplatser till".

Läget i sjukvården den 31 maj

 • 6 patienter  vårdas i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
 • 2 patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen.

På grund av det förbättrade läget i sjukvården upphör Tiohundra tills vidare med måndagens kortare lägesuppdatering. En längre lägesrapport kommer som vanligt på torsdag.

Läs hela nyheten om läget gällande covid-19 på Tiohundras webbplats

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 068 473 varav 251 285 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 27 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 28 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Anpassning av rekommendationer vid inresa i Sverige 

Från och med den 1 juni upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering efter hemkomst för symtomfria svenska och utländska medborgare som reser in i Sverige från länder inom EU, EES, Schengen, från Storbritannien och ett antal andra länder. För utländska medborgare utom nordiska gäller enligt regeringen fortsatt krav på negativt covid-19-test för att resa in i Sverige. Information om vilka länder som är undantagna finns på UD:s webbsida..

Det är som tidigare fortsatt viktigt för alla att följa rekommendationerna om att testa sig och stanna hemma vid minsta symtom på covid-19 även efter en resa, oavsett resmål och om man är vaccinerad eller inte.

Läs hela nyheten om anpassning av reserekommendationer från 1 juni på folkhälsomyndighetens webbplats

Vaccinationsstatus - 28 maj i Norrtälje kommun

Veckans medskick från Maria Johansson, förbundsdirektör på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) Det är glädjande att se att det snart är 20 procent av Norrtäljeborna som fått sina båda vaccindoser. Norrtälje ligger fortfarande i topp när det gäller andelen vaccinerade bland regionens kommuner och stadsdelar

Vaccinationsläget i Norrtälje kommun för vecka 20

Andel som fått dos 1:  
56, 9 procent (29 596 personer)

Andel färdigvaccinerade: 
18, 9 procent  (9 814 personer)
Källa: Folkhälsomyndighetens statistik (personer 18 år och äldre)

Tillfällig vaccinationsmottagning i Hallstavik den 13 juni

Förutom den fasta vaccinationsmottagningen i Norrtälje innerstad erbjuds vaccinationer vid tillfälliga vaccinationsmottagningar.

 • Den 6 juni erbjuds vaccinationer i Sparbankshallen i Rimbo.
 • Den 13 juni erbjuds vaccinationer i Sporthallen i Hallstavik.

Bokning

Bokning sker via appen Alltid Öppet eller via telefonbokningstjänsten som finns på flera olika språk.

Samlad information

All information kring vad som gäller och hur du gör finns på 1177.se.

Läs nyheten om vaccinationsstatusen i sin helhet på norrtalje.se

Lägesrapport om covid-19, Region Stockholm

Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt meddelar att: "Nu har fler än fyra av tio invånare påbörjat sin vaccination. Jag vill dock be alla invånare om att fortsätta följa våra råd och rekommendationer ytterligare en tid tills fler har blivit vaccinerade".

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 177 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 56 färre än i den senaste lägesrapporten 25 maj.

Av dessa vårdas den 28 maj:

 • 51 i intensivvård (-6)
 • 107 på akutsjukhus (-46)
 • 19 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-4)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Läs hela lägesrapporten för covid-19 28 maj på Region Stockholms webbplats

Information om nästa uppdatering av antalet fall av covid-19

Fredagen den 28 maj publicerar Folkhälsomyndigheten ingen uppdaterad statistik om covid-19 i Sverige. Orsaken är att databasen SmiNet, som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar tillfälligt är stängd efter försök till dataintrång. Arbetet med att utreda försöket till dataintrång pågår. Under tiden är SmiNet stängt av säkerhetsskäl.Folkhälso-myndigheten ser mycket allvarligt på incidenten som kommer att anmälas till Polisen och till Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs hela nyheten om dataintrånget på Folkhälsomyndighetens webbplats

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 068 473 varav 251 285 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 27 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 27 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Digital frågestund om vaccination mot covid-19 - ikväll på somaliska

För att nå kommuninvånare som har frågor och funderingar om vaccinationen mot covid-19 arrangeras digitala frågestunder på fem olika språk. Ikväll håller sker frågestunden med översättning till somaliska. Delta gärna eller tipsa de du känner som har frågor om vaccinationen.

Läs mer på Norrtälje kommuns hemsida om hur du deltar.

Region Stockholm passerar en miljon givna vaccindoser mot covid-19

Region Stockholm har nu passerat en miljon givna vaccindoser mot covid-19 samtidigt som över 40 procent av den vuxna befolkningen vaccinerats med minst en vaccindos. Vaccinationerna har de senaste veckorna gått snabbt framåt och i förra veckan öppnade bokningen för personer som är födda 1976 och tidigare. Planeringen för nästa åldersintervall pågår för fullt och bokningen beräknas öppna i månadsskiftet maj/juni.

Läs mer om status vaccination på Region Stockholms webb

Åtta av tio vill festa på studenten

De närmsta veckorna tar över 100 000 gymnasieelever studenten. En ny undersökning från Ungdomsbarometern som presenterades idag,visar att andelen sistaårselever som planerar att bryta mot restriktionerna för studentfirande ökat kraftigt sedan förra året. Varannan kommer festa oavsett om det är tillåtet eller ej.

"Det är tydligt att det finns en trötthet kring restriktionerna och ett sug efter att festa. Dessutom ser studenterna kanske ljuset i tunneln när riskgrupper vaccinerats, deras föräldrar börjat få vaccin och de vet att smittspridningen gick ner förra sommaren. FHM har föreslagit att det från 1 juni ska bli tillåtet att träffas 50 personer. Det kanske gör det lättare att trotsa restriktionerna och planera för mottagning eller fest, än om gränsen legat kvar på åtta personer", säger Ulrik Hoffman, VD på Ungdomsbarometern.

"Myndigheternas kommunikation är viktig och det är tydligt att det är främst därifrån som gymnasieelever får sin bild av vad som gäller. Däremot är det många som kan tänka sig att bryta mot restriktionerna när det kommer till firande inför och kring studenten, som ju är en viktig tidpunkt i livet. Uppenbarligen är inte bara studenterna själva som går emot FHM’s riktlinjer utan även deras vårdnadshavare om vi tittar på hur många som planerar för en studentmottagning", säger Ulrik Hoffman, VD på Ungdomsbarometern.

Undersökningen visar också att gymnasieeleverna i årskurs tre är positiva till de lättade restriktioner som FHM kommit med kring utspring och mer negativa till de som innebär restriktioner kring till exempel studentskivor och flakåkning.

På Ungdomsbarometerns webbsida kan du läsa hela nyheten samt ta del av rapporten

Dagens lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Medskick från Peter Graf, VD på Tiohundra: ”Det fortsätter att gå åt rätt håll, med minskad smittspridning, färre som behöver sjukhusvård och fler som blir vaccinerade. Det ger vår personal lite välbehövligt andrum. Under sommaren vet vi att belastningen på sjukvården i vår kommun ökar när fritidshusen befolkas. Inflödet till akutmottagningen ökar redan och jag vill passa på att vädja till alla att ta det extra försiktigt och inte utsätta sig för onödiga risker”.

Läget i sjukvården 27 maj

 • 7 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
 • 3 patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen.

Totalt 345 patienter med covid-19 har vårdats på Norrtälje sjukhus (registrerade utskrivningar till och med 25 maj).

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 068 473 varav 251 285 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 27 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 26 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Digital frågestund om vaccination mot covid-19 - nu på arabiska och somaliska

För att nå kommuninvånare som har frågor och funderingar om vaccinationen mot covid-19 arrangeras digitala frågestunder på fem olika språk. Den här veckan sker frågestunder på arabiska och somaliska. Delta gärna eller tipsa de du känner som har frågor om vaccinationen.

Läs mer på Norrtälje kommuns hemsida om hur du deltar.

Årets skolavslutning, student och sommarlov

I år är ingen vanlig sommar och skolavslutningar, student och sommarlov kommer inte se ut som vi är vana vid. Men istället för att ställa in, ställer vi om. Vi har samlat all information gällande årets skolavslutningar, studenten och sommarlov på Norrtälje kommuns hemsida. Du hittar all information här.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 067 107 varav 251 133 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 26 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 25 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Digitalt firande av nationaldagen 2021

Även detta år behöver vi i Norrtälje kommun fira nationaldagen digitalt för att minska risken för spridning av coronaviruset.

Boka in den den 6 juni klockan 13.00. Du följer firandet på webbsidan eller på kommunens Facebooksida.

Glad nationaldag och varmt välkomna att delta!

Reseavrådan förlängs till 1 juli

Reseavrådan förlängs på grund av att smittläget fortfarande är osäkert på många platser i världen. Avrådan gäller för icke-nödvändiga resor till länder utanför EU/EES/Schengen och Storbritannien till och med den 1 juli.

Från och med den 1 juni hävs avrådan för Australien, Israel, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Sydkorea och Thailand. Enligt UD är förutsättningarna för säkert resande större för dessa länder. 

Läs mer på Krisinformations hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 064 375 varav 250 763 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 25 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 24 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Läget på Norrtälje sjukhus – Tiohundra AB

Medskick från Tiohundras VD Peter Graf, ”Den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar på en tydlig nedgång i antalet konstaterat smittade i Norrtälje kommun. Jag tror och hoppas att det också kommer att märkas i form av att allt färre patienter behöver sjukhusvård för covid-19, även om belastningen på vården fortfarande varierar.”

Måndagen den 24 maj vårdas:

 • 12 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
 • 3 patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen.

Läs mer om läget i sjukvården på Tiohundra hemsida

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 058 341 varav 249 494 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 21 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 21 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Vaccinationsstatus 21 maj: Norrtälje i topp i andelen vaccinerade

Veckans medskick från Maria Johansson, förbundsdirektör på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON),”Det är glädjande att så många Norrtäljebor väljer att vaccinera sig. Allt fler Norrtäljebor har också fått sina två doser och är nu färdigvaccinerade. Norrtälje ligger högst i andelen vaccinerade bland övriga kommuner och stadsdelar i regionen”.

Vaccinationsläget i Norrtälje kommun för vecka 19

 • Andel som fått dos 1: 54,2 procent –  28 177 personer
 • Andel färdigvaccinerade: 17,4 procent –   9 028 personer 

Källa: Folkhälsomyndigheten, statistik 18 år och uppåt 

Regionens vaccinationsmottagning i Norrtälje innerstad har ett högt bokningstryck, och nu planeras för tillfällig vaccinationsmottagning i Rimbo den 6 juni och i Hallstavik den 13 juni.
På fredagen öppnade Region Stockholm möjligheten för personer födda 1976 och tidigare att boka tid för vaccination. Regionen styr tidplanen för när vaccinationerna öppnas för nya åldersgrupper. Aktuell information finns alltid på 1177.se.

När man bokar vaccinationstid går det nu, förutom att välja vaccinationsmottagningen i Norrtälje innerstad, även att välja att vaccinera sig i Sparbankshallen i Rimbo den 6 juni. Den 13 juni kommer vaccinationer att erbjudas i Sporthallen i Hallstavik.

Bokning sker via appen Alltid Öppet eller via telefonbokningstjänsten som erbjuds på flera olika språk. All information finns på 1177 Vårdguiden.

Läs hela nyheten på Norrtälje kommuns hemsidan

Nu kan personer födda 1976 eller tidigare boka vaccinationstid i Region Stockholm

Idag, fredagen 21 maj, öppnar bokningen för personer födda 1976 eller tidigare. För att boka vaccination via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår. Vaccinationen sker på någon av länets 17 vaccinationsmottagningar.

När du bokar tid via appen Alltid Öppet så kan du se vilka mottagningar du kan välja i Norrtälje stad samt om möjlighet finns att vaccinera sig i Hallstavik eller i Rimbo.

Läs hela nyheten på Region Stockholms hemsida

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 058 341 varav 249 494 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 21 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 20 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

20 maj: Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Läget i sjukvården har förbättrats den senaste veckan, även om intensivvården fortfarande är hårt belastad. 343 patienter har hittills vårdats för covid-19 på Norrtälje sjukhus.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 19 har 115 personer i Norrtälje kommun testat positivt för covid-19. Det är en tydlig minskning jämfört med föregående vecka.

Norrtälje sjukhus och övriga verksamheter i Tiohundra arbetar i stabsläge sedan måndagen den 26 april.

Läget i sjukvården

 • Torsdagen den 20 maj vårdas 7 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
 • 3 patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen.
 • Totalt 343 patienter med covid-19 har vårdats på Norrtälje sjukhus (registrerade utskrivningar till och med 18 maj).

Läs mer på Tiohundras hemsida.

Den första digitala frågestunden om vaccination

De digitala frågestunderna äger rum via Teams. De sakkunniga som deltog var Susanne Bergenbrandt Glas, chefsläkare på Tiohundra, Sara Andersson från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje samt Gustav Soler, specialistläkare och delägare på Prosalus AB. Moderator var kommunens presschef Lars Lindberger.

Frågorna som ställdes berörde allt från hur man bokar sin andra dos av vaccin, till hur man ska gå tillväga för att boka vaccination om man inte har ett svenskt personnummer.

Läs mer om den första frågestunden på Norrtälje kommuns hemsida.

Ikväll är det dags för den andra digitala frågestunden, denna är översatt på finska. Du hittar länk till mötet här.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 055 173 varav 249 011 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 20 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 19 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Dagsläge covid-19 Region Stockholm

Medskick från Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, "Nedgången av antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård fortsätter. Däremot är det fortfarande ett stort antal patienter med covid-19 som är så svårt sjuka att de behöver intensivvård. Nu måste vården ha kapacitet för att ta hand om sådan vård som skjutits fram, men som måste genomföras före sommaren. Därför är det viktigt att vi fortsätter minska smittspridningen. Det gör vi bäst genom att du vaccinerar dig så snart du får erbjudande om det samt fortsätter att följa alla råd och rekommendationer oavsett om du är vaccinerad eller inte."

Dagsläget 19 maj

 • Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 248 348
 • Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 294

Nu vårdas

 • 62 patienter med covid-19 i intensivvård
 • 216 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
 • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 278 patienter

På Region Stockholms webb kan du läsa mer om dagsläget den 19 maj

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 051 762 varav 248 348 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 19 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 18 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Dosintervall för vacciner mot covid-19 – det här gäller

De tre godkända vaccinen mot covid-19 har olika tidsintervall mellan den första och andra vaccindosen. För Pfizer/Biontech och Moderna rekommenderas just nu sex veckor och för Astra Zeneca nio till tolv veckor. Men det är inte farligt om den andra dosen tas någon vecka efter rekommenderat intervall. Den första dosen skyddar mot svår sjukdom och sjukhusvård och den andra dosen hjälper till att befästa immunsvaret.

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 047 143 varav 247 714 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 18 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 17 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Biblioteken öppnar upp verksamheten den 18 maj

Stadsbiblioteket håller fortsatt stängt till och med den 1 juni, men kommer fram till dess fortsätta med att erbjuda take-away och Boken kommer fram till dess.

– Det är väldigt kul att kunna öppna upp de flesta av våra bibliotek igen. Det blir en småskalig öppning med begränsat besökarantal, och vi fortsätter givetvis med att ta hand om varandra och hålla avstånd, säger Adam Persson, förvaltningsdirektör på kultur- och fritidskontoret.

Läs mer på Norrtälje kommuns hemsida.

Myndighetsgemensamma pressträffar på torsdagar

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har hållit pressträffar kontinuerlig sedan början av mars 2020 med anledning av covid-19-pandemin och kommer fortsätta med det varje torsdag klockan 14. Uppstår behov arrangeras fler pressträffar med kort varsel. Folkhälsomyndigheten kommer som tidigare att publicera nya epidemiologiska data samt vaccinationsstatistik tisdag, onsdag, torsdag och fredag.

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 037 126 varav 245 353 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 14 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 14 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

92 procent av alla över 65 år i Norrtälje kommun har valt att vaccinera sig

Vilket är en hög siffra i jämförelse med övriga kommuner och stadsdelar i länet. Den 10 maj inleddes vaccinationerna av personer födda 1971 eller tidigare vid regionens vaccinations-mottagningar. Det har varit ett högt bokningstryck vid vaccinationsmottagningen i Norrtälje stad som drivs av Prosalus Vaccination.

Mer om vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Nu öppnar kultur- och fritidsverksamheterna

Med start vecka 20 kommer kommunen att öppna upp kultur- och fritidsverksamheterna successivt. Redan nu kan du boka tid för att besöka Norrtälje konsthall. All verksamhet kommer att ske i enlighet med de riktlinjer som gäller utifrån rådande pandemi.

Under den kommande veckan går det åter att låna böcker på kommunens lokala filialer, det går att boka besök på Norrtälje konsthall och i slutet av veckan går det att besöka Hallstavik utomhusbad.

Även Norrtälje badhus kommer att öppna för allmänheten. Här får besökaren boka tid, och har möjlighet att simma en kortare stund. Kommunen öppnar också möjligheten för vuxna att träna badminton och liknande inomhussporter, och föreningarna kommer åter att kunna boka lokaler. Omklädningsrummen kommer dock att vara fortsatt stängda.

Läs mer om vad som gäller för kultur- och fritidsverksamheterna

Region Stockholm - Dagsläge covid-19 

3 078 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 11 maj till och med 13 maj. Totalt vårdas 334 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 52 färre än i senaste lägesrapporten den 11 maj. 22 ytterligare avlidna har rapporterats sedan 11 maj.

På region Stockholms webbplats kan du läsa mer om läget i regionen.

Detta gäller från den 1 juni

 • Restauranger och barer får hålla öppet till 22.30 med alkoholservering fram till 22.00
 • För inomhusarrangemang utan anvisade sittplatser består taket om åtta personer. Med sittplatser höjs taket till 50 deltagare
 • För utomhusarrangemang utan anvisade sittplatser höjs taket till 100 deltagare. Med anvisade sittplatser tillåts 500 deltagare
 • För utomhusarrangemang som orientering, löpning och segling tillåts 150 personer
 • Kollo och lägerverksamhet för barn ska åter kunna arrangeras
 • Marknader och nöjesparker kan öppna med speciella föreskrifter
Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 037 126 varav 245 353 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 14 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 12 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Förlängda regionala rekommendationer i Stockholms län

 De regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen förlängs i Stockholms län, efter beslut från smittskyddsläkaren den 12 maj. Rekommendationerna uppdaterades och förlängdes den 3 maj och förlängs nu ytterligare till den 13 juni 2021.

Trots en tendens till nedgång är den nuvarande nivån på antalet smittade fortfarande mycket högt. Därför krävs att alla fortsätter att ta hänsyn till och följer givna rekommendationer och fortsätter hålla avstånd, fortsätter arbeta hemma om man kan, stannar hemma vid minsta symtom och undviker att träffa andra utanför sitt normala nära umgänge.

Nya bedömningar av de regionala rekommendationernas relevans utifrån läget kring smittspridningen görs löpande under perioden. Den 31 maj görs en särskild utvärdering om smittläget då har förändrats på ett sätt så att det motiverar förändrade rekommendationer.

På Region Stockholm ser du vilka regionala råd som gäller

Personer födda 1971 med riskfaktorer kan boka vaccination på vaccinationsmottagning

Personer i medicinska riskgrupper – alltså fas 3 – vaccineras på vårdcentral eller akutsjukhus. För den som är i riskgrupp och väntar på sin vaccination och är född 1971 eller tidigare, finns nu möjlighet att boka vaccination på en vaccinationsmottagning. Den som får tid på vaccinationsmottagning ska då också avboka sin tid på vårdcentral eller akutsjukhus.

Vaccinationsbokningen sker i appen Alltid öppet. Som ett komplement finns också en telefonbokningstjänst. Den vänder sig till invånare som inte har möjlighet att boka digitalt, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk. Det finns totalt tio språk. Alla telefonnummer finns på 1177.se.

