Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om flyktingläget kopplat till situationen i Ukraina

Migrationsverket hänvisar till att kommunen kan hjälpa till med boende. Vad säger ni om det?

Norrtälje kommun kan inte uttala sig om hur andra myndigheter kommunicerar, vi kan bara hänvisa till det regelverk vi har att förhålla oss till.

Senast ändrad: 2022-04-28

Om boendet på Grind står tomt, varför kan inte enskilda flyktingar bo där så länge, i väntan på att Migrationsverket vill använda det?

Det är Migrationsverket som bestämmer, inte kommunen. Vi står redo för att uppfylla de behov Migrationsverket har. Men kommunen kan inte bestämma över placeringen.

Senast ändrad: 2022-04-28

Hur mycket pengar har Norrtälje kommun fått av Migrationsverket för att ta emot ukrainska flyktingar?

Hittills (den 28 april) inga pengar alls. Men kommunen har möjlighet att söka ersättning för de 125 platser vi förberett, och det kommer vi att göra. Migrationsverket ersätter kommunerna för de kostnader som uppstått i samband med att evakueringsboendet togs fram. Alla kommuner får samma ersättning, 10 000 kronor per plats.

Om Migrationsverket tar evakueringsboendet i bruk kommer kommunen att ersättas med 300 kronor per person och dygn. Men, det är än så länge inte aktuellt.

Senast ändrad: 2022-04-28

Jag vill erbjuda hjälp med boende till flyktningar

MSB och Migrationsverket förbereder just nu för att i nästa steg kunna samla inkommande erbjudanden om öppna hem. Det finns idag ingen aktiv enhet som tar emot de här. Men det pågår en diskussion och så snart de kommer med ett förslag så kommer vi att informera om det. 

Senast ändrad: 2022-03-03

Jag kan hyra ut mitt hus/min lägenhet åt flyktingar från Ukraina. Hur gör jag?

Norrtälje kommun har inget inflytande över svensk migrationspolitik, det är regeringen och migrationsverket som står för den.

På Migrationsverkets webbplats finns mer information

 

Senast ändrad: 2022-03-15

Hur länge har ukrainska medborgare rätt att stanna i Sverige på turistpass?

Ukrainska medborgare har rätt att stanna i Sverige i tre månader på sitt pass. 

Senast ändrad: 2022-03-02

Hur många flyktingar kommer till Norrtälje kommun?

Under vecka 10 fick vi en förfrågan från Migrationsverket om att ta emot ukrainska flyktingar och vi beslutade att under vecka 11, ta emot 125 flyktingar. De 125 platserna är resultatet av den första inventeringen som vi på kommunen har gjort. Det är steg 1. Vi kommer att jobba vidare med ytterligare inventering i nästa steg. 

Senast ändrad: 2022-03-15