Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du som tar emot flyktingar – det här gäller

Kriget i Ukraina påverkar alla och viljan att hjälpa de krigsdrabbade är stor. Runt om i Sverige tas flyktingar emot och i Norrtälje kommun har många privatpersoner startat insamlingar och öppnat sina hem för behövande, vilket är en frivillig humanitär och ideell handling som varmt välkomnas, men inte ersätts, av kommunen.

Många flyktingar kommer till Sverige från Ukraina varje dag. Många omfattas av EU:s massflyktingdirektiv som har aktiverats i samband med kriget och är gällande för alla EU-länder och andra omfattas av den 90-dagars viseringsfrihet som ukrainare har inom EU.

De som omfattas av massflyktingdirektivet och beviljas uppehållstillstånd får enligt direktivet stanna i landet fram till den 4 mars 2023.

Migrationsverket har presenterat scenarier för hur många ukrainare som kan fly till Sverige. Vi förväntar oss ett stort tryck men Norrtälje kommun kan inte säga någon exakt siffra.

Regeringens och Migrationsverkets ansvar

Det är Regeringen samt Migrationsverket som, ansvarar för migrationsfrågor. Migrationsverket ansvarar även för vilken typ av boendeformer som ska finnas samt hur många. De tar beslut även beslut om och när en förfrågan ska gå ut till kommunerna samt andra aktörer. Frågan har nu ställts till alla kommuner i länet, däribland Norrtälje kommun, som svarat  och nu rustar för att kunna ta emot de första krigsflyktingarna från Ukraina. Det är Migrationsverket som sedan beslutar när krigsflyktingarna kommer till kommunen. Detsamma gäller ersättningsfrågan, det är Regeringen och Migrationsverket som sedan beslutar och hanterar ersättningsfrågan.

Ideell åtgärd som inte ersätts av kommunen

Att öppna sitt hem och ta emot flyktingar är ett frivilligt humanitärt och ideellt stöd för behövande som kommunen välkomnar, men inte ersätter ekonomiskt. Det finns ett flertal lokala och nationella organisationer samt privatpersoner som gör insamlingar av mat och kläder, vilka kan vara till stöd för den som upplåter boende och för flyktingar.

Kommunens skyldigheter

Norrtälje kommun kommer att ta sitt ansvar och hjälpa ukrainska flyktingar. Vi har både erfarenhet och beredskap för att ta hand om personer på flykt undan krig och ansvarsfördelning och samordning inom socialtjänst, skola och sjukvård sker nu för att göra det på bästa sätt.

Barn som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till skolgång på samma sätt som asylsökande barn och ungdomar. Även bistånd i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag ska lämnas till flyktingar som omfattas av massflyktingdirektivet.

Läs om massflyktsdirektivet på Migrationsverkets webbsida.

 
 
Till Trygghet och säkerhet
Senast ändrad: 2022-04-05
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.