Mer information om vaccination av covid-19 hittar du  på 1177.se

Region Stockholm - Dagsläge covid-19 

Medskick från Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör: "Antalet patienter med covid-19 som är så svårt sjuka att de behöver intensivvård är fortfarande mycket högt. I morse rapporterade sjukhusen att det var 84 patienter med covid-19 inom intensivvården. Samtidigt behöver nu annan akut och nödvändig vård genomföras, vilket gör att vi behöver tillgång till fler intensivvårdsplatser för den vården. Det gör att det blir än mer viktigt att minska antalet personer med konstaterad covid-19. Därför ber vi dig återigen att fortsätta hålla råd och rekommendationer samt att vaccinera dig så snart du erbjuds göra det".

Dagsläget 12 maj

 • Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 243 381
 • Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 266

Nu vårdas

 • 84 patienter med covid-19 i intensivvård
 • 293 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
 • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 377 patienter

På Region Stockholms hemsida kan du läsa lägesrapporten i sin helhet

Coronarestriktionerna förlängs

På dagens pressträff meddelade statsminister Stefan Löfven att restriktionerna förlängs till den 1 juni.. Beslutet innebär att barer och restauranger kommer kunna hålla öppet fram till klockan 22.30 och nya anpassade publiktak införs. Det har tidigare aviserats att lättnader för bland annat kultur- och idrottsevenemang kunde bli aktuellt redan den 17 maj. Att det inte blir så beror på att smittspridningen är kvar på en alldeles för hög nivå, enligt Löfven. Efter avstämning med regionerna kan man konstatera att  inte är där i dag.

Detta gäller från den 1 juni

 • Restauranger och barer får hålla öppet till 22.30 med alkoholservering fram till 22.00
 • För inomhusarrangemang utan anvisade sittplatser består taket om åtta personer. Med sittplatser höjs taket till 50 deltagare
 • För utomhusarrangemang utan anvisade sittplatser höjs taket till 100 deltagare. Med anvisade sittplatser tillåts 500 deltagare
 • För utomhusarrangemang som orientering, löpning och segling tillåts 150 personer
 • Kollo och lägerverksamhet för barn ska åter kunna arrangeras
 • Marknader och nöjesparker kan öppna med speciella föreskrifter
Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 027 934 varav 243 381 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 12 maj 2021 klockan 14.00
 

Dagens nulägesbild 11 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Vaccinationstäckning per kommun och stadsdelsområde

Vaccintäckningen är nu god i länets alla kommuner. Nu har över 70 procent av alla över 65 år vaccinerats med den första dosen vaccin mot covid-19 i länets alla kommuner och stadsdelsområden. Genomsnittet är 83,5 procent. Från Rinkeby-Kista där 71 procent av alla över 65 år vaccinerats till Norrtälje där hela 92 procent valt att vaccinera sig.

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Lägesuppdatering om covid-19 från Tiohundra

Läget i sjukvården

 • Måndagen den 10 maj vårdas 9 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
 • 4 patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen.

– Läget är dessvärre fortsatt mycket ansträngt, både hos oss och i övriga delar av regionen. På Norrtälje sjukhus vårdas fortfarande många patienter som är svårt sjuka i covid-19, och flera av dem behöver intensivvård, säger Tiohundras VD Peter Graf.

Läs mer på Tiohundras hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 021 604 varav 242 275 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 11 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 10 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Nu kan personer födda 1971 eller tidigare boka vaccinationstid

Idag, måndagen 10 maj, öppnar bokningen för personer födda 1971 eller tidigare. För att boka vaccination via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår. Vaccinationen sker på någon av länets 15 vaccinationsmottagningar. Vaccinationen av allmänheten (Fas4) inleddes onsdagen 5 maj i Region Stockholm. Första dagen bokades cirka 78 000 vaccinationstider, antingen i appen eller via den telefontjänst som kompletterar. Åldersgruppen vid start av Fas 4 var personer födda 1966 eller tidigare. Nu öppnar bokningen för nästa åldersintervall, för personer födda 1971 eller tidigare.

Läs mer om vad som gäller när du bokar vaccinationstid på Region Stockholms hemsida

Öppna frågestunder om covid-19-vaccinet på fem olika språk

För att alla invånare i kommunen ska ha en så bra och korrekt information om covid-19-vaccinet och vaccineringen som möjligt, arrangerar Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) tillsammans med Norrtälje kommun informationsmöten under fem kvällar på fem olika språk.

Syftet med frågestunderna är att nå både dem som har svenska som modersmål och de  som har andra modersmål, med korrekt information om vaccineringen. Informationen riktar sig till främst till dem som är osäkra och ännu inte bestämt sig för att vaccinera sig, och dem som är osäkra på hur man gör för att boka vaccination.

Informationen hålls digitalt på kvällstid och de som deltar kommer kunna ställa frågor via en chatt och via telefon. På mötena deltar bland andra läkare, vaccinsamordnare och personal från socialförvaltningen. Den som vill kommer även kunna ställa frågor i förväg via mail.

Det första tillfället är enbart på svenska, men på de som kommer efter kommer det finnas personer som översätter till finska, arabiska, somaliska och engelska.

Läs mer på Norrtälje kommuns hemsida. 

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 007 792 varav 238 733 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 7 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 7 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Öppna frågestunder om covid-19-vaccinet på fem olika språk

För att alla invånare i kommunen ska ha en så bra och korrekt information om covid-19-vaccinet och vaccineringen som möjligt, arrangerar Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) tillsammans med Norrtälje kommun informationsmöten under fem kvällar på fem olika språk.

Syftet med frågestunderna är att nå både dem som har svenska som modersmål och de  som har andra modersmål, med korrekt information om vaccineringen. Informationen riktar sig till främst till dem som är osäkra och ännu inte bestämt sig för att vaccinera sig, och dem som är osäkra på hur man gör för att boka vaccination.

Informationen hålls digitalt på kvällstid och de som deltar kommer kunna ställa frågor via en chatt och via telefon. På mötena deltar bland andra läkare, vaccinsamordnare och personal från socialförvaltningen. Den som vill kommer även kunna ställa frågor i förväg via mail.

Det första tillfället är enbart på svenska, men på de som kommer efter kommer det finnas personer som översätter till finska, arabiska, somaliska och engelska.

Läs mer på Norrtälje kommuns hemsida.

Vaccinationsmottagning i Rimbo 9 maj

Vaccinationsmottagningen i Norrtälje som är en av länets 14 mottagningar, vaccinerar på Kapellet i Norrtälje tätort. Den 9 maj öppnar de också upp för vaccination i Sparbankshallen i Rimbo under en heldag. Fler tillfällen i Rimbo kan också komma att erbjudas längre fram. Planering pågår även för vaccinationer i Hallstavik. Utökningen av vaccinationerna kommer ske i takt med vaccintilldelningen och i den takt som Region Stockholm öppnar upp för fler åldersgrupper.  

Läs mer om vaccinationsstatusen på Norrtälje kommuns hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 007 792 varav 238 733 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 7 maj 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 6 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Undvik krock mellan vaccin mot covid-19 och andra vaccinationer

Vaccin mot fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) och covid-19 ska inte tas för nära varandra. Anledningen är att det är viktigt att kunna observera eventuella biverkningar och koppla dem till rätt vaccin, förklarar chefläkare Elda Sparrelid.

Om du tänker vaccinera dig mot TBE är rådet att planera så att det finns ett visst tidsspann mellan de olika vaccinationerna. Vaccin mot TBE ges i flera doser för att ge ett fullgott skydd. Vacciner mot covid-19 ges i två doser.

– Tänk på att planera dina vaccinationer i tid så att de inte krockar med varandra. Du ska inte vaccinera dig mot TBE sju dagar innan och sju dagar efter att du vaccinerar dig mot covid-19, säger Elda Sparrelid, chefläkare Region Stockholm.

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige i april

Folkhälsomyndigheten genomför under pandemin återkommande undersökningar för att uppskatta förekomsten av covid-19 i Sverige. I mitten av april 2021 genomfördes den sjätte undersökningen på nationell nivå. Prov från 4 758 slumpvis utvalda deltagare visar att uppskattningsvis 0,7 procent av befolkningen hade eller nyligen hade haft en infektion med covid-19. Av samtliga deltagare var 1 300 från Stockholm där 0,9 procent testade positivt för SARS‑CoV‑2. Deltagarantalet från övriga regioner var för litet för att kunna beräkna den regionala förekomsten.

Undersökningen visar att förekomsten av SARS-CoV-2 i befolkningen var nästan lika hög som i april 2020, på nationell nivå. Motsvarande undersökning då visade att 0,9 procent av deltagarna på nationell nivå bar på viruset. I den undersökning som genomfördes en månad senare, i maj 2020, hade andelen sjunkit till 0,3 procent. I motsvarande stickprov från augusti och september 2020 var ingen av deltagarna i undersökningen positiv för SARS-CoV-2. I början på december 2020 hade andelen ökat till 0,7 procent.

– Resultaten från stickprovsundersökningarna följer alltså kurvan för smittspridningens utveckling i Sverige, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef och biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 1 002 121 varav 237 528 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 6 maj 2021 klockan 14.00
 

Dagens nulägesbild 5 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Nu startar allmänhetens vaccination i Region Stockholm – inleds med personer födda 1966 och tidigare

Idag, onsdagen den 5 maj, inleder Region Stockholm vaccinationen av allmänheten. I ett första steg öppnar bokningen för personer födda 1966 eller tidigare, och för att boka vaccination via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår. Vaccinationen sker på någon av länets 14 vaccinationsmottagningar. Fas 4 av vaccinationen mot covid-19 har därmed inletts i Region Stockholm.

På Region Stockholm kan du läsa nyheten i sin helhet

995 595/ 236 126

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 995 595 varav 236 126 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 5 maj 2021 klockan 14.00

 

Dagens nulägesbild 4 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Få allvarliga fall av covid-19 bland vaccinerade

Vaccination minskar kraftigt risken för svår sjukdom och död i covid-19. Folkhälsomyndighetens senaste uppföljning visar som väntat att det förekommer att personer smittas trots vaccination men att de allvarliga fallen är få.

Sedan årsskiftet har smittspridningen i Sverige varit hög, och nästan en halv miljon fall av covid-19 har rapporterats. Samtidigt har vaccinationerna nått fram till allt fler.

Tre veckor efter den första vaccindosen beräknas en person ha ett gott skydd mot sjukdomen även om man räknas som fullvaccinerad först två veckor efter sin andra dos. Men som för alla vacciner är skyddseffekten inte hundraprocentig. Det är därför väntat med några fall av sjukdom trots vaccination. Folkhälsomyndighetens senaste data visar att:

 • Av de över 2 miljoner människor i Sverige som fått minst en dos vaccin har 0,3 procent eller 5 942 personer konstaterats ha covid-19 minst tre veckor efter sin vaccination. Av dessa har 20 fått intensivvård och 187 personer har avlidit med covid-19.
 • Av de mer än 700 000 personer som var fullvaccinerade med två doser, har 0,2 procent eller 1 624 personer konstaterats ha covid-19. Av dessa har 6 personer fått intensivvård och 67 personer avlidit med covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 988 554 varav 234 858 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 4 maj 2021 klockan 14.00
 

Dagens nulägesbild 3 maj 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Utlämning av förbokade hemtest på apotek 

Från och med imorgon tisdag 4 maj kan invånare i Norrtälje med symtom på covid-19 boka ett provtagnings-set för egenprovtagning som ett friskt ombud sedan kan hämta på Apoteket Kronan i Norrtälje. Efter provtagning i hemmet lämnas setet till samma apotek och provsvar kommer inom 1-2 dygn till de personliga sidorna på 1177. Från 11 maj finns möjligheten på 16 apotek spridda över hela länet med en total utlämningskapacitet på 10 500 hemtester per vecka.

Region Stockholm fortsätter att öka tillgängligheten för egenprovtagning covid-19 genom att addera ytterligare ett sätt för invånare med symtom att provta sig. Sedan tidigare har länets invånare kunnat boka egenprovtagning till hemadressen, göra egenprovtagning i sin bil vid en drive-in-station, hämta provtagnings-set för sitt barn som ombud, samt provta sig vid en av länets 15 mobila provtagningsenheter eller via sin vårdcentral.

Nu tillkommer alltså möjligheten att boka, hämta och lämna provtagnings-set på följande apotek: Apoteket Kronan i Norrtälje, Apoteket Kista Galleria, Apoteket Flamingon i Skärholmen, Apoteket S:ta Ragnhild i Södertälje och Apoteket Sturegatan i Sundbyberg.

Bokning av provtagnings-set görs med appen Alltid Öppet. Varje bokning är personlig och ger ett provtagnings-set. Om en person behöver provtagnings-set för fler personer, till exempel till sin familj, måste det göras en beställning per person som behöver provtas. Det går inte att hämta provtagnings-set på apotek utan en bokning.

Läs mer om förbokade provtagnings-set på apoteket här

Tiohundras Lägesuppdatering om covid-19

Norrtälje sjukhus och övriga verksamheter i Tiohundra arbetar i stabsläge sedan måndagen den 26 april. De ordinarie lägesrapporterna kompletteras med en kortare uppdatering varje måndag.

Läget i sjukvården 3 maj

 • 15 patienter vårdas i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
 • 4 patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen (varav en från annat sjukhus).

"Norrtälje sjukhus har totalt sett ett bra vårdplatsläge. Däremot ser vi dessvärre ingen nedgång när det gäller patienter som behöver vård för covid-19. Belastningen har snarast ökat på sjukhusets covidavdelning den senaste veckan. Också intensivvården har ett mycket ansträngt läge, i regionen såväl som hos oss", meddelar Tiohundras VD Peter Graf.

Läs hela lägesrapporten från Tiohundra här

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 973 604 varav 230 930 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 30 april 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 30 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Högstadiet på Grindskolan går över till växelvis fjärr- och distansundervisning

För att minska risken för trängsel, och därmed risk för smittspridning, går högstadiet på Grindskolan över till växelvis fjärr- och distansundervisning från och med 30 april och som längst fram till terminens slut. Barn- och utbildningskontoret (BoU) gör dagliga riskanalyser för att se om det finns risk att smittspridning ska ta fart på skolor och förskolor. Vid dagens analys har man gjort bedömningen att risken för trängsel på Grindskolan är så stor att åtgärder behöver göras mot detta. Därför har nämndens ordförande beslutat att årskurserna 7, 8 och 9 ska införa växelvis distans- och fjärrundervisning från och med 30 april och som längst fram till 11 juni.

Läs nyheten i sin helhet på Norrtälje kommuns startsida

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun 30 april

Region Stockholm har nu öppnat 13 vaccinationsmottagningar i länet. På Prosalus vaccinationsmottagning i Kapellet i Norrtälje stad vaccineras cirka 500-600 personer per dag i snitt. Det planeras också för vaccination i Rimbo och Hallstavik. Tillgången till vaccin styr tidpunkten för detta.

Vaccinationsläget i Norrtälje kommun för vecka 16

 • Fått dos 1:  37,06 procent – 19 272 personer
 • Fått dos 2:  11,52 procent –    5 993 personer

Källa: Folkhälsomyndigheten (personer 18 år och äldre)

Läs nyheten i sin helhet på Norrtälje kommun startsida

Fira säkert i valborg

Även i år behöver vi fira valborg på ett annorlunda sätt än vi är vana vid. Smittläget är fortsatt allvarligt, och det betyder att du måste fortsätta ta ansvar. Håll avstånd, och utgå från att alla du möter kan vara smittade.

Inte heller i år kommer kommunen att ha några valborgseldar att samlas vid, men många kommer ändå att vilja träffas. Att ses utomhus är bra för att undvika risk för smittspridning, men det är fortsatt viktigt att undvika trängsel.

Att vistas i en park eller liknande är just nu ingen självklarhet. Pandemilagens begränsningsförordning ger kommunen möjlighet att stänga platser om det finns påtaglig risk för trängsel.

Låt oss därför hjälpas åt att följa restriktionerna, hålla avstånd och undvika trängsel. Genom att du tar ditt personliga ansvar kan vi ha fortsatt tillgång till våra parker och andra platser.

Prata med din tonåring inför valborg

Polisen och kommunens fältsamordnare kommer att röra sig ute på stan under valborg, men alla vuxna måste hjälpas åt.

Du som är tonårsförälder behöver hjälpa till att hålla koll på var din ungdom är och gör – vi måste alla hålla i och hålla ut ett tag till.

Ta en valborgspromenad genom Norrtälje stad, Borgmästaren, Södra bergen, centrum osv under valborg, oavsett om du har en tonåring eller student, eller inte. Att ha vuxna ute på stan bidrar till tryggheten.

Några råd till dig som har tonårsbarn

 • Visa intresse.
 • Vem umgås din tonåring med, var brukar de vara och vad gillar de att göra?
 • Umgås och var närvarande.
 • Var tydlig med att du inte vill att din tonåring använder alkohol, tobak eller droger.
 • Tänk på vad du säger och gör, det har stor betydelse, eftersom du som vuxen är en förebild.
 • Håll kontakt med andra föräldrar och stötta varandra.
 • Sök hjälp om du är orolig.

Här hittar du kontaktuppgifterna om du behöver stöd

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 973 604 varav 230 930 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 30 april 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 29 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Telefonbokningstjänst till vaccinationsmottagningarna byter telefonnummer och öppnar på fler språk

Telefonbokningstjänsten för Region Stockholms vaccinationsmottagningar mot covid-19 byter nu till separata telefonnummer för olika språk. Samtidigt utökas tjänsten med ytterligare tre språk och nu går det att få stöd att boka på svenska och engelska samt arabiska, persiska och somaliska.

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Fira säkert i valborg

Även i år behöver vi fira valborg på ett annorlunda sätt än vi är vana vid. Smittläget är fortsatt allvarligt, och det betyder att du måste fortsätta ta ansvar. Håll avstånd, och utgå från att alla du möter kan vara smittade.

Inte heller i år kommer kommunen att ha några valborgseldar att samlas vid, men många kommer ändå att vilja träffas. Att ses utomhus är bra för att undvika risk för smittspridning, men det är fortsatt viktigt att undvika trängsel.

Att vistas i en park eller liknande är just nu ingen självklarhet. Pandemilagens begränsningsförordning ger kommunen möjlighet att stänga platser om det finns påtaglig risk för trängsel.

Låt oss därför hjälpas åt att följa restriktionerna, hålla avstånd och undvika trängsel. Genom att du tar ditt personliga ansvar kan vi ha fortsatt tillgång till våra parker och andra platser.

Prata med din tonåring inför valborg

Polisen och kommunens fältsamordnare kommer att röra sig ute på stan under valborg, men alla vuxna måste hjälpas åt.

Du som är tonårsförälder behöver hjälpa till att hålla koll på var din ungdom är och gör – vi måste alla hålla i och hålla ut ett tag till.

Ta en valborgspromenad genom Norrtälje stad, Borgmästaren, Södra bergen, centrum osv under valborg, oavsett om du har en tonåring eller student, eller inte. Att ha vuxna ute på stan bidrar till tryggheten.

Några råd till dig som har tonårsbarn

 • Visa intresse.
 • Vem umgås din tonåring med, var brukar de vara och vad gillar de att göra?
 • Umgås och var närvarande.
 • Var tydlig med att du inte vill att din tonåring använder alkohol, tobak eller droger.
 • Tänk på vad du säger och gör, det har stor betydelse, eftersom du som vuxen är en förebild.
 • Håll kontakt med andra föräldrar och stötta varandra.
 • Sök hjälp om du är orolig.

Här hittar du kontaktuppgifterna om du behöver stöd: https://www.norrtalje.se/info/stod-och-omsorg/familj-barn-och-unga/foraldrastod-och-foraldratraffar/information/

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 967 678 varav 229 589 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 29 april 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 28 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Barn och unga kan spela matcher utomhus

Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande. Det är dock fortsatt viktigt att alla verksamheter vidtar åtgärder för att minimera risken för smitta.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens ändrade riktlinjer

Fira säkert i valborg

Även i år behöver vi fira valborg på ett annorlunda sätt än vi är vana vid. Smittläget är fortsatt allvarligt, och det betyder att du måste fortsätta ta ansvar. Håll avstånd, och utgå från att alla du möter kan vara smittade.

