Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Plats på skola och förskola för nyanlända

Här hittar du information om vad som gäller för flyktingar från Ukraina, när det handlar om att få plats på skola eller förskola i Norrtälje kommun.

Hör förvaltningsdirektör Jenny Nordström berätta om vad som gäller angående utbildning för nyanlända:

Den som har kommit som nyanländ till Norrtälje kommun från Ukraina enligt Massflyktingdirektivet behöver ha kontakt med Migrationsverket innan man ansöker om förskole- eller skolplats. För att kunna söka en plats räcker det med att ha ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd hos Migrationsverket, man behöver inte ha fått ett beslut. Migrationsverket ger ett dossiernummer som man ska bifoga i sin ansökan.

Den som är under 18 år har rätt till utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Ansök om skola och förskola

Blankett för att ansöka om skolplats eller förskoleplats:
Ansökan forskola, skola utan personnummer

Application preschool, school without social security number

Ansökan ska skickas in till utbildningnyanlanda@norrtalje.se

Ansökan via post

Barn- och utbildningskontoret
Box 803
761 28 Norrtälje

Hur lång tid tar det att få skolplats?

Barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande kommer att tas emot så snart som möjligt med hänsyn till deras personliga förhållanden.

För en plats i förskolan gäller samma regelverk som för barn bosatta i Sverige med en garanti att få en plats inom fyra månader för barn som är 3 år eller äldre.

Har du några frågor kan du kontakta barn- och utbildningskontoret genom e-post: utbildningnyanlanda@norrtalje.se

Det här gäller för förskoleplats till ukrainska barn

Barn till vårdnadshavare som är hemmavarande

Alla barn har från tre års ålder rätt till allmän förskola,15 timmar per vecka. Det innebär att barn från och med höstterminen det år de fyller tre år har rätt till en avgiftsfri plats i förskolan, det behöver anmälas till Kontaktcenter om man enbart vill ha Allmän förskola. Omfattningen är 525 timmar per år och följer skolans läsårstider. Ingen vistelse medges under skolloven. Tiderna beslutas av rektor med barnet och verksamhetens bästa i fokus.

Till dig som är nyanländ vårdnadshavare till barn i förskola

Nu har du som nyligen bosatt dig i Norrtälje kommun med barn i förskola, möjlighet att utöka ditt barns vistelsetid på förskolan utan extra avgift, med upp till 40 timmar per vecka. Den här möjligheten gäller för nyanlända vårdnadshavare med barn i förskolan från 1 års ålder, fram till den 31 december 2022. Erbjudandet bidrar till att ditt barns språk utvecklas i en språkstimulerande miljö. Du som vårdnadshavare får även mer tid till att delta i integrationsfrämjande insatser i vårt samhälle.

Avgifter och taxor för barnomsorg

Till Trygghet och säkerhet
Senast ändrad: 2022-10-07
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.