Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 7 juni 2021

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 7 juni 2021.

Under måndagen avhandlades terminens sista kommunstyrelse, och tilllfället till ära är inte mindre än fyra styrelsemedlemmar med i filmen nedan och berättar om några utvalda punkter. 

Coronapaket: Nystart Norrtälje

För att mildra de negativa effekterna av coronapandemin har ett fjärde coronapaket tagits fram av Allians för Norrtälje kommun. Med coronapaketet Nystart Norrtälje satsar kommunen 26 miljoner kronor för att åtgärda negativa effekter som uppkommit under året.

Läs om coronapaketet här.

Du kan även läsa mer om beslutet under punkt 17 här

Mer pengar till Rodengymnasiets tak

Delar av Rodenskolan yttertak av korrigerad plåt har idag uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med en ny yttertaklösning. I tidigare beslut har projektet tilldelats cirka 14 miljoner kronor. För att bygganden ska få en långsiktig, bra och hållbar taklösning så behöver projektet ett tilläggsanslag med 27 miljoner kronor. Detta beslutade kommunstyrelsen att tillföra. 

Lokal utvecklingspeng på totalt 400 000 kronor

Tolv ansökningar till kommunens ”lokal utvecklingspeng” beviljas
helt eller delvis pengen till en kostnad på 225 000 kr och ytterligare sex ansökningar ska tas senare. Totalt inkom 20 ansökningar fördelade på tre insatsområden.

Du kan läsa mer om beslutet under punkt 34 här

Klotterpolicy för Norrtälje kommun

Trygg i Norrtälje kommun har fått i uppdrag att ta fram klotterpolicy för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunhus AB med syftet att Norrtälje kommun ska vara en attraktiv och trygg kommun utan klotter och skadegörelse. Genom att införa Klotterpolicy för Norrtälje kommun och sanera utifrån en nollvision kommer kostnaderna att kunna öka i ett initialt läge. På sikt kommer vi att minska
kostnaderna på våra kommunala objekt.

Du kan läsa mer om beslutet under punkt 29 här

Samråd med Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har bjudit in till samråd om ny översiktsplan för Sigtuna kommun, Översiktsplan 2022. Översiktsplanen beskriver kommunens utveckling samt hur den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta ska utvecklas genom planering för fler bostäder, arbetstillfällen, utvecklad service och förbättrade kollektivtrafikförbindelser till övriga regionen.

Du kan läsa mer om beslutet under punkt 13 här

Handlingsplan Rävsnäs hamn

I handlingsplanen finns föreslagen Utvecklingsplan för Rävsnäs hamn. Här redovisas de förslagna åtgärder som behöver genomföras för att separera gods- och persontransporter. Detta för att få en säkrare miljö för alla som nyttjar hamnen men även att styra en viss typ av transporter till en viss del av hamnen för att lättare kunna utföra de åtgärder som behövs till just den verksamheten. Rävsnäs hamn är kommunens största och viktigaste replipunkt. Flera av åtgärderna i den föreslagna utvecklingsplanen utförs för att leva upp till de förväntningar som finns ifrån regionen avseende replipunkter.
I tidigare beslut ifrån 2016 ska viss del av medlen omfördelas för att kunna nyttjas till bygge av kaj.

Du kan läsa mer om beslutet under punkt 11 här

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2021-06-09
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.