Inte heller i år kommer kommunen att ha några valborgseldar att samlas vid, men många kommer ändå att vilja träffas. Att ses utomhus är bra för att undvika risk för smittspridning, men det är fortsatt viktigt att undvika trängsel.

Att vistas i en park eller liknande är just nu ingen självklarhet. Pandemilagens begränsningsförordning ger kommunen möjlighet att stänga platser om det finns påtaglig risk för trängsel.

Låt oss därför hjälpas åt att följa restriktionerna, hålla avstånd och undvika trängsel. Genom att du tar ditt personliga ansvar kan vi ha fortsatt tillgång till våra parker och andra platser.

Prata med din tonåring inför valborg

Polisen och kommunens fältsamordnare kommer att röra sig ute på stan under valborg, men alla vuxna måste hjälpas åt.

Du som är tonårsförälder behöver hjälpa till att hålla koll på var din ungdom är och gör – vi måste alla hålla i och hålla ut ett tag till.

Ta en valborgspromenad genom Norrtälje stad, Borgmästaren, Södra bergen, centrum osv under valborg, oavsett om du har en tonåring eller student, eller inte. Att ha vuxna ute på stan bidrar till tryggheten.

Några råd till dig som har tonårsbarn

 • Visa intresse.
 • Vem umgås din tonåring med, var brukar de vara och vad gillar de att göra?
 • Umgås och var närvarande.
 • Var tydlig med att du inte vill att din tonåring använder alkohol, tobak eller droger.
 • Tänk på vad du säger och gör, det har stor betydelse, eftersom du som vuxen är en förebild.
 • Håll kontakt med andra föräldrar och stötta varandra.
 • Sök hjälp om du är orolig.

Här hittar du kontaktuppgifterna om du behöver stöd: https://www.norrtalje.se/info/stod-och-omsorg/familj-barn-och-unga/foraldrastod-och-foraldratraffar/information/

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 960 520 varav 227 828 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 28 april 2021 klockan 14.00
 

Dagens nulägesbild 27 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Tillfällig stängning av årskurs 1 på Bålbroskolan


För att hindra smittspridning stängs årskurs 1 på Bålbroskolan resten av veckan. Under perioden 19 till 23 april (vecka 17) upptäcktes en stor smittspridning av covid-19 i Bålbroskolans årskurs 1. Därför har kommunen i samråd med Smittskydd Stockholms smittskyddsläkare beslutat om att stänga verksamheten resten av den här veckan. Syftet med detta är att försöka bryta de smittkedjor som uppstått på skolan. Eleverna välkomnas tillbaka till skolan måndagen den 3 maj.

Stängningen görs med stöd av förordning 2020:115 som säger att en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare får hålla en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19.

Gravida i riskgrupper kan vaccineras i fas 3

Gravida med som ingår i riskgrupper kan vaccineras mot covid-19 med mrna-vaccin under fas 3. Det gäller när kvinnan har något av följande tillstånd eller sjukdomar som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Över 35 år
 • BMI över 30

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Småskaligt studentfirande

Studentfirandet och skolavslutningar kommer att se annorlunda ut även i år med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det är viktigt att minska spridningen av covid-19.

Det kan innebära att skolan samlar elever klassvis eller i mindre grupper för exempelvis betygsutdelning eller social samvaro, men avstår stora gemensamma samlingar. Trängsel i korridorer och andra lokaler som används ska undvikas. Större ceremonier eller samlingar för hela skolan bör inte hållas.

Skolan bör tänka på följande:

 • Om ett utspring ordnas bör detta genomföras en klass i taget eller i mindre grupper.
 • Kontakt med familj och närstående bör bara ske i utomhusmiljö där det är enkelt att hålla avstånd till varandra.
 • Begränsa antalet närvarande vid firandet för att undvika trängsel.
 • Personer som uppvisar symtom på sjukdom ska stanna hemma.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 953 254 varav 226 471 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 27 april 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 26 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

WHO:s vaccinationsvecka 2021

Varje år under den sista veckan i april uppmärksammar WHO den goda effekten av vaccinationer världen över. I år är temat "vaccin för oss närmare varandra."  Vaccin räddar liv och skyddar mot svåra sjukdomar. I Sverige är sjukdomarna som alla barn erbjuds skydd mot under god kontroll. Vaccinationerna mot covid-19 pågår dessutom för fullt i landets regioner. De har haft god effekt. Antalet avlidna i sjukdomen har minskat bland personer i de äldsta åldersgrupperna, samtidigt som smittspridningen är fortsatt omfattande.
Läs mer om WHO:s årliga vaccinationsvecka här
Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 938 343 varav 222 719 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten den 23 april 2021 klockan 14.00
 

Dagens nulägesbild 23 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Vaccinationsstatus 23 april i Norrtälje kommun

Veckans medskick från Maria Johansson, förbundsdirektör på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), ”Vaccinationsmottagningarna har nu påbörjat vaccinationer i fas 3, det vill säga personer som är 60-64 år. Man bokar sin tid via appen Alltid Öppet. Från och med den 21 april kan man också boka per telefon via ett så kallat callcenter, där det också finns möjlighet att boka på andra språk än svenska”.

Vaccinationsläget vecka 15

 • Fått dos 1: 28,24 procent – 14 684 personer
 • Fått dos 2: 11,29 procent –    5 870 personer

Källa: FoHM (personer 18 år och äldre)

Läs mer om veckans vaccinationsstatus här

Extremt ansträngd vård på många håll

På flera håll är sjukvården extremt hårt belastad på grund av fortsatt hög spridning av covid-19. Regionerna vädjar till allmänheten att fortsätta följa de rekommendationer som finns för att inte fler ska hamna på intensiven. I flera län gäller inte lättnader för vaccinerade.

Detta gäller i Stockholms län

Detta gäller i Uppsala

Beslut om att avvakta användning av Janssens vaccin i Sverige

Folkhälsomyndigheten har beslutat att avvakta användningen av vaccinet från Janssen i alla åldersgrupper. Vaccinet rekommenderas inte till personer under 65 år och de över 65 år kommer att hinna få andra vacciner innan Janssens vaccin kan levereras.

Läs mer om beslutet att avvakta med användning av Janssens vaccin i Sverige

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 938 343 varav 222 719 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 23 april 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 22 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Region Stockholm inleder vaccinering i fas 3

Nästan en vecka före tidplan inleder Region Stockholm vaccineringen i fas 3. Med start idag den 21 april kan personer födda 1961 och tidigare – med eller utan riskfaktorer – samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer eller som vårdats eller fått behandling på sjukhus de senaste 12 månaderna boka tid för vaccination mot covid-19. Personer födda 1961 eller tidigare – med eller utan riskfaktorer – ska vaccinera sig på en vaccinationsmottagning medan övriga riskgrupper kontaktas av sin vårdgivare.

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19 i Norrtälje kommun

Sjukdomsfall/10000 invånare 33
Sjukdomsfall 208
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare 599
Sjukdomsfall totalt 3750

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 932 076 varav 221 251 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 22 april 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 22 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Region Stockholm inleder vaccinering i fas 3

Nästan en vecka före tidplan inleder Region Stockholm vaccineringen i fas 3. Med start idag den 21 april kan personer födda 1961 och tidigare – med eller utan riskfaktorer – samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer eller som vårdats eller fått behandling på sjukhus de senaste 12 månaderna boka tid för vaccination mot covid-19. Personer födda 1961 eller tidigare – med eller utan riskfaktorer – ska vaccinera sig på en vaccinationsmottagning medan övriga riskgrupper kontaktas av sin vårdgivare.

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19 i Norrtälje kommun

Sjukdomsfall/10000 invånare 33
Sjukdomsfall 208
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare 599
Sjukdomsfall totalt 3750

 Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 932 076 varav 221 251 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 22 april 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 20 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Rekommendation om åldersgräns på 65 år för AstraZenecas vaccin kvarstår

Folkhälsomyndighetens nya bedömning görs utifrån underlag från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och i samråd med Läkemedelsverket. Mot bakgrund av den mycket sällsynta, men allvarliga biverkan som finns rapporterad efter vaccination med Vaxzevria, bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccinet tillsvidare inte kan rekommenderas generellt för personer som är yngre än 65 år.

Samtidigt bedömer både Folkhälsomyndigheten och EMA att Vaxzevria är effektivt för att förebygga covid-19 och minska svår sjukdom och dödsfall. För personer som är 65 år eller äldre bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccinet kan rekommenderas även i fortsättningen.

Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller tills vidare och kan komma att ändras när mer data tillkommer. Studier pågår som gäller immunsvar efter så kallade blandade scheman, där inledande och uppföljande doser ges med olika vaccintyper. Utfallet av dessa studier, samt pandemins utveckling, kommer att bli vägledande för om rekommendationen bör ändras.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 916 830 varav 218 109 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 20 april 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 19 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Lägesbild - covid-19 Norrtälje sjukhus, Tiohundra

Norrtälje sjukhus och övriga verksamheter i Tiohundra arbetar i förstärkningsläge sedan torsdagen den 8 april.

– Medskick från Peter Graf, VD Tiohundra AB, ”behovet av sjukvård för covid-19 fortsätter att vara stort i vår region. Norrtälje sjukhus har ett ständigt inflöde av patienter med konstaterad eller misstänkt covid-19, samtidigt som vi avlastar andra sjukhus genom att ta emot patienter i behov av intensivvård. Sjukhuset har just nu ett relativt bra vårdplatsläge totalt sett men den ökning av antalet smittade vi sett i Norrtälje kommun de senaste veckorna är oroande”.

Läget i sjukvården 19 april

 • Måndagen den 19 april vårdas 15 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
 • Fyra patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen (alla från annat sjukhus).

Läs hela lägesuppdateringen från Tiohundra här

 Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 900 138 varav 214 510 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 16 april 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 16 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Vaccinationsstatus 16 april i Norrtälje kommun

Den här veckan har vårdcentralerna börjat boka in vaccinationstider för personer födda 1956 och tidigare. Nu har regionen också öppnat tidbokningen för personer 65-plus vid de vaccinationsmottagningar som regionen har öppnat runtom i länet. En av dessa mottagningar finns i Norrtälje. Tidbokning sker via appen Alltid Öppet.

Maria Johansson, förbundsdirektör på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje konstaterar att: ”För närvarande har regionen god vaccintillgång och vaccinationerna i Norrtälje löper nu på i en god takt. 20 procent av invånarna över 18 år har hittills blivit vaccinerade med dos 1 och 10 procent har fått både dos 1 och 2”.

Vaccinationsläget i Norrtälje kommun för vecka 14

 • Fått dos 1: 20, 44 procent – 10 629 personer
 • Fått dos 2: 10,59 procent –    5 507 personer

Källa: FoHM, statistik 15 april gäller personer 18 år och äldre

Här kan du läsa mer om vaccinationsstatusen i Norrtälje kommun 

Anpassade rekommendationer efter vaccination

På särskilda boenden och inom hemtjänsten är vaccinationstäckningen nu god. Även äldre utanför dessa miljöer har också fått sin första dos. Samtidigt fortsätter smittspridningen på en hög nivå med belastning på vård och omsorg. Anpassningen av råd och rekommendationer bygger därför på en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna, och nyttan för de som berörs. Anpassningar av åtgärder efter vaccination kommer därför att ske stegvis.

Läs mer om de anpassade rekommendationerna efter vaccin här

 Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 900 138 varav 214 510 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 16 april 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 15 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

 

15 april: Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Vaccinationen för personer som är 65 år eller äldre fortsätter. Tiohundras vårdcentraler ger 2 200 personer första dosen vaccin den här veckan. Sjukvården i regionen är fortsatt mycket hårt belastad, och intensivvården på Norrtälje sjukhus fortsätter att avlasta övriga sjukhus.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 14 har 174 personer i Norrtälje kommun testat positivt för covid-19. Det är en fortsatt ökning jämfört med föregående vecka.

Norrtälje sjukhus och övriga verksamheter i Tiohundra arbetar i förstärkningsläge sedan torsdagen den 8 april.

Läget i sjukvården

 • Torsdagen den 15 april vårdas 12 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
 • Sju patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen (alla från andra sjukhus).
 • Totalt 295 patienter med covid-19 har vårdats på Norrtälje sjukhus (registrerade utskrivningar till och med 12 april).

Läget i Tiohundras övriga verksamheter

Tiohundras äldreboenden, LSS-boenden, samt socialpsykiatrins boenden är fria från smitta. Hemtjänsten rapporterar en smittad kund.

Läs mer på Tiohundras hemsida.

Smittspridningen i skolan återspeglar ökningen av covid-19 i samhället

I en ny rapport presenterar Folkhälsomyndigheten det aktuella kunskapsläget om smittspridningen av covid-19 bland barn och unga. Den epidemiologiska övervakningen visar att antalet fall av covid-19 i Sverige ökar generellt, även bland yngre personer. Detta kan delvis förklaras med att testningen bland barn och unga har ökat. Sannolikt har också spridningen att den nya virusvarianten B 1.1.7 betydelse. Virusvarianten upptäcktes först i Storbritannien och är mer smittsam i alla åldersgrupper.

I takt med den ökade testningen blir också kunskapen större om barns mottaglighet för viruset SARS-CoV-2 och dess varianter, som orsakar covid-19. Små barn är mindre mottagliga för viruset än äldre barn, och tonåringar är mindre mottagliga än vuxna.

Spridningen av viruset förekommer även i skolmiljö, men skolmiljön driver inte smittspridningen utan följer den allmänna smittspridningen i samhället. Det nuvarande globala och nationella kunskapsläget visar att nedstängningar av skolor och distansundervisning inte har haft mätbara effekter på samhällsspridningen.

I syfte att snabbare kunna stoppa smittspridning och förhindra utbrott kommer Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning, inom kort att uppdaterats med ett avsnitt om smittspårning bland elever i skola och fritidsmiljö, där även asymtomatiska nära kontakter till bekräftade fall rekommenderas provtagning i vissa situationer. Symtomfria barn- och ungdomar kan fortsätta gå till skolan i väntan på provsvar men rekommenderas att avstå fritidsaktiviteter. Däremot gäller fortsatt att man ska stanna hemma även från skolan när någon i ens familj har covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 892 480 varav 212 766 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 15 april 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 14 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Janssens vaccin pausas i väntan på utredning från EMA

Den amerikanska tillverkaren har pausat leveranserna av Janssens vaccin till Europa. Hittills har 31 000 doser anlänt till Sverige, men inga har distribuerats för vaccination. Folkhälsomyndigheten inväntar nu resultatet från EMA:s säkerhetsutredning av Janssens vaccin för att se om det finns några kopplingar mellan misstänkta biverkningar och vaccinet. Fram till dess är rekommendationen att inte använda vaccindoserna.

I dagsläget kan Folkhälsomyndigheten inte ge någon exakt prognos för när beskedet om Janssens vaccin kommer. Sedan tidigare utreder Folkhälsomyndigheten ifall den rekommenderade åldersgränsen för vaccination med AstraZenecas vaccin ska ligga fast på 65 år. Besked om detta kommer inom kort. Rekommendationerna omfattar även vad som gäller för personer under 65 år som redan fått en dos av vaccinet.

Läs mer om utredningen av Janssens vaccin här

Nu kan du född 1956 eller tidigare boka vaccinationstid

Vårdcentralerna i Norrtälje kommun vaccinerar nu personer födda 1947 – 1951 och har börjat boka tider för personer födda 1952 – 1956. Vaccinationerna kan ske vid den vårdcentral där man är listad. I dagsläget kan den som är 70-plus också boka tid vid någon av de nio vaccinationsmottagningar som Region Stockholm har startat runtom i länet, varav en i Norrtälje. Det gör man via appen Alltid Öppet. Inom kort öppnar bokningen för den som är 65-plus.

Här kan du läsa mer vad som gäller för tidsbokning hos de som vaccinerar

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 885 385 varav 211 199 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 14 april 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 13 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Nu kan alla över 65 år boka vaccination

Bokningen är öppen för alla som är födda år 1956 eller tidigare.

Är du listad på någon av Tiohundras vårdcentraler (Blidö, Bergshamra, Hallstavik, Norrtälje norra, Norrtälje södra och Väddö) kan du boka tid genom att ringa vaccinbokningen på telefonnummer: 0176–328 200.

Du kan också boka tid digitalt på 1177.se. Du behöver då först ladda ner appen Alltid öppet och så måste du ha Mobilt BankID.

Region Stockholm öppnar fem nya vaccinationsmottagningar

Region Stockholm går nu vidare med vaccineringen i fas 2 och öppnar vaccinationsmottagningar på fem nya platser i länet. Avtal sluts också med nya vaccinatörer. Genom avtalen vässas vaccinationskapaciteten ytterligare samtidigt som tillgängligheten till vaccination ökar. De nya mottagningarna kompletterar vårdcentralerna, som fortsatt är navet i vaccineringen.

Vaccinationerna mot covid-19 i fas 2 fortsätter i hög takt och under veckan öppnade Region Stockholm vaccineringen även för gruppen som är född 1951 eller tidigare. För att ytterligare öka takten öppnar i nästa vecka fem nya vaccinationsmottagningar som ska drivas av olika vaccinatörer – Vaccindirekt, Doktor24, VKS Healthcare, Prosalus och Werlabs.

Mottagningarna kommer att finnas i Haninge, Johanneshov, Norrtälje, Kista och Odenplan och tiderna är tillgängliga via appen Alltid Öppet, där det behövs Bank-id eller Freja e-id plus för att boka tid. Det går också att kontakta vårdcentralen där man är listad för att boka tid för vaccination. Mer information om vaccinationerna finns på 1177.se.

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 876 606 varav 208 810 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 13 april 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 12 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd 

Lägesuppdatering om covid-19 från Norrtälje sjukhus och Tiohundra AB

Norrtälje sjukhus och övriga verksamheter i Tiohundra arbetar i förstärkningsläge sedan torsdagen den 8 april. De ordinarie lägesrapporterna kompletteras med en kortare uppdatering varje måndag.

Läget i sjukvården

 • Måndagen den 12 april vårdas 17 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
 • 5 patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen (varav 4 från annat sjukhus).

Medskick från Tiohundras VD Peter Graf:  ”Intensivvården i Region Stockholm är mycket hårt belastad just nu. Tack vare alla uthålliga och lösningsfokuserade medarbetare och chefer på Norrtälje sjukhus har vi de senaste veckorna kunnat ta emot flera intensivvårdspatienter från andra sjukhus i regionen, trots att vi samtidigt har ett stort inflöde av covidpatienter och andra akut sjuka från vår egen kommun. Vaccinationstakten ökar nu, vilket är mycket glädjande. Nu behöver vi alla hålla ut lite till och hjälpa sjukvården under de kritiska veckor vi har framför oss.”

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 857 401 varav 198 469 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 9 april 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 9 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Vaccinationsstatus:
Nu vaccineras 75-79-åringar

Nu pågår vaccinationerna av personer födda 1942 – 1946. Snart inleder vårdcentralerna i Norrtälje vaccinationer av personer födda 1947 – 1951. Det går också att boka tid för den som är 70-plus via appen Alltid öppet vid fyra vaccinationsmottagningar i Stockholms län.

Vaccinationsläget i Norrtälje kommun för vecka 13 enligt Folkhälsomyndighetens statistik den 8 april för personer 18 år och äldre

 • Fått dos 1: 18,57 procent – 9 657 personer
 • Fått dos 2: 9,53 procent – 4 955 personer

— Vaccinationerna löper på, snart har nästan 10 000 personer i Norrtälje fått sin första dos. Tillgången till vaccin har hela tiden varit den stora flaskhalsen när det gäller vaccinationstakten, men just nu är tillgången till vaccin god i regionen. Vi är klara med vaccinationerna i fas 1 och har tagit fram rutiner tillsammans med verksamheterna för att löpande kunna vaccinera nytillkomna i dessa grupper, säger Maria Johansson, förbundsdirektör på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Läs mer om vaccinationsläget i kommunen

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 857 401 varav 198 469 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 9 april 2021 klockan 14.00.

