Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vad innebär beredskapszon och planeringszon?

Vad innebär beredskapszon och planeringszon?

Beredskaps- och planeringszoner är de områden där man förbereder skydd för allmänheten vid en kärnkraftsolycka.

 

Områdena närmast de svenska kärnkraftverken, så kallade beredskapszoner, är de som kräver mest planering. De utökas nu från ungefär 15 kilometers avstånd till 25 kilometer från kärnkraftverken.

 

Ett större område runt varje kärnkraftverk, som kräver viss planering kallas planeringszon. Dessa utökas från ungefär fem till tio mils avstånd från kärnkraftverken, för Norrtälje kommuns del är det Forsmark. I de områdena ska strålningsmätningar kunna genomföras efter en olycka för att bedöma om människor som bor där behöver utrymmas på grund av nedfallet, det ska finnas en planering för att vid behov dela ut extra jodtabletter och det ska finnas en planering för inomhusvistelse.

 

Inom planeringszonen kommer inga jodtabletter delas ut i förväg, däremot kommer det finnas en beredskap att vid behov kunna dela ut jodtabletter till områden som kan beröras av ett radioaktivt nedfall. Du som bor i planeringszonen behöver inte ha jodtabletter hemma. Det är viktigt att du tar jodtabletter vid rätt tidpunkt och bara på uppmaning av Länsstyrelsen. Tar du jodtabletter för tidigt eller för sent minskar effekten.

 

Ta del av mer information för beredskaps- och planeringszoner hos Länsstyrelsen i Stockholm

Senast ändrad: 2022-10-05