Dagens nulägesbild 8 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Veckolägesrapport från Norrtälje sjukhus, Tiohundra

Behovet av sjukhusvård för covid-19 är fortsatt stort i hela regionen, och smittspridningen fortsätter att öka. Norrtälje sjukhus och Tiohundra övergår därför till förstärkningsläge från och med idag den 8 april. 

Tiohundras VD Peter Graf ser ett ökat behov av sjukhusvård både för covid-19 och andra akuta åkommor. Antalet smittade fortsätter dessvärre också att öka. I Norrtälje har vi den senaste tiden haft ett bättre läge än i regionen som helhet, men vi ser nu att smitt-spridningen ökar även här, samtidigt som det är hög beläggning på våra vårdavdelningar. Belastningen är fortsatt hög inom intensivvården i hela Region Stockholm, och Norrtälje sjukhus har sedan en vecka tillbaka mer än fördubblat IVA-kapaciteten för att kunna avlasta övriga sjukhus i regionen.

 • Torsdagen den 8 april vårdas 16 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
 • Sex patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen.(Varav fyra från annat sjukhus).

Läs hela vecklägesrapporten från Tiohundra här

Tidsbokningen har öppnat för dig född 1947-51

På torsdagen öppnade tidsbokningen för personer födda 1947-51 i Stockholms län, där fyra vaccinationsmottagningar i ett första steg har öppnat. Successivt kommer fler mottagningar att ta emot bokade besök.

Under vecka 15 kommer denna åldersgrupp i Norrtälje kommun att få ett brev från Region Stockholm hem i brevlådan. Där finns information om hur du som tillhör åldersgruppen kan boka tid för vaccination vid din lokala vårdcentral.

Läs mer på 1177.se

Påsklov med coronasäkra aktiviteter

Under vecka 14 är det påsklov i Norrtälje kommun, och liksom under tidigare skollov bjuder kommunen på en rad roliga aktiviteter för de lovlediga barnen. Med hänsyn till rådande pandemiläge äger de flesta aktiviteter rum på distans.
En aktivitet som kan passa lovlediga barn är den "hålla avstånd"-tävling som lanserades av kommunen inför lovet. Tävlingen är öppen under hela påsklovsveckan, missa inte att tipsa barnen om detta.

10 presentkort från Norrtälje Handelsstad à 300 kronor ligger i prispotten. Presentkorten kan nyttjas hos företag som listas på norrtaljehandelsstad.se

Här finner du mer information om hur tävlingen går till

Här kan du läsa mer om påsklovet och de aktuella aktiviteterna

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 849 629 varav 203 085 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 8 april 2021 klockan 14.00.

Dagens nulägesbild 7 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Påsklov med coronasäkra aktiviteter

Under vecka 14 är det påsklov i Norrtälje kommun, och liksom under tidigare skollov bjuder kommunen på en rad roliga aktiviteter för de lovlediga barnen. Med hänsyn till rådande pandemiläge äger de flesta aktiviteter rum på distans.
En aktivitet som kan passa lovlediga barn är den "hålla avstånd"-tävling som lanserades av kommunen inför lovet. Tävlingen är öppen under hela påsklovsveckan, missa inte att tipsa barnen om detta.

10 presentkort från Norrtälje Handelsstad á 300 kronor ligger i prispotten. Presentkorten kan nyttjas hos företag som listas på norrtaljehandelsstad.se

Här finner du mer information om hur tävlingen går till

Här kan du läsa mer om påsklovet och de aktuella aktiviteterna

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 841 807 varav 201 615 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 7 april 2021 klockan 14.00.

Dagens nulägesbild 6 april 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Påsklov med coronasäkra aktiviteter

Under vecka 14 är det påsklov i Norrtälje kommun, och liksom under tidigare skollov bjuder kommunen på en rad roliga aktiviteter för de lovlediga barnen. Med hänsyn till rådande pandemiläge äger de flesta aktiviteter rum på distans.
En aktivitet som kan passa lovlediga barn är den "hålla avstånd"-tävling som lanserades av kommunen inför lovet. Tävlingen är öppen under hela påsklovsveckan, missa inte att tipsa barnen om detta.

10 presentkort från Norrtälje Handelsstad á 300 kronor ligger i prispotten. Presentkorten kan nyttjas hos företag som listas på norrtaljehandelsstad.se

Här finner du mer information om hur tävlingen går till

Här kan du läsa mer om påsklovet och de aktuella aktiviteterna

Budgetförslag kan ge extra coronastöd

Regeringen föreslår en rad åtgärder för att fortsätta bekämpa smittspridningen av covid-19 och hantera dess effekter. Extra medel tillförs kommuner och regioner för åtgärder inom hälso- och sjukvården bland annat när det gäller vaccinationer, testning och smittspårning. Medel anslås också för uppföljning av hur den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen efterlevs.

Dessutom vill regeringen förlänga ersättningen för karensavdrag och ersättningen till egenföretagare för de 14 första karensdagarna. Syftet är att människor vid sjukdom stannar hemma och på så vis begränsar risken för smittspridning.

Läs mer om förslaget om extra medel till regionerna och kommunerna på regeringens hemsida.

Läs mer om förslaget kring förlängda åtgärder i socialförsäkringen på regeringens hemsida

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 834 993 varav 199 728 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 6 april 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 31 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Glad påsk!

Påsken är här och många längtar efter att träffas runt påskmaten. Förra året blev inte som vanligt och det blir inte den här påsken heller. Vi behöver tillsammans hålla ut ett tag till genom att följa råden nedan:

 • Res smittsäkert i påsk
 • Ät och umgås bara med dem du brukar träffa.
 • Hjälp handlarna att följa lagen genom att följa råden när du handlar.
 • Påskkärring? Låt kvasten vila även i år.

Tävling

Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd. Därför arrangerar vi nu en tävling där vi utmanar er att visa på ett påsk-inspirerat sätt hur långt två meter är. Ditt tävlingsbidrag ska vara antingen ett foto eller en film.

Vinster och vinnare

10 presentkort från Norrtälje Handelsstad á 300 kronor. Presentkorten kan nyttjas hos företag som listas på norrtaljehandelsstad.se

Här finner du mer information om hur tävlingen går till

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 804 886 varav 191 075 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 31 mars 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 30 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Få fall av covid-19 bland vaccinerade

Vaccinerna mot covid-19 ger ett gott skydd mot sjukdomen, meddelar Folkhälsomyndigheten. Av de hundratusentals som vaccinerats har omkring 200 testat positivt för covid-19 efter den andra dosen.

Totalt har över en miljon personer i Sverige vaccinerats med en dos och omkring 430 000 personer med två doser. Omkring 6 000 personer har hittills konstaterats ha covid-19 efter sin första vaccindos. Nästan 4 000 av dem testade positivt inom de första två veckorna efter den första dosen, det vill säga innan kroppen hunnit bygga upp ett skydd. Bara omkring 200 personer konstaterades ha smittats med covid-19 mer än två veckor efter den andra dosen. Detta motsvarar 0,07 procent av det totala antalet covid-19 fall sedan årsskiftet, och 0,06 procent av alla som vaccinerats med två doser.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Förslag: Inga lättnader av restriktioner i april

Den 17 februari 2021 remitterade regeringen promemorian Ändringar i begränsningsförordningen. Promemorian innehöll förslag om ändringar i förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Delar av förslaget berör sådana verksamheter och arrangemang som omfattas av ordningslagen. Bland annat föreslås att verksamheter och arrangemang som omfattas av ordningslagen ska begränsa antalet deltagare utifrån ett antal olika faktorer, och att stadigvarande tivolinöjen och marknader ska regleras särskilt.

Folkhälsomyndigheten föreslog tidigare att förordningsändringarna skulle träda ikraft den 11 april 2021. Eftersom smittspridningen nu ökar i de flesta regionerna, med en ökad belastning på hälso- och sjukvården som följd, bedömer Folkhälsomyndigheten dock att förändringarna nu inte är möjliga att genomföra.

Anledningen till detta är att göra det lättare för allmänheten följa att den viktigaste rekommendationen: att hålla avstånd. Förändringarna föreslås i stället skjutas fram till den 3 maj, under förutsättning att smittläget förbättrats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 796 445 varav 189 762 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 30 mars 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 29 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Tiohundra AB - Lägesuppdatering om covid-19

 Norrtälje sjukhus arbetar i stabsläge sedan torsdagen den 18 mars. De ordinarie lägesrapporterna kompletteras med en kortare uppdatering varje måndag.

Medskicka från Peter Graf, VD på Tiohundra:Förra veckan utökade vi antalet intensivvårdsplatser från tre till fem för att kunna ta hand om både egna patienter och vid behov hjälpa de andra sjukhusen i regionen. Vi ser också att det är inom intensivvården belastningen är som högst just nu, även om vårdplatsläget som helhet är bra på sjukhuset 

29 mars läget i sjukvården

 • 8 patienter vårdas i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
 • 3 patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen (varav en från annat sjukhus).

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 780 018 varav 185 885 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 26 mars 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 26 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Ny satsning ska stötta företagen

I ett tredje stödpaket för att hjälpa de lokala företagen har Norrtälje kommun beslutat att under 2021 betala alla serveringstillstånd för restauranger. Kommunen kommer dessutom inte ta ut avgift för uteserveringar och torghandel. I det nya coronapaketet för näringslivet ingår även en fortsättning av Företagsakuten och en marknadsföringsinsats av lokala företag under sommar- och semestersäsongen.

Den totala kostnaden för insatserna beräknas till cirka 1,2 miljoner kronor.

Läs mer om den nya företagssatsningen här

 

Vaccinationerna i fas 1 snart klara i kommunen

Huvuddelen av dem som ingår i fas 1 har nu fått sin första dos. Inom kort är också alla personer över 80 år vaccinerade med minst dos 1. Efter påsk beräknas vaccinationerna kunna inledas av personer som är 75 år och äldre, det vill säga födda 1946 eller tidigare. 

Vaccinationsläget för Norrtälje kommun för vecka 11 enligt Folkhälsomyndighetens statistik den 25 mars:

Fått dos 1: 13,44 procent – 6 987 personer

Fått dos 2: 8,08 procent – 4 201 personer

Läs mer om vaccinationsläget i kommunen här

 

Förskola håller stängt en vecka

Håsta förskola i Rimbo håller delvis stängt på inrådan från smittskydd Stockholm. Bakgrunden är att ett antal medarbetare bekräftats smittade av covid-19. För att förhindra fortsatt smittspridning kommer man fram till den 2 april endast ta emot barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Beslut om stängning har tagits av Jenny Nordström, förvaltningsdirektör, i samråd med nämndens ordförande, Robert Beronius och smittskydd Stockholm. Alla berörda vårdnadshavare blev informerade om läget på torsdagen.

 

SKR: Dyster prognos för vaccindoserna

Vid en presskonferens på fredagen meddelade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att den förväntade leveransen av antalet vaccindoser skrivs ned med en miljon, jämfört med de tidigare prognoserna. Den nya siffran för beräknat antal doser under första halvåret är nu nere i totalt 10,9 miljoner. Juni är den månad då flest doser kommer att levereras, enligt SKR.

Läs mer här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 780 018 varav 185 885 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 26 mars 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 25 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Fortsatt distansundervisning på Rodengymnasiet även efter påsklovet

Idag meddelade Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om fjärr- och distansundervisningen inte kommer förlängas efter den 1 april 2021.

Rodengymnasiet kommer dock fortsätt med växelvis distans även efter påsklovet med hänvisning till den i dagsläget ökande smittspridningen i regionen.

Rodengymnasiets rektor beslutar inom ramen för beslutet om utbildningens upplägg och utformning. En eventuell återgång till närundervisning, alltså med fler elever på plats i skolan, kan ske beroende på smittspridningens utveckling och då succesivt och i samverkan med barn- och utbildningskontorets ledning.

Utbildningsnämndens presidium beslutade den 10 februari att införa växelvis fjärr/distansundervisning skulle bedrivas fram till 1 april. Utbildningsnämndens ordförande beslutar nu alltså att förlänga detta beslut för att förhindra trängsel och minska risken för smittspridning i Rodengymnasiets lokaler.

Läs mer på Norrtälje kommuns hemsida.

Vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin kan fortsätta för personer som är 65 år och äldre

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har slagit fast att nyttan med vaccinet från Astra Zeneca är större än riskerna. Det går dock inte att utesluta att vissa sällsynta fall av allvarliga biverkningar kan ha koppling till vaccinet. Dessa misstänkta fall har dock hittills enbart rapporterats bland yngre personer, inte hos någon som är över 65 enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och svenska Läkemedelsverket.

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att rekommendera landets regioner fortsatt paus för användandet av Astra Zenecas vaccin bland personer under 65 år, tills vidare och i avvaktan på mer data kring säkerheten för de åldrarna. Däremot kan arbetet med att vaccinera personer som är 65 år och äldre återupptas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 773 690 varav 184 509 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 25 mars 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 24 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Särskilda reseregler för danskar och norrmän tas bort

Regeringen förlänger både inreseförbudet till Sverige från länder utanför EES och kravet på negativt covidtest från EES-länder till och med 31 maj. Samtidigt slopas de särskilda inresereglerna för Danmark, Norge och Storbritannien. Därefter omfattas Danmark och Norge av samma regler som övriga EES-länder och Storbritannien av samma regler som länder utanför EES.

Du som reser till Sverige från ett annat EES-land tillåts resa in om du kan uppvisa bevis på ett negativt covid-19 test som är högst 48 timmar gammalt. Inreseförbud gäller för resor från länder utanför EES och Storbritannien. Undantag görs för bland annat utländska medborgare som är bosatta i Sverige, de som har uppehållstillstånd eller har familjeskäl. Är du svensk medborgare så berörs inte av inreserestriktionerna.  

Läs mer om resereglerna på regeringens hemsida här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 765 984 varav 182 675 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 24 mars 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 23 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Provtagning av nära kontakter vid covid-19

Sedan tidigare rekommenderas alltid testning av personer med symtom på covid-19. Vid smittspårning informeras kontakterna om att vara uppmärksamma på symtom, vid symtom stanna hemma och beställa test om symtomen varar mer än 24 timmar. Dessutom rekommenderas man som kontakt att ha så få fysiska kontakter som möjligt under inkubationstiden (14 dagar efter exposition), arbeta hemma om möjligt, samt avstå fritidsaktiviteter.

Provtagning av asymtomatiska personer i smittspårning har hittills endast rekommenderats för hushållskontakter och i vissa situationer inom vård och omsorg enligt särskilda riktlinjer.

Nu införs rekommendation om testning av alla nära kontakter i en smittspårning, även de som inte har några symtom. De som träffat indexpatienten då denne var smittsam och varit inom 2 meters avstånd i minst 15 minuter rekommenderas provtagning när de får kännedom om att de kan ha utsatts för smitta. Om mindre än fyra dagar förflutit från det att personen exponerades när första provet tas rekommenderas ett nytt prov när 5 dagar gått efter exposition. I praktiken blir det oftast aktuellt med endast ett prov. Om mer än 7 dagar gått efter exposition när kontakten blir informerad rekommenderas ingen provtagning av symtomfria personer. De som inte har symtom och går i skolan eller har arbete som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen får gå till skola eller arbete i väntan på provsvar. Alla som får symtom (även om tidigare prov tagits och var negativt) rekommenderas att stanna hemma och om symtomen varar mer än 24 timmar ska de beställa test.

Läs mer på Vårdgivarguidens hemsida.

Nya restriktioner för nöjesparker och museer

Från och med den 25 mars införs nya restriktioner för museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar. Syftet är att minska risken för spridning av covid-19.

I korthet ska anläggningarna från och med den 25 mars:

 • Beräkna ett maximalt antal samtidiga besökare och se till att inte fler vistas inom verksamhetens område.
 • Säkerställa att personalen får information om hygienåtgärder och erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handesinfektion.
 • De verksamheter som har attraktioner, som till exempel en karusell, ska vidta åtgärder för att minska trängseln i och i anslutning till attraktionerna.

Läs mer på Krisinformations hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 758 335 varav 180 474 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 23 mars 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 22 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Lägesuppdatering om covid-19 – Tiohundra AB

Norrtälje sjukhus och övriga verksamheter i Tiohundra arbetar i stabsläge sedan torsdagen den 18 mars.

Just nu är sjukhusets plats- och bemanningsläge glädjande nog bra, men vi vet att det kan ändras snabbt. Läget i regionen som helhet är fortsatt mycket ansträngt, och vi har en nära samverkan med övriga akutsjukhus för att kunna avlasta vid behov. Förra veckan vårdades till exempel en IVA-patient från ett annat sjukhus hos oss. Tidigare har också Norrtälje sjukhus fått avlastning när vi haft det extra tufft, säger Tiohundras VD Peter Graf.

Läget i sjukvården

 • Måndagen den 22 mars vårdas 9 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
 • 2 patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen.

Lägesuppdateringen är också publicerad på intranätet och tiohundra.se:

Region Stockholms nulägesrapport

”Helgen har varit ansträngd med fler patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård. Det är mycket oroande att även behovet av intensivvård nu ökar. Vi har gått från 54 för en vecka sedan till 77 patienter idag. Det är över 40 procents ökning på en vecka. Att få intensivvård innebär att patienten är allvarligt sjuk och kämpar för sitt liv. Vårdens medarbetare ger alla patienter bästa möjliga omhändertagande men det är tungt för medarbetare när vårdbehoven nu ökar för tredje gången. Jag förstår om man som invånare är trött på att fortsätta isolera sig och hålla avstånd - men det är enda sättet att minska smittökningen och behovet av sjukhusvård”, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Dagsläget 22 mars

 • Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 179 798
 • Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 966

Nu vårdas

 • 77 patienter med covid-19 i intensivvård
 • 409 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
 • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 486 patienter

Läs Region Stockholms hela nulägesrapport här

Ny studie mäter förekomsten av antikroppar mot viruset som orsakar
covid-19

Folkhälsomyndigheten genomför under vecka 17 en studie för att mäta hur många som har antikroppar mot viruset som orsakar covid-19 i Sverige. Inbjudan att delta skickas under den här veckan ut till cirka 4 500 personer där de flesta tidigare har deltagit i nationella undersökningar av pågående covid-19-infektion. Endast inbjudna personer kan anmäla sig till studien och det är helt frivilligt att delta.

Syftet med studien är att få en djupare kunskap om smittspridningen i befolkningen och det immunsvar som väcks i kroppen efter infektionen. Studien är en av flera undersökningar som genomförs av Folkhälsomyndigheten för att få en övergripande bild av smittspridningen i landet. Resultaten från antikroppsstudien väntas vara klara i början av juni.

Läs mer om studien mot viruset som orsakar covid-19 här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 744 272 varav 177 379 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 19 mars 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 19 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Vaccinationsläget 19 mars

Den senaste veckan har vaccinationer skett parallellt mellan prioriterade grupper inom fas 1 och 2. Vaccinationerna av personer födda 1941 eller tidigare pågår sedan förra veckan och vårdcentralerna bokar in dessa tider.

 ”Lokalt fortsätter vi vaccinera utifrån den nationella och regionala prioriteringsordningen och den tilldelning av vaccin vi får, säger Maria Johansson, tf förbundsdirektör på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Vaccinationsläget för Norrtälje kommun vecka 10

 • Fått dos 1: 11,91 procent – 6 191 personer
 • Fått dos 2: 6,16 procent – 3 205 personer

Källa: Folkhälsomyndigheten 18 mars

Den 18 mars gick Norrtälje sjukhus upp i stabsläge på grund av ett ökat tryck av antalet patienter med bekräftat smitta. Många vårdcentraler hänvisar också patienter med symtom till särskilda luftvägsmottagningen vid sjukhuset.

” Det här är signaler vi måste ta på största allvar. Vi behöver göra allt vi kan för att bromsa pandemin och skydda varandra och de mest sårbara från att bli smittade av covid-19. Håll avstånd, undvik trängsel och nya sociala kontakter. Stanna hemma vid symtom och testa dig. Och vaccinera dig när det är din tur. Tillsammans minskar vi smittspridningen,” säger Maria Johansson

Läs mer om vaccinationsläget i Norrtälje kommun här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 744 272 varav 177 379 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 19 mars 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 18 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Allt fler behöver sjukhusvård för covid-19. Därför övergår Norrtälje sjukhus och övriga verksamheter inom Tiohundra till stabsläge från och med torsdagen den 18 mars. Vaccinationen av dem som är 80 år eller äldre pågår planenligt.
 
Enligt Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 10 har 75 personer i Norrtälje kommun testat positivt för covid-19. Det är i nivå med föregående vecka.

Läget i sjukvården

 • Torsdagen den 18 mars vårdas 14 patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus.
 • Tre patienter med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen.
 • Totalt 272 patienter med covid-19 har vårdats på Norrtälje sjukhus (registrerade utskrivningar till och med 15 mars).

Läs mer på Tiohundras hemsida.

Kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond berättar om läget i Norrtälje kommun

 

 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 738 537 varav 176 180 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 18 mars 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 17 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Information till dig som nyligen vaccinerat dig med Astra Zenecas vaccin

Den 16 mars beslutade Folkhälsomyndigheten att vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 ska pausas. Detta i avvaktan på besked från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, som utreder säkerhetsfrågor kring vaccinet. EMA utreder om dessa fall har en koppling till vaccinet eller inte. Inga sådana fall har rapporterats i Sverige. Besked från EMA väntas på torsdag. Då återkommer Folkhälsomyndigheten med information om hur vaccinationsarbetet kan fortsätta i Sverige.

Folkhälsomyndigheten har under tiden tagit fram information till dig som nyligen – de senaste 14 dagarna – vaccinerats med Astra Zenecas vaccin.

Får du inga eller lindriga biverkningar behöver du inte göra någonting. Övergående symtom som feber, trötthet eller smärta vid injektionsstället i överarmen är vanliga och väntade, och är tecken på att immunsystemet har aktiverats.

Får du däremot något av följande symtom kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att du har vaccinerat. Känner du dig akut sjuk kontakta direkt vården eller ring 112:

 • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
 • näsblödning som är svår att stoppa
 • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Känner du dig akut sjuk kontakta direkt vården eller ring 112.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens arbete med vaccinet samt information och råd här

Skyddsombudsstopp på Uppsala universitet

I går infördes ett skyddsombudsstopp på Uppsala universitet på grund av ökande coronasmitta. Den personal som möter studenter i sitt arbete, som exempelvis lokalvårdare och bibliotekarie, ska inte längre komma till jobbet. Skyddsstoppet pågår även i dag. Om parterna inte kan komma överens så kan campus stängas även för studenterna, det kan ske från och med imorgon. (UNT/Aftonbladet)

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 732 070 varav 174 528 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 17mars 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 16 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Astra Zenecas vaccin pausas

Folkhälsomyndigheten har bestämt att användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 ska pausas tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) och Läkemedelsverket undersöker misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos personer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Detta görs för att avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet.

Anledningen till utredningen är att försäkra sig om att vaccinet är säkert. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 725 289 varav 172 595 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 16 mars 2021 klockan 14.00.

Dagens nulägesbild 15 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Färre doser av Astra Zenecas vaccin väntas

I fredags kl. 18.00 uppdaterade FoHM via deras vaccinssamordnare informationen om ytterligare förändring i  antal vaccindoser som Sverige får ta del av under första och andra kvartalet. Under årets första kvartal är prognosen nu att regionerna totalt får cirka 739 000 doser i stället för cirka 1,1 miljoner. Under årets andra kvartal är prognosen att regionerna får 1,6 miljoner doser.

Samtidigt påpekar myndigheten att alla uppgifter om hur mycket vaccin som levereras respektive kvartal är prognoser som kan justeras både uppåt och nedåt. Samtliga länder i EU påverkas av Astra Zenecas förändrade prognoser.

Här kan du läsa mer om förändringen i antal doser som levereras till Sverige

Inom kort genomför ytterligare en nationell undersökning för att mäta förekomst av covid-19

Det är Folkhälsomyndigheten som genomför den nationella undersökningen, vilket är den sjätte i ordningen. Erbjudandet skickas under dagen ut till slumpvis utvalda personer Sverige. Myndighetens förhoppning är att omkring 8 000 personer väljer att delta i undersökningen som genomförs den 12–16 april. Resultaten väntas vara klara i slutet av april.

Läs mer om den nationella undersökningen samt ta del av tidigare resultat här.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 712 527 varav 169 005 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 12 mars 2021 klockan 14.00.

Dagens nulägesbild 12 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Färre doser av vaccin än väntat till Sverige

Astra Zenecas vaccinleverans halverades i går från 4,5 till 2,7 miljoner doser till Sverige under det första halvåret. I prognosen sjunker även antalet väntade doser från andra vaccintillverkare. Det gäller Moderna och Pfizer/Biontech. Den enda leveransprognosen som ligger kvar på samma nivå är nederländska Janssen.

Folkhälsomyndigheten har informerat regionerna via deras vaccinsamordnare om förändringen, som enligt bolagets uppgifter innebär.

”Det är beklagligt att vi får färre vaccindoser än vi hade räknat med. Det fördröjer naturligtvis arbetet med att erbjuda alla vuxna i Sverige skydd mot covid-19 även om det är för tidigt att säga om och hur tidsplanen påverkas”, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om den minskade leveransen av vaccin här

Fjärde vaccinet mot covid-19 godkänt

Den 11 mars, godkändes ett fjärde vaccin av EU-kommissionen för användning i EU, utöver de tre som redan används. Vaccin från företaget Janssen är nu godkänt för användning på personer över 18 år. Janssens vaccin ges i en dos, till skillnad från de tre tidigare vaccinerna som ges i två doser för att ge ett grundskydd mot covid-19.

”Det är välkommet med ännu ett säkert och effektiv vaccin som skyddar mot covid-19”, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om det godkända vaccinet mot covid-19 här

Vaccinationsläget i Norrtälje kommun 12 mars

Vaccinationerna i fas 2, det vill säga av personer födda 1941 eller tidigare har nu påbörjats. Den som bor i Norrtälje kommun, är 80 år eller äldre blir kontaktad av vårdcentralen där man är listad för tidbokning. Man behöver inte ringa själv för att boka tid.

”När vårdcentralen tar kontakt är det tryggt, säkert och smidigt för de äldre att få sin tid. Vårdcentralen meddelar bara att man nu har fått sin vaccinationstid. De ber aldrig om vare sig personnummer eller bank-id – det ska man aldrig lämna ut vid telefonsamtal,” säger Maria Johansson, tf förbundsdirektör på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

Vaccinationsläget för Norrtälje kommun vecka 9:

 • Fått dos 1: 9,99 procent – 5 193 personer
 • Fått dos 2: 5,12 procent – 2 662 personer

Källa: Folkhälsomyndigheten 

Här kan du finna mer information om vaccinations- och smittläget i Norrtälje kommun

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 712 527 varav 169 005 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 12 mars 2021 klockan 14.00.

Dagens nulägesbild 11 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Förslag på nya åtgärder mot covid-19 inom flera verksamheter

Från och med den 11 mars får Folkhälsomyndigheten ta fram föreskrifter för museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar. Därför föreslår myndigheten nya åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 i sådan verksamhet. Förslaget skickas nu på remiss och avsikten är att nya regleringar ska träda i kraft den 25 mars.

Museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar måste enligt förslaget bland annat:

 • Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler inomhus eller inom ett anläggningsområde. För museer, konsthallar ska varje besökare eller kund kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Oavsett tillgänglig yta får antalet vara maximalt 500 personer. För nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar gäller att varje besökare ska kunna disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Det gäller både inomhus- och utomhusytor.
 • Säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder och erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • De verksamheter som har attraktioner, som till exempel berg-och-dalbanor och karuseller, ska vidta åtgärder för att minska trängseln i och i anslutning till attraktionerna.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Så ska vaccineringen av transplanterade och dialyspatienter genomföras

Enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning ingår grupperna transplanterade och dialyspatienter i fas 2, som Region Stockholm just nu vaccinerar i. Nu är det klart att Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyd sjukhus ska ansvara för huvuddelen av dessa patienter. 

Utöver gruppen ska även deras hushållskontakter vaccineras, alltså de som bor på samma adress. Den vaccinationen kommer att ske antigen i samband med patientens vaccination eller genom att personerna i hushållet hänvisas med förtur till primärvården. Dessa personer kan komma att erbjudas annan vaccinsort, vilket ger en snabbare vaccinationstakt.

Personer som genomgått transplantation eller genomgår dialys kommer alltså att kontaktas av Karolinska Universitetssjukhuset eller Danderyds sjukhus för vaccination.

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 707 192 varav 167 731 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten den 11 mars 2021 klockan 14.00.

Dagens nulägesbild 10 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Motionssim för dig med rehabiliterings- eller habiliteringsbehov

Med anledning av rådande coronapandemi och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har vi just nu kraftigt begränsat antal platser per bokningstillfälle. Antal bokningsbara platser per tillfälle anges vid bokning på respektive badhus. Bassängtiden är 45 minuter. Omklädning och dusch är 15 minuter före bassängtiden och 15 minuter efter. Det är av yttersta vikt att vara i tid och att hålla sig inom dessa tidsramar. Bastu är ej tillgänglig.

 

Boka och betala din plats via webben på norrtalje.se/bad eller kontakta det badhus du vill besöka. Du bokar din plats som ”dam” eller ”herr” för att undvika trängsel i omklädningsrum och duschutrymmen. Har du behov av flexomklädningsrum ber vi dig kontakta oss.

 

Läs mer om hur du bokar samt vad det kostar här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 695 975 varav 164 697 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten tisdagen den 9 mars 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 9 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Nya begränsningar av antalet besökare i affärer och på sportanläggningar

Högst 500 personer får samtidigt besöka varuhus, butiker, simhallar, gym och sportanläggningar. Detta enligt Folkhälsomyndigheten som infört nya begränsningar för att minska smittspridningen. Besökare i butiker och varuhus bör komma ensamma.

Maxantalet för den enskilda lokalen beräknas, som tidigare, med 10 kvadratmeter av lokalens yta per besökare.

Bestämmelserna gäller till och med den 11 april.

Läs mer på Krisinformations hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 695 975 varav 164 697 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten tisdagen den 9 mars 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 8 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

 Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 684 961varav 161 799 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten torsdagen den 5 mars 2021 klockan 16.00

Dagens nulägesbild 5 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

 Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Tf förbundsdirektör på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) Maria Johansson,  meddelar att : ”Vaccinationerna löper på väl i Norrtälje. Vi följer regionens tidplan för vaccinationsstart av de prioriterade grupperna och det innebär att vaccinationerna i fas 1 och 2 nu kommer att ske parallellt. Det är även glädjande att vi nu kan inleda vaccinationerna av de allra äldsta. Håll i, håll ut och håll avstånd i väntan på vaccinationerna. För att bromsa pandemin behöver vi alla följa de råd och rekommendationer som gäller.”

Vaccinationer - fas 1

 • Nu vaccineras personer med hemtjänst och hemsjukvård liksom personer på LSS-boende.
 • Inom kort startar vaccinationerna av personer födda 1941 eller tidigare, inledningsvis för de allra äldsta.
 • Vårdcentralerna vaccinerar även personer med hemtjänst och hemsjukvård samt make/maka och sambo.
 • Vaccinationerna av personer i bostad med särskild service enligt LSS är också igång.

Vaccinerade med dos 1 och dos 2
Per den 4 mars har 91,08 procent av invånarna över 18 år i Norrtälje kommun inte påbörjat sin vaccinering. 8,92 procent har fått minst dos 1. 4,92 procent har fått dos 2.

Vaccinationsläget för Norrtälje kommun vecka 8 enligt Folkhälsomyndighetens statistik:

 • Fått dos 1: 8,92 procent – 4 637 personer
 • Fått dos 2: 4,92 procent – 2 558 personer

Läs mer om vaccinationsstatusen i Norrtälje kommun här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 684 961varav 161 799 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten torsdagen den 5 mars 2021 klockan 16.00

Dagens nulägesbild 4 mars 2021

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Begränsat antal besökare i affärer

För att minska risken för trängsel i butiker och varuhus, och därmed minska risken för spridning av covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att begränsa antalet personer som samtidigt får vistas i en butik eller ett varuhus till 500.

Rekommendationen gäller från och med 6 mars fram till 11 april.

Sedan tidigare gäller regeln att butiken måste ha en yta på minst 10 kvadratmeter per person som släpps in. 

AstraZenecas vaccin rekommenderas för alla över 18 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla de tre vaccinerna mot covid-19 som är godkända i Sverige ska användas till alla åldersgrupper i befolkningen över 18 år. Nya data från Storbritannien bekräftar att Astra Zenecas vaccin har god skyddseffekt även för personer över 65 år.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Lägesrapport från TioHundra 

Vaccinationen mot covid-19 fortsätter så snart vi får nya leveranser. Personer som är 80 år eller äldre kommer att kontaktas av vårdcentralen för att få en tid. Norrtälje sjukhus har beredskap för en ökning i covidflödet, men har kunnat utföra angelägna planerade operationer. 

Läs mer på TioHundras webbplats.

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel vecka 8

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda.

Vecka 8

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 11
 • Sjukdomsfall: 67

Totalt i Norrtälje kommun

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 457
 • Sjukdomsfall: 2 862

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 680 130 varav 160 719 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten torsdagen den 4 mars 2021 klockan 16.00

Dagens nulägesbild 3 mars 2021

Stanna hemma ävenom du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Smittspridningen ökar igen i Region Stockholm

På onsdagen hade Region Stockholm pressträff om coronaläget i regionen, och där framgick bland annat att den nedåtgående trenden i antal smittade nu har brutits – och att kurvan nu börjar stiga igen.

Under presskonferensen upprepade Region Stockholm sitt budskap om att det är särskilt viktigt att fortsätta hålla avstånd i samband med sportlovstider. Inom några veckor kommer det att visa sig huruvida råd och rekommendationer har efterlevts.

Du kan se hela presskonferensen via Youtube här.

Torsdagen den 4 mars kommer uppdaterade siffror för Norrtälje kommun.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 675 292 varav 159 634 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten torsdagen den 3 mars 2021 klockan 16.00

Dagens nulägesbild 2 mars 2021

Stanna hemma ävenom du bara känner dig lite sjuk • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten • Arbeta hemifrån om det är möjligt • Vaccination: skydda dig själv och andra • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus • Umgås i en mindre krets, undvik nya kontakter • Sök vård om du behöver • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 669 113 varav 158 176 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten torsdagen den 2 mars 2021 klockan 16.00

Dagens nulägesbild 1 mars 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 657 309 varav 155 151 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten torsdagen den 26 februari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 26 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Vaccinationsläget fas 1 i Norrtälje kommun

Vaccinationerna i fas 1 fortsätter. Den här veckan startade vaccinationerna av personer med hemtjänst och hemsjukvård. Enligt regionens tidplan kan vaccinationerna för fas 2 starta vecka 11, då kan personer som är födda 1941 eller tidigare erbjudas vaccin.

Vaccinationsläget för Norrtälje kommun för vecka 7

 • Fått dos 1: 6,8 procent – 3 538 personer
 • Fått dos 2: 4,72 procent – 2 452 personer

Fas 1 pågår
Den här veckan startade vaccinationerna av personer med hemtjänst och hemsjukvård samt make/maka och sambo. Det handlar om cirka 1 600 personer  exklusive de personer de bor med.

Fas 2
Vaccinationerna planerar att inledas vecka 11, då personer 80 år och äldre

Region Stockholm håller nu på att ta fram ett adresserat utskick med information om vaccinationen till dig som är 65 år och äldre. Det är ett stort utskick som skickas i flera omgångar; först till de som är 80 år och äldre. Det går alltså inte att boka tid nu.

Läs mer om vaccinationsläget i Norrtälje kommun här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 657 309 varav 155 151 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten torsdagen den 26 februari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 25 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Lättnader för äldre som är vaccinerade

Äldre som har vaccinerats med två doser behöver nu inte vara lika försiktiga som innan när det gäller kontakter med andra enligt Folkhälsomyndigheten. Två veckor efter den andra vaccindosen kan den som är vaccinerad träffa symtomfria anhöriga och komma dem fysiskt nära.

Vid besök på särskilda boenden för äldre är det dock viktigt att både besökare, personal och den boende agerar för att skydda andra boende som inte är vaccinerade. Folkhälsomyndigheten påpekat att den som är vaccinerad behöver fortsätta att följa regler och rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Som exempelvis att stanna hemma och testa sig vid symtom, begränsa antalet kontakter och vara noga med handhygien.

Läs mer om lättnader på SÄBO på Folkhälsomyndighetens hemsida

Högstadieskolorna och gymnasiet i Norrtälje kommun inför fjärr- och distansundervisning veckan efter sportlovet

Alla högstadieelever i kommunala högstadieskolor och elever på Rodengymnasiet får full fjärr- och distansundervisning veckan efter sportlovet, 8 – 12 mars för att bryta eventuella smittkedjor som kan uppkomma i samband med lovet.

Region Stockholm och Smittskydd Stockholm har rekommenderat alla kommunala huvudmän i regionen att under vecka 10 bedriva undervisning genom fjärr- och distansstudier på heltid för att bryta eventuella smittkedjor som kan uppkomma under sportlovet vecka 9.

Läs mer om distansundervisningen veckan efter sportlovet här

Uppdaterad vägledning om antikroppstestning vid covid-19

Folkhälsomyndigheten uppdaterar nu 9Vägledning för antikroppspåvisning vid covid-19  och ger nya rekommendationer för användning av antikroppstester. Epidemiologiska undersökningar på grupp- eller befolkningsnivå behövs för att se hur många som utvecklat antikroppar efter genomgången covid-19 eller efter vaccination mot sjukdomen. Fortsatta studier av antikroppssvaret är viktiga för att få mer kunskap om hur länge skyddet mot covid-19 finns kvar.

Eftersom vi i dag vet att nästan alla utvecklar antikroppar, både efter genomgången covid-19 och efter vaccination, så är antikroppstestning på individnivå i de flesta fall av begränsat värde. När det finns misstanke om pågående covid-19 så gäller precis som tidigare att man testar sig vid symtom.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning kring antikroppstestning vid covid-19

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel vecka 7

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda.

Norrtälje kommun aktuell vecka 07

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 5
 • Sjukdomsfall: 34

Totalt i Norrtälje kommun

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 446
 • Sjukdomsfall: 2795

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 652 465 varav 154 218 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten torsdagen den 25 februari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 24 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Ytterligare åtgärder införs

På dagens presskonferens presenterade regeringen ytterligare åtgärder. Regeringen gör det möjligt för Folkhälsomyndigheten att, lokalt eller nationellt, begränsa öppettiderna för samtliga serveringsställen - det vill säga restauranger, barer och caféer, maxantalet för personer som får vara i butiker, gallerier och gym skärps ytterligare och de regionala smittskyddsläkarna har mandat att fatta nödvändiga beslut för vad som behövs i deras regioner. 

Norrtälje kommun uppdaterar med länk.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 647 470 varav 153 177 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten torsdagen den 24 februari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 23 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Nya regionala rekommendationer

Antalet konstaterade covid-19-fall har under den senaste veckan ökat med 27 procent, och med 24 procent veckan före. Därför har idag har smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund i samråd med länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten beslutat om nya regionala rekommendationer för att minska smittspridningen. Rekommendationerna gäller omgående fram till och med 22 mars.

Under sportlovet i vecka 9 träffar många släkt och/eller vänner utanför det närmaste hushållet. Därför rekommenderar smittskyddsläkaren högstadie- och gymnasieskolor att bedriva distans- eller fjärrundervisning under vecka 10 för att bryta eventuella smittkedjor.

Utöver det rekommenderar smittskyddsläkaren nu att engångsmunskydd alltid ska användas i kollektivtrafiken, samt i vissa inomhusmiljöer där man möter andra personer nära under längre tid.

Utifrån det nya aktuella läget bör man bara resa om man måste. Då sportlovet för regionen drar igång redan nästa vecka, är det sannolikt få som kommer att dra tillbaka sin resa.

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Årets sportlov blir annorlunda

Årets sportlov ser annorlunda ut på grund utav rådande coronapandemi. Badhusen håller stängt för allmänheten och är endast öppen för föreningar med barnverksamhet och simskolor. Biblioteken är stängda för icke bokade besök, men det går bra att boka för att läsa tidningen eller låna dator. Biblioteket har även take away, man kan boka böcker och hämta vid dörren. Fritidsgårdarna och ungdomshuset Verket är öppet för bokade aktiviteter och Mitt Lov erbjuder ett antal aktiviteter. Inomhusanläggningar är stängda för allmänheten och är endast öppet för föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet.

Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk. Norrtälje kommun följer utvecklingen och kommer att vidta åtgärder för de verksamheter som är öppna. Inslussning kommer ske på ett säkert sätt för att säkerställa att det inte uppstår risk för smittspridning.

Läs mer på kommunens hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 642 099 varav 151 647 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten torsdagen den 23 februari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 22 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Besöksförbudet på äldreboenden upphör – från 24 februari tillåtet genomföra säkra besök

Det tillfälliga lokala besöksförbudet på äldreboenden i Norrtälje kommun upphör från och med tisdag den 23 februari. Alla anhöriga som vill göra besök på ett äldreboende uppmanas att följa de rekommendationer och råd som finns för att kunna genomföra ett säkert besök och undvika smittspridning.. 

Information från Smittskydd Stockholm - så här blir ditt besök säkert:

 • Stanna hemma vid symtom på infektion - även milda symtom
 • Håll 2 meters avstånd så ofta du kan
 • Tvätta eller sprita händerna ofta
 • Använd munskydd under hela besöketBesöket sker i din närståendes lägenhet - inte i allmänna utrymmen
 • Kom högst 2 besökare vid samma tillfälle

Läs mer om besök på SÄBO i Norrtälje kommun

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 631 166 varav 149 331 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten torsdagen den 19 februari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 19 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

PCR-provtagning för inresande öppnar i Arlandas ankomsthall

Idag öppnade flera provtagningsbås i ankomsthallen terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport där svenska medborgare som bor i Stockholms län och personer med uppehållstillstånd kan testa sig kostnadsfritt direkt vid ankomst.det innebär att du kan testa dig direkt vid ankomst samt efter fem dagar och stanna hemma i sju dagar. Det är Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer för personer som varit utomlands. Det finns tre alternativ för att boka test efter ankomst från utlandet:

Alternativ 1
Provta dig direkt efter ankomst på Arlanda i ankomsthallen. Vid provtagningsstationen i ankomsthallen kan du också få hjälp med provtagningskit för provtagning på dag 5 efter inresa.

Alternativ 2
Boka test till hemmet

 1. Ladda ned och öppna appen ”Alltid öppet”
 2. Välj provtagning för vuxna
 3. Välj antingen ”Jag har varit utomlands eller ”Jag bor i samma hushåll som en person som varit utomlands nyligen”

Alternativ 3:
Om du saknar personnummer, har skyddad identitet eller saknar mobilt BankID eller tekniska möjligheter att boka provtagning kan du kontakta vårdcentralen så hjälper de dig.

Läs mer på Region Stockholms hemsida om hur du som bor i Stockholm kan testa dig direkt när du kommer till Sverige

Vaccinationsstatus i Norrtälje kommun

Vecka 8 startar vaccinationerna av personer som har hemtjänst och hemsjukvård i Norrtälje kommun. Även make, maka eller sambo ingår i den här prioriteringsgruppen.

KSON har givit företaget Prosalus, som driver Rimbo hälsocentral och Norrtälje hälsocentral, i uppdrag att fungera som centralt lager för att tillhandahålla vaccinet till samtliga vårdcentraler i kommunen för dessa vaccinationer. Initialt kommer Norrtälje kommun att få närmare 1 200 doser av vaccin mot covid-19.

Tillgången till vaccin är i dagsläget begränsad och ojämn, men man följer den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten och regionen fastställt. Aktuell prioriteringsordning och preliminär tidplan för vaccination finns på 1177.se, det går även att  ringa till 1177 Vårdguiden på telefon: 1177.

Läs mer om det lokala vaccinationsläget i Norrtälje kommun här

Så skyddar du dig mot vaccinbedrägerier

Just nu försöker bedragare utnyttja vaccineringen mot covid-19, uppger Polisen.  Ofta riktar de in sig på äldre och utsatta grupper. Bedragarna säger att de ringer från Folkhälsomyndigheten eller din region och att de vill boka en tid åt dig för vaccination mot covid-19. De kommer då kräva att du identifierar dig med bankdosa eller via mobilt bank-id, detta ska du absolut inte göra. Lägg på direkt om du får denna typ av samtal.

Även 1177 Vårdguiden varnar för bedragare som försöker komma över bankuppgifter eller ta betalt för vaccination. Nedan hittar du några tips om hur du kan skydda dig mot bedrägerier.

Så skyddar du dig mot telefonbedrägerier:

 • Använd aldrig bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som oväntat kontaktar dig.
 • Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon.
 • Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.
 • Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta informationen på nätet för att lura dig.
 • Om du drabbas av eller misstänker att du drabbats av bedrägeri, kontakta din bank omgående, polisanmäl och ta stöd av människor i din närhet.

Läs mer hos polisen om hur du skyddar dig mot telefonbedrägerier

Läs mer hos 1177 Vårdguiden om vad du ska tänka på om du får ett samtal från dem.  

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 631 166 varav 149 331 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten torsdagen den 19 februari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 18 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Fortsatta nationella restriktioner till följd av covid-19

Smittspridningen ligger fortsatt på en hög nivå och skiljer sig mellan regioner. Risken för större regionala utbrott är hög och det finns även en samhällsspridning av den brittiska varianten, som är mer smittsam. Vid en pressträff den 18 februari informerade regeringen om fortsatta restriktioner och rekommendationer.

Sportlovsveckorna får inte bli ett tillfälle för ökad smittspridning.  Om man gör en resa är det viktigt att resa och agera på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Det innebär bland annat att hålla avstånd, avstå från nya kontakter, undvika att besöka platser längs resans sträckning där det kan uppstå trängsel samt följa de regler som finns på plats.

Regeringen har riktat en uppmaning till regioner och kommuner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd. Denna uppmaning gäller till och med den 7 mars 2021. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd kan följas. Detta gäller även för unga i gymnasieåldern. Dessa aktiviteter är viktiga för ungas hälsa och välbefinnande.

Läs mer på regeringens hemsida.

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel vecka 6, 2021

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda.

Vecka 6

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 6
 • Sjukdomsfall: 40

Totalt i Norrtälje kommun

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 441
 • Sjukdomsfall: 2761

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 627 022 varav 148 324 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten tisdagen den 18 februari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 17 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Region Stockholm dagsläget 17 februari 2021

Sedan den 3 februari arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i stabsläge. Länets akutsjukhus har en fortsatt ansträngd situation med 270 patienter med covid-19 utöver patienter med övriga diagnoser i behov av akut och nödvändig sjukvård.  

- Just nu är vaccinationerna helt avgörande för att vi ska få ner smittspridningen, men de planerade vaccinleveranserna har ständigt minskat för varje ny prognos. Vi har god kapacitet att vaccinera och planerar utifrån de förutsättningar som vi nu känner till. Vi hoppas att leveranserna av vaccin ökar så att vi kan komma ikapp vår plan och att vi kan nå målet om att alla över 18 år och de under 18 år som är i riskgrupp ska erbjudas vaccin senast till halvårsskiftet. Men då krävs det snabba, tydliga och hållbara besked om leveranser av vaccin och att stora mängder inte kommer i sista minuten, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker och som frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården är pausad fram till och med 16 februari. Därefter kommer vårdgivarna successivt, och i mån av kapacitet, återstarta den vård som pausats.

Dagsläget den 17 februari

 • Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 146 379
 • Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 821

Nu vårdas

 • 36 patienter med covid-19 i intensivvård
 • 183 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
 • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 51 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

Läs mer på Region Stockholms hemsida.

Nya begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen

I dag presenterar regeringen nya initiativ med stöd av den tillfälliga pandemilagen för covid-19. Vid händelsen att smittläget kraftigt försämras ser regeringen behov av att möjliggöra nedstängning av olika verksamheter. Regeringen föreslår även vissa nya begränsningar för verksamheter som exempelvis djurparker och museum. Regeringen förbereder även förslag på ett nytt system för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ska möjliggöra mer träffsäkra regler när smittläget tillåter. 

Tidigare har regeringen förberett för nedstängning av varuhus och gallerior. Nu utvidgas förslaget till att omfatta samtliga handelsplatser, serviceinrättningar där det är svårt att hålla avstånd som till exempel frisörsalonger, gym, sport- och badanläggningar samt restauranger och andra serveringsställen.

Läs mer på regeringens hemsida här.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 622 102 varav 147 254 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten tisdagen den 17 februari 2021 klockan 14.00

 

Dagens nulägesbild 16 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Regionerna får merparten av statsbidraget för merkostnader till följd av covid-19

Nu är det klart hur mycket kommuner och regioner får i statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19 i den andra ansökningsomgången. Socialstyrelsen kommer att betala ut 8,5 miljarder kronor, varav cirka två tredjedelar till regionerna.

Extra personal, skyddsutrustning, och anpassning av lokaler. Det är de största utgiftsposterna när Socialstyrelsen nästa vecka börjar betala ut andra omgångens statsbidrag till kommuner och regioner för merkostnader som de haft 2020 i spåren av covid-19.

Det har funnits två tillfällen att ansöka om statsbidrag. Samtliga av landets regioner och kommuner ansökte under den andra omgången, som avsåg merkostnader som uppstått till och med november. Det ansökta beloppet uppgick till drygt 7,6 miljarder kronor och myndigheten har haft 10 miljarder att fördela.  

– Det betyder att alla kommuner och regioner har fått full ersättning för sina godkända kostnader, säger Linda Eldestrand, utredare på Socialstyrelsen.

Läs mer om statsbidragen på Socialstyrelsens hemsida.

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 617 869 varav 146 379 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten tisdagen den 16 februari 2021 klockan 14.00
Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 15 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

 

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 608 411 varav 144 522 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten onsdagen den 12 februari 2021 klockan 14.00
Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 12 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Kampanj som vägleder om vaccination

Nu inleder Region Stockholm en kampanj som vägleder länets invånare till 1177 Vårdguiden för att hitta svar på sina frågor om vaccination mot covid-19. Sidorna på 1177 kommer att byggas ut löpande med mer fakta och information kring vad som gäller. Kampanjen är också utformad så att den kan anpassas till den nationella kampanjen när den startar.

Läs mer om 1177 Vårdguidens kampanj

Omfattande vaccination i Norrtälje

Under de senaste dagarna har ingen bekräftad coronasmitta inom omsorgen i Norrtälje kommun upptäckts. En av orsakerna är att många äldre har vaccinerats mot covid-19. Norrtälje kommun ligger fortsatt högt i andelen vaccinerade invånare jämfört med länets övriga kommuner och stadsdelar. Totalt har drygt 5 procent av kommuninvånarna fått sin första dos covid-vaccin och drygt 1 procent sin andra dos.

Den 7 januari startade vaccinationerna vid äldreboenden. Alla som inledningsvis tackade ja till vaccination, 91 procent, har nu fått sin andra dos vaccin.

Den 15 januari startade parallellt vaccinationer av personalen inom vården och omsorgen. Initialt var 86 procent positiva till vaccination. Totalt har nu närmare 2 000 medarbetare blivit vaccinerade.

Den 13 januari startade vaccinationen av personal vid Norrtälje sjukhus. Personalen vaccineras utifrån regionens rekommendation för samtliga akutsjukhus.

Nästa steg i den första fasen är vaccination av personer med hemtjänst och hemsjukvård

Planering pågår för vaccination av personer från 18 år och äldre med omsorgsinsatser från hemtjänst, hemsjukvård (personer med enbart serviceinsatser som städ och inköp eller som enbart har trygghetslarm omfattas inte)  samt de boende i bostad med särskild service enligt LSS, personer med personlig assistent och vuxna som bor med dem. Vaccinationsstart beror på vaccintillgång, troligen succesiv start under februari.

Utifrån Folkhälsomyndighetens förändrade prioriteringsordning kommer personer som är 65 år eller äldre att omfattas i den andra fasen. Hög ålder är en riskfaktor, vilket innebär att de äldre prioriteras i vaccinationen. Det går ännu inte att boka tid. Region Stockholm förbereder ett adresserat utskick som kommer hem i brevlådan till alla länets invånare inklusive de som bor i Norrtälje kommun. I utskicket kommer det att finnas lokal information med kontaktuppgifter för att boka vaccination. Preliminär vaccinationsstart enligt regionen sker successivt från mitten av mars.

Läs mer om vaccinationsläget i Norrtälje kommun här

Brist på vaccin mot covid-19

Den viktigaste frågan just nu kring vaccinationerna mot covid-19, är vaccinbristen och de ständigt ändrade beskeden. Levereras inte vaccin går det inte att vaccinera. Därför måste nu de nationella myndigheterna driva på vaccinproducenterna för att få tydliga besked om vaccinleveranser så att Region Stockholm kan ge besked till vaccinatörer och invånare om när olika grupper kan vaccineras.

Vaccinationerna är det främsta vapnet mot att minska smittspridningen av covid-19. Därför är det angeläget att de görs metodiskt, snabbt och säkert. Men det kräver stabila förutsättningar för planeringen av vaccinationerna.

Just nu är de minskade leveranserna av vaccin ett stort problem för att få fart på vaccinationerna. Jag är övertygad om att staten och dess myndigheter arbetar aktivt på att ställa krav på vaccinproducenterna via EU. Nu måste vi se resultat, säger Magnus Thyberg som samordnar vaccinationerna inom Region Stockholm.

För februari månad har de utlovade leveranserna till Region Stockholm minskat med 74 procent. Från 567 000 doser till 149 000 doser. Vad utfallet blir är fortfarande oklart. På mindre tid än en månad från 8 januari till 4 februari har prognosen för februari månad skruvats ner med över 400 000 doser vaccin. Det innebär över 20 000 doser färre per dag om vårdgivarna i länet vaccinerar fem dagar i veckan.

Just nu ställer många frågor om när olika grupper kommer att erbjudas vaccin. För mars har prognosen också justerats kraftigt neråt med en minskning på 44 procent. För att kunna bemanna och i vissa fall hitta alternativa lokaler måste även länets vaccinatörer få tydliga besked.

Läs mer om bristen på vaccin mot covid-19 på Region Stockholms hemsida

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 608 411 varav 144 522 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten onsdagen den 12 februari 2021 klockan 14.00
Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 11 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Covid-19 vanligast bland yrkesgrupper inom vård och omsorg

Folkhälsomyndigheten har i en ny rapport undersökt förekomsten av covid-19 och IVA-vårdade på grund av covid-19, under förra året bland personer inom olika yrkeskategorier. Generellt visar resultatet att skillnaderna mellan olika yrkesgrupper inte är särskilt stora, och att de minskade under hösten när smittan spred sig i samhället. Samtidigt återfinns flest IVA-vårdade bland personer inom övriga yrken som har många kontakter med andra människor.

När det gäller skolpersonal har de enligt rapporten generellt inte någon högre risk för att smittas än personer inom övriga yrkesgrupper som har kontakt med många människor, exempelvis serviceyrken. De har heller inte någon ökad risk för att drabbas av allvarlig sjukdom vid covid-19.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rapport kring de vanligast drabbade av covi-19

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 604 577 varav 143 721 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten onsdagen den 11 februari 2021 klockan 14.00
Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 9 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Undvik nära kontakter i minst sju dagar om du varit utomlands

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du som är född 2014 eller tidigare direkt ska testa dig för covid-19 i samband med inresa och testa dig igen fem dagar efter ankomst. Du ska också stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar. De som arbetspendlar över den svenska gränsen rekommenderas att testa sig för covid-19 en gång i veckan.

Regeringen har samtidigt beslutat om att personer som är utländska medborgare och vill resa in i Sverige måste ha testat negativt för covid-19. Resenären måste kunna visa upp ett intyg vid gränsen som visar att resenären har testat negativt. Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter där det framgår hur intyget ska vara utformat. Det får ha gått max 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen. Följande typer av test för covid-19 är godkända: PCR-test, Antigentest och LAMP-test. Antigentest finns i form av snabbtester för pågående covid-19-infektion, och är vanligen det test som benämns snabbtest.

Följande uppgifter måste finnas på intyget för att det , ska vara giltigt:

 • Namnet på den som har testats
 • Tidpunkt för provtagningstillfället
 • Huruvida det test som utförts är ett antigentest, PCR-test eller LAMP-test
 • Testresultatet
 • Utfärdare av intyget

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om hur du ska göra när du reser in i Sverige

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 596 174 varav 142 206 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten onsdagen den 9 februari 2021 klockan 14.00
Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 8 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Slopat krav på läkarintyg för smittbärarpenning vid covid-19

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning med anledning av covid-19. Det krävs fortfarande att en läkare har fattat beslut om avstängning, enligt smittskyddslagen, för att ha rätt till ersättningen. I ansökan uppger du för vilken period du är avstängd. Undantaget från läkarintyg gäller när du ansöker om smittbärarpenning för dagar från och med 6 februari 2021. Det gäller även om du ansöker om smittbärarpenning om du har blivit avstängd från arbetet av en läkare eftersom du bor med någon som har testat positivt för covid-19.

Försäkringskassan det här gäller för smittbärarpenning vid covid-19

Umgås smittsäkert i naturen

Pandemin har fått allt fler att söka sig utomhus. Friluftsliv är bra för hälsan men tänk på att följa rekommendationerna. Håll avstånd och undvik platser där det kan bli trängsel

Naturvårdsverket om att ta hänsyn i naturen

Folkhälsomyndigheten om att planera för smittsäkra aktiviteter

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 588 062 varav 140 785 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten onsdagen den 5 februari 2021 klockan 14.00
Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 5 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Lättade restriktioner för fler ungdomar och barn

Från den 8 februari får barn och ungdomar födda 2002 och senare delta i aktiviteter och besöka kommunala lokaler, inom kultur- och fritidsområdet. Det innebär att den öppning av fritids- och idrottsaktiviteter som tidigare endast omfattat yngre barn nu utvidgas även till unga i gymnasieåldern.

De utökade lättnaderna innebär att fler barn och ungdomar får möjlighet att delta på aktiviteter inomhus i idrottslokaler, besöka badhus, fritidsgårdar, ungdomshus, kulturhus och övriga kommunala lokaler. Bakgrunden till beslutet är de lättnaderna som meddelades av regeringen på en presskonferens den 4 februari.

Läs mer om vad som gäller för dig som vill idrotta och ta del av kultur i Norrtälje kommun

Vaccinationerna fortsätter – tidplanen styrs dock av vaccinleveransen till regionen

En hög andel, drygt 5 procent av Norrtälje kommuns invånare över 18 år har nu fått den första dosen vaccin. Vaccinationerna fortsätter och de kommande veckorna ges den andra dosen vaccin till personer vid äldreboenden, meddelar Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

KSON ansvarar för det lokala vaccinationsarbetet i Norrtälje kommun. Utgångspunkten för arbetet är Region Stockholms planering och samordning. Det tas inte fram några egna  tidplaner lokalt, utan planeringen följer regionens preliminära tidplan som  beror  på tillgången till vaccin. Folkhälsomyndigheten tog den 4 februari fram en ny prioriteringsordning för vaccination. Den innebär bland annat att vaccinationerna i den andra fasen kommer omfatta personer som är 65 år och äldre. Regionens preliminära tidplan är vaccinationsstart under senare delen av februari.

Läs mer om den lokala vaccinationsplaneringen i Norrtälje här

Uppdaterad rekommendation om vilka som prioriteras för vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat Rekommendationen för prioritering av vaccination mot covid-19. Det gäller en förändring för personer som genomgått organtransplantation samt ett förtydligande kring prioritering i den tredje fasen. Personer som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter ska prioriteras för vaccination i fas 2. 

I den tredje fasen görs förtydliganden i rapporten avseende personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Avsikten med skrivningarna har aldrig varit att hela grupper av människor som anges ska prioriteras, snarare att det i dessa grupper finns individer som såväl löper ökad risk för att smittas såväl som utgör en smittorisk för andra. Och när det uppmärksammas exempelvis i socialtjänsten, bör dessa personer erbjudas vaccination. Folkhälsomyndigheten har dessutom valt att inte längre ge exempel på grupper som kan tänkas leva i socialt utsatta situationer. De exempel som gavs speglade endast en liten del av det spektrum av situationer som kan vara aktuella och kan därför komma att bli alltför styrande för hanteringen. 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendation kring prioritering för vaccination av covid-19 här

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 588 062 varav 140 785 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten onsdagen den 5 februari 2021 klockan 14.00
Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 4 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel vecka 4, 2021

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda.

Vecka 4

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 12
 • Sjukdomsfall: 75

Totalt i Norrtälje kommun

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 425
 • Sjukdomsfall: 2664

Nya rekommendationer om vilka som prioriteras för vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten redovisar nu nästa steg i prioriteringsuppdraget som vägleder kommuner och regioner i arbetet med att vaccinera mot covid-19. Syftet är att vaccin först ska gå till dem som har störst behov av skydd mot svår sjukdom.

Tillgången till vaccin styr takten i vaccinationsarbetet. Hittills har över 264 000 personer i Sverige vaccinerat sig, de allra äldsta var först ut i arbetets inledande fas. I den nya delredovisningen sänker myndigheten den tidigare rekommenderade åldern i den så kallade fas 2 till 65 år. Dessutom lyfts personer med vissa medicinska tillstånd eller sjukdomar in i gruppen, som alltså utvidgas till att omfatta fler än tidigare.

I fas 3, som nu preciseras, ingår bland annat:

 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, som exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom.
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

I samtliga faser av vaccinationsarbetet behöver den som löper störst risk prioriteras, vid brist på vaccin. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att ålder och socioekonomisk utsatthet beaktas i varje fas, och att alla vuxna i Sverige nås av erbjudandet om vaccination. Risken att bli svårt sjuk påverkas av exempelvis födelseland, boendesituation, utbildningsnivå, yrkestillhörighet och ekonomi.

Läs mer om de nya rekommendationerna för vilka som ska prioriteras för vaccination mot covid-19

Planera för säkra aktiviteter under sportlovet

Sportlovet är vanligtvis en period då resandet ökar. Tänk på att smittspridningen av covid-19 fortfarande är omfattande. Eventuella resor bör i år ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, utöver den mindre krets som du umgås nära med i vardagen. Risken för att få, och sprida covid-19 vidare, ökar ju fler man träffar. Har du symtom som kan bero på covid-19 ska du stanna hemma eller i ditt boende och testa dig för covid-19, även om du inte befinner dig i din hemregion.

Du ska också säkerställa att du kan isolera dig eller ta dig hem på ett smittsäkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens råd gällande säkra aktiviteter under sportlovet 

Organiserade idrottsaktiviteter möjliggörs även för gymnasieungdomar

Nu öppnar Folkhälsomyndigheten upp för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, och för folkhälsan på sikt. Under den pågående pandemin har betydelsen av att barn och ungdomar fortsätter vara fysiskt aktiva påtalats.

I Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät uppgav fler unga mellan 16 och 29 år under pandemin att de är stillasittande minst sju timmar per vaket dygn. I en webbpanelundersökning svarade 44 procent i åldrarna 16-29 år att deras fysiska aktivitet har minskat under pandemin. Den beslutade förändringen träder i kraft den 6 februari. Konkret innebär den att Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd för unga födda 2002 eller senare

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 584 674 varav 140 199 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten onsdagen den 4 februari 2021 klockan 14.00
Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 3 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Regeringen inför reseförbud för utländska medborgare utan ett negativt covid-19 test

Regeringen meddelade idag på en pressträff att de nu inför ett inreseförbud för alla utländska medborgare utan ett negativt covid-19 test. Beslutet har tagits på begäran av Folkhälsomyndigheten och grundar sig i en oro för att nya virusmutationer ska spridas i Sverige.

Inreseförbudet börjar gälla från 6 februari och gäller till den 31 mars 2021. Beslutet gäller för alla EU och EES-medborgare. Det kommer dock att göras undantag för personer under 18 år, av familjeskäl eller för personer som bor i Sverige så att kravet inte slår fel.

Vad gäller svenska medborgare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att dessa ska testa sig när anländer till Sverige om man inte redan gjort det inför inresan. Det råder sedan tidigare inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige för utländska medborgare från alla länder utanför EU/EES. Inreseförbud råder även från Danmark och Norge.

Bino Drummond om nuläget

 

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 580 916 varav 139 700 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten onsdagen den 3 februari 2021 klockan 14.00
Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 2 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Lokalt besöksförbud på äldreboenden förlängs till den 23 februari

Det tillfälliga lokala besöksförbudet på äldreboenden i Norrtälje kommun förlängs igen och gäller nu fram till och med den 23 februari 2021. Det meddelar Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Det lokala besöksförbudet infördes på äldreboenden den 13 december 2020.

Läs mer om besöksförbudet på SÄBO som förlängts i Norrtälje kommun

Bino Drummond om nuläget

Stickprov tyder på ökad spridning av den brittiska virusvarianten i Sverige

Den brittiska varianten av coronaviruset kan ha en liknande spridning i Sverige som i flera andra europeiska länder. I en stickprovskontroll var andelen ungefär elva procent av de positiva proverna. För att bedöma förekomsten av den brittiska virusvarianten i Sverige har Folkhälsomyndigheten och fyra av landets regioner genomfört en större analysinsats. Sammanlagt har 2 220 prov som var positiva för covid-19 även analyserats för den brittiska virusvarianten. I cirka 250 av proverna återfanns den, vilket motsvarar närmare 11 procent.

De regioner som ingick i stickprovskontrollerna var Västra Götaland, Skåne, Gävleborg och Västmanland. Under vecka fem fortsätter den analysinsatsen i dessa regioner samt några ytterligare, för att följa utvecklingen.

Läs mer om stickproven av den brittiska varianten 

Antal bekräftade fall av covid-19
I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 576 606 varav 138 869 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten onsdagen den 2 februari 2021 klockan 14.00
Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 1 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Bino Drummond om nuläget

 

 

Folkhälsomyndigheten föreslår negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Myndigheten föreslår striktare restriktioner och krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige. Det framgår av en begäran som Folkhälsomyndigheten skickat in till regeringen.

En orsak är det antal nya varianter av SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19, och som den senaste tiden spridit sig i omvärlden. Exakt hur utbredda de olika virusvarianterna är går inte att veta, eftersom testningen ser olika ut i olika länder och smittspridningen förändrar sig snabbt. När det gäller den brittiska virusvarianten, VOC202012/01, tyder det nuvarande kunskapsläget på att smittsamheten är högre, men det är oklart om virusvarianten orsakar allvarligare sjukdom.

Sedan tidigare råder inreseförbud till Sverige från de flesta länderna utanför EU, inklusive Storbritannien, men även från Danmark och Norge. För att minska risken för spridning av olika virusvarianter, begär nu Folkhälsomyndigheten att restriktionerna för inresande till Sverige från samtliga länder ska skärpas.

Läs mer här om Folkhälsomyndighetens hemställan

AstraZenecas vaccin godkänt av EU

EU-kommissionen har godkänt AstraZenecas vaccin mot covid-19. Det är det tredje vaccinet som nu kan användas i EU. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s utvärdering av AstraZenecas vaccin har visat att det uppfyller EU:s krav på säkerhet, effektivitet, kvalitet och tillverkning. Efter EU-kommissionens beslut innebär att AstraZenecas vaccin kan börja användas för personer från 18 år.

Läkemedelsverket skriver att skyddseffekten för AstraZenecas vaccin är 60 procent vilket är lägre än de två tidigare godkända vaccinerna mot covid-19. Men det uppfyller kravet för en så kallad positiv nytta-riskbalans.

Läs mer här om Läkemedelsverkets rekommendation av godkännande

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 566 957 varav 137 344 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten onsdagen den 29 januari 2021 klockan 14.00
Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 29 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Norrtälje i topp med störst andel vaccinerade i länet

3,9 procent av Norrtälje kommuns invånare är hittills vaccinerade. Det innebär att cirka 2 500 personer har vaccinerats med den första dosen vaccin. Med den siffran ligger Norrtälje kommun i topp med högst andel vaccinerade i länet. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarar för det lokala vaccinations-arbetet.

Tidplanen som är preliminär följer Region Stockholms planering och styrs av tillgången till vaccin:

Personer som bor vid ett äldreboende

Vaccinationerna startade den 7 januari. Den andra dosen vaccin ges efter tre veckor och i mitten av februari beräknas alla ha fått sin andra dos vaccin. Det är respektive äldreboendes läkarorganisation som ansvarar för vaccinationen.

Personal inom omsorgen

Vaccinationerna startade den 15 januari och beräknas pågå parallellt med övriga vaccineringar till mitten av april. Vaccinationerna erbjuds vid mobila enheter, men kan också ske vid vaccinatörens ordinarie mottagningar.

Personal inom Norrtälje sjukhus vaccineras utifrån regionens rekommendation för samtliga akutsjukhus

Vaccinationerna startade den 13 januari och beräknas pågå under februari.

Personer med hemtjänst, hemsjukvård, boende inom LSS eller personer som har personlig assistans

Regionens tidplan för vaccinationsstart är mitten av februari. Den som tillhör den här gruppen blir kontaktad av ansvarig utförare och blir företrädesvis vaccinerad i hemmet. Den som bor tillsammans med person som har hemtjänst och hemsjukvård blir också kontaktad av ansvarig utförare om vaccination.

Personer 70 år och äldre, dvs födda 1951 eller tidigare

Preliminär start under februari. Här planerar Region Stockholm för en särskild information riktad till den här målgruppen. Här kommer information ges hur man gör för att boka tid för den vaccination som kommer att ske på vårdcentralen. När den riktade informationen har nått målgruppen, först då är det dags att boka tid.

Personer som är under 70 år men i riskgrupp

Preliminär vaccinationsstart februari – mars. En nationell definition på vilka som hör till riskgrupperna håller på att tas fram. Mer Information om vaccinationen kommer via 1177 eller via den vanliga vårdkontakten/mottagningen.

Personal inom annan hälso- och sjukvård

Preliminär vaccinationsstart februari – mars. Information ges av respektive arbetsgivare

Allmänheten, dvs personer som är 18 år eller äldre

Här beräknas preliminär start ske under april – maj. Man måste ha fyllt 18 år för att få vaccinera sig – det är alltså inte året man fyller år utan dagen som gäller. Det går inte att boka tid eller ställa sig i kö för vaccination nu. Planering och samordning sker inom regionen och information ges när det är dags för vaccination.

Personer som har en så kallad samhällsviktig tjänst

Här finns ingen förtur till vaccin. Den som har en samhällsviktig tjänst utanför hälso- och sjukvårdens patientnära personalgrupper tillhör gruppen allmänheten.

Läs mer i nyheten

Naturvistelse bra för hälsan

Nu inleds Friluftslivets år 2021, en satsning från Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket för att få fler att upptäcka naturen. Folkhälsomyndigheten är en aktör i myndighetsnätverket kring friluftsliv som på olika sätt ingår i projektet. Målet med satsningen är att tio procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer under 2021 än tidigare, bland annat genom att visa på alla de värden som friluftslivet har. Projektet vill särskilt nå ovana utövare. Sammanlagt är cirka 150 medaktörer med och arrangerar aktiviteter under kampanjnamnet Luften är fri. Aktiviteterna genomförs över hela Sverige och är öppna för alla.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 566 957 varav 137 344 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten onsdagen den 29 januari 2021 klockan 14.00
Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 26 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Nya uppgifter om registrerade vaccinationer mot covid-19

Folkhälsomyndigheten övergår nu till att redovisa antalet genomförda vaccinationer som har registrerats i det nationella vaccinationsregistret (NVR), från att tidigare ha redovisat antalet doser som regionerna uppger att de har skickat ut till vaccinatörerna. Det innebär att myndigheten från och med torsdag den 28 januari  kommer att kunna redovisa registrerade vaccinationer på lokal och regional nivå samt utifrån olika åldersgrupper.

Enligt uppgifter som hämtats från NVR, dit nu så gott som samtliga regioner rapporterar, och som omfattar tiden fram till och med den 25 januari har totalt nästan 192 700 vaccinationer genomförts.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Reseavrådan till länder utanför EU/EES förlängs

Utrikesdepartementet har idag beslutat att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till länder utanför EU/EES/Schengenområdet fram till och med den 15 april. Avrådan innebär att man noga bör tänka över om det verkligen är rätt tid att genomföra en resa just nu. Många länder har stängda gränser eller omfattande begränsningar av in- och utresande, krav på karantän och utegångsförbud.

Om man ändå väljer att resa bör man följa dessa tre råd:

 • Läs på om resmålet
 • Följ lokala regler
 • Planera för hemresan

Svenska resenärer utomlands uppmanas att skriva upp sig på svensklistan. Det är även bra att ladda ner appen UD Resklar till din mobil. Där samlas ambassadernas reseinformation. Slå på pushnotiser för det land du befinner dig i.

Läs mer på regeringskansliets hemsida

Läs mer på Swedenabroad

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 556 289 varav 135 257 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten tisdagen den 26 januari 2021 klockan 14.00

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 25 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Tillfälligt inreseförbud från Norge

Regeringen utvidgar det tillfälliga inreseförbudet från Danmark till att också gälla från Norge. Inreseförbudet träder i kraft vid midnatt natten mot måndag den 25 januari och gäller till och med den 14 februari. Utrikesdepartementet återinför samtidigt avrådan från icke nödvändiga resor till Norge. Regeringen har också beslutat att det tillfälliga inreseförbudet från Danmark och Storbritannien förlängs till och med den 14 februari.

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det befarade utbrottet i kombination med de omfattande nedstängningarna kan innebära risk för en överströmning av människor till den svenska sidan av gränsen. Detta ökar risken för trängsel i näraliggande svenska kommuner och därmed också risken för att det muterade viruset får ytterligare spridning i Sverige.

Inreseförbudet från Norge är utformat på samma sätt som det som sedan tidigare gäller mot Danmark. Samma undantag gäller, vilket innebär att bland annat personer som bor eller utför arbete i Sverige, personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn samt personer med trängande familjeskäl undantas.

Läs mer på UD:s hemsida

Region Stockholm dagsläget 14 januari 2021

Idag meddelar hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson att "473 patienter med covid-19 är i behov av sjukhusvård. Det är en lägre siffra än vad vi haft de senaste veckorna men en mycket stor ansträngning för vårdens medarbetare. Det är nästan 500 patienter med covid-19 utöver alla patienter med andra diagnoser som behöver akut och nödvändig sjukvård. Glädjande idag är att av cirka 58 000 medarbetare i kommunal vård och omsorg så har 30 699 redan bokat tid för vaccination och 10 910 stycken har redan fått dos 1. Det är många som nu vill bli vaccinerade och nu ska vi göra allt vi kan för att tillsammans skydda de som har den största risken för allvarliga sjukdomsförlopp om de smittas. "

Dagsläget den 25 januari

 • Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 134 990
 • Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 647

Nu vårdas

 • 63 patienter med covid-19 i intensivvård
 • 410 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
 • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 473 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

Läs mer på Region Stockholms hemsida

Resenärer från Norge uppmanas testa sig och undvika kontakt med andra

Norska myndigheter befarar ett större utbrott av den nya virusvarianten med ursprung i Storbritannien i Osloområdet. Folkhälsomyndigheten uppmanar därför alla som reser in från Norge, eller som varit i Norge de senaste 14 dagarna, att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra och att testa sig direkt efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet ska stanna hemma i väntan på provsvar.

Arbetspendlare till Norge ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet. Norge kräver regelbunden testning vid arbetspendling, och den som arbetspendlar behöver inte testa sig utöver det. De som bor i samma hushåll med den som arbetspendlarpendlar behöver inte undvika att träffa andra.

Mycket är ännu okänt om den nya virusvarianten och forskning pågår för att ta reda på om den till exempel är mer smittsam än andra varianter. Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten motsvarande rekommendationer för personer som varit Storbritannien, Sydafrika och Brasilien.

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida

Antal bekräftade fall av covid-19

Observera att Folkhälsomyndigheten endast kommunicerar ut antal tisdag – fredag varje vecka.

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 547 166 varav 133 990 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 22 januari 2021 klockan 14.00

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 22 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Flera lättnader för idrott och motion från 25 januari

Från nästa vecka kommer barn och ungdomar som är födda 2005 eller senare att få träna både ute och inne, och vuxna idrottare och motionärer kommer kunna använda utomhusanläggningar. De öppningar som görs genomförs dock gradvis och med begränsningar och det är av yttersta vikt att alla följer gällande regler, rekommendationer och råd. Elitverksamhet undantas och kan fortsätta, utifrån Riksidrottsförbundets definition av elitidrott.

I december stängdes nästan alla kommunens kultur- och fritidsverksamheter till och med den 24 januari. Bakgrunden var regeringens skärpta åtgärder, som infördes i ett mycket allvarligt läge med hög allmän smittspridning och ett väldigt ansträngt läge i vården. Den 18 januari valde kommunen att öppna vissa utomhusanläggningar, som konstgräsplanen vid Sportcentrum och bandybanan, efter en förnyad bedömning av regionens smittskyddsläkare.

Läs hela nyheten på Norrtälje kommuns hemsida 

Många vill vaccinera sig mot covid-19 – både på äldreboenden och bland omsorgspersonalen

Den 7 januari inleddes vaccinationerna mot covid-19 av de äldre som bor vid något av äldreboendena i kommunen. 93 procent ville vaccinera sig och de har nu fått sin första dos vaccin mot covid-19. Parallellt pågår också vaccinationer av vård- och omsorgspersonalen.

Det var totalt  699 av de boende vid äldreboendena som erbjöds vaccin och av dessa valde 655 personer att vaccinera sig. Nu har alla fått sin första dos vaccin och till i mitten av februari är planen att alla boende ska ha fått sin andra dos vaccin. Parallellt pågår vaccinationer av vård- och omsorgspersonal inom samtliga verksamheter i kommunen. Vaccinationer av personalen inleddes den 15 januari.

Läs mer på Norrtälje kommuns hemsida

Nya rekommendationer för resenärer som varit i Brasilien

Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, har publicerat en ny riskbedömning rörande nya varianter av SARS-CoV-2 – viruset som orsakar covid-19. I sin bedömning pekar ECDC på tre varianter av viruset som länder bör vara extra uppmärksamma på. En variant med ursprung i Storbritannien och en med ursprung i Sydafrika var utpekade sedan tidigare. Nu listar ECDC också en variant med ursprung i Brasilien.

Folkhälsomyndigheten uppmanar därför alla inresande till Sverige som har vistats i Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet ska stanna hemma i väntan på provsvar.

Mycket är ännu okänt om de nya virusvarianterna och forskning pågår för att ta reda på om de till exempel är mer smittsamma än andra varianter.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 547 166 varav 133 990 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 22 januari 2021 klockan 14.00

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 21 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Stegvis ökning av undervisning på plats i Rodengymnasiet

På Rodengymnasiet kommer en succesiv ökning av undervisning i fysiska lokaler ske från och med 25 januari. Bakgrunden till ökningen är de nya rekommendationer för fjärr- och distansundervisning som idag presenterades av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Utbildningsnämndens presidium har med bakgrund av de nya rekommendationerna fattat beslut om växelvis distans- och närundervisning på Rodengymnasiet. Det innebär att årskurs 1 kommer studera på plats i Rodengymnasiets lokaler under vecka 4 och 7, årskurs 2 under vecka 6 och årskurs 3 under vecka 5 och 8.

Som en försiktighetsåtgärd möbleras klassrum för att elever ska kunna hålla avstånd. Även golvmarkeringar placeras ut för att påminna om vikten av att hålla avstånd. Det kommer att göras löpande bedömningar kring huruvida fler åtgärder behövs.

Läs mer på Norrtälje kommuns hemsida 

Munskydd ett av flera sätt att minska smittspridning i kollektivtrafiken

Sedan den 7 januari rekommenderas alla som behöver åka kollektivt att bära munskydd under rusningstid och när det är trångt. Det är ett av flera sätt att minska smittspridningen. Precis som tidigare är dock uppmaningen att bara åka kollektivt om det är nödvändigt. För den som måste åka kollektivt är det viktigt att försöka hålla avstånd.  Efter julledigheterna har resandet ökat. Det är dock betydligt färre som reser kollektivt nu under pandemin än vad som är vanligt.

Läs mer på Regin Stockholms hemsida

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel vecka 02

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda.

Norrtälje kommun aktuell vecka 02

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 13
 • Sjukdomsfall: 83

Totalt i Norrtälje kommun

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 403
 • Sjukdomsfall: 2521

Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att gymnasiet gradvis återgår till undervisning på plats i skolornas lokaler. Utöver detta anser Folkhälsomyndigheten även att barn och unga ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus. Rekommendationen om undervisning på distans ersätts därför från och med måndagen den 25 januari med en rekommendation om delvis distansundervisning för gymnasiet.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade i slutet av höstterminen 2020 distansundervisning i landets gymnasieskolor för att ytterligare begränsa spridningen av covid-19. Det rådande smittläget är fortfarande allvarligt men när smittspridningen nu avtar något finns det skäl att gradvis återuppta närundervisningen – det vill säga undervisning på plats – på gymnasiet beroende på lokalt smittläge.

För att gradvis återgå till närundervisning för övriga elever rekommenderar Folkhälsomyndigheten att maximalt 80 procent av undervisningen ges i form av fjärr- eller distansundervisning. Varje elev bör ges minst 20 procent närundervisning. Rekommendationen gäller till och med den 1 april.

När det gäller högstadieskolorna är det viktigt att så långt som det är möjligt hålla dem öppna under pandemin. Regeringen har tidigare beslutat att ge högstadieskolornas huvudmän ökad flexibilitet, med möjlighet till distans- eller fjärrundervisning som kan användas om övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 542 952 varav 133 406 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 21 januari 2021 klockan 14.00

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 20 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 537 967 varav 132 709 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 20 januari 2021 klockan 14.00

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 19 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Minskad vaccinleverans till regionen

Region Stockholm planerar för vaccinering i regionen baserat på den information som leverantörerna av vaccin aviserar. När antalet levererade doser nu blir lägre än planerat så påverkas inte prioritetsordningen. Däremot kommer de grupper som ska få sin första dos att få den något senare.

Av det vaccin som nu levereras behöver en större andel att användas till andra dosen för de invånare som fått en första dos. Det innebär att de grupper som ska få sin första dos kommer att få den något senare. När vaccinleveranserna ökar igen kommer vaccinationstakten åter skalas upp.

Läs mer om vaccinleveransen på Region Stockholms hemsida

Uppdaterad statistik för vaccinationer mot covid-19

Folkhälsomyndigheten presenterar nu ytterligare data från regionerna om antalet vaccinerade i Sverige. Ingen region har rapporterat problem med genomförandet av vaccinationerna. Till och med den 17 januari hade totalt cirka 147 000 personer vaccinerats mot covid-19 i Sverige enligt de uppgifter som regionerna rapporterat till Folkhälsomyndigheten.

Statistik över vaccinerade mot covid-19

Leveranser av vaccin

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 533 265 varav 131 739 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 19 januari 2021 klockan 14.00

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 18 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Sverige får tillfälligt färre vaccindoser än utlovat

Enligt Folkhälsomyndigheten kommer Sverige att från och med nästa vecka och en tid framöver att få färre leveranser av Pfizers vaccin mot covid-19 än planerat. Inledningsvis handlar det om cirka 25 procent färre vaccindoser. Trots att leveranserna minskar för en tid framöver rekommenderar Folkhälsomyndigheten inte att regionerna ska spara på vaccindoser.Beskedet från Pfizer påverkar alla regioner i Sverige.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

18 januari: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. 

-Vi ser en fortsatt minskning av antalet patienter med covid-19 som är i behov av sjukhusvård. Man kan dock ännu inte dra slutsatsen om att det är en varaktig nedgång. Det var först förra veckan som de flesta återgick till arbete och skola. Om det innebär att smittspridningen åter ökar kommer vi att se resultatet av det om en till två veckor. Först i form av ökat antal fall som är konstaterat smittade och någon vecka senare i form av ett ökat sjukvårdsbehov. Vaccinationerna mot covid-19 genomförs nu för allt fler personer. Trots det kommer det att ta lång tid innan så många är vaccinerade att vi kan lätta på råd och rekommendationer. Det är viktigt att du fortsatt är mycket försiktig med sociala kontakter utanför det egna hushållet och följer Folkhälsomyndighetens råd, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Antal per 18 januari

 • Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 131 462
 • Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 536

Nu vårdas

 • 75 patienter med covid-19 i intensivvård
 • 484 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
 • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 559 patienter

Vaccination mot covid-19
Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 30 900 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se (öppnas i nytt fönster) om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

Läs mer på Region Stockholms hemsida

Antal bekräftade fall av covid-19

Observera att följande statistik är från fredagen den 15 januari, 2021. Folkhälsomyndigheten rapporterar endast tisdag – fredag.

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 523 486 varav 130 531 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 15 januari 2021 klockan 14.00

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 15 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Organiserad utomhusträning kan börja från 16 januari

Från och med den 16 januari går det återigen att bedriva föreningsledd organiserad träning i skog och mark under förutsättning att det kan ske enligt Folkhälsomyndighetens råd. Gällande idrottsanläggningar för idrott inomhus gäller fortfarande regeringens rekommendation att dessa ska hålla stängda till och med den 24 januari och därefter öppnas.

Från och med den 18 januari börjar länets kommuner att succesivt öppna de utomhusanläggningar som tidigare hållits stängda, till exempel isar och hockeyrinkar utomhus, motionsspår och skidspår. Detta kommer ske i olika takt utifrån olika förutsättningar i kommunerna.

Att följa de nationella allmänna råden är dock fortfarande grundrekommendationen för alla!

Läs mer om Smittskyddsläkarens motivering till beslutet här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 523 486 varav 130 531 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 15 januari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 14 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel vecka 1, 2021

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda.

Vecka 1

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 23
 • Sjukdomsfall: 143

Totalt i Norrtälje kommun

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 389
 • Sjukdomsfall: 2439

Region Stockholm dagsläget 14 januari 2021

Enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson ser man just en fortsatt minskning av antalet patienter med covid-19 som är i behov av sjukhusvård. Det är bra för varje patient som blir så frisk att hon eller han kan skrivas ut till hemmet och det är bra för vårdens medarbetare som arbetar så intensivt och har gjort det under en längre tid.

Men fortfarande är 81 patienter så svårt sjuka att de behöver intensivvård. Nu är det några kritiska veckor för att se om det blir en uppgång efter en kortare tids nedgång eller om vi kan hoppas på en fortsatt nedgång av sjukvårdsbehovet. Det är därför viktigt att du fortsatt gör allt vad du kan för att bidra till minskad smittspridning

Dagsläget 14 januari

 • Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 129 988
 • Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 469

Nu vårdas

 • Patienter med covid-19 i intensivvård: 81
 • Patienter med covid-19 vi geriatrik och akutsjukhus: 535
 • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 616 patienter

Vaccination mot covid-19 inom regionen

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december hade i måndags 30 900 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

De här grupperna vaccineras nu:

 • Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Vissa äldre kan nu få sin andra dos. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.
 • Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.
 • Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.
 • Påbörjas denna vecka: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.
 • Påbörjas denna vecka: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se (öppnas i nytt fönster) om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 512 203 varav  129 283 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 13 januari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 13 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Nu inleds vaccinationerna av all omsorgspersonal

Den 7 januari inleddes vaccinationerna mot covid-19 av de äldre som bor vid något av äldreboendena i kommunen. Nu startar också vaccinationerna av all omsorgspersonal. Det meddelar Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som operativt ansvarar för det lokala vaccinationsarbetet utifrån Region Stockholms planering.

Först ut att vaccinera de äldre med den första dosen vaccin var äldreboendet Solbacka som drivs av Vardaga.  Den här och nästa vecka, det vill säga vecka 2 och 3 fortsätter vaccinationerna på de övriga 17 äldreboendena som drivs av Tiohundra, Attendo, Kavat Vård och Norlandia Care.

Parallellt med vaccinationerna vid äldreboenden och vaccineringen av omsorgspersonalen, inleds även vaccinationen av prioriterad sjukvårdspersonal vid Norrtälje sjukhus den här veckan.

Läs mer om läget kring vaccination av covid-19 i Norrtälje kommun 

Tre högstadieskolor går över till distansundervisning

Från och med torsdag 14/1 går högstadieeleverna på Roslagsskolan, Svanberga skola och Hallsta skola över till växelvis distans- och fjärrundervisning för resten av vårterminen. De tre skolorna, har efter genomförd riskanalys meddelat att de har problem med trängsel och därför har barn- och skolnämndens ordförande fattat beslut om att de ska övergå till växelvis fjärr- och distansundervisning.

Beslutet har fattats på brådskande delegation och bygger på Förordning om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (2020:115) som har kompletterats med nya paragrafer som trädde i kraft måndagen den 11/1. Förändringarna innebär att skolan kan tillämpa växelvis undervisning för högstadieeleverna på grund av trängsel i skollokalerna eller på grund av trängsel i kollektivtrafiken. För att kunna göra detta krävs att alla andra rimliga åtgärder vidtagits för att minska trängseln och att de inte haft tillräcklig effekt.

Läs mer om Norrtälje kommuns beslut här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 512 203 varav  129 283 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 13 januari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 12 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Lokalt besöksförbud på äldreboenden förlängs


Smittspridningen är fortsatt hög i Norrtälje kommun och på äldreboendena är det också fortsatt högt antal smittade. Det tillfälliga lokala besöksförbudet på äldreboenden förlängs därför efter en hemställan från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje till Folkhälsomyndigheten. Beslut  om fortsatt besöksförbud gäller fram till och med den 2 februari 2021.

Läs mer om hemställan och beslut via den här länken

Butiker, gym och köpcentrum måste begränsa antalet besökare

Efter att Riksdagen den 10 januari beslutade om den nya så kallade så har även Folkhälsomyndigheten nu tagit beslut om ett antal föreskrifter kopplat till lagen. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning. Länsstyrelsen är den myndighet som kommer att utöva tillsyn över föreskrifterna.

Fortfarande gäller dock regeringens rekommendation att vissa kommunala verksamheter bör hållas stängda till och med den 24 januari.

Läs mer om den nya pandemilagen samt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter här

Uppdaterad statistik om vaccinationer mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har fått in de första rapporterna om antalet vaccinerade i Sverige. Till och med den 10 januari hade totalt cirka 80 000 personer vaccinerats mot covid-19 i Sverige enligt de uppgifter som regionerna rapporterat till Folkhälsomyndigheten. Troligen har fler vaccinerats eftersom det saknas uppgifter från tre regioner för vecka 1. Statistiken är därför inte komplett men kommer att kompletteras när nya data rapporteras in från regionerna. Det finns ännu ingen statistik per region att redovisa.

Läs mer om rapportering gällande vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndigheternas hemsida

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 506 866 varav  128 227 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 12 januari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 7 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter och kontakter med riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan • Håll avstånd till andra • Undvik kollektivtrafik och trängsel • Arbeta hemifrån så mycket du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Läget i coronapandemin är allvarligt. Vid en snabbinkallad presskonferens på fredagseftermiddagen den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten därför flera skärpningar av de coronarelaterade restriktionerna. Nedan sammanfattas de nya restriktionerna som de formulerades på presskonferensen. I vissa fall har Norrtälje kommun en mer långtgående tillämpning av restriktionerna, vilket kommenteras nedan:

 • Maxantalet för sällskap på restauranger sänks från åtta till fyra personer och alkoholförsäljning förbjuds efter klockan 20.00 från och med den 24 december. Inom ramen för den smittskyddspakt som Norrtälje kommun initierat tillsammans med det lokala näringslivet förtydligas kravet på maxantal per restaurangsällskap.
 • Maxtak för antal besökare införs på butiker, köpcentrum och gym. Fastighetsägare och butiksinnehavare har ansvar för att se till att trängsel inte uppstår genom att ange maxantal besökare i sina lokaler. Om inte det får planerad effekt kommer regeringen också planera för att stänga ner de verksamheterna. Inom ramen för den smittskyddspakt som Norrtälje kommun initierat tillsammans med det lokala näringslivet förtydligas kravet på maxantal besökare i butiker och gym.
 • Gymnasieskolorna ska bedriva undervisning på distans åtminstone fram till den 24 januari. För att minska riskerna för smittspridning i Norrtälje har utbildningsnämnden beslutat att förlänga den växelvisa fjärr- och distansundervisningen på Rodengymnasiet ända fram till sportlovet.
 • När samhället åter startar den 7 januari riskerar trängseln att öka och Folkhälsomyndigheten ska därför ta fram riktlinjer för att munskydd bör bäras i kollektivtrafiken under vissa tider. Munskydd ska dock aldrig ses som ett alternativ till att hålla avstånd.
 • Alla såväl offentliga som privata arbetsgivare att se till att all ”icke-essentiell” personal arbetar hemifrån den kommande månaden, fram till den 24 januari.
 • All kommunal och regional verksamhet som inte är nödvändig ska hålla stängt till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, idrottshallar och museer. Norrtälje kommun förbereder nu nedstängning av alla idrottsanläggningar även för barn. Kulturskolan bedriver nu sin verksamhet endast digitalt. Övrig kultur- och fritidsverksamhet håller stängt sedan tidigare och bedrivs i vissa fall digitalt.

Folkhälsomyndigheten

Munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari

Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar.

— Det är mer effektivt att hålla avstånd än att befinna sig nära andra och ha munskydd. Men vi vet att kollektivtrafiken innebär situationer där trängsel kan vara svår att undvika trots rekommendationen om att i första hand välja andra färdmedel. Då kan munskydd vara till nytta, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Läs mer om nyheten här. 

Använd munskydd rätt, se instruktionsfilm här. 

Regeringskansliet

Högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen

Beslutet innebär att huvudmannen för en grundskola som är öppen för eleverna kan besluta att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, om det behövs för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19.

Läs mer om nyheten här.

Norrtälje kommun

Grundskolorna i Norrtälje kommun startar som planerat den 11 januari. Rodengymnasiet har fortsatt distansundervisning till och med den 24 januari.

Vaccination mot covid-19 igång på äldreboenden i Norrtälje kommun

Torsdagen den 7 januari inleddes vaccinationen mot covid-19 på äldreboenden i Norrtälje kommun. De kommande två veckorna erbjuds samtliga äldre på äldreboenden i Norrtälje kommun sin första dos av vaccin mot covid-19.

— Det har gått jättefint med vaccinationerna. Idag har vi vaccinerat totalt 54 äldre mot covid-19 på äldreboende Solbacka. Om ungefär tre veckor kommer våra boende att få sin andra dos vaccin mot covid-19 för att få ett så bra skydd som möjligt, säger Maria Ljungberg, verksamhetschef på äldreboendet Solbacka.

Läs mer om nyheten här. 

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel vecka 53

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda.

Norrtälje kommun aktuell vecka 53

Sjukdomsfall/10 000 invånare: 26

Sjukdomsfall: 160

Totalt i Norrtälje kommun

Sjukdomsfall/10 000 invånare: 367

Sjukdomsfall: 2296

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 482 284 varav 125 150 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 7 januari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 5 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter och kontakter med riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan • Håll avstånd till andra • Undvik kollektivtrafik och trängsel • Arbeta hemifrån så mycket du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Läget i coronapandemin är allvarligt. Vid en snabbinkallad presskonferens på fredagseftermiddagen den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten därför flera skärpningar av de coronarelaterade restriktionerna. Nedan sammanfattas de nya restriktionerna som de formulerades på presskonferensen. I vissa fall har Norrtälje kommun en mer långtgående tillämpning av restriktionerna, vilket kommenteras nedan:

 • Maxantalet för sällskap på restauranger sänks från åtta till fyra personer och alkoholförsäljning förbjuds efter klockan 20.00 från och med den 24 december. Inom ramen för den smittskyddspakt som Norrtälje kommun initierat tillsammans med det lokala näringslivet förtydligas kravet på maxantal per restaurangsällskap.
 • Maxtak för antal besökare införs på butiker, köpcentrum och gym. Fastighetsägare och butiksinnehavare har ansvar för att se till att trängsel inte uppstår genom att ange maxantal besökare i sina lokaler. Om inte det får planerad effekt kommer regeringen också planera för att stänga ner de verksamheterna. Inom ramen för den smittskyddspakt som Norrtälje kommun initierat tillsammans med det lokala näringslivet förtydligas kravet på maxantal besökare i butiker och gym.
 • Gymnasieskolorna ska bedriva undervisning på distans åtminstone fram till den 24 januari. För att minska riskerna för smittspridning i Norrtälje har utbildningsnämnden beslutat att förlänga den växelvisa fjärr- och distansundervisningen på Rodengymnasiet ända fram till sportlovet.
 • När samhället åter startar den 7 januari riskerar trängseln att öka och Folkhälsomyndigheten ska därför ta fram riktlinjer för att munskydd bör bäras i kollektivtrafiken under vissa tider. Munskydd ska dock aldrig ses som ett alternativ till att hålla avstånd.
 • Alla såväl offentliga som privata arbetsgivare att se till att all ”icke-essentiell” personal arbetar hemifrån den kommande månaden, fram till den 24 januari.
 • All kommunal och regional verksamhet som inte är nödvändig ska hålla stängt till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, idrottshallar och museer. Norrtälje kommun förbereder nu nedstängning av alla idrottsanläggningar även för barn. Kulturskolan bedriver nu sin verksamhet endast digitalt. Övrig kultur- och fritidsverksamhet håller stängt sedan tidigare och bedrivs i vissa fall digitalt.

Folkhälsomyndigheten

Munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige. Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet.

Läs mer här. 

Regeringskansliet

Tillfällig pandemilag ger fler befogenheter för åtgärder om smittskydd

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet med lagstiftningen är att ge regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är möjligt. Lagen föreslås träda i kraft den 10 januari 2021.

Läs mer här. 

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel vecka 52

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda.

Norrtälje kommun aktuell vecka 52

Sjukdomsfall/10 000 invånare: 32

Sjukdomsfall: 199

Totalt i Norrtälje kommun

Sjukdomsfall/10 000 invånare: 341

Sjukdomsfall: 2137

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 437 379 varav 118 357 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 4 januari 2021 klockan 14.00

 

Till Om coronaviruset, covid-19
Senast ändrad: 2022-01-19